Analiza Financiar Contabila Azomures SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 10192
Mărime: 725.15KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dumitru Stretere
Naliza financiar -contabila a unei intreprinderi

Cuprins

Cap. 1 Factori economici generali

- Informatii despre starea generala a economiei din tara respectiva;

- Tipul economiei din ţara in care se află societatea auditată;

- Informaţii despre rata dobânzii pe piaţa valutară ;

- Informaţii despre rata inflaţiei din ţara in care se află societatea auditată;

- Eventuale acorduri ale ţării cu alte organisme internaţionale.

Cap. 2 Sectorul de activitate

- Informatii despre statutul sectorului de activitate al firmei in cadrul economiei nationale si despre nivelul de dezvolatare a sectorului de activitate;

- Reglementari specifice de ordin juridic referitoare la sectorul de activitate;

- Prezentarea unei analize diagnostice asupra sectorului de activitate;

- Eventuale subventii acordate de organisme mondiale pentru dezvoltarea sectorului de activitate;

- Reglementari contabile.

Cap. 3 Informaţii despre societatea auditată

- Tip societate ;

- Informatie actionari sau asociati ;

- Informatii despre managementul organizatiei ;

- Informatii despre localizarea fizica a societatii si prezentarea tuturor cladirilor acesteia si localizarea lor ;

- Informatii despre angajati ;

- Informatii despre gradul de inzestrare a muncii ;

- Informatii despre tehnologie produs ;

- Informatii despre portofoliul de clienti si furnizori al societatii ;

- Pozitionare firma pe piata ;

- Implicare actionari in activitatea societatii ;

- Eventuala participare a managerilor la profit.

Cap. 4 Analiza financiar-contabilă

- Prezentare situatie financiar firma in ultimi 3 ani ;

- Eventuale rapoarte de audit intocmite;

- Realizarea analizei financiar contabile pe baza situatiilor financiare;

- Prezentare concluzii situatiei societatii

Extras din document

Capitolul 1 Factori economici generali

1.1.Informatii despre starea generala a economiei din tara respectiva

Societatea auditata AZOMURES S.A. se afla in Romania, tara in curs de dezvoltare, putem afirma in crestere economica, datorita faptului ca in ianuarie 2007 va adera la U.E., fapt ce este considerat ca trecerea unui test de stabilitate si crestere economica.

1.2 Tipul economiei din ţara in care se află societatea auditată

In lume există în prezent o mare varietate de tipuri specifice de organizare şi reglare a activitaţii economice, dar sistemul economiei de piaţa a devenit predominant în lumea contemporană. Între economia de piaţa şi economia de schimb se pune adesea semnul egalităţii.

În principiu, economia de piaţa este considerată o formă evoluată a economiei de schimb.Ea este opusul economiei centralizate, aşa cum economia de schimb este opusul celei naturale.

In Romania este acceptata parerea conform careia ţara se afla in “tranziţia la economia de piaţa“, folosindu-se mai rar noţiune de “perioadă de tranziţie” , care , de altfel, dupa parerea mea pare a fi mai adecvată în cazul dat.

Astfel putem cosidera că perioada de tranziţie are trei puncte de reper:

- primul, începutul tranziţiei, asociat de obicei cu transformările politice, cu venirea liberalilor la putere.

- urmează apoi liberalizarea economiei, care include nu numai liberalizarea preţurilor, ci şi a comerţului exterior, urmată de privatizarea şi crearea sectorului privat dominant în economie.

- în cea de-a treia etapă, accentul este pus pe soluţionarea unor probleme cum ar fi restructurarea întreprinderilor şi crearea instituţiilor necesare unei funcţionări normale a pieţei- sistemul juridic, fiscal, creditar . În această etapă are loc crearea unui nou sistem de protecţie socială, recunoscut de majoritatea populaţiei şi care constituie temelia stabilităţii politice. Abia atunci se va încheia perioada de tranziţie.

Majoritatea ţărilor în tranziţie, se află în perioada de trecere de la etapa a doua la cea de-a treia , etapă care în pofida aşteptărilor, va fi cea mai îndelungată şi mai anevoioasă, din cauza imposibilităţii creării rapide a unui sistem de protecţie socială eficient şi viabil, schimbare care urmează să asigure o stabilitate în societate, absolut necesară ca economia de piaţa să-şi demonstreze superioritatea sa faţă de socialism.

Ca metode de politică economică întâlnite în perioada de tranziţie sunt două modalităţi diferite de a efectua tranziţia, intitulate oarecum convenţional :

“Terapia de şoc” – presupune realizarea rapidă a principalelor obiective ale tranziţiei, liberalizarea bruscă a preţurilor şi a schimburilor comerciale, privatizarea şi demonopolizarea economiei.

“Terapia gradualistă” – a fost aplicată în Ungaria, care a pornit pe calea reformelor radicale cu mult înaintea celorlalte ţări socialiste. Totuşi ţara de referinţă este China, iar gradualismul chinez constă în îmbinarea controlului macroeconomic asupra economiei şi menţinerea unui puternic sector de stat cu procesul de liberalizare în sectoarele marginale: comerţ, agricultură, servicii.

România , a pornit pe o cale mai mult graduală şi a procedat prin “îmbrăţişarea” unei politici economice apropiate de cea a “terapiei de şoc”.

Astfel putem spune că economia de piaţă nu se confundă nici cu socialismul care diabolizează legile pieţelor, nici cu capitalismul tradiţional, care le denaturează, considerându-le o simplă comoditate. Ea poate fi definită în felul următor: o organizare socială care conferă un rol esenţial legilor pieţelor, pentru a se adapta la ele atunci când ele par a fi bune şi a le corija când par a fi proaste…

În concluzie, putem aprecia că ciclurile economice reprezintă o realitate a oricărei economii contemporane, constituie probleme complexe, importante pentru întreaga lume cu atât mai mult cu cât apar o serie de aspecte negative. Fazele mişcării ciclice se condiