Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 8872
Mărime: 294.37KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Capitolul 1 Prezentare SC VALGAB TRUST SRL Iasi 2

Capitolul 2 Analiza performantelor economico-financiare 5

2.1 Analiza pe verticala a Contului de Profit si pierdere 5

2.2 Analiza pe orizontala a Contului de profit si pierdere 6

2.3 Analiza rezultatului net prin soldurile intermediare de gestiune 8 2.4 Analiza relatiilor dintre SIG care caracterizeaza rentabilitatea 15

2.5 Analiza capacitatii de autofinantare 19

2.6 Analiza ratelor de rentabilitate 20

Capitolul 3 Analiza pozitiei financiare a intreprinderii 25

3.1 Analiza structurii bilantului 25

3.2 Analiza echilibrului financiar prin indicatori in marime absoluta

3.3 Elaborarea bilantului functional

3.4 Analiza echilibrului functional

3.5 Analiza echilibrului financiar prin sistemul de rate

Capitolul 4 Analiza riscurilor intreprinderii

4.1 Modele de analiza a riscului de faliment 29

Raportul de diagnostic

Extras din document

CAPITOLUL 1

Prezentare SC VALGAB TRUST SRL Iasi

S.C. VALGAB TRUST S.R.L Iaşi a fost înfiinţată în anul 2003, cu sediul social în Iaşi, având ca obiect de activitate construcţii de clădiri şi lucrări de geniu, cod CAEN 4521, fiind înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J22/186/2003 şi având codul fiscal RO17159397. Capitalul social subscris vărsat al societăţii este de 57.000 lei divizat în proporţie egală de 50% între cei doi acţionari ai societăţii.

Obiectivele principale ale societăţii sunt reprezentate de:

- furnizarea către beneficiarii firmei a unor de construcţii de calitate superioară, la termenele stabilite, în scopul creşterii satisfacţiei acestora;

- prevenirea neconformităţilor în toate fazele de realizare a construcţiilor, ceea ce va conferi încredere clienţilor şi va aduce benificii organizaţiei şi angajaţilor;

- instruirea şi motivarea angajaţilor pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor profesionale şi realizarea unei culturi a societăţii în ceea ce priveşte calitatea, mediul şi securitatea muncii;

- protejarea salariaţilor prin reducerea pericolelor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;

- îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat.

S.C VALGAB TRUST S.R.L îşi desfăşoară activitatea pe baza legilor în vigoare şi a standardelor internaţionale, precum şi pe baza certificatelor de calitate ISO 9001/2001, ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:2004 obţinute după primul an de activitate.

S.C VALGAB TRUST S.R.L adoptă o abordare a afacerilor bazată pe parteneriate, credinţa firmei fiind faptul că, interesele beneficiarilor sunt servite cel mai bine, în situaţia în care, compania face parte dintr-o echipă care este concentrată asupra succesului proiectelor. Prin darea unei forme de rigoare unor alianţe pe termen lung între toate părţile implicate într-un proiect – procesul organizaţional încurajează progresul prin îndeplinirea obiectivelor, separat, dar şi complementar în acelaşi timp.

Numărul de personal reprezintă numărul de agajaţi efectiv ai firmei. Acesta a crescut de la 15 salariaţi în 2005, la 18 salariaţi în 2006 şi ajungând la 21 în 2007 datorită numărului mare de lucrări şi extinderii activităţii firmei.

S.C VALGAB TRUST S.R.L Iaşi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul ţării noastre, având parteneriat cu diverse firme din Republica Moldova, Cipru.

Printre principalii clienţi ai firmei se regăsesc:

- firmele de telefonie mobilă Zapp;

- MobilRom, MobilFon pentru care au fost realizate lucrări la cheie,

- S.C GHEZACO S.R.L Iaşi,

- S.C BRUNI S.R.L Iaşi etc.

Pe parcursul anului 2003 şi continuând în 2006 şi 2007, firma a început o colaborare de lungă durată cu staţiile de bezinărie din România. Astfel, au semnat direct cu acestea sau cu proiectanţii spaţiilor benzinăriilor Lukoil contractate de management de proiect, prin care a desfăşurat întreaga activitate de la închirierea spaţiilor şi până la predarea la cheie către beneficiari a spaţiilor respective.

Principalii concurenţi pe piaţa internă sunt:

- SC GRANIT SRL Iaşi;

- SC AGITC SRL Bucureşti;

- SC CONSTRUCT SRL Iaşi;

- SC ACTIV CONSTRUCT GROUP SRL Bucureşti

- şi alţii care oferă pieţei lucrări şi diferite proiecte pentru executarea unor diverse tipuri de construcţii.

