Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 8872
Mărime: 294.37KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Capitolul 1 Prezentare SC VALGAB TRUST SRL Iasi 2

Capitolul 2 Analiza performantelor economico-financiare 5

2.1 Analiza pe verticala a Contului de Profit si pierdere 5

2.2 Analiza pe orizontala a Contului de profit si pierdere 6

2.3 Analiza rezultatului net prin soldurile intermediare de gestiune 8 2.4 Analiza relatiilor dintre SIG care caracterizeaza rentabilitatea 15

2.5 Analiza capacitatii de autofinantare 19

2.6 Analiza ratelor de rentabilitate 20

Capitolul 3 Analiza pozitiei financiare a intreprinderii 25

3.1 Analiza structurii bilantului 25

3.2 Analiza echilibrului financiar prin indicatori in marime absoluta

3.3 Elaborarea bilantului functional

3.4 Analiza echilibrului functional

3.5 Analiza echilibrului financiar prin sistemul de rate

Capitolul 4 Analiza riscurilor intreprinderii

4.1 Modele de analiza a riscului de faliment 29

Raportul de diagnostic

Extras din document

CAPITOLUL 1

Prezentare SC VALGAB TRUST SRL Iasi

S.C. VALGAB TRUST S.R.L Iaşi a fost înfiinţată în anul 2003, cu sediul social în Iaşi, având ca obiect de activitate construcţii de clădiri şi lucrări de geniu, cod CAEN 4521, fiind înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J22/186/2003 şi având codul fiscal RO17159397. Capitalul social subscris vărsat al societăţii este de 57.000 lei divizat în proporţie egală de 50% între cei doi acţionari ai societăţii.

Obiectivele principale ale societăţii sunt reprezentate de:

- furnizarea către beneficiarii firmei a unor de construcţii de calitate superioară, la termenele stabilite, în scopul creşterii satisfacţiei acestora;

- prevenirea neconformităţilor în toate fazele de realizare a construcţiilor, ceea ce va conferi încredere clienţilor şi va aduce benificii organizaţiei şi angajaţilor;

- instruirea şi motivarea angajaţilor pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor profesionale şi realizarea unei culturi a societăţii în ceea ce priveşte calitatea, mediul şi securitatea muncii;

- protejarea salariaţilor prin reducerea pericolelor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;

- îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat.

S.C VALGAB TRUST S.R.L îşi desfăşoară activitatea pe baza legilor în vigoare şi a standardelor internaţionale, precum şi pe baza certificatelor de calitate ISO 9001/2001, ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:2004 obţinute după primul an de activitate.

S.C VALGAB TRUST S.R.L adoptă o abordare a afacerilor bazată pe parteneriate, credinţa firmei fiind faptul că, interesele beneficiarilor sunt servite cel mai bine, în situaţia în care, compania face parte dintr-o echipă care este concentrată asupra succesului proiectelor. Prin darea unei forme de rigoare unor alianţe pe termen lung între toate părţile implicate într-un proiect – procesul organizaţional încurajează progresul prin îndeplinirea obiectivelor, separat, dar şi complementar în acelaşi timp.

Numărul de personal reprezintă numărul de agajaţi efectiv ai firmei. Acesta a crescut de la 15 salariaţi în 2005, la 18 salariaţi în 2006 şi ajungând la 21 în 2007 datorită numărului mare de lucrări şi extinderii activităţii firmei.

S.C VALGAB TRUST S.R.L Iaşi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul ţării noastre, având parteneriat cu diverse firme din Republica Moldova, Cipru.

Printre principalii clienţi ai firmei se regăsesc:

- firmele de telefonie mobilă Zapp;

- MobilRom, MobilFon pentru care au fost realizate lucrări la cheie,

- S.C GHEZACO S.R.L Iaşi,

- S.C BRUNI S.R.L Iaşi etc.

Pe parcursul anului 2003 şi continuând în 2006 şi 2007, firma a început o colaborare de lungă durată cu staţiile de bezinărie din România. Astfel, au semnat direct cu acestea sau cu proiectanţii spaţiilor benzinăriilor Lukoil contractate de management de proiect, prin care a desfăşurat întreaga activitate de la închirierea spaţiilor şi până la predarea la cheie către beneficiari a spaţiilor respective.

Principalii concurenţi pe piaţa internă sunt:

- SC GRANIT SRL Iaşi;

- SC AGITC SRL Bucureşti;

- SC CONSTRUCT SRL Iaşi;

- SC ACTIV CONSTRUCT GROUP SRL Bucureşti

- şi alţii care oferă pieţei lucrări şi diferite proiecte pentru executarea unor diverse tipuri de construcţii.

