Analiza Cost-Volum-Profit

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 2600
Mărime: 150.84KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRARE A AFACERILOR ANUL II, ECEA

Cuprins

1.GENERALITĂŢI 3

1.1.Punctul de echilibru ( Punctul critic) 3

1.2.Intervalul de siguranţă şi indicile de siguranţă dinamic 6

1.3.Factorul de acoperire 7

1.4.Indicele de prelevare (Ip): 8

1.5.Coeficientul de volatilitate sau levierul operaţional (Lo): 8

2.Studiu de caz la SC MĂTASEA SA 9

2.1.Prezentarea generală a SC Mătasea SA 9

2.2.Analiza cost – volum - profit la SC Mătasea SA 10

Anexe 15

BIBLIOGRAFIE 17

Extras din document

GENERALITĂŢI

Analiza cost-volum-profit (CVP) reprezintă analiza modelelor de evoluţie a costului, care pune în evidenţă relaţiile dintre cost, volumul producţiei şi profit.

Analiza CVP este un instrumentnecesar atât pentru planificare, cât şi pentru controlul managerial. În scopul planificării, managementul poate utiliza analiza CVP pentru calculul profitului aferent unui anumit volum al vânzărilor, sau pe baza analizei amintite poate stabili nivelul vânzărilor necesar pentru a obţine profitul programat.

În scopul efectuării controlului, analiza CVP, constituie o metodă utilizată pentru a măsura performanţele departamentelor unei entităţi. La sfârşitul exerciţiului financiar entitatea analizează volumul vânzărilor şi costurile efective corespunzătoare pentru a determina profitul efectiv.

Performanţa este evaluată prin compararea costurilor reale cu cele proiectate, costuri care au fost calculate prin aplicarea metodei CVP la volumul efectiv al vânzărilor. Rezultatul este un raport privind performanţa pe baza căruia managementul poate efectua controlul operaţiunilor.

Bazată pe distincţia dintre costurile variabile şi costurile fixe, analiza corelaţiei dintre volumul activităţii, costuri şi profit este orientată, în mod esenţial, către luarea deciziilor pentru a ghida gestiunea întreprinderii în domeniul previzunii comerciale.

Utilizată încă de la finele primului război mondial, analiza acestei corelaţii se poate realiza apelând la următorii indicatori:

Punctul de echilibru (punct critic);

Intervalul de siguranţă şi indicele de siguranţă dinamic;

Factorul de acoperire;

Indicele de prelevare;

Coeficientul de volatilitate sau levierul operaţional.

1.1.Punctul de echilibru ( Punctul critic)

Este indicatorul care reprezintă nivelul vânzărilor ce permite acoperirea totalităţii costurilor variabile aferente volumului vânzărilor şi a costurilor fixe aferente perioadei de referinţă. Deci, punctul de echilibru exprimă acel volum al activităţii în care veniturile obţinute din vânzarea producţiei şi costurile totale aferente sunt în echilibru, degajând un rezultat nul.

El arată că orice suplimentare a volumului vânzărilor peste acest nivel aduce beneficii şi activitatea devine profitabilă, după cum, orice reducere a vânzărilor sub acest punct, în cadrul aceleaşi structuri generează pierderi.

Acest indicator mai este denumit, pe nedrept însă, în majoritatea lucrărilor de specialitate, „prag de rentabilitate”.

Punctul critic se bazează pe un anumit număr de ipoteze restrictive de simplificare cum ar fi: raţionamentele sunt limitate la o perioadă scurtă, ceea ce implică fixarea unor elemente:

Capacitatea de producţie şi starea tehnică a echipamentelor sunt considerate neschimbate pentru ansamblul perioadei de referinţă, deci nu se vor realiza investiţii noi în perioada considerată. Rezultă că nivelul costurilor fixe rămâne stabil în timpul analizei;

Preţurile produselor vândute sunt invariabile în perioada analizată şi ele sunt isesizabile modificărilor volumului vânzărilor;

În cazul fabricaţiei mai multor bunuri, repertiţia producţiei între acestea va rămîne neschimbată;

Preţurile factorilor de producţie sunt, de asemenea, stabile şi insensibile schimbărilor cantităţii cerute de întreprindere.

Definiţia punctului de echilibru antrenează următoarele relaţii ce permit determinarea lui:

CIFRA DE AFACERI = COSTURILE TOTALE (VARIABILE ŞI FIXE)

Adică: CA=CV + CF înlocuind elementele de calcul pentru producţia omogenă, relaţia devine:

q_v x〖 p〗_(v )=q_v xc_v+CF

REZULTATUL = 0

Adică: CA – ( CV + CF ) = 0 sau M/CV – CF = 0

MARJA/COSURILE VARIABILE = COSTURILE FIXE

M/CV = CF sau q_v x (p_v-c_v )=CF

Se poate determina un punct critic în unităţi fizice 〖(q〗_(e )) şi în unităţi monetare, adică o cifră de afaceri critică 〖(CA〗_e).