S.C VALGAB TRUST S.R.L îşi propune pentru viitor să-şi îmbunătăţească atât performanţa profesională cât şi capacitatea de înţelegere a nevoilor şi dorinţelor clienţilor. Implementarea unui proces de perfecţionare este o progresie logică în tradiţia unei dezvoltări continue a calităţii. Procesul de îmbunătăţire continuă măreşte concentrarea companiei asupra eforturilor de îmbunătăţire a calităţii, fapt ce se reflectă în activitatea firmei. Acest proces împuterniceşte fiecare angajat să examineze minuţios fiecare aspect al modului în care îşi îndeplineşte atribuţiile. Acest proces de perfecţionare este un bun instrument de promovare a noilor idei în atenţia conducerii, pentru evaluare şi implementare.

Procesul de organizare constă în gruparea activităţilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor unei firme şi atribuirea fiecărei grupe unui manager, care are autoritatea necesară pentru orientarea, antrenarea şi coordonarea oamenilor ce realizează aceste activităţi. În esenţă, organizarea este un proces de diviziune a muncii, de precizare a responsabilităţilor şi a autorităţii.

În conducerea şi organizarea internă a întreprinderii, stilul de conducere practicat de manageri, joacă un rol esenţial, deoarece în final adoptarea unei anumite strategii şi tactici, depinde de atitudinea conducerii, de optica în care aceasta abordează desfăşurarea întregii activităţi. Maniera în care se realizează conexiunea acestora cu mediul extern al întreprinderii se exprimă în final, în succesul firmei.

Structura organizatorică a firmei reprezintă ansamblul persoanelor şi subdiviziunilor organizatorice astfel constituite încât să asigure premisele organizatorice în vederea stabilirii şi realizării obiectivelor previzionate. Structura organizatorică a firmei este o expresie atât a resurselor umane, materiale, financiare şi informaţionale încorporate, cât şi a caracteristicilor mediului în care acesta îşi desfăşoară activităţile.

Structura organizatorică are un caracter dinamic, schimbările sunt nu numai inevitabile, ci şi tipice. Adaptarea structurii se face în funcţie de necesităţile interne şi de resursele umane pe care le are firma.

Procesul de conducere a societăţii SC VALGAB TRUST SRL IAŞI nu se poate baza pe rutină şi intuiţie, ci pe o analiză ştiinţifică, pe o cunoaştere temeinică a situaţiei, se poate baza prin urmare pe o analiză economico-financiară deoarece, prin valorificarea informaţiei furnizate de sistemul şi politicile contabile, se pot formula concluzii pertinente asupra ansamblului activităţii sau segmentelor acesteia.

Pe baza analizei se pot formula astfel concluzii prin care se dirijează efortul astfel încât efectele sa fie maxime, satisfăcând prin aceasta cerinţele directorului general, dar nu numai (acţionari, clienti).

Preview document

Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 1
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 2
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 3
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 4
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 5
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 6
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 7
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 8
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 9
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 10
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 11
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 12
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 13
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 14
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 15
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 16
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 17
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 18
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 19
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 20
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 21
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 22
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 23
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 24
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 25
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 26
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 27
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 28
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 29
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 30
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 31
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 32
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 33
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 34
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 35
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 36
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 37
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 38
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 39
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 40
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 41
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 42
Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Analiză economico financiară la SC Global Construct SRL Șelimbăr

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Analiză diagnostic a performanțelor pe baza ratelor la SC Caspi Trading SRL

Realizarea consecventă a obiectivului major al unei întreprinderi – maximizarea valorii sale patrimoniale (creşterea patrimoniului net, a averii...

Analiza economico - financiară a întreprinderii

1 DESCRIEREA SOCIETATII S.C. COMELECTRO 2002 S.R.L. Firma S.C. COMELECTRO 2002 S.R.L. cu sediul social : Timisoara, str. Pop de Basesti nr. 29,...

Analiza Stării Financiare

Prezentarea societatii Societatea comerciala SARA VINTAJE FASHION SRL este constituita sub forma unei societati comerciale cu raspundere limitata,...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea Fedor-Serv SRL

I.INTRODUCERE In noul sistem contabil din Romania contabilitatea financiara opereaza cu conceptul dualist , adica cuprinde contabilitatea...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Control Financiar

CAPITOLUL I - MANAGEMENTUL, CONTROLUL SI TRANZIŢIA CĂTRE ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1. Notiuni introductive Tranziţia spre economia de piaţă impune...

Te-ar putea interesa și

Diagnostic Economic Financiar

CAPITOLUL 1 Prezentare SC VALGAB TRUST SRL Iasi S.C. VALGAB TRUST S.R.L Iasi a fost infiintata in anul 2003, cu sediul social in Iaşi, având ca...

Ai nevoie de altceva?