Analiza Economico-Financiara a Axei de Prioritate 4 - Pos CCE

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza Economico-Financiara a Axei de Prioritate 4 - Pos CCE.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Gheorghe Zaman

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL 1 Totul despre POS CEE 3
1.1 Introducere 3
1.2. Obiective specifice 3
1.3 Lista Axelor Prioritare 4
1.3.1 Axa 1: Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient 5
1.3.2. Axa Prioritară 2: Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate 5
1.3.3. Axa Prioritară 3: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public 6
1.3.4. Axa Prioritară 4: Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării,în contextul combaterii schimbărilor climatice 7
1.3.5. Axa Prioritară 5: Asistenţă tehnică 7
CAPITOLUL 2 Axa Prioritară 4: Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice 8
2.1 Introducere 8
2.2 Fundamentare 9
2.3.1. Menţinerea capacităţii de producţie 11
2.3.2. Îmbunătăţirea parametrilor de calitate ai reţelei de transport şi distribuţie 12
2.4.1. Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului 14
2.4.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie (RRE) pentru producerea energiei verzi 17
2.4.3. Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei 18
2.5.Planul Financiar 19
Bibliografie 23

Extras din document

CAPITOLUL 1 Totul despre POS CEE

1.1 Introducere

Aderarea la Uniunea Europeana presupune noi provocări pentru întreprinderile româneşti, impuse de cerinţele Pieţei Unice, dar în acelaşi timp creează noi oportunităţi dedezvoltare prin accesul acestora la asistenţă financiară nerambursabilă din Fonduri Structurale.

Urmare a lansării Programului Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice, se lanseaza cererea de propuneri de proiecte pentru operaţiunea – Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile – proiecte de investiţii pentru întreprinderi mari, din cadrul axei prioritare 1 –

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (numit în continuare POS CCE) reprezintă principalul instrument pentru realizarea celei de-a doua priorităţi tematice a CSNR – şi anume, creşterea pe termen lung a competitivităţii economice din România, prioritate ce rezultă din prioritatea similară din Planul Naţional de Dezvoltare. În acelaşi timp, POS CCE contribuie, mai mult sau mai puţin, la implementarea tuturor celorlalte priorităţi tematice şi teritoriale ale CSNR.

Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" reprezinta principalul instrument pentru realizarea primei prioritati tematice a Planului National de Dezvoltare 2007 - 2013 - Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere

1.2 Obiective

Obiectiv general

Analiza situaţiei actuale a tarii noastre au evidenţiat faptul că economia României are un nivel de competitivitate mult sub media UE-25. România are de recuperat decalaje semnificative în ceea ce priveşte societatea bazată pe cunoaştere.

Productivitatea este o componenta majoră a competitivităţii şi determină atât nivelul bunăstării unei economii la un anume moment, cât şi potenţialul de creştere în viitor. Astfel, obiectivul general al POS CCE este creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, în conformitate cu principiile unei dezvoltări durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul UE. Ţinta este o creştere medie anuală a PIB per persoană ocupată cu cca. 5,5 %. Aceasta va permite României, ca până în 2015, să atingă un nivel de aproximativ 55% din productivitatea medie a UE. (a se vedea Anexa 5 privind metodologia folosită).

1.2. Obiective specifice:

a) Consolidarea şi dezvoltarea sectorului productiv românesc în conformitate cu cerinţele de mediu

Elementul cheie al acestui obiectiv specific este sprijinirea modernizarii si inovarii intreprinderilor existente si crearea unora noi, in special IMM-uri in sectoarele productive si al serviciilor pentru afaceri. Valorificarea si calificarea echipamentelor de productie largirea bazei de productie, inovarea proceselor de productie si a echipamentelor si sprijinirea adoptarii standardelor internationale conduc la cresterea gamei de produse. De asemenea, cresterea ofertei de consultanta specializata si sprijinul internationalizarii contribuie la procesul de crestere a cotei de piata.

b) Constituirea unui mediu favorabil pentru o dezvoltarea durabilă a întreprinderilor

Elementul cheie al acestui obiectiv specific este crearea unui cadru favorabil dezvoltarii antreprenoriatului prin reducerea constrangerilor in domeniile de esec ale pietei - acces la finantare, instrumente financiare, accesul la infrastructurile si serviciile de afaceri - pentru crearea de noi intreprinderi si pentru dezvoltarea celor existente.

Realizarea acestor doua obiective poate fi cuantificata prin "cresterea contributiei IMM la PIB" cu 20% in 2015.

c) Creşterea capacităţii C&D, stimularea cooperării între instituţiile de CDI şi întreprinderi, şi creşterea accesului întreprinderilor la CDI

Elementele cheie ale acestui obiectiv specific constau in finantarea proiectelor de CD, care va genera rezultate aplicabile direct in economie, modernizarea si dezvoltarea capacitatii si infrastructurii CDI, cresterea calitatii si diversificarea ofertei de servicii inovative si stimularea cererii de inovare din partea sectorului productiv.

Realizarea acestui obiectiv va contribui la cresterea valorii cheltuielilor totale de CD (GERD) pana la 3% din PIB in 2015.

d) Valorificarea potenţialului TIC şi aplicarea acestuia în sectorul public (administraţie) şi cel privat (cetaţeni, întreprinderi)

Elementele cheie sunt exploatarea resurselor umane calificate si de know how si imbunatatirea infrastructurii in special in zonele de esec ale pietei. Scopul este acela de promovare a introducerii inovarii in sectorul productiv, in procesele administrative, in viata cotidiana si de dezvoltarea a pietei pentru o noua generatie de produse si servicii. Tinta este de crestere a penetrarii serviciilor de Internet de la 52% in 2003 la 70% in 2015.

e) Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii Elementele cheie sunt: reducerea intensitatii energetice prin implementarea in sectorul energetic a unor tehnologii noi cu randament ridicat, cresterea eficientei energetice pe tot ciclul si cresterea ponderii energiei din surse regenerabile.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Economico-Financiara a Axei de Prioritate 4 - Pos CCE.doc

Alte informatii

Universitatea Spiru Haret Bucuresti Facultatea Management Financiar- Contabil Bucuresti Masterat anul I -zi Audit financiar contabil (4 semestre) Disciplina Instrumente Financiare ale UE Fondurile Structurale