Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 9 fisiere doc de 146 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ionut Cosmin Lungu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL I : ANALIZA DIAGNOSTIC A ECHILIBRULUI FINANCIAR
PATRIMONIAL ……………………………………….. pag. 5
1.1. Echilibrul financiar lichiditate-exigibilitate ………………………... pag. 6
1.2. Utilizarea ratelor în aprecierea echilibrului financiar …………….. pag. 11
CAPITOLUL II : ANALIZA DIAGNOSTIC A ECHILIBRULUI FINANCIAR
FUNCŢIONAL ………………………………………. pag. 17
2.1. Abordarea întreprinderii sub aspect funcţional …………………… pag. 17
2.2. Utilitatea bilanţului funcţional ……………………………………. pag. 18
2.3. Indicatorii de analiză a echilibrului financiar funcţional …………. pag. 24
2.4. Echilibrul financiar funcţional şi vulnerabilitatea întreprinderii ….. pag. 27
CAPITOLUL III : ANALIZA DIAGNOSTIC PE BAZA RATELOR DE
RENTABILITATE …………………………………... pag. 34
3.1. Ratele privind rentabilitatea exploatării …………………………... pag. 34
3.1.1. Ratele marjelor beneficiare ………………………………… pag. 35
3.1.2. Ratele privind randamentul activelor ………………………. pag. 40
3.2. Ratele de rentabilitate economică ………………………………… pag. 44
3.3. Ratele de rentabilitate financiară ………………………………….. pag. 49
CAPITOLUL IV : ANALIZA DIAGNOSTIC A RISCURILOR ………. pag. 58
4.1. Analiza riscului economic ………………………………………… pag. 59
4.1.1 Principiul pragului de rentabilitate ………………………… pag. 60
4.1.2 Sensibilitatea rezultatului în raport cu nivelul de activitate ... pag. 74
4.2. Analiza riscului financiar …………………………………………. pag. 80
4.3. Analiza riscului de faliment prin metoda “scoring” ………………. pag. 88
4.3.1 Modelul Altman …………………………………………….. pag. 92
4.3.2 Modelul Canon si Holder …………………………………... pag. 95
4.3.3 Funcţia de scor ……………………………………………... pag. 96
CAPITOLUL V : S.C. CASPI TRADING S.R.L. – BAZĂ DE CERCETARE PRIVIND ANALIZA DIAGNOSTIC A PERFORMANŢELOR PE BAZA RATELOR ……..........…………………………………….. pag. 101
5.1. Istoric, formă juridică, constituire ………………………………. pag. 101
5.2. Structura organizatorică …………………………………………. pag. 104
5.3. Principalii indicatori economico-financiari 2004-2006 …………. Pag. 108
CAPITOLUL VI : MODEL PRACTIC DE EFECTUARE A ANALIZEI DIAGNOSTIC LA S.C. “CASPI TRADING” S.R.L. .......…. pag. 110
CAPITOLUL VII : CONCLUZII ŞI PROPUNERI ……………………. pag. 139
BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………….. pag. 146

Extras din document

Realizarea consecventă a obiectivului major al unei întreprinderi – maximizarea valorii sale patrimoniale (creşterea patrimoniului net, a averii acţionarilor) poate avea loc numai în condiţiile unei activităţi profitabile şi de menţinere a echilibrului financiar.

În analiza economică nu trebuie să se utilizeze conceptul de echilibru în sensul unei judecăţi de valoare. Echilibrul nu este „bun” şi dezechilibrul nu este „rău”; echilibrul nu ţine loc de „statu quo” sau de „laisser faire”, aşa după cum au pretins unii economişti. A alege însă variabilele – în cadrul unui model economic - şi relaţiile care convin, în termeni de echilibru, sprijinindu-ne pe probleme dictate de judecăţile de valoare, înseamnă cu totul altceva.

Echilibrul financiar, într-o forma simplificată, este definit de egalitatea dintre venituri şi cheltuieli.

Într-o determinare financiara însă, echilibrul financiar exprimă egalitatea dintre sursele financiare şi mijloacele economice necesare desfăşurării activităţii de exploatare şi comercializare pe termen lung şi scurt.

În aceste condiţii realizarea şi menţinerea echilibrului financiar se manifestă ca o tendinţă, însoţită de momente de dezechilibru (discrepanţe în surse şi mijloace).

Menţinerea echilibrului financiar este un obiectiv permanent al politicii financiare şi poate fi considerat atins, când exerciţiul financiar se încheie cu trezorerie pozitivă.

1.1. Echilibrul financiar lichiditate-exigibilitate

Problematica lichidităţii şi solvabilităţii firmei este suficient de complexă, fiind tratată diferit în literatura de specialitate, creându-se uneori confuzii. Considerăm că se impun unele precizări noţionale.

Lichiditatea se referă la proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma în bani, aceasta putând fi şi un criteriu de grupare a posturilor în bilanţ.

Deci, ar fi un raport între elementele de activ, în sensul că se poate stabili cât din valoarea activului se află sub formă lichidă în conturile de disponibilităţi băneşti şi cât pot să devină lichide imediat (exemplu: creanţele, stocurile de produse finite etc.).

Solvabilitatea – reprezintă capacitatea firmei de a face faţă obligaţiilor sale băneşti, respectiv de a-şi onora plăţile la termenele scadente. Aici, intervine comparaţia dintre elementele de activ şi pasiv.

Este evident faptul că, o întreprindere este solvabilă dacă are disponibilităţi de mijloace de plată. Pornind de aici, s-au construit diferiţi indicatori, care includ ambele noţiuni, fiind folosite în scopuri diferite. Aşa de exemplu, în momentul declarării stării de faliment se poate calcula „gradul de lichiditate existent”, ca raport între active lichide şi care pot deveni lichide şi datoriile totale.

Fisiere in arhiva (9):

  • bibliografie.doc
  • CAPITOLUL_IV.pg 58-97.doc
  • Coperta___final.doc
  • LICENTA_pag1_32.doc
  • Licenta_pag110_138.doc
  • Licenta_pag139_145.doc
  • LICENTA_pag33_43.doc
  • LICENTA_pag44_57.doc
  • LICENTA_pag98_109_.doc

Alte informatii

Universitatea Romano-Americana Bucuresti Facultatea de Relaţii Comerciale şi Financiar Bancare Interne şi Internaţionale