Analiza economico-financiara a SC Bucovina SA si Albalact SA

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza economico-financiara a SC Bucovina SA si Albalact SA.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 18 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Baltes Nicolae

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Societatea 1: SC Bucovina SA

Sediul social: Comuna Şcheia, judeţul Suceava, str. Humorului, nr.62

Numărul şi data înregistrării la O.R.C : J33/12/1991

Cod unic de înregistrare: RO717030

Capital social subscris şi vărsat: 967.138 lei

Cod CAEN: 1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

Data start tranzactionare: 11.12.1996

Societatea comercială Bucovina SA este o societate pe acţiuni, înfiinţată în anul 1991, scopul principal al societăţii fiind asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea, conservarea şi comercializarea laptelui, a produselor lactate şi complementare, a îngheţatei, prestări servicii către terţi, operaţiuni de import-export.

Acţiunile societăţii sunt nominative, de valori egale în formă dematerializată şi acordă drepturi egale titularilor. Valorile mobiliare emise de societate sunt acţiuni în număr de 9.671.384 cu o valoare nominală de 0,1 lei. Acestea sunt tranzacţionate pe piaţa RASDAQ- III R- categoria XMBS.

SC Bucovina SA are deschise cinci puncte de lucru: Fabrica de produse lactate Şcheia, Fabrica de lapte praf Fălticeni, Secţia de fabricare a îngheţatei Şcheia, Punct alimentar Fălticeni, Punct alimentar Piaţa Mare Suceava.

Societatea 2: SC Albalact SA

Sediul social: Localitatea Oiejdea, judeţul Alba, str. DN 1 Km 392+600

Numărul şi data înregistrării la O.R.C : J01/70/1991

Cod unic de înregistrare: RO1755369

Capital social subscris şi vărsat: 65.270.887 lei

Cod CAEN: 1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

Data start tranzactionare: 19.11.1996

Compania Albalact este unul dintre principalii producatori de lapte si produse lactate din România, având ca si principal obiect de activitate colectarea laptelui si producerea de produse lactate.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise este piata RASDAQ categoria REGS. Valorile mobiliare sunt in numar de 652.708.870, cu valoare nomibala de 0,1 lei , sunt actiuni nominative, au fost subscrise si platite integral la data de 31.12.2013.

ANALIZA PERFORMANŢEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII

SC BUCOVINA SA SC ALBALACT SA

Indicator 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Marja comercială 40440 55067 63681 10957020 8844740 11439109

Producţia exerciţiului 20107584 19178976 18133560 312879670 327844353 401035115

Valoarea adăugată 4969260 5798677 5026499 57185530 75896451 81511274

Excedentul brut al exploatării 4663030 5510072 4764378 24935512 47445205 47213590

Rezultatul exploatării 3434753 4213538 3707369 20961047 35364363 35404315

Rezultatul current 3329739 4090596 3574229 18283789 33359218 32790822

Rezultatul net 3253291 4040828 3569008 17242359 31945422 31351160

Rezultatul net al firmelor analizate

Marja comercială raportată la veniturile din vânzarea mărfurilor reprezintă adaosul comercial practicat de entitate. Se poate observa că adaosul comercial practicat de SC BUCOVINA SA este ascendent, cu o valoare de 15,35 % în anul 2011, repectiv 25,58% în anul 2013. În cazul firmei SC ALBALACT SA adaosul se mentine constant pe perioada celor trei ani supusi analizei, crescând doar cu 0,05 punct procentuale, de la 25,59% în anul 2011, la 25,64% în anul 2013.

Se constată o scădere a producţiei exerciţiului cu 9,82% în anul 2013, faţă de anul 2011 pentru entitatea BUCOVINA, în timp ce producția realizată de compania ALBALACT urmează un trend ascendant , mărindu-se cu 28,17% în perioada 2011-2013.

Valoarea adăugată exprimă capacitatea entităţii economice de a produce bogăţie prin activităţile pe care le desfăşoară. În cazul SC BUCOVINA SA se constată o majorare cu 1.155.564 lei (16,69%) în anul 2012, raportat la anul 2011, iar în anul 2013 valoarea adaugată ajunge la nivelul de 5026499, cu 772178 (15,36 %) lei mai mică decât în 2012. SC ALBALACT SA înregistreaza creșteri consecutive pe perioada celor 3 ani, referitoare la valoarea adaigată. Aceasta crește cu 32,71 % în anul 2012 și cu 7,39% în anul 2013.

Din calcului excedentului brut al exploatării rezultă că, entitățile înregistrează o creştere a indicatorului în anul 2012, compartaiv cu anul 2011 ceea ce demonstrează efiecienţa activităţii desfăşurate, lucru datorat, în pricipal, majorării considerabile a valorii adăugate.

Niciuna dintre cele două entități nu a înregistrat venituri şi cheltuieli din activitatea extraordinară în perioada analizată.

Rezultatul net al celor două companii variază în acelasi sens, creștere în anul 2012, urmată de descreștere în anul 2013, cu mențiunea că, în cadrul SC ALBALACT SA creșterea din 2012 este mult mai mare (85,27%) decât cea a SC BUCOVINA SA (24,20% ). Valoarea rezultatului net obținut de compania ALBALACT este de aprox. 9 ori mai mare decat cea obținută de BUCOVINA

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza economico-financiara a SC Bucovina SA si Albalact SA.docx

Alte informatii

Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice Expertiză contabilă şi audit, Anul I