Analiza economică a SC Armatura SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 17793
Mărime: 747.77KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I. Istoricul firmei Armatura

1.1. Istoricul firmei

1.2. Date înfiinţării societăţii

1.3. Scopul şi obiectul de activitate

1.4. Misiune, viziune şi obiectivele societăţii

1.5. Strategia de piaţă

CAPITOLUL II. Analiza activităţii firmei

2.1. Prezentare generală

2.2. Analiza gestiunii în 2007

2.2.1. Analiza imobilizăriilor

2.2.2. Analiza stocurilor

2.2.3. Analiza creanţelor

2.2.4. Analiza obligaţiilor de plată

2.2.5. Analiza creditelor şi a altor împrumuturi

2.3. Evaluarea societăţii

2.3.1. Evaluarea nivelului tehnic

2.3.2. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială

2.3.3. Evaluarea activităţii de vânzare

2.3.4. Evaluarea aspectelor legate de resursele umane ale companiei

2.3.5. Evaluarea activităţii de cercetare si dezvoltare

2.3.6. Evaluarea activităţii companiei privind managementul riscului

2.4. Activele corporale ale companiei

2.5. Managemnetul şi resurse umane

2.5.1. Descrierea echipei manageriale

2.5.2. Organizarea afacerii

2.5.3. Administratorii firmei

2.5.4. Personalul

2.5.5. Politica de management şi atribuţiile managerului

CAPITOLUL III. Planul de marketing

3.1. Descrierea pieţei

3.2. Strategia de marketing

3.3. Direcţia tehnică

3.4. Direcţia financiară

3.5. Analiza SWOT

3.6. Previziuni pentru anul 2009

CAPITOLUL IV. Costul investiţiei şi planul de finanţare

4.1. Situaţia financiar-contabilă

4.2. Analiza pe baza contului de profit şi pierdere

4.3. Analiza financiare al societăţii

4.4. Analiza pe baza contului de profit şi pierdere

Extras din document

CAPITOLUL I.

Istoricul firmei Armatura

1.1. Istoricul firmei

Istoria fabricatiei de articole de robinetarie in Romania, se suprapune pana la identificare cu istoria SC Armatura SA din Cluj-Napoca. In anul 1884 este fondata la Bucuresti prima firma producatoare de articole de robinetarie din Romania sub numele de "Intreprinderea pentru armaturi pentru gaz, apa si abur".

Intreprinderea are ca obiect de activitate producerea de articole de robinetarie din aliaje neferoase si obtine concesiunea de armaturi pentru iluminatul public cu gaz al Bucurestiului. Dupa primul Razboi Mondial, in anii 1929 si 1935, in municipiul Cluj-Napoca iau fiinta alte doua firme cu profil similar de fabricatie. Cele trei firme fuzioneaza in anul 1949 sub denumirea de ARMATURA, cu sediul pe amplasamentul actual al societatii si avand ca obiect de activitate fabricarea articolelor de robinetarie din neferoase.

Societatea astfel creata isi inregistreaza marca de fabrica in tara si in strainatate, sub numele de ARMATURA, in anul 1969, inregistrand o semnificativa dezvoltare a capacitatilor de productie. La inceputul anului 1991, ARMATURA se inregistreaza la Registrul Comertului Cluj ca societate comerciala pe actiuni, iar la finele anului 1996 incheie procesul de privatizare fiind in prezent o societate comerciala cu capital integral privat. Cu peste un secol de traditie in domeniu ARMATURA este astazi principalul producator si distribuitor de robinetarie din Romania.

In peisajul industrial al Romaniei de azi, ARMATURA este o intreprindere mare, in care lucreaza valorificandu-si competentele profesionale si trasaturile personale, 607 de specialisti bine motivati in activitatea pe care o desfasoara. In peisaj european, ARMATURA este unul din marii fabricanti de robinetarie, in profilul sau de fabricatie. Produsele ARMATURA sunt prezente practic in toate locuintele, halele industriale si cladirile administrative din Romania, precum si in alte 25 de tari de pe 5 continente.

ARMATURA isi realizeaza in totalitate necesarul propriu de semifabricate, turnate sau matritate din fonte si aliaje neferoase, activitate care a adus firmei si calitatea de furnizor de piese turnate si matritate. Uzinarea, montarea si testarea tuturor produselor fabricate se realizeaza integral in cadrul firmei, pe echipamente specifice si specializate.

Toate produsele ARMATURA au o conceptie proprie, definita de specialistii firmei, care realizeaza si tehnologiile si sculele necesare. Organizarea firmei asigura intretinerea si repararea echipamentelor din dotare, furnizarea si distributia tuturor utilitatilor necesare intregii activitati. ARMATURA are capacitatea de a prelua in termen scurt fabricatia oricaror produse din cadrul domeniului sau de activitate, pentru care poate deveni furnizor competent si prompt. Intreaga activitate a firmei se desfasoara intr-un cadru organizatoric bine definit, in care fiecare salariat stie ce are de facut si cum trebuie sa faca, toate componentele activitatii fiind reglementate in conformitate cu normele ISO 9001 si ISO 14001. Firma si-a creat propriul sistem de management integrat calitate-mediu, certificat de unul din organismele cele mai cunoscute in lume, TUV SUD - Germania, sistem care asigura stabilitatea fabricatiei, calitatea produselor si protectia mediului.

