Analiza Costurilor la SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Botosani

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza Costurilor la SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Botosani.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 33 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Ionescu Cicilia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL I
1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND COSTURILE .PAG. 3
1.1. Importanţa şi necesitatea cunoaşterii costurilor .PAG. 4
1.2. Contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune – componente ale sistemului informaţional contabil.PAG. 5
1.3. Reflectarea cheltuielilor în contabilitatea financiară .PAG.6
1. 4. Reflectarea costurilor în contabilitatea internă de gestiune.PAG.9
1. 5. Interfaţă între contabilitatea financiară a cheltuielilor şi contabilitatea de gestiune.PAG.10
CAPITOLUL II
STUDIU DE CAZ : ANALIZA COSTURILOR LA S.C. “LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI” S.A. BOTOSANI.PAG.13
2. 1. Surse de date şi informaţii necesare analizei costurilor.PAG.13
2. 2. Analiza structurii cheltuielilor pe baza debitului contului 121 „Profit şi pierdere”.PAG.16
2. 3. Analiza cheltuielilor de exploatare.PAG.17
2.4. Analiza cheltuielilor materiale.PAG.21
2. 5. Analiza cheltuielilor salariale.PAG.25
CAPITOLUL III
CONCLUZII SI PROPUNERI.PAG. 28
CAPITOLUL IV
BIBLIOGRAFIE.PAG. 32

Extras din document

CAPITOLUL I

DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND COSTURILE

Activitatea economică desfăşurată de agenţii economici, indiferent de profilul lor productiv, de comercializare sau de prestare a serviciilor, “implică consumuri de resurse materiale, umane şi financiare, iar rentabilitatea activităţii este condiţionată de nivelul cheltuielilor în interdependenţă, atât cu veniturile corespondente, cât şi cu capitalurile avansate” .

In cadrul activităţii economice, care reprezintă un domeniu foarte complex, există factori cu acţiune discretă care modifică frecvent valoarea parametrilor obiectiv: cifră de afaceri, cost, solvabilitate, profit, rentabilitate etc., iar prin intervenţia factorului uman se pot corecta o serie de abateri, diminuând sau înlăturând efectul lor negativ.

Numai contabilitatea, componentă a sistemului informaţional economic poate oferi informaţii precise pe care să se sprijine deciziile managerului. “Este unanim recunoscut faptul că cea mai mare parte dintre informaţiile utilizate în procesele manageriale sunt de natură contabilă. Iată de ce administrarea şi conducerea unei afaceri, indiferent de întinderea sa, este de neconceput fără contabilitate, fără o informaţie de calitate şi obţinută în timp util”

După opinia lui J. Fr. Schar, contabilitatea “judecătorul drept al trecutului, ghidul prezentului şi consilierul indispensabil al viitorului în economia fiecărei întreprinderi” reprezintă teorie şi practică, într-un continuu proces de dezvoltare şi adaptare. Contabilitatea este “instrumentul principal de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute de către agenţii economici” .

Criteriul de performanţă al contabilităţii moderne îl reprezintă imaginea fidelă, adică “măsura în care aceasta redă realitatea obiectivă, printr-o informare completă şi pertinentă asupra faptelor şi proceselor economice, exprimabile în etalon monetar” .

Costul de producţie, rezultatul exerciţiului financiar şi alţi indicatori de eficienţă economică nu pot fi determinaţi cu sorţi de izbândă fără organizarea corespunzătoare a evidenţei primare şi a contabilităţii. “Reflectarea în conturi sintetice şi analitice a imobilizărilor, stocurilor, decontărilor cu terţii, cheltuielilor, veniturilor obţinute ş.a.m.d., utilizarea datelor furnizate de contabilitate în analiza economico-financiară accentuează importanţa informaţiilor contabile ca nucleu central în cadrul sistemelor informaţionale moderne” .

Analiza economică constă în examinarea rezultatelor obţinute într-o anumită perioadă de timp de o societate comercială, regie autonomă sau ramură în strânsă legătură cu factorii care le-au determinat, în scopul descoperirii soluţiilor care să asigure realizarea cu eforturi minime a obiectivelor urmărite. Analizele economice au loc, în cea mai mare parte, atunci când, din activitatea desfăşurată, apar unele rezultate care pot fi comparate şi interpretate. Se poate spune deci, că în fapt, orice analiză economică porneşte de la un moment final către cel iniţial, adică în sens invers evoluţiei normale a fenomenului analizat .

Scopul alegerii lucrării pe tema “Analiza costurilor” constă în importanţa costurilor în desfăşurarea oricărei activităţi economice. Pe baza informaţiilor furnizate de indicatorii de eficienţă a costurilor, managerul firmei are posibilitatea de a adopta deciziile cele mai pertinente, care să conducă la creşterea eficienţei activităţii economice. Prin intermediul costului, managerul are posibilitatea de a regla activitatea economică, în vederea bunului mers al firmei.

I.1. Importanţa şi necesitatea cunoaşterii costurilor

În acest subcapitol se scoate în evidenţă faptul că studiul costului, problemele formării şi urmările acestuia devin deosebit de importante şi că în cele din urmă, direct sau indirect, ne afectează pe toţi .

După cum se ştie, costul este legat de bani şi de preţuri. Recuperarea costurilor prin preţ şi obţinerea unui profit reprezintă condiţia fundamentală în realizarea unei bune gestiuni economico-financiare şi totodată condiţia esenţială a eficienţei .

Importanţa cea mai mare a costului decurge din faptul că acesta reprezintă „indicator sintetic de bază pentru aprecierea eficienţei activităţii unităţii patrimoniale” .

O altă coordonată în cadrul căreia se manifestă rolul important al costurilor o constituie stabilitatea preţurilor de valorificare a producţiei. În situaţia în care nu se cunoaşte exact nivelul costurilor nu se poate stabili în mod judicios preţurile de vânzare care să asigure, pe de o parte, vânzarea rapidă a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, iar pe de altă parte, acoperirea costurilor acestora şi realizarea unor diferenţe favorabile între preţ şi cost, care să permită funcţionarea viitoare a firmei .

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Costurilor la SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Botosani.doc

Alte informatii

Proiectul a fost prezentat in cadrul Universitatii Spiru Haret, Facultatea Management Financiar Contabil - C.I.G. pe parcursul anului trei de facultat