S.C VALGAB TRUST S.R.L îşi propune pentru viitor să-şi îmbunătăţească atât performanţa profesională cât şi capacitatea de înţelegere a nevoilor şi dorinţelor clienţilor. Implementarea unui proces de perfecţionare este o progresie logică în tradiţia unei dezvoltări continue a calităţii. Procesul de îmbunătăţire continuă măreşte concentrarea companiei asupra eforturilor de îmbunătăţire a calităţii, fapt ce se reflectă în activitatea firmei. Acest proces împuterniceşte fiecare angajat să examineze minuţios fiecare aspect al modului în care îşi îndeplineşte atribuţiile. Acest proces de perfecţionare este un bun instrument de promovare a noilor idei în atenţia conducerii, pentru evaluare şi implementare.

Procesul de organizare constă în gruparea activităţilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor unei firme şi atribuirea fiecărei grupe unui manager, care are autoritatea necesară pentru orientarea, antrenarea şi coordonarea oamenilor ce realizează aceste activităţi. În esenţă, organizarea este un proces de diviziune a muncii, de precizare a responsabilităţilor şi a autorităţii.

În conducerea şi organizarea internă a întreprinderii, stilul de conducere practicat de manageri, joacă un rol esenţial, deoarece în final adoptarea unei anumite strategii şi tactici, depinde de atitudinea conducerii, de optica în care aceasta abordează desfăşurarea întregii activităţi. Maniera în care se realizează conexiunea acestora cu mediul extern al întreprinderii se exprimă în final, în succesul firmei.

Structura organizatorică a firmei reprezintă ansamblul persoanelor şi subdiviziunilor organizatorice astfel constituite încât să asigure premisele organizatorice în vederea stabilirii şi realizării obiectivelor previzionate. Structura organizatorică a firmei este o expresie atât a resurselor umane, materiale, financiare şi informaţionale încorporate, cât şi a caracteristicilor mediului în care acesta îşi desfăşoară activităţile.

Structura organizatorică are un caracter dinamic, schimbările sunt nu numai inevitabile, ci şi tipice. Adaptarea structurii se face în funcţie de necesităţile interne şi de resursele umane pe care le are firma.

Procesul de conducere a societăţii SC VALGAB TRUST SRL IAŞI nu se poate baza pe rutină şi intuiţie, ci pe o analiză ştiinţifică, pe o cunoaştere temeinică a situaţiei, se poate baza prin urmare pe o analiză economico-financiară deoarece, prin valorificarea informaţiei furnizate de sistemul şi politicile contabile, se pot formula concluzii pertinente asupra ansamblului activităţii sau segmentelor acesteia.

Pe baza analizei se pot formula astfel concluzii prin care se dirijează efortul astfel încât efectele sa fie maxime, satisfăcând prin aceasta cerinţele directorului general, dar nu numai (acţionari, clienti).

Preview document

Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 1
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 2
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 3
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 4
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 5
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 6
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 7
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 8
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 9
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 10
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 11
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 12
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 13
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 14
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 15
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 16
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 17
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 18
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 19
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 20
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 21
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 22
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 23
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 24
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 25
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 26
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 27
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 28
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 29
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 30
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 31
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 32
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 33
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 34
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 35
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 36
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 37
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 38
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 39
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 40
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 41
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 42
Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Situatiei Financiar-Patrimoniala a SC Nufarul SA

Capitolul .I Introducere 1.1. Prezentare generală la S.C Nufărul S.A. 1.2. Scurt istoric privind înfiinţarea şi principalele etape de...

Analiza Economico Financiara la SC Global Construct SRL Selimbar

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Contabilitatea Rezultatelor Financiare - SC Floare-Carpet SA

INTRODUCERE În sistemul stiintelor contemporane „stiinta economica” ocupa un loc deosebit de important: astazi, nu exista domeniu al vietii...

Diagnostic Financiar Contabil

I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII „SC RECON SA” ŞI A MEDIULUI SĂU EXTERN 1.1. Profilul şi caracteristicile întreprinderii 1.1.1. Date generale • Forma...

Contul de Profit si Pierdere - Modele, Analiza si Interpretare

CAPITOLUL 1 MODELE ALE CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE Întocmirea contului de profit şi pierdere, ca şi a bilantului contabil, constituie, de...

Analiza Economico - Financiara a Intreprinderii

1 DESCRIEREA SOCIETATII S.C. COMELECTRO 2002 S.R.L. Firma S.C. COMELECTRO 2002 S.R.L. cu sediul social : Timisoara, str. Pop de Basesti nr. 29,...

Analiza economico-financiară a unei Societăți Comerciale

1.Prezentarea aplicatiei cu obiective Generalităţi Prin definiţie, analiza economico-financiară este un proces complex de cunoaştere a stării...

Diagnosticul Financiar pe Baza Contului de Profit si Pierdere

CAPITOLUL I : Fundamentări teoretice privind rezultatul contabil 1.1. Definirea şi formele rezultatului contabil Poziţionarea conceptului de...

Ai nevoie de altceva?