Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 17799
Mărime: 1.78MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Stefea

Cuprins

Capitolul 1 Prezentarea SC BRUDERKRAFT COM SRL 5

1.1. Elemente de identificare 5

1.2. Obiect de activitate 5

1.3. Scurt istoric 6

1.4. Structura organizatorică 6

Capitolul 2 Analiza situaţiei de ansamblu a firmei 9

2.1. Situaţia generală a firmei 9

2.2. Potenţialul uman .10

2.3. Potenţialul tehnic .14

2.4. Potenţialul comercial .15

2.5. Diagnosticul financiar .19

2.5.1. Analiza ratelor de rentabilitate .19

2.5.2. Analiza bonităţii financiare .22

2.5.3. Analiza gestiunii clienţilor şi furnizorilor .24

Capitolul 3 Analiza echilibrului financiar al firmei .27

3.1. Sursele informaţionale .27

3.2. Analiza fondului de rulment .28

3.2.1. Analiza fondului de rulment pe baza bilanţului financiar .32

3.2.2. Analiza fondului de rulment pe baza bilanţului funcţional .33

3.3. Analiza necesarului de fond de rulment .34

3.3.1. Analiza necesarului de fond de rulment pe baza bilanţului financiar .37

3.3.2. Analiza necesarului de fond de rulment pe baza bilanţului funcţional .38

3.4. Analiza trezoreriei .40

3.4.1. Analiza trezoreriei nete pe baza bilanţului financiar .41

3.4.2. Analiza trezoreriei nete pe baza bilanţului funcţional .42

3.5. Analiza echlibrului financiar prin metoda ratelor .43

Capitolul 4 Analiza previzională, concluzii şi propuneri .45

4.1. Concluzii şi măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei firmei .45

4.2. Analiza previzională .45

Anexe .51

Bibliografie .64

Extras din document

Capitolul 1 PREZENTAREA S.C. BRUDERKRAFT COM S.R.L.

1.1 Elemente de identificare

Denumirea: S.C. BRUDERKRAFT COM S.R.L.

Sediul social: Piaţa Revoluţiei, nr.6, Caransebeş

Telefon/Fax: 0255/513237, 0255/516416

Nr. de înregistrare ORC: J11/488/1996

Forma de organizare: societate cu răspundere limitată

Forma de proprietate: privată

Personalitate juridică: română

Durata de funcţionare: nelimitată

Activitate preponderentă: 5222 – Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din

carne

1.2 Obiect de activitate

Obiectul de activitate al S.C. BRUDERKRAFT COM S.R.L., constă în:

• Prestări şi servicii de: comision şi intermediere pentru persoane fizice şi juridice române sau străine, tranzacţii imobiliare, transport de mărfuri şi expediţie în trafic intern şi internaţional, transport persoane, servicii de depozit şi consignaţie, organizare târguri, pieţe şi oboare, servicii de alimentaţie publică, creşterea animalelor.

• Producţie de: bunuri alimentare, carmangerie produse agricole, produse metalice, bunuri de larg consum, băuturi răcoritoare, preparate şi semipreparate din carne, panificaţie şi cofetărie, lactate, brânzeturi.

• Comercializare de: produse alimentare şi nealimentare, legume şi fructe, dulciuri, ţigări, băuturi alcoolice, produse proprii, produse agricole şi neagricole, mezeluri, brânzeturi, bunuri de larg consum şi de folosinţă îndelungată, maşini, utilaje şi linie tehnologică pentru agricultură şi alimentaţie, mijloace de transport şi în general orice produse şi mărfuri industriale admise de legea română spre a fi comercializate de către populaţie, către agenţii economici, către instituţii şi regii autonome. Comercializarea produselor enumerate se va face en-gros, cu ridicata şi cu amănuntul, ca urmare a achiziţiilor de pe piaţa internă şi din import, ori a producţiei proprii.

• Operaţiuni de import-export: materii prime, materiale, aparatură, maşini şi utilaje pentru producţia proprie.

• Construcţii: proiectarea, cercetarea şi studii pentru construcţii, montaj, inclusiv instalaţii, construcţii civile şi industriale.

Societatea îşi va realiza obiectul de activitate direct sau prin intermediari în unităţile proprii sau închiriate, pe cont propriu sau în asociere cu alte persoane fizice sau juridice, prin participare la societăţi sau întreprinderi existente, ori în curs de constituire.

1.3 Scurt istoric

Bruderkraft este o întreprindere complexă, a cărei activitate se poate descrie prin următoarele: comercializare produse lactate, distribuţie de produse alimentare, preparate din carne, producător de produse lactate şi derivate din domeniul alimentaţie. Bruderkraft reprezintă siguranţa şi calitatea în prezent şi pentru viitor. Bruderkraft este o societate care s-a impus pe piaţa românească prin seriozitate şi consecvenţă în calitatea produselor fabricate. Bruderkraft este prezent pe masa consumatorilor de toate vârstele pentru că a reuşit să vină în întâmpinarea preferinţelor acestora, realizând produse pe gustul tuturor clienţilor.