Pornind de la relaţiile anterioare şi considerând ca necunoscute volumul fizic de producţie vândut cae asigură un rezultat nul, se obţine relaţia de calcul al punctului critic:

q_e=CF/(p_v-c_v ) sau q_e= CF/(m/c_v )

Punctul de echilibru fizic este deci egal cu raportul dintre costurile fixe totale şi marja pe costul variabil unitar.

Preview document

Analiza Cost-Volum-Profit - Pagina 1
Analiza Cost-Volum-Profit - Pagina 2
Analiza Cost-Volum-Profit - Pagina 3
Analiza Cost-Volum-Profit - Pagina 4
Analiza Cost-Volum-Profit - Pagina 5
Analiza Cost-Volum-Profit - Pagina 6
Analiza Cost-Volum-Profit - Pagina 7
Analiza Cost-Volum-Profit - Pagina 8
Analiza Cost-Volum-Profit - Pagina 9
Analiza Cost-Volum-Profit - Pagina 10
Analiza Cost-Volum-Profit - Pagina 11
Analiza Cost-Volum-Profit - Pagina 12
Analiza Cost-Volum-Profit - Pagina 13
Analiza Cost-Volum-Profit - Pagina 14
Analiza Cost-Volum-Profit - Pagina 15
Analiza Cost-Volum-Profit - Pagina 16
Analiza Cost-Volum-Profit - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Analiza Cost-Volum-Profit.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu de Caz - Calculatia Costurilor

1. Pertinenta costurilor Firma X fabrica si comercializeaza trei sortimente de produse A, B si C. În urma retratarii cheltuielilor de exploatare...

Metoda Direct-Costing - Studiu de Caz SC Mondo SRL

Date generale cu privire la SC Mondo SRL Firma S.C. Mondo S.R.L. a fost infiintata in 1993. Este o afacere de familie . Mihailescu Ion este...

Studiu de Caz – Folosirea Instrumentelor de Tip Business Intelligence in Calculatia Costurilor – Metoda Cost-Volum-Profit

SC CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES SRL vinde produse si servicii pe baza de contract si/sau comandă si foloseşte metoda de calculaţie direct-costing....

Stocuri de materii prime și materiale

Introducere Trăim într-o lume cu resurse limitate, de aceea trebuie să gestionăm cât mai bine această situație. Noi, societatea mileniului trei,...

Metoda direct-costing la SC Brutăria lui Radu SRL

Capitolul 1. Prezentarea metodei de calculaţie a costurilor Direct-Costing Direct-costing-ul este un cost format numai din volumul cheltuielilor...

Analiza Cost-Volum-Profit

Analiza CVP este una dintre cele mai puternice instrumente pe care managerii le folosesc. Aceasta analiza îi ajută să înteleagă relatia dintre...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitate

TEMA I. Exemplificarea privind raportul dintre contabilitatea financiară şi contabilitatea managerială sau de gestiune şi utilitatea informaţiei...

Te-ar putea interesa și

Diagnostic Financiar Contabil

I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII „SC RECON SA” ŞI A MEDIULUI SĂU EXTERN 1.1. Profilul şi caracteristicile întreprinderii 1.1.1. Date generale • Forma...

Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații

I N T R O D U C E R E Creşterea complexităţii activităţii economice a întreprinderii, ca urmare a mecanismelor pieţei, are profunde implicaţii în...

Influența instrumentelor integrate de monitorizare și gestiune a performanțelor SC Alba Internațional Prod SRL

INTRODUCERE În prezent, în orice organizaţie, resursa umană reprezintă una din cele mai importante investiţii, ale cărei rezultate devin din ce în...

Analiza Cost Volum Profit

Scopul analizei Activitatea economica a unei întreprinderi presupune în mod evident, existenta si manifestarea riscului operational (de...

Analiza Cost-Volum-Profit

Tema acestui referat este Analiza Cost-Volum-Profit, care constă în determinarea celei mai favorabile combinaţii între costurile variabile, preţul...

Utilizarea Costurilor în Conducerea Firmei

Introducere Lucrarea de față este intitulată ”Utilizarea costurilor în conducerea firmei”. Se poate spune cu siguranță că, mai ales în începutul...

Planul de Afacere al unui Spital de Fertilizare Invitro

Lucrarea de fata propune identificarea etapelor care trebuie parcurse in planificarea unei afaceri. Planificarea afacerii se face in stransa...

Evoluția costurilor și analiza cost-volum-profit - sistemul de indicatori și decizii

INTRODUCERE Cercetarea, ca proces metodic şi sistematic de căutare a unor subiecte de real interes, are ca destinaţie dobândirea unui plus de...

Ai nevoie de altceva?