1.2. Date înfiinţării societăţii

DENUMIREA SOCIETĂŢII SI FORMA JURIDICĂ

Denumirea societăţii este Societatea Comercială "ARMĂTURA" S.A. având forma juridică de societate pe acţiuni cu capital social integral privatizat si care funcţionează în calitate de persoană juridică română.

Emblema societăţii comerciale este:

SEDIUL SOCIETĂŢII

Sediul societăţii este in România, localitatea Cluj-Napoca, str. Gării nr.19, judeţul Cluj. Sediul societăţii poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, potrivit legii.

SCOPUL SOCIETĂŢII

Scopul societăţii este realizarea obiectului de activitate al societăţii, prin promovarea pe piaţă a produselor si lucrărilor executate, cu obţinerea profitului stabilit de Adunarea Generala a Acţionarilor. S.C. ”ARMÃTURA” S.A.

DURATA SOCIETĂŢII

Durata societăţii comerciale este nedeterminată.

FILIALE, SUCURSALE, AGENŢII

Societatea Comercială va putea înfiinţa sucursale, filiale si agenţii în ţară si în străinătate potrivit legii.

OBIECTUL SOCIETĂŢII

Obiectul de activitate al societăţii comerciale este cel specificat în statutul societăţii comerciale.

CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social subscris este de 20.000.000 lei vărsat integral din care 1.420.021,79 Euro echivalentul a 5.311.937,5 lei, divizat în 40.000.000 acţiuni în valoare nominală de 0,5 lei. Aportul acţionarilor nu este purtător de dobânzi.

ACŢIUNI

Capitalul social este divizat în 30.470.078 de acţiuni nominative în valoare de 0,5 lei fiecare. Evidenţa si cesiunea acţiunilor se va efectua potrivit statutului societăţii comerciale si a dispoziţiilor legii.

Preview document

Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 1
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 2
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 3
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 4
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 5
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 6
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 7
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 8
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 9
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 10
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 11
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 12
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 13
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 14
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 15
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 16
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 17
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 18
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 19
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 20
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 21
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 22
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 23
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 24
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 25
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 26
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 27
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 28
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 29
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 30
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 31
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 32
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 33
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 34
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 35
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 36
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 37
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 38
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 39
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 40
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 41
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 42
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 43
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 44
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 45
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 46
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 47
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 48
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 49
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 50
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 51
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 52
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 53
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 54
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 55
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 56
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 57
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 58
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 59
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 60
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 61
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 62
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 63
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 64
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 65
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 66
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 67
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 68
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 69
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 70
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 71
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 72
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 73
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 74
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 75
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 76
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 77
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 78
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 79
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 80
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 81
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 82
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 83
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 84
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 85
Analiza economică a SC Armatura SA - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economica a SC Armatura SA.doc
  • Inceput.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Sediu societate comercială parter plus 3 etaje

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 1. GENERALITĂȚI S-a propus în vederea proiectării o clădire de birouri P+3E având dimensiunile în plan 20 m x 10 m....

Proiectarea Tehnologiei de Fabricație a Principalelor Repere ale unui Robinet

INTRODUCERE Exploatarea zăcămintelor de petrol din ţara noastră se face prin mai multe sisteme şi anume: erupţie naturală, erupţie artificială,...

Calculația costului complet - Obiectiv al contabilității de gestiune

Importanţa deosebită ce trebuie acordată costului derivă şi din sporirea continuă a schimburilor de mărfuri pe piaţa externă, unde devin...

Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina

CAPITOLUL I 1.TRANSPORTUL INTERN - NECESITATE, IMPORTANŢĂ, ORGANIZARE, CLASIFICARE 1.1. Necesitatea şi importanţa perfecţionării transportului...

Organizarea contabilității cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor la UPET SA

CAPITOLUL I 1.1. S.C. “UPET” S.A. TÂRGOVIŞTE – GENERALITĂŢI ŞI STRUCTURĂ 1.1.1.Scopul şi obiectivele lucrării Lucrarea privind organizarea...

Analiza financiară a companiei SC Armatura SA

Introducere in studiul companiei Antibiotice S.A.-Prezentare si scurt istoric Compania a luat fiinta in anul 1991 cand s-a inregistrat pentru...

Politica de distribuție la SC Armatura SA

RAPORT DE PREZENTARE Lucrarea de faţă îşi propune să studieze distribuţia produselor , ca politică de marketing , deoarece a devenit o problemă de...

Ai nevoie de altceva?