Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 28800
Mărime: 1.63MB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marian F.
FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA AGENŢILOR ECONOMICI 5

1.1. Istoricul contabilităţii 6

1.2. Organizarea contabilităţii financiare a agenţilor economici din România 8

1.4. Relaţiile contabilităţii cu celelalte ştiinţe 22

1.5. Norme internaţionale contabile 24

CAPITOLUL II. SISTEMUL INFORMAŢIONAL FINANCIAR-CONTABIL 29

2.1. Sistem informaţional. Sistem informatic 29

2.2. Relaţia dintre sistemul de organizare a contabilităţii şi abordarea informatică 31

2.3. Modernizarea sistemelor informaţionale. 38

CAPITOLUL III. TEHNOLOGII DE REALIZARE A PRODUSELOR PROGRAM UTILIZATE ÎN CONTABILITATE 43

3.1. Noţiuni generale 43

3.2. Baze de date 44

3.3. Sisteme de gestiune a bazelor de date 46

3.4. Tehnologii vizuale şi de reprezentare grafică 53

3.5. Produse program 57

CAPITOLUL IV. E-CONTABILITATE 65

4.1. Internetul – motorul globalizării 65

4.2. Întreprinderea modernă 67

4.3. Contabilitate OnLine în România 69

4.3.1. e-Contabilitate.ro 70

4.3.2. de-Contabilitate.ro 72

Concluzii şi propuneri 75

BIBLIOGRAFIE 77

Extras din document

CAPITOLUL I.

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND

CONTABILITATEA AGENŢILOR ECONOMICI

Prima definiţie dată contabilităţii aparţine lui Luca Paciolo, fiind formulată în lucrarea sa, Tratatus de computis et scripturis, care a apărut la Veneţia în 1494. El analizează contabilitatea ca un ansamblu de principii şi tehnici privind înregistrarea în partidă dublă a averii ce aparţine unui negustor, precum şi toate afacerile acestuia, în ordinea în care au avut loc.

Contabilitatea este modul în care se gestionează patrimoniul unui agent economic, ea studiază echilibrul economic al patrimoniului, realizează reflectarea în expresie bănească atât a structurii averii agenţilor economici, cât şi a utilizării eficiente a acesteia.

Evidenţa contabila este parte a sistemului de conducere a organizaţiei, ca un complex de proprietate independent, preocupată de acumularea si generalizarea în expresie de cost a informaţiei despre acest complex, despre operaţiile economice efectuate, si de transmiterea ei către beneficiari pentru adoptarea unor soluţii economice şi de administrare întemeiate. Luând în vedere faptul că evidenţa contabilă participă, într-o măsură sau alta, practic la toate sferele de activitate ale organizaţiei, ea îşi îndeplineşte funcţiile, in planul evidenţei, la doua nivele:

- La nivelul înregistrării operaţiilor economice şi de sintetizare a lor în raportul analitic situaţie in care prezintă date personalului administrativ al organizaţiei pentru dirijarea operativă a procesului.

- La un nivel mai înalt al informaţiei când este generalizată, in expresie de cost, in registrele de evidenţa contabilă sintetică, pentru reflectarea datelor respective in rapoartele contabile.

Informaţia şi, îndeosebi, informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate, fiind un element indispensabil al progresului. Realităţile societăţii moderne ne arată că odată cu dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia trebuie să se dezvolte corespunzător - ca arie, conţinut şi operativitate - şi informaţia economică, pentru ca ea să poată furniza elementele necesare luării deciziilor, să poată reflecta exact situaţia patrimonială a unităţilor şi rezultatele activităţii economico-¬financiare.

Conducerea, în general, şi conducerea activităţii economice, în special, nu mai este considerată numai o artă în care intuiţia joacă un rol însemnat în luarea deciziilor, ci şi o ştiinţă de sine stătătoare. Informaţia economică ne ajută să observăm modul de utilizare a resurselor materiale şi umane, să sesizăm şi să examinăm critic aspectele pozitive dar şi deficienţele existente, în vederea luării măsurilor ce se impun.

Valorificarea deplină a informaţiei economice se poate realiza numai in cadrul unui sistem informaţional economic, conceput ca un ansamblu al mij¬loacelor şi metodelor de obţinere, stocare şi utilizare a informaţiilor într-un anumit domeniu al activităţii social-economice.

Funcţia de bază a oricărui sistem informaţional economic - indiferent de gradul de complexitate şi de automatizare - este de a vehicula o cantitate raţio¬nală de informaţii, pe baza cărora să se ia decizii economice bine argumentate pe toate treptele organizatorice.

Principala sursă de date a sistemului informaţional economic şi, totodată, una dintre componentele de bază ale acestuia este contabilitatea. Ea este in¬strumentul principal de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute de către agenţii economici.

