Analiza Economico - Financiara a Intreprinderii

Imagine preview
(7/10 din 8 voturi)

Acest proiect trateaza Analiza Economico - Financiara a Intreprinderii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 36 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Daniel Angelica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. DESCRIEREA SOCIETATII
2. ANALIZA ECONOMICO FINANCIARA
2.1. ANALIZA ACTIVULUI BILANTULUI
2.2. ANALIZA PASIVULUI BILANTULUI
3. ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE BILANTULUI
3.1. ANALZA STRUCTURII ACTIVULUI BILANTULUI
3.1.1. RATA ACTIVELOR IMOBILIZATE
3.1.2. RATA IMOBILIZARILOR NECORPORALE
3.1.3. RATA IMOBILIZARILOR CORPORALE
3.1.4. RATA ACTIVELOR CIRCULANTE
3.1.5. RATA STOCURILOR
3.1.6. RATA CREANTELOR
3.1.7. RATA DISPONIBILITATILOR
3.2. ANALIZA PASIVULUI BILANTULUI
3.2.1. RATA STABILITATII FINANCIARE
3.2.2. RATA AUTONOMIEI FINANCIARE GLOBALE
3.2.3. RATA AUTONOMIEI FINANCIARE LA TERMEN
3.2.4. RATA AUTONOMIEI FINANCIARE LA TERMEN 2
3.2.5. RATA ÎNDATORARII GLOBALE
3.2.6. RATA ÎNDATORARII LA TERMEN 1
3.2.7. RATA ÎNDATORARII LA TERMEN 2
4. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR
4.1. ANALIZA FONDULUI DE RULMENT
4.2. ANALIZA NECESARULUI DE FOND DE RULMENT
4.3. ANALIZA TREZORERIEI NETE
5. ANALIZA PERFORMANTELOR FINANCIARE
5.1. RATA PROFITABILITATII COMERCIALE
5.2. RATA MARJEI BRUTE
5.3. RATA MARJEI NETE
6. ANALIZA LICHIDITATII
6.1. LICHIDITATEA GENERALA
6.2. LICHIDITATEA REDUSA / CURENTA
6.3. LICHIDITATEA IMEDIATA
7. ANALIZA SOLVABILITATII
7.1. SOLVABILITATEA PATRIMONIALA LA TERMEN
8. INDICATORI DE RENTABILITATE
8.1. RATA RENTABILITATII ECONOMICE
8.2. RATA RENTABILITATII ECONOMICE BRUTE
8.3. RATA RENTABILITATII ECONOMICE NETE
8.4. RATA RENTABILITATII FINANCIARE

Extras din document

1 DESCRIEREA SOCIETATII

S.C. COMELECTRO 2002 S.R.L.

Firma S.C. COMELECTRO 2002 S.R.L. cu sediul social : Timisoara, str. Pop de Basesti nr. 29, Jud.Timis are activitatea principala: comert cu ridicata al altor produse n.c.a. (import-export cu produse diverse, etc.) 5170.

Are codul unic de înregistrare: 15144195 din data de 22.01.2003.

Societatea are doi asociati VATCU LIVIU RADU cetatean român, nascut la data de 28.08.1968 în orasul Sinaia, Jud. Prahova cu domiciliul în municipiul Brasov, B-dul Grivitei nr. 70, bl. 6 ap. 43 jud. Brasov având CNP 1680828080022 si DAN SIMION, cetatean român nascut la data de 20.12.1963 în comuna Daia Româna, Jud. Alba, cu domiciliul în municipiul Timisoara, B-dul Dâmbovita, nr. 86, et. 4, ap. 408, jud. Timis având CNP 1631220205061.

Subsemnatii VATCU LIVIU RADU si DAN SIMION în calitate de asociati au hotarât înfiintarea unei societati cu raspundere limitata în urmatoarele conditii:

1. Denumirea societatii S.C. COMELECTRO 2002 S.R.L. În toate actele si documentele ce vor emana de la societate se vor preciza urmatoarele:

- denumirea societatii

- forma juridica prin initialele S.R.L.

- numarul de înregistrare la Registrul Comertului

- capitalul social

- sediul social

2. Forma juridica a societatii comerciale COMELECTRO 2002 S.R.L. este de societate comerciala cu raspundere limitata, persoana juridica româna ce dobândeste personalitate juridica de la data înmatricularii la Registrul Comertului de pe lânga Camera de Comert si Industrie Brasov.

3. Sediul societatii este în municipiul Timisoara str. Pop de Basesti nr. 29, jud Timis. Sediul va putea fi schimbat pe baza hotarârii asociatilor si în conditiile respectarii legii. Societatea va putea deschide în tara sucursale, filiale, reprezentante, birouri, magazine, depozite, etc. conform legislatiei române în vigoare.

4. Durata societatii este nelimitata cu începere de la data înmatricularii în Registrul Comertului.

5. Capitalul social partile au convenit sa aibe un capital social de 2.000.000 lei reprezentand 20 parti sociale a câte 100.000 lei fiecare.

Capitalul social se distribuie între asociati astfel:

VATCU LIVIU RADU - 16 parti sociale a câte 100.000 lei fiecare, valoare totala 1.600.000 lei, reprezentând 80% din capitalul social, având cota de participare la beneficii/pierderi de 80%.

DAN SIMION - 4 parti sociale a câte 100.000 lei fiecare, valoare totala 400.000 lei, reprezentând 20% din capitalul social, având cota de participare la beneficii/pierderi de 20%.

Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociate. Asociatii pot aduce ca aport la capital si aport în natura.

Domeniul principal de activitate al societatii este:

5.1.Comert cu ridicata ( cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor)

517. Comert cu ridicata al altor produse neclasificate în alta parte.

Activitatea principala a societatii este cea codificata sub numarul:

5170 Comert cu ridicata al altor produse neclasificate în alta parte (import export cu produse diverse)

Asociatii în conformitate cu propria lor vointa cu interesele si posibilitatile societatii vor putea decide oricând modificarea obiectului de activitate al acesteia, prin extinderea sau restrângerea categoriilor de acte de comert, prevazute în prezentul articol cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile unei astfel de operatiuni juridice.

Functionarea societatii

Conducerea societatii

Hotarârile societatii se iau cu acordul celor doi asociati. Societatea este administrata de DAN SIMION aceasta fiind administrator cu puteri depline.

Personalul societatii

Încadrarea salariatilor societatii se face pe baza de contract de munca sau contract de prestari servicii, cu respectarea prevederilor Codului Muncii si a regimului de asigurari sociale.

Dizolvarea societatii comerciale COMELECRO 2002 S.R.L.

Se realizeaza în conditiile art. 222 si urmatoarele din legea 31/1990 republicata. Acestea au ca efect dizolvarea societatii si dau dreptul fiecarui asociat sa ceara lichidarea acesteia.

Lichidarea societatii se face de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de catre asociati, în conditiile legii.

Divizarea se face prin împartirea întregului patrimoniu al societatii care îsi înceteaza existenta, între doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta.

2 ANALIZA ECONOMICO FINANCIARA

Analiza ca metoda generala de cercetare consta în descompunerea unui obiectiv sau a unui fenomen în partile sale componente, se stabilesc relatiile de cauzalitate, factorii care le genereaza, se formuleaza concluziile si se contureaza cadrul activitatii viitoare.

Analiza economica studiaza activitatile sau fenomenele din punct de vedere economic respectiv al consumului de resurse si al rezultatelor

Fisiere in arhiva (1):

 • Analiza Economico - Financiara a Intreprinderii.doc