Analiza Economico - Financiara

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Analiza Economico - Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 26 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

A. ANALIZA PROFITULUI

Tabloul soldurilor intermediare de gestiune se prezinta astfel:

Nr. Specificatie simbol 2000

mii lei 2001

mii lei 2001

mii lei

1 + Vânzari de marfuri Vmf 141421 115887 551990

2 + Productia exercitiului Qex 221593489 328228266 488365391

3 - Cheltuieli privind marfurile Chmf 77297 55174 203578

4 - Cheltuieli cu materiale si servicii Chms 152682680 255663710 379504959

5 = Valoarea adaugata Va 68974924 72625269 109208844

6 - Impozite si taxe Imp 721731 2598088 4852983

7 + Subventii pentru exploatare Sbv 14295247 50273832 63388835

8 - Cheltuieli cu personalul  totale Chp 38341329 50788676 67008790

9 = Excedent brut de exploatare EBE 44207111 69512337 100735906

10 + Venituri din provizioane Vpv 0 0 0

11 + Alte venituri din expoatare Ave 5208060 8800823 21956037

12 - Alte cheltuieli din exploatare Ace 21366 338953 16697

13 - Cheltuieli privind amortizarea si provizioanele Cha 11796857 17971813 29630512

14 = Profit din exploatare Pe 37596948 60002394 93044734

15 + Venituri financiare Vf 591653 19188978 9014974

16 - Cheltuieli financiare Chf 843073 1145746 3894746

17 = Profit curent Pc 37345528 78045626 98164962

18 ± Rezultatul exceptional Rexc -223896 -987100 699406

19 = Profit brut Pb 37121632 77058526 98864368

20 - Impozit pe profit Ipr 13943433 30256504 24193131

21 = Profit net Pn 18022220 46802022 74671237

Va=Vmf+Qex-Chmf-Chms

EBE=Va-Imp+Sbv-Chp

Pe=EBE+Ave-Ace-Cha

Pc=Pe+Vf-Chf

Pb=Pc+Rexc

Pn=Pb-Ipr

- Valoarea adãugatã (Va) exprimã cresterea de valoare rezultatã din utilizarea factorilor de productie, îndeosebi a factorilor muncã si capital, peste valoarea materialelor si serviciilor cumpãrate de întreprindere de la terti. Valoarea adãugatã asigurã remunerarea participantilor directi si indirecti la activitatea economicã a întreprinderii:

- personalul, prin salarii, indemnizatii si alte cheltuieli;

- statul, prin impozite, taxe si vãrsãminte;

- creditorii, prin dobânzi, dividende si comisioane plãtite;

- actionarii, prin dividende;

- întreprinderea, prin capacitatea de autofinantare.

Nivelul absolut al indicatorului are o tendintã de crestere în perioada analizatã datorata in principal cresterii productiei exercitiului.

- Excedentul brut de exploatare (EBE) mãsoarã capacitatea potentialã de autofinantare a investitiilor. Indicatorul inregistreaza o crestere in valoare absoluta determinata de influenta subventiilor de exploatare.

- Profitul (rezultatul) din exploatare (Pe) mãsoarã, în mãrimi absolute, rentabilitatea procesului de exploatare, prin deducerea tuturor cheltuielilor din veniturile

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Economico - Financiara.doc