Analiza Cheltuielilor de Productie

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 1517
Mărime: 193.30KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Siliva Petrescu
Studiu de caz - Analiza Cheltuielilor de productie, crest: mai 2008, Univ. Al. I. Cuza, Iasi pentru obiectul "Analiza economico-financiara

Cuprins

1. Flamingo International SA

2. Analiza structurii cheltuielilor in functie de natura lor

3. Analiza eficientei cheltuielilor

4. Analiza cresterii eficientei cheltuielilor totale la 1000 lei

5. Analiza cheltuielilor materiale

6. Concluzii

7. Anexe

8. Bilbiografie

Extras din document

1.Flamingo International SA

Flamingo International SA

Flamingo este o companie română cu sediul la Bucureşti, având ca domeniu de activitate retail-ul de IT. Flamingo este listată la Bursa de Valori Bucureşti, capitalizarea sa bursieră fiind de peste 300milioane RON.

Denumirea societăţii comerciale: S.C. FLAMINGO INTERNATIONAL S.A.

Sediul social: Bucureşti, B-dul Nicolae Titulescu nr. 121, Sector 1

Numărul de telefon/fax: +40 21.203.81.00, +40 21.203.81.08

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 11937104

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/6174/1999

Data de înfiinţare: 07/07/1999

Capital social subscris şi vărsat la 31 decembrie 2006: 77.912.817 lei (RON)

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Caracteristici ale valorilor mobiliare emise: Actiuni nominative, ordinare, indivizibile, cu valoare egala, dematerializate, integral platite si liber negociabile

Flamingo International a fost înfiinţată ca societate pe acţiuni în România în iulie 1999.

Principalele activităţi ale Grupului includ asamblarea şi distribuţia cu amănuntul şi en-gros de echipamente electronice şi aparatură electrocasnică, componente de calculatoare, echipamente periferice şi audio-video.

În data de 11 ianuarie 2006, Flamingo International a încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu Flanco Holding Limited prin care Flamingo International a achiziţionat 100%

din acţiunile deţinute de Flanco Holding Limited la Flanco International SRL, un comerciant

cu amănuntul de echipamente electronice şi aparatură electrocasnică. Contractul a fost aprobat de Consiliul Concurenţei din România în data de 4 aprilie 2006. Data achiziţiei a fost considerată 30 aprilie 2006, moment în care a fost finalizat contractul de vânzare-cumpărare şi a fost preluat controlul asupra Flanco International de către Flamingo International.

Studiile independente privind piaţa adresată de grupul Flamingo sunt limitate, ca urmare estimarea acesteia reprezintă o evaluare a grupului. Piaţa a avut o evoluţie ascendentă cu precădere in cel de-al patrulea trimestru din 2007, crescând cu aproximativ 15% în comparaţie cu anul anterior. Astfel, estimarea noastră pentru piaţa de retail targetată (electronice, electrocasnice şi IT&C) este de aproximativ 1 mld EURO pentru anul 2007.

Numărul autorizat de acţiuni comune deţinute în Flamingo International este de 779.050.011 cu o valoare nominală de 0,1 RON pe acţiune şi sunt tranzacţionate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), categoria II. Toate acţiunile autorizate au fost emise şi plătite integral la 31 decembrie 2007.

Preview document

Analiza Cheltuielilor de Productie - Pagina 1
Analiza Cheltuielilor de Productie - Pagina 2
Analiza Cheltuielilor de Productie - Pagina 3
Analiza Cheltuielilor de Productie - Pagina 4
Analiza Cheltuielilor de Productie - Pagina 5
Analiza Cheltuielilor de Productie - Pagina 6
Analiza Cheltuielilor de Productie - Pagina 7
Analiza Cheltuielilor de Productie - Pagina 8
Analiza Cheltuielilor de Productie - Pagina 9
Analiza Cheltuielilor de Productie - Pagina 10
Analiza Cheltuielilor de Productie - Pagina 11
Analiza Cheltuielilor de Productie - Pagina 12
Analiza Cheltuielilor de Productie - Pagina 13
Analiza Cheltuielilor de Productie - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Analiza Cheltuielilor de Productie.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de Caz Privind Calcularea Costului de Productie la Confectia SCM Ploiesti dupa Metoda Standard-cost

CAPITOLUL 1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTABILITATEA DE GESTIUNE 1.1. OBIECTUL ŞI ROLUL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE ŞI CALCULAŢIEI COSTURILOR...

Tabloul Fluxurilor de Trezorerie ca Model de Analiză a Performanțelor Întreprinderii

Varietatea si complexitatea aspectelor legate de buna gestionare a trezoreriei întreprinderii creeaza un amplu câmp de analiza si dezbatere pentru...

Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie

Capitolul 1. Probleme generale privind sistemul contabil din România utilizat în organizarea contabilităţii stocurilor 1.1 Organizarea evidenţei...

Calculatia si Cost Final

A planifica, a prevedea necesarul de finantare si sursele de capital posibile de mobilizat, este esential pentru piata unei întreprinderi....

Contabilitatea Consumurilor și Calculația Costului de Producție

Introducere Actualitatea temei. Industria vinicolă este, în mod tradiţional, cel mai valoros sector al economiei noastre naţionale, prin care...

Metoda pe Faze - Studiu de Caz SC Santierul Naval Damen Galati SA

CAPITOLUL I – PREZENTARE METODĂ UTILIZATĂ 1.1. Metoda pe faze în cazul producției unicat Metoda pe faze se aplică în cazul întreprinderilor cu...

Modelarea Deciziilor Contabile pe Baza Calculatiei Costurilor de Productie Studiu de Caz la SA Grasica Gradistea

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să analizeze atât determinarea costului de producţie al unei culturi cât şi modul de gândire managerială,...

Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA

1. Descrierea afacerii SC “MOBICRASNA” SA a fost înfiinţată în 1964 ca urmare a fuziunii atelierului de tâmplărie din Carei cu două secţii de...

Te-ar putea interesa și

Metode de Analiză a Costurilor de Producție

CAPITOLUL I RETROSPECTIVA PRIVIND DELIMITARILE CONCEPTUALE ASUPRA COSTURILOR DE PRODUCTIE 1.1. Teorii generale asupra notiunii de cost,...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES

1 SCOPUL SI OBIECTIVUL LUCRARII În noul sistem contabil din România contabilitatea financiara opereaza cu conceptul dualist , adica cuprinde...

Analiza Costurilor de Productie si Caile lor de Reducere la SC Stiro SA - Slatina

CAPITOLUL I: PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE STIRO S.A. SLATINA 1.1. Scurt istoric. Denumirea societăţii este S.C. STIRO S.A. -...

Politici Manageriale de Crestere a Rentabilitatii

INTRODUCERE Managementul performant al unei intreprinderi care isi desfasoara activitatea intr-un mediu concurential necesita adoptarea unor...

Analiza Echilibrului Financiar

1. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR 1.1 Fondul de rulment FR= capitaluri proprii+datorii financiare+subventii+provizioane - active imobilizate nete...

Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare

CAPITOLUL Ι Consideraţiuni generale privind COSTURILE 1.1 Constituirea şi evoluţia studiului costurilor Problematica costurilor apare o datã...

Analiza Eficienței Economice a unui Proiect de Investiții în Industria Vopselelor și Efectele Asupra Mediului Inconjurator

Capitolul 1 PREZENTAREA SOCIETAŢII "S.C. CHIMCOLOR S.R.L." 1.1. Denumirea, sediul şi scurt istoric al societătii Societatea comercială "S.C....

Analiza Cheltuielilor unei Intreprinderi

Realizarea obiectului de activitate al oricarei interprinderi,in esenta generator de venituri,reclama importante eforturi materiale,de munca si...

Ai nevoie de altceva?