Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 21284
Mărime: 515.95KB (arhivat)
Publicat de: Pavel Pașca
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: CONF. UNIV. DR. ALEXANDRU VARJAN

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CAPITOLUL 1.
 3. ANALIZA CERERII, OFERTEI ŞI A PREŢULUI PE PIAŢA BUNURILOR ŞI SERVICIILOR 3
 4. 1.1. Cererea - punctul de pornire în decizia producătorului 3
 5. 1.1.1. Funcţia cererii 3
 6. 1.1.2. Elasticitatea cererii 8
 7. 1.2. Oferta – reacţie la manifestarea cererii pe piaţă 15
 8. 1.2.1. Funcţia ofertei 15
 9. 1.2.2. Elasticitatea ofertei 19
 10. 1.3. Preţul – instrumentul de reglare al pieţei 22
 11. 1.3.1. Rolul şi funcţiile preţurilor. Tipuri de preţ 22
 12. 1.3.2. Mecanismele de formare pe diferite pieţe 25
 13. CAPITOLUL 2.
 14. CEREREA, OFERTA ŞI PREŢUL PE ALTE PIEŢE
 15. MACROECONOMICE 31
 16. 2.1. Cererea, oferta şi preţul pe piaţa muncii 31
 17. 2.2. Cererea, oferta şi preţul pe piaţa financiară 37
 18. 2.2.1. Cererea, oferta şi preţul pe piaţa monetară 39
 19. 2.2.2. Cererea, oferta şi preţul pe piaţa de capital 42
 20. 2.3. Cererea, oferta şi preţul pe piaţa valutară 45
 21. CAPITOLUL3
 22. STUDIU DE CAZ PRIVIND CEREREA, OFERTA ŞI PREŢUL PE FIRMA SC. ERGOSTYLE SRL 50
 23. 3.1. Prezentarea societăţii 50
 24. 3.2. Produsul şi materiile prime 51
 25. 3.3. Cumpărarea utilajelor de pe piaţă 62
 26. 3.4. Analiza economico – financiară 64
 27. CONCLUZII 66
 28. BIBLIOGRAFIE 68

Extras din proiect

INTRODUCERE

Apariţia schimbului de bunuri şi evoluţia acestuia a dat naştere la piaţă. Piaţa este locul întâlnirii a ofertei vânzătorilor şi cererii consumatorilor, a confruntării dintre ele. În mecanismul de funcţionare a unei economii moderne, piaţa ocupă un loc esenţial determinând într-o proporţie însemnată deciziile şi comportamentele agenţilor economici. Deci, pe piaţă se reflectă raporturile reale dintre producţie şi consum, prin intermediul categoriilor relative de cerere şi ofertă şi a categoriilor de preţ. Ea a apărut ca urmare a dezvoltării diviziunii sociale a muncii, prin viziunea care s-a realizat între producător şi consumator.Această separare a determinat că bunurile produse să ajungă de la producător la consumator prin intermediul pieţei.

Piaţa, este aşadar o categorie economică complexă, ce reflectă totalitatea relaţiilor de vânzare – cumpărare care au loc în societate, în interacţiunea lor, în strânsă legătură cu spaţiul economic în care au loc.

Participanţii la piaţă, la relaţiile pe care le reflectă sunt producătorii în calitate de ofertanţi de factori de producţie, bunuri de consum şi servicii şi consumatorii productivi şi individuali în calitate de cumpărători, care se opun unui altora prin urmărirea propriului interes. În acelaşi timp este de remarcat faptul că între ofertanţi şi consumatori există o puternică legătură ce pune în evidenţă ‘solidaritatea funcţională a pieţei.

Analiza cererii pe piaţă reprezintă continuarea problemelor privitoare la nevoile umane şi la caracteristicile lor, la interesele economice. În acelaşi timp, teoria cererii constituie baza alocării veniturilor limitate de către consumatorii raţionali.

Analiza problemelor referitoare la ofertă este o continuare a analizei resurselor economice şi a factorilor de producţie, şi respectiv o continuare a analizei bunurilor economice.

’’Piaţa – afirmă economistul francez M.Dider-apare ca un ansamblu de mijloace de comunicaţii prin care vânzătorii şi cumpărătorii se informează reciproc despre ceea ce ei au, despre ceea ce acestea au nevoie, despre preţurile pe care le cer şi pe care le propun pentru că tranziţiile dintre ei să se încheie. Deci, piaţa este înainte de toate ’’un contract social’’, mai mult sau mai puţin spontan, care defineşte locul economic în ansamblul vieţii sociale’’.

În acelaşi timp, piaţa este privită de mulţi economişti drept un mecanism complex care cuprinde, în principal, cererea şi oferta, concurenţa, preţurile, şi altele, care reglementează economia, care acţionează asupra diviziunii muncii şi la schimbul de activităţi, după cum arată F.von Hayek ’’piaţa apare pentru agenţii participanţi la schimb ca o ’’ameninţare’’, ca o ’’forţă arbitrară’’ care le determină preţul şi implică venitul şi pe care ei caută să o influenţeze sau să o controleze’’. Situaţia lor economică şi nu numai aceasta, depinde de piaţă şi în primul rând de ceea ce se petrece pe piaţă

În fapt, nicăieri în lume piaţa nu mai este cu adevărat şi în întregime liberă. În toate ţările sunt anumite reguli de funcţionare a pieţei, care de obicei cad în competenţa statului. Iată ce spune, în legătură cu aceasta B.Reich, profesor al universităţii Harvard:’’În lumea modernă este imposibil ca statul să nu ia decizii, privind modul în care trebuie organizată concurenţa economică în cadrul pieţei, iar instituţiile de stat ar trebui să-şi concentreze atenţia asupra elaborării unor reguli privind concurenţa în conformitate cu ţelurile de ansamblu ale societăţii’’.

CAPITOLUL 1

ANALIZA CERERII, OFERTEI ŞI A PREŢULUI PE PIAŢA BUNURILOR ŞI SERVICIILOR

1.1. Cererea – punctul de pornire în decizia producătorului

1.1.1. Funcţia cererii

Cererea, ca expresie a comportamentului cumpărătorului, reflectă preferinţele şi disponibi¬litatea acestuia pentru procurarea anumitor bunuri şi servicii, în cantităţi determinate şi la un anumit preţ. Cum în societate există un mare număr de consumatori, cererea înseamnă o mulţime de acte de cumpărare, efective sau intenţionale. Aparent aceste acte sunt haotice şi întâmplătoare; în realitate ele sunt determinate de legităţile consumului, care imprimă comportamentul de piaţă al consumatorului.

Preview document

Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 1
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 2
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 3
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 4
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 5
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 6
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 7
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 8
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 9
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 10
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 11
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 12
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 13
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 14
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 15
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 16
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 17
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 18
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 19
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 20
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 21
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 22
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 23
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 24
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 25
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 26
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 27
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 28
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 29
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 30
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 31
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 32
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 33
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 34
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 35
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 36
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 37
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 38
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 39
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 40
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 41
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 42
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 43
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 44
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 45
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 46
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 47
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 48
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 49
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 50
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 51
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 52
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 53
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 54
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 55
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 56
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 57
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 58
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 59
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 60
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 61
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 62
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 63
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 64
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 65
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 66
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 67
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 68
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 69
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 70
Analiza cererii, ofertei și a prețului pe piața bunurilor și serviciilor - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Analiza Cererii, Ofertei si a Pretului pe Piata Bunurilor si Serviciilor.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Te-ar putea interesa și

Cererea și Oferta

2.2. Factorii ce influenteaza asupra cererii Într-o anumita perioada de timp, cererea pentru un bun poate sa se reduca sau sa creasca....

Analiza Economică

Capitolul 1. OBIECTUL SI METODA ANALIZEI ECONOMICE Ca orice stiinta umana sau sociala, economia politica abstrage din lumea reala un fenomen...

Plan de afaceri - eficiența închirierii și amenajării unei suprafețe de plajă

1.Introducere 1.1.Scopul si obiectivele studiului de fezabilitate Scopul acestui studiului de fezabilitate este de a constitui un material...

Influența Prețurilor asupra Eficienței Producătorilor și Consumatorilor

INTRODUCERE Lucrarea „Influenţa preţurilor asupra eficienţei producătorilor şi consumatorilor” prezintă elemente teoretice şi practice ale...

Analiza pieței serviciului de telefonie mobilă

Telefonia mobila in Romania 1. Telefonia mobila - scurt istoric si prezentarea gamei sortimentale Industria de telecomunicaţii este una dintre...

Maximizarea Profitului Firmei pe Piață cu Concurență Perfectă

Introducere Orice întreprindere producătoare de bunuri şi servicii îşi desfăşoară activitatea într-un anumit mediu ambiant, ce exercită o...

Piața bunurilor și serviciilor

Piata desemneaza un sistem de vanzare-cumparare in primul rand de bunuri si servicii intre partile contractante, adica intre agentii economici...

Costul

In cadrul acestei lucrari vom incerca sa facem precizari cu privire la modul in care economistii teoreticieni inteleg costul spre deosebire de...

Ai nevoie de altceva?