Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL

Proiect
6.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 146 în total
Cuvinte : 29328
Mărime: 237.08KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ionut Cosmin Lungu
Universitatea Romano-Americana Bucuresti Facultatea de Relaţii Comerciale şi Financiar Bancare Interne şi Internaţionale

Cuprins

CAPITOLUL I : ANALIZA DIAGNOSTIC A ECHILIBRULUI FINANCIAR

PATRIMONIAL ……………………………………….. pag. 5

1.1. Echilibrul financiar lichiditate-exigibilitate ………………………... pag. 6

1.2. Utilizarea ratelor în aprecierea echilibrului financiar …………….. pag. 11

CAPITOLUL II : ANALIZA DIAGNOSTIC A ECHILIBRULUI FINANCIAR

FUNCŢIONAL ………………………………………. pag. 17

2.1. Abordarea întreprinderii sub aspect funcţional …………………… pag. 17

2.2. Utilitatea bilanţului funcţional ……………………………………. pag. 18

2.3. Indicatorii de analiză a echilibrului financiar funcţional …………. pag. 24

2.4. Echilibrul financiar funcţional şi vulnerabilitatea întreprinderii ….. pag. 27

CAPITOLUL III : ANALIZA DIAGNOSTIC PE BAZA RATELOR DE

RENTABILITATE …………………………………... pag. 34

3.1. Ratele privind rentabilitatea exploatării …………………………... pag. 34

3.1.1. Ratele marjelor beneficiare ………………………………… pag. 35

3.1.2. Ratele privind randamentul activelor ………………………. pag. 40

3.2. Ratele de rentabilitate economică ………………………………… pag. 44

3.3. Ratele de rentabilitate financiară ………………………………….. pag. 49

CAPITOLUL IV : ANALIZA DIAGNOSTIC A RISCURILOR ………. pag. 58

4.1. Analiza riscului economic ………………………………………… pag. 59

4.1.1 Principiul pragului de rentabilitate ………………………… pag. 60

4.1.2 Sensibilitatea rezultatului în raport cu nivelul de activitate ... pag. 74

4.2. Analiza riscului financiar …………………………………………. pag. 80

4.3. Analiza riscului de faliment prin metoda “scoring” ………………. pag. 88

4.3.1 Modelul Altman …………………………………………….. pag. 92

4.3.2 Modelul Canon si Holder …………………………………... pag. 95

4.3.3 Funcţia de scor ……………………………………………... pag. 96

CAPITOLUL V : S.C. CASPI TRADING S.R.L. – BAZĂ DE CERCETARE PRIVIND ANALIZA DIAGNOSTIC A PERFORMANŢELOR PE BAZA RATELOR ……..........…………………………………….. pag. 101

5.1. Istoric, formă juridică, constituire ………………………………. pag. 101

5.2. Structura organizatorică …………………………………………. pag. 104

5.3. Principalii indicatori economico-financiari 2004-2006 …………. Pag. 108

CAPITOLUL VI : MODEL PRACTIC DE EFECTUARE A ANALIZEI DIAGNOSTIC LA S.C. “CASPI TRADING” S.R.L. .......…. pag. 110

CAPITOLUL VII : CONCLUZII ŞI PROPUNERI ……………………. pag. 139

BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………….. pag. 146

Extras din document

Realizarea consecventă a obiectivului major al unei întreprinderi – maximizarea valorii sale patrimoniale (creşterea patrimoniului net, a averii acţionarilor) poate avea loc numai în condiţiile unei activităţi profitabile şi de menţinere a echilibrului financiar.

În analiza economică nu trebuie să se utilizeze conceptul de echilibru în sensul unei judecăţi de valoare. Echilibrul nu este „bun” şi dezechilibrul nu este „rău”; echilibrul nu ţine loc de „statu quo” sau de „laisser faire”, aşa după cum au pretins unii economişti. A alege însă variabilele – în cadrul unui model economic - şi relaţiile care convin, în termeni de echilibru, sprijinindu-ne pe probleme dictate de judecăţile de valoare, înseamnă cu totul altceva.

Echilibrul financiar, într-o forma simplificată, este definit de egalitatea dintre venituri şi cheltuieli.

Într-o determinare financiara însă, echilibrul financiar exprimă egalitatea dintre sursele financiare şi mijloacele economice necesare desfăşurării activităţii de exploatare şi comercializare pe termen lung şi scurt.

În aceste condiţii realizarea şi menţinerea echilibrului financiar se manifestă ca o tendinţă, însoţită de momente de dezechilibru (discrepanţe în surse şi mijloace).

Menţinerea echilibrului financiar este un obiectiv permanent al politicii financiare şi poate fi considerat atins, când exerciţiul financiar se încheie cu trezorerie pozitivă.

