Activitatea de audit bancar la UniCredit Tiriac Bank SA

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Activitatea de audit bancar la UniCredit Tiriac Bank SA.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 21 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Obiective şi modalităţi de acţiune ale auditului intern bancar

O.U.G. nr. 57/1999, cu modificările ulterioare, identifică următoarele obiective ale auditului intern:

a) verificarea conformităţii activităţilor din entitatea economică auditată cu politicile, programele şi managementul acestuia, în conformitate cu prevederile legale;

b) evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi nefinanciare dispuse şi efectuate de către conducerea unităţii în scopul creşterii eficienţei activităţii entităţii economice;

c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaţiilor financiare şi nefinanciare destinate conducerii pentru cunoaşterea realităţii din entitatea economică;

d) protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi identificarea

e) metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel.

Se observă faptul că aici sunt definite, de fapt, căile de acţiune pentru îndeplinirea obiectivului auditului intern bancar. Într-o altă exprimare, cele enumerate ar putea fi categorisite drept obiective “intermediare”: asigurarea concordanţei activităţii cu politicile, programele, normele şi prevederile legale, creşterea eficacităţii activităţii de control, îmbunătăţirea calităţii procesului decizional, ridicarea eficienţei activităţii.

Prin urmare, se poate sintetiza că obiectivul auditului intern bancar este cel de a contribui la îndeplinirea obiectivelor băncilor (îmbunătăţirea activităţii reprezentând obiectivul primar şi general al unei bănci), iar obiectivele punctuale, pe domenii de activitate, sunt:

a) asigurarea concordanţei activităţii cu politicile, programele, normele şi prevederile legale;

b) creşterea eficacităţii activităţii de control;

c) îmbunătăţirea calităţii procesului decizional;

d) creşterea eficienţei activităţii băncii

DATE GENERALE SOCIETATE AUDIATA

Denumirea entitatii juridice: UniCredit Tiriac Bank S.A

Adresa sediului social: Bd.Expozitiei , Nr 1F, Sector 1, Bucuresti, RO

Date de contact: Tel: +40212002000

Website: www.unicredit-tiriac.ro

Nr. De inregistrare in

Registrul Comertului: J40/7706/1991

Cod Unic de Inregistrare: RO361536

Numar Registru Bancar: RB-PJR-40-011/1999

Capital social subscris

si varsat: 379.075.291,20 RON

Raport asupra situatilor financiare individuale

Am audiat situatiile financiar individuale anexate alea UniCredit Tiriac Bank care suprind situatia individuala a pozitiei financiare

Conducerea bancii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare individuale.

Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat , sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare individuale. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Un audit consta in efectuarea de proceduri pt obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare individuale . Un audit include, de asemenea , evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contable elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare individuale luate in ansamblul lor.

Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pt a constitui baza opiniei noastre de audit.

In opinia noastra situatiile financiar individuale prezinta cu fidelitate sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara a UniCredit Tiriac Bank , precum si performanta sa financiara si fluxurile de trezorerie pentru anul incheiat la aceasta data, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si Ordinul 27/2010.

Fisiere in arhiva (1):

  • Activitatea de audit bancar la UniCredit Tiriac Bank SA.docx

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE CONTABILITATE MANAGERIALĂ ȘI AUDIT CONTABIL