1.1. Istoricul contabilităţii

În accepţiunea modernă, contabilitatea, rolul său reprezentativ şi multiplele funcţii în activitatea economică, financiară şi socială are o istorie proprie, ale cărei începuturi sunt greu de delimitat datorită trecutului îndepărtat al genezei contabilităţii.

Ceea ce constituie o certitudine este faptul că apariţia contabilităţii şi evoluţia lentă, sinuoasă a acesteia au ca factor determinant necesitatea practică de a cunoaşte anumite realităţi de natură economică, financiară, socială.

Apariţia contabilităţii este nemijlocită de un anumit context economico-social. A avut la început un caracter rudimentar, care pe măsura dezvoltării a crescut rolul ei de cunoaştere a realităţilor.

Numai experienţa practică dobândită treptat în domeniul cunoaşterii, cu ajutorul evidenţei a creat premisele elaborării de reguli, principii şi norme cu caracter teoretic privind contabilitatea.

Noţiunea de contabilitate în înţelesul ei de astăzi nu este echivalentă cu nici una din însemnările sau urmele scrise folosite de unele triburi indiene, nici cu tăbliţele de lut ars, nici cu alte însemnări descoperite în Persia, aceasta constituind etapa evidenţei rudimentare.

Contabilitatea a început să se contureze în evul mediu odată cu apariţia capitalismului, a extinderii economiei monetare.

Stadii superioare de dezvoltare a dus contabilitatea în unele oraşe mari ale Iatalia de Nord - Florenţa, Veneţia la dezvoltarea afacerilor în sec.XV impunând conceperea şi aplicarea ”metodei veneţiene” de organizare a contabilităţii.

În anul 1494 a apărut la Veneţia prima lucrare de literatură contabilă aparţinând lui Luca Paciolo sub titlul “Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita”

În cartea a-IX-a a acestei lucrări, denumită ” Tractatus de computis et scripuris” descrie pentru prima dată partida dublă , care reprezintă şi astăzi una din trăsăturile definitorii ale contabilităţii.

Opera lui Paciolo a răspuns nevoilor vieţii economice, ale caselor de comerţ., deoarece prin partida dublă ( den. “Scrittura doppia”) se punea ordine în socotelile afacerilor companiei, aceasta fiind apreciată ca una din cheile succesului (“Upi est non ordo ibi est confusio).

Preview document

Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 1
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 2
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 3
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 4
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 5
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 6
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 7
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 8
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 9
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 10
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 11
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 12
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 13
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 14
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 15
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 16
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 17
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 18
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 19
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 20
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 21
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 22
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 23
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 24
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 25
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 26
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 27
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 28
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 29
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 30
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 31
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 32
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 33
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 34
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 35
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 36
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 37
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 38
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 39
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 40
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 41
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 42
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 43
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 44
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 45
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 46
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 47
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 48
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 49
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 50
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 51
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 52
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 53
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 54
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 55
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 56
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 57
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 58
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 59
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 60
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 61
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 62
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 63
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 64
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 65
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 66
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 67
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 68
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 69
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 70
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 71
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 72
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 73
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 74
Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Adaptarea Solutiilor Informationale Financiar Contabile la Mediul Internet.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Informatic privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor de Marfuri - SCDMAI Unirea SA

Introducere În această lucrare denumită „Sistemul informatic privind contabilitatea şi gestiunea stocurilor de mărfuri” ne-am propus studierea...

Contabilitatea Capitalurilor

MEMORIU EXPLICATIV Proiectul prezentat are ca tema CONTABILITATEA CAPITALURILOR. El este structurat in doua parti principale astfel: -...

Proiect Practica in Contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico  productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Comerț Electronic

CAPITOLUL I – INTRODUCERE ÎN COMERŢUL ELECTRONIC 1. 1 Conceptul de comerţ electronic Odată cu răspândirea web-ului şi atingerea unei mase critice...

Bază de Date pentru Informatizarea și Contabilizarea Salariilor și a Altor Drepturi de Personal

„Din adevărata creaţie nu se obţine totul perfect, ci perfectibil.” Capitolul 1 BAZĂ DE DATE PENTRU INFORMATIZAREA ŞI CONTABILIZAREA SALARIILOR...

Decontari cu Personalul - Organizarea si Functionarea unei Institutii Publice

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI TG JIU Primăria Municipiului Tg-Jiu este organizată şi...

Bilanțul Contabil

INTRODUCERE Contabilitatea îşi aduce o contribuţie deosebită în economie, deoarece, prin întregul său conţinut, îmbină armonios teoria abstractă...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Ai nevoie de altceva?