1.1. Echilibrul financiar lichiditate-exigibilitate

Problematica lichidităţii şi solvabilităţii firmei este suficient de complexă, fiind tratată diferit în literatura de specialitate, creându-se uneori confuzii. Considerăm că se impun unele precizări noţionale.

Lichiditatea se referă la proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma în bani, aceasta putând fi şi un criteriu de grupare a posturilor în bilanţ.

Deci, ar fi un raport între elementele de activ, în sensul că se poate stabili cât din valoarea activului se află sub formă lichidă în conturile de disponibilităţi băneşti şi cât pot să devină lichide imediat (exemplu: creanţele, stocurile de produse finite etc.).

Solvabilitatea – reprezintă capacitatea firmei de a face faţă obligaţiilor sale băneşti, respectiv de a-şi onora plăţile la termenele scadente. Aici, intervine comparaţia dintre elementele de activ şi pasiv.

Este evident faptul că, o întreprindere este solvabilă dacă are disponibilităţi de mijloace de plată. Pornind de aici, s-au construit diferiţi indicatori, care includ ambele noţiuni, fiind folosite în scopuri diferite. Aşa de exemplu, în momentul declarării stării de faliment se poate calcula „gradul de lichiditate existent”, ca raport între active lichide şi care pot deveni lichide şi datoriile totale.

Preview document

Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 1
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 2
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 3
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 4
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 5
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 6
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 7
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 8
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 9
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 10
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 11
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 12
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 13
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 14
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 15
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 16
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 17
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 18
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 19
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 20
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 21
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 22
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 23
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 24
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 25
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 26
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 27
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 28
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 29
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 30
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 31
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 32
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 33
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 34
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 35
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 36
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 37
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 38
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 39
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 40
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 41
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 42
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 43
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 44
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 45
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 46
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 47
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 48
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 49
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 50
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 51
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 52
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 53
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 54
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 55
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 56
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 57
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 58
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 59
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 60
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 61
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 62
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 63
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 64
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 65
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 66
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 67
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 68
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 69
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 70
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 71
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 72
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 73
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 74
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 75
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 76
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 77
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 78
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 79
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 80
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 81
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 82
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 83
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 84
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 85
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 86
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 87
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 88
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 89
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 90
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 91
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 92
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 93
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 94
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 95
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 96
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 97
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 98
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 99
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 100
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 101
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 102
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 103
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 104
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 105
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 106
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 107
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 108
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 109
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 110
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 111
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 112
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 113
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 114
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 115
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 116
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 117
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 118
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 119
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 120
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 121
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 122
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 123
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 124
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 125
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 126
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 127
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 128
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 129
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 130
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 131
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 132
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 133
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 134
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 135
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 136
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 137
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 138
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 139
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 140
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 141
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 142
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 143
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 144
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 145
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 146
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL - Pagina 147

Conținut arhivă zip

 • bibliografie.doc
 • CAPITOLUL_IV.pg 58-97.doc
 • Coperta___final.doc
 • LICENTA_pag1_32.doc
 • Licenta_pag110_138.doc
 • Licenta_pag139_145.doc
 • LICENTA_pag33_43.doc
 • LICENTA_pag44_57.doc
 • LICENTA_pag98_109_.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Financiara

1.Rata activelor imobilizate a crescut de la 45,91% in anul de baza, la 63,7% in anul curent, ceea ce inseamna ca gradul de investire a capitalului...

Calculatia Costurilor - SC Iasitex SA

1.1 Definerea calculatiei costurilor Necesitatea cunoasterii rezultatelor, nu numai la nivel global, ci pe fiecare activitatea consumatoare de...

Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara

CAPITOLUL 1 DIAGNOSTICUL PERFORMANŢELOR ŞI RISCURILOR PE BAZA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE Analiza economico-financiară este un instrument...

Calculația Costurilor

DEFINIREA SI CARACTERISTICILE CALCULATIEI COSTURILOR Progresele realizate în perfectionarea tehnologiei prin mecanizarea si automatizarea...

Noțiuni generale privind analiza diagnostic a rentabilității

CAPITOLUL 1. Noţiuni generale privind analiza diagnostic a rentabilitǎţii 1.1 Diagnosticul financiar – concept, obiective şi metode Realizarea...

Tehnici de Contabilitate Creativă

1. Concepte generale privind practicile de contabilitate creativă Contabilitatea creativă este procesul prin care profesioniştii contabili îşi...

Diagnosticul Riscului

1. DIAGNOSTICUL RISCULUI Un diagnostic financiar complet nu se poate realiza decat prin analiza conjugata a rentabilitatii cu riscul. Diagnosticul...

Principii, Postulate si Conventii Contabile

Obiectivul fundamental al contabilităţii este asigurarea unei imagini fidele asupra situaţiei patrimoniului şi rezultatului exerciţiului. Acesta,...

Ai nevoie de altceva?