În 1996 această firmă era reprezentată doar de un chioşc alimentar, ajungând ca în anul 2006 să reprezinte un grup puternic pe piaţa lactatelor şi mezelurilor.

Din 1996 până în anul 2006 firma s-a dezvoltat, creându-şi o reţea proprie de comercializare, distribuţie, compartiment de transport şi toate serviciile auxiliare necesare.

Planurile de viitor se concentrează pe dezvoltarea capacităţilor de producţie, distribuţie, comercializare şi menţinerea ridicată a standardelor de calitate a produselor. Aceasta conduce la satisfacerea cât mai completă a cerinţelor consumatorilor şi la întărirea bunei reputaţii a mărcii.

Forma juridică a societăţii este societate cu răspundere limitată, persoană juridică română ale cărei obligaţii sociale sunt garantarea cu patrimoniul său social. Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată. Societatea BRUDERKRAFT are doi asociaţi care au numit un director executiv, iar acesta din urmă are în subordine directorii de producţie, de marketing, economic, de depozite şi parc auto.

În vederea atingerii obiectului de activitate al societăţii, se urmăresc în permanenţă realizarea şi consolidarea unui marketing concurenţial de durată orientat spre obţinerea succesului în propriile activităţi prin furnizarea de servicii de înaltă calitate, pentru garantarea satisfacerii clientului, precum şi formarea şi consolidarea unei reţele de distribuţie printr-o dezvoltare gradată şi sistematică a serviciilor.

Principalele obiective urmărite în realizarea activităţii cum ar fi deschiderea de noi puncte de desfacere, satisfacerea în permanenţă a consumatorilor, contractarea de noi producători, asigurarea unui volum maxim de desfacere pentru produsele deţinute reprezintă o continuă provocare pentru societate.

1.4 Structura organizatorică

În cadrul societăţii Bruderkraft este stabilită o structură organizatorică şi sunt definite responsabilităţile în vederea implementării managementului calităţii.

Managementul societăţii comerciale Bruderkraft este responsabil cu asigurarea calităţii programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă, cele două coordonate ale unei culturi a excelenţei. Conducerea elaborează misiunea, viziunea, valorile, politicile şi strategiile instituţiei şi este responsabilă de monitorizarea permanentă a activităţilor desfăşurate. Managementul sprijină activ şi se implică direct în dezvoltarea şi asigurarea calităţii programelor de învăţare; dezvoltă şi menţine parteneriate eficiente cu factorii externi interesaţi; cunoaşte nevoile şi aşteptările factorilor interesaţi interni şi externi. Membrii managementului se asigură că sistemul de management al calităţii al organizaţiei este dezvoltat, implementat şi continuu îmbunătăţit. Managementul supraveghează cu eficacitate respectarea direcţiei strategice şi monitorizează propria performanţă de management.

Realizarea obiectului de activitate în condiţiile unei economii de piaţă actuale, presupune asigurarea unei structuri organizatorice adecvate în cadrul societăţii.

Structura organizatorică a societăţii se prezintă ca un cadru ce cuprinde funcţii şi locuri de muncă dispuse după specificul fiecărui compartiment de activitate în parte: de producţie, de marketing, economic, de depozite şi parc auto.

Preview document

Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 1
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 2
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 3
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 4
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 5
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 6
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 7
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 8
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 9
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 10
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 11
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 12
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 13
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 14
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 15
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 16
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 17
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 18
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 19
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 20
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 21
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 22
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 23
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 24
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 25
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 26
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 27
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 28
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 29
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 30
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 31
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 32
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 33
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 34
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 35
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 36
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 37
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 38
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 39
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 40
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 41
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 42
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 43
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 44
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 45
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 46
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 47
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 48
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 49
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 50
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 51
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 52
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 53
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 54
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 55
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 56
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 57
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 58
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 59
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 60
Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza economico-financiară a Intreprinderii

CAPITOLUL I BILANŢUL CONTABIL ÎN MODELUL DE CONTABILITATE ANGLO-SAXON ŞI CONTINENTAL 1.1. BILANŢUL CONTABIL – ROLUL ŞI FUNCŢIILE SALE Produs al...

Analiza performanțelor întreprinderii în baza informațiilor oferite de situațiile financiare anuale - bilanț contabil

1. Analiza financiară prin intermediul informatiilor oferite de bilant 1.1. Studiul bilanţului - etapă a analizei financiare În vederea...

Practica de Specialitate - Scoala de Arte Targu Mures

Capitolul I. Venituri bugetare 1. Prezentarea unităţi: Şcoala de Arte Tîrgu Mureş este continuatoarea Şcolii înfiinţate în anul 1908. Denumirea...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Ai nevoie de altceva?