Analiza Activitatii la SC Ser – Glass SRL din Punct de Vedere Contabil

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Analiza Activitatii la SC Ser – Glass SRL din Punct de Vedere Contabil.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 84 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: LUPU IONEL

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Capitolul I
“Consideratii generale privind activitatea si organizarea întreprinderii la S.C.”Ser-Glass” S.R.L pag.1
1.Scurt istoric pag.1
2.Obiect de activitate pag.1
3.Factorii care determina organizarea contabilitatii pag.2
3.1.Organizarea întreprinderii pag.2
3.1.1.Functia de cercetare dezvoltare pag.2
3.1.2.Functia de productie pag.3
3.1.3.Functia de personal pag.3
3.1.4.Functia comerciala pag.4
3.1.5.Functia financiar contabila pag.5
3.2.Factorii care influenteaza organizarea contabilitatii pag.6
4.Sistemul informational al întreprinderii pag.8
4.1.Subsistemul informational contabil pag.8
4.2.Subsistemul informatic pag.9
Capitolul II “Elaborarea bilantului contabil” pag.11
1.Cerinte calitative ale situatiilor financiare pag.11
2.Idei exprimate în literatura de specialitate cu privire la bilantul contabil pag.12
3.Prezentare succinta a teoriilor bilantului pag.14
4.Lucrarile Uniunii Europene si bilantul contabil pag.20
5.Bilantul si normalizarea contabila internationala pag.23
6.Modelul de prezentare a bilantului în tara noastra pag.26
7.Etapele elaborarii bilantului contabil pag.31
7.1.Stabilirea balantei conturilor înainte de inventariere pag.31
7.2.Inventarierea generala a patrimoniului pag.32
7.3.Operatii de regularizare pag.39
7.3.1.Operatii privind regularizarea plusurilor si minusurilor de inventar pag.39
7.3.2.Operatii privind calculul amortizarilor pag.40
7.3.3.Operatiile privind provizioanele pentru deprecieri
pag.41
7.3.4.Operatii privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli pag.42
7.3.5.Diferente de conversie si de curs valutar Pag 42
7.3.6.Operatii privind delimitarea în timp a veniturilor si cheltuielilor pag.44
7.4.Balanta conturilor dupa inventariere pag.45
7.5.Determinarea rezultatului exercitiului pag.46
7.6.Impozitarea profitului pag.47
7.7.Distribuirea rezultatului exercitiului pag.53
7.8.Redactarea bilantului contabil pag.55
Capitolul III “Contabilitatea elaborarii bilantului contabil” pag.57
1.Contabilitatea operatiilor curente pag.57
2.Balanta de verificare înainte de inventariere pag.64
3.Inventarierea generala a patrimoniului pag.67
4.Operatii privind calculul amortizarii pag.72
5.Operatii privind provizioanele pentru deprecieri pag.72
6.Aplicarea principiului independentei pag.73
7.Balanta de verificare finala pag.76
8.Redactarea bilantului contabil pag.78
Capitolul IV “Analize financiare pe baza de bilant” pag.79
1.Analiza structurii patrimoniale a întreprinderii pag.79
2.Analiza financiara a situatiei financiar-patrimoniale pag.83

Extras din document

CAPITOLUL I

“Consideratii generale privind activitatea

si organizarea întreprinderii la

S.C.”Ser-Glass”SRL

1.Scurt istoric

SC”Ser-Glass”SRL a fost înfiintata în ianuarie 1992, având la început un capital social subscris si varsat de 100.000 de lei, iar partile sociale erau în valoare de 5.000 de lei numerotate de la 1 la 20 în registrul societatii si au fost trecute pe numele asociatului unic. Ulterior, capitalul social a fost majorat la 2.000.000 de lei în conformitate cu dispozitiile articolului 216 din Legea 31/1990 modificata si republicata în Monitorul Oficial partea I din numarul 33/29.01.1998, partile sociale având valoarea de 100.000 de lei fiecare.

SC”Ser-Glass”SRL are sediul în localitatea Puchenii Mari, strada Dorobanti, numarul 244 si are un punct de lucru în orasul Ploiesti, bulevardul Petrolului, numarul 54. Socitatea este înregistrata la Registrul Comertului Prahova la numarul J29/999/1992 si are codul de înregistrare fiscala R1308204.

2.Obiect de activitate

În statutul societatii, la articolul 7, la obiectul de activitate al societatii sunt prevazute:

-producerea sau comercializarea interna sau externa de legume, fructe, flori, cereale, bauturi alcoolice si nealcolice;

-constructii metalice;

-producerea si desfacerea de produse de panificatie si patiserie uscata;

-lucrari agricole mecanizate si transport auto;

-prelucrarea de mase plastice;

-orice alte activitati legale în legatura directa sau colaterala cu obiectul societatii care i-ar permite acesteia dezvoltarea si rentabilizarea.

În conformitate cu articolul 7 litera c din Legea 31/1990 republicata în Monitorul Oficial numarul 33/29.01.1998, domeniul si activitatea principala ale societatii sunt:

- domeniul principal:261-“Fabricarea sticlei si articolelor din sticla”;

- activitatea principala:2613-“Fabricarea articolelor din sticla”.

3.Factorii care determina organizarea contabilitatii

3.1.Organizarea întreprinderii

În cadrul firmelor, functiunile nu prezinta aceeasi intensitate de manifestare în fiecare etapa de dezvoltare a acestora, de aceea ele se pot prezenta în urmatoarele situatii:

-potentiala sau virtuala când ea nu se manifesta într-o anumita perioada;

-integrata când unele activitati specifice sunt desfasurate în cadrul firmei, iar altele la un nivel ierahic superior;

-reala si efectiva, când ansamblul activitatilor specifice acesteia se desfasoara în cadrul firmei respective.

3.1.1.Functia de cercetare-dezvoltare

Aceasta functie este reprezentatade ansamblul activitatilor care se desfasoara în cadrul firmei în vederea realizarii obiectivelor din domeniul productiei de noi idei si transformarii ideilor în noutati utile dezvoltarii în viitor a acesteia.

Principalele activitati ale acestei functiuni sunt:

a. cercetare stiintifica, inginerii tehnologice si introducerea progresului tehnic;

b. investitii si constructii;

c. organizarea productiei si a muncii.

3.1.2.Functia de productie

Aceasta functie reprezinta ansamblul activitatilor de baza, auxiliare si deservire prin care se realizaeza obiectivele din domeniul fabricarii produselor, elaborarii lucrarilor,prestarii serviciilor în cadrul firmei.

Functia de productie cuprinde în principal urmatoarele activitati:

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Activitatii la SC Ser - Glass SRL din Punct de Vedere Contabil.doc