Analiza Contabila a Operatiunilor Economico-Financiare la SC Gerasim SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 3105
Mărime: 68.23KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

Introducere

O parte ȋnsemnatǎ a informaţiilor vehiculate ȋn mediul economic o reprezintǎ informaţia financiar-contabilǎ, iar procesele decizionale din cadrul companiilor nu pot fi concepute fǎrǎ aportul esenţial al acesteia.

În istoria omenirii, gǎsim izvoare care ne demonstreazǎ cǎ omul, ca fiinţǎ socialǎ, a simţit nevoia apariţiei unui instrument care sǎ-i permitǎ cunoaşterea realitǎţilor economice şi sociale. Acest instrument a fost contabilitatea.

Privitǎ la scara timpului, contabilitatea, la ȋnceput bazatǎ pe empirism şi cunoscutǎ sub denumirea de contabilitate rudimentarǎ, a realizat un salt deosebit ȋn domeniul modelǎrii vieţii economice, salt impus de ȋnsǎşi evoluţia societǎţii umane, de progresul realizat ȋn domeniul cunoaşterii, ȋn general. În epoca contemporană, contabilitatea a acumulat un astfel de volum de cunoștiințe în materie, încât s-a ajuns la noțiuni de maximă generalitate, la o adevărată teorie contabilă.

Este cunoscut faptul că întreprinderea ocupă o poziție centrală în societățile contemporane. Ea este agentul care elaborează și distribuie produse materiale, efectuează prestații de servicii destinate să satisfacă nevoile economice individuale sau colective. Rolul său în viața economică și socială face ca, oricare ar fi natura sistemului în care-și desfășoară activitatea, și cu atât mai mult în contextul unei economii de piață, ea trebuie să dea socoteală despre sine diferiților săi parteneri, utilizatori interni (managerii întreprinderii) sau externi (finanțatorii, investitorii actuali sau potențiali, creditorii, furnizorii, salariații și sindicatele, puterea publică etc.) ai informației contabile. Instrumentul prin intermediul căruia întreprinderea dă socoteală mediului său despre ceea ce face, despre poziția sa financiară, despre performanțele sale, nu este altul decât contabilitatea financiară.

Considerată adesea ca un simplu mecanism de tratare a informației, bazat pe aplicarea cu rutină a principiului partidei duble și a convențiilor de tip debit sau credit, contabilitatea este, înainte de toate, o tehnică de reflectare, de modelare a întreprinderii, destinată să informeze partenerii asupra funcționării sale, prin intermediul situațiilor financiare (documentelor de sinteză).

Privită din acest punct de vedere, contabilitatea poate fi considerată o disciplină informațională. Contabilitatea studiază efectele tranzacțiilor economice și a altor evenimente asupra situației economice și financiare, precum și asupra performanței unei întreprinderi, în scopul informării utilizatorilor externi și interni.

Prin limbajul specific, prin sistemul propriu de concepte și proceduri, contabilitatea este singura disciplină care poate furniza informații financiare despre o organizație. Aceste informații formează baza pentru evaluarea organizației de către un ansamblu de utilizatori și din exteriorul organizației.

Analiza statutului contabilității se înscrie în perimetrul unei controverse׃ se va vedea că există argumente să considerăm contabilitatea fie artă, fie tehnică, fie știință, fie limbaj de comunicare.

Unii autori abordează contabilitatea ca fiind știința și arta ținerii conturilor, iar alții au găsit un punct de convergență între artă, privită în sens larg, și contabilitate, prin faptul că ambele sunt creații ale spiritului uman și constituie reprezentări abstracte ale unor fenomene concrete. Contabilitatea poate fi astfel considerată ca fiind arta reprezentării abstracte a realității economice.

Descrierea operaţiunilor desfășurate de SC.Gerasim.SRL

Societatea comercială „Gerasim.SRL.” deține la 01.05.2011 următoarea situație a elementelor patrimoniale׃

1. Conturi la bǎnci în lei׃ 11 000 lei

2. Casa în lei׃ 10 000 lei

3. Furnizori׃ 18 000 lei

4. Furnizori de imobilizări׃ 10 000 lei

5. Mărfuri׃ 5 000 lei

6. Clienți׃ 4 000 lei

7. Capital social׃ 20 000 lei

8. Terenuri׃ 25 000 lei

9. Personal salarii datorate׃ 15 000 lei

10. Rezerve legale׃ 7 000 lei

11. Materii prime׃ 15 000 lei.

Bilanț inițial la data de 01.05.2011

ACTIV PASIV

Nr.

Crt. Denumirea elementului Suma Nr.

Crt. Denumirea elementului Suma

A Active imobilizate 25 000 C Datorii 43 000

I Imobilizări corporale 25 000 1

2

3 Furnizori

Furnizori de imobilizări

Personal salarii datorate 18 000

10 000

15 000

1 Terenuri 25 000

B Active circulante 45 000

I Stocuri 20 000

1

2 Materii prime

Mărfuri 15 000

5 000 D Capital și rezerve 27 000

1

2 Capital social

Rezerve legale 20 000

7 000

II Creanțe 4 000

1 Clienți 4 000

III Casa și conturi la bănci 21 000

1

2 Conturi la bănci în lei

Casa în lei 11 000

10 000

Total ACTIV 70 000 Total PASIV 70 000

Societatea comercială „Gerasim.SRL.” derulează pe parcursul lunii Mai 2011 următoarele operațiuni economico-financiare׃

1. Adunarea generală a acționarilor hotărăște majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor legale în valoare de 3 000 lei.

Preview document

Analiza Contabila a Operatiunilor Economico-Financiare la SC Gerasim SRL - Pagina 1
Analiza Contabila a Operatiunilor Economico-Financiare la SC Gerasim SRL - Pagina 2
Analiza Contabila a Operatiunilor Economico-Financiare la SC Gerasim SRL - Pagina 3
Analiza Contabila a Operatiunilor Economico-Financiare la SC Gerasim SRL - Pagina 4
Analiza Contabila a Operatiunilor Economico-Financiare la SC Gerasim SRL - Pagina 5
Analiza Contabila a Operatiunilor Economico-Financiare la SC Gerasim SRL - Pagina 6
Analiza Contabila a Operatiunilor Economico-Financiare la SC Gerasim SRL - Pagina 7
Analiza Contabila a Operatiunilor Economico-Financiare la SC Gerasim SRL - Pagina 8
Analiza Contabila a Operatiunilor Economico-Financiare la SC Gerasim SRL - Pagina 9
Analiza Contabila a Operatiunilor Economico-Financiare la SC Gerasim SRL - Pagina 10
Analiza Contabila a Operatiunilor Economico-Financiare la SC Gerasim SRL - Pagina 11
Analiza Contabila a Operatiunilor Economico-Financiare la SC Gerasim SRL - Pagina 12
Analiza Contabila a Operatiunilor Economico-Financiare la SC Gerasim SRL - Pagina 13
Analiza Contabila a Operatiunilor Economico-Financiare la SC Gerasim SRL - Pagina 14
Analiza Contabila a Operatiunilor Economico-Financiare la SC Gerasim SRL - Pagina 15
Analiza Contabila a Operatiunilor Economico-Financiare la SC Gerasim SRL - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Analiza Contabila a Operatiunilor Economico-Financiare la SC Gerasim SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Instrumente de Plată

“Omul nu poate ajunge om decât prin educaţie” (Kant) Introducere Încercarea de a scrie acest auxiliar este inevitabil însoţită de întrebarea: de...

Monografie Contabila - Institutii Publice

Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa, al cărei conducător are calitatea de ordonator terţiar de credite de subordonare centrală a primit...

Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X

Capitolul I. Prezentarea entităţii. 1.1. Înfiinţare, denumire, capital. Societatea „X” a luat fiinţă în data de 05.02.2003, înregistrată la...

Practica de Specialitate - Contabilitate si Informatica de Gestiune

1.Prezentarea entitatii 1.1.Scurt istoric SC LUNGVAS SRL este companie cu o experienta de peste 10 de ani in domeniul metrologiei si ofera...

Analiza Tranzactiilor Economico-Financiara la SC Pal Forex Company SRL

CAPITOLUL 1 Introducere 1.1 Informaţia contabilă şi importanţa ei în fundamentarea deciziilor economice Informaţia contabilă este obţinută prin...

Monografie Contabila

Cinci persoane, IONESCU A., POPESCU G., GEORGESCU R., PETRESCU I. şi BARBULESCU F. , care în data de 10.XI.N hotărăsc demararea procedurilor pentru...

Monografii Contabile la SC Regina SRL

Denumirea societăţii: Sc Regina SRL, persoana juridică română demunită în actul constituţional. Sediul social al societăţii este în...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Ai nevoie de altceva?