Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 4968
Mărime: 266.38KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: LECT. UNIV.DR . EMIL CHIRILA
UNIVERSITATEA DIN ORADEA "FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

Cuprins

Cap. 1. Consideraţii generale 4

Cap. 2. Realizarea diagnosticului financiar 6

2.1. Analiza structurii bilanţului 6

2.1.1. Analiza ratelor de structură ale activului 6

2.1.2. Analiza ratelor de structură ale pasivului 8

2.2. Analiza echilibrului financiar 10

2.2.1. Situaţia netă 10

2.2.2. Fondul de rulment 11

2.2.3. Nevoia de fond de rulment 13

2.2.4. Trezoreria netă 13

2.3. Analiza soldurilor de gestiune 15

2.3.1. Marja comercială 15

2.3.2. Producţia exerciţiului 16

2.3.3. Valoarea adăugată 16

2.3.4. Excedentul brut de exploatare 17

2.3.5. Rezultatul din exploatare 17

2.3.6. Rezultatul curent 18

2.3.7. Rezultatul net 18

2.4. Analiza ratelor de structură a capitalului 20

2.4.1. Ratele de echilibru 20

2.4.2. Ratele de lichiditate 22

2.4.3. Capacitatea de autofinanţare 25

2.4.4. Ratele de îndatorare 26

2.5. Analiza ratelor cinetice 28

2.5.1. Durata de rotaţie a stocurilor 28

2.5.2. Durata de încasare a creanţelor 29

2.5.3. Durata de achitare a furnizorilor 29

2.6. Analiza rentabilităţii 31

2.6.1. Rata de rentabilitate economică brută nominală 31

2.6.2. Rata de rentabilitate economică brută reală 31

2.6.3. Rata de rentabilitate economică netă 32

2.6.4. Rata rentabilităţii financiare 32

2.7. Analiza pragului de rentabilitate din exploatare 34

2.8. Analiza riscului de faliment 36

2.8.1. Metoda Altman 36

2.8.2. Metoda centralei bilanţurilor franceze 38

2.8.3. Metoda Conan-Holder 40

Cap. 3. Concluziile diagnosticului financiar 42

3.1. Punctele tari 42

3.2. Punctele slabe 30

3.3. Măsuri propuse pentru îmbunătăţirea stării financiare 30

Extras din document

Capitolul 1. Consideratii Generale

Evolutia cifrei de afaceri, a rezultatului net si

a activelor totale ale societatii

Societatea comercială SC LUMILIA COM SRL a fost înfiinţată în anul 1995 şi are ca principalul obiect de activitate productia de ambalaje de lemn. În mod sporadic societatea a efectuat şi vânzări de mărfuri. A inceput activitatea cu un capital de 200 RON iar prezent a ajuns la un capital de 7.200 RON. La infiintarea societatea aveau 2 angajati, in prezent ajungand la 8. Este încadrată în cadrul societăţilor mijlocii(IMM). Principalii clienţi sunt companii particulare(SRL).

Principalii indicatori financiari ai societatii comerciale SC LUMILIA COM SRL pentru anii 2006 şi 2007 sunt:

Indicator 2006 2007 Δ Δ%

Cifra de Afaceri 879.543 960.040 80.497 109,15%

Rezultatul Net 84.204 11.375 -72.829 13,51%

Active totale 884.722 937.145 52.423 105,92

Aşa cum se poate observă şi din tabelul de mai sus societatea înregistrează o crestere semnificativa a doi dintre cei mai importanti indicatori, a cifrei de afaceri (care crestecu 109,15% fata de anul precedent) si a activelor totale (care au o crestere la fel de reprezentativa de 105,92%). Insa societateea inregistreaza o diminuare a rezultatului net de 13,51% care este un aspect negativ pentru societate deoarece duce la scaderea rentabilitatea financiara a intreprinderi.

Capitolul 2. Realizarea diagnosticului financiar

2.1.1 Analiza ratelor de structură ale activului

Denumire indicator 2006 2007 Δ Δ%

valoric procentual valoric Procentual

Imobilizări necorporale 0 0,00% 0 0.00% 0 0

Imobilizări corporale 550.120 62,18% 600.896 64,12% 50.776 1,94%

Imobilizări financiare 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Active imobilizate 550.120 62,18% 600.896 64,12% 50.776 1,94%

Stocuri 77.674 8,78% 86.076 9,18% 8.402 0.4%

Creanţe 254.275 28,74% 226.301 24,15% -27.974 -4.59%

Investiţii financiare pe TS 0 0.00% 0 0,00% 0 0,00%

Disponibilităţi băneşti 2.653 0,30% 23.872 2,55% 21.219 2.25%

Active circulante 334.602 37,82% 336.249 35,88% 1.647 -1.94%

Cheltuieli in avans 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIV 884.722 100,00% 937.145 100,00% 52.423 0,00%

Rata activelor imobilizate măsoară gradul de investire a capitalului fix. În anul 2007 are loc o creştere mica a ponderii acestei rate, de la 62,18% la 64,12% şi pe plan valoric are loc o creştere de 50.779 RON.

Rata imobilizărilor necorporale şi a imobilizărilor financiare este 0 atât în anul 2006, cât şi în anul 2007.

Rata imobilizărilor corporale este cea care deţine o ponderea semnificativă în cadrul activului total, de 62,18% în anul 2006 si de 64,12% in anul 2007

Rata activelor circulante exprimă ponderea activelor circulante în totalul activelor imobilizate, şi inregistreaza o valoare în creştere în cei doi ani studiaţi de 1,94%

Preview document

Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 1
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 2
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 3
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 4
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 5
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 6
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 7
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 8
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 9
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 10
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 11
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 12
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 13
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 14
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 15
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 16
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 17
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 18
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 19
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 20
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 21
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 22
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 23
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 24
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 25
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 26
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 27
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 28
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 29
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 30
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 31
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 32
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 33
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 34
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 35
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 36
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 37
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 38
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 39
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 40
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 41
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 42
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 43
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 44
Analiza Economico-Financiara la SC Lumilia Com SRL - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economico-financiara la SC Lumilia Com SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice

BILANT Încheiat la data de 31 decembrie 2009 COD 10 Mii Lei Nr. rd. 2008 2009 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE Cheltuieli...

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor si Veniturilor - Studiu de Caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL

Capitolul 1. Consideraţii Generale Evoluţia cifrei de afaceri, a rezultatului net şi a activelor totale ale societăţii DESCRIERE GENERALĂ...

Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL

1. Cunoasterea generala a intreprinderii 1.1. Date generale Societatea comercială S.C. ZOREXIM S.R.L. Negreşti a luat fiinţa in anul 1994, cu...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Metode de Evaluare a Întreprinderii

Cap. I. Cadrul general al activităţii de evaluare 1.1. Scurt istoric. Concepte de bază în evaluare Teoria evaluării a apărut la sfârşitul...

Gestiunea Financiar-Contabila a Intreprinderii

CAPITOLUL I. CONTINUTUL GESTIUNII FINANCIAR-CONTABILE A ÎNTREPRINDERII I.1. Mediul întreprinderii. Fluxurile bÎnesti si ciclurile financiare...

Gestiunea Financiar-Contabila a Intreprinderii -3-

CAPITOLUL III GESTIUNEA INVESTITIILOR - STRATEGIA FINANCIARÍ A ÎNTREPRINDERII III.1. Conceptul de investitie. Clasificarea investitiilor...

Ai nevoie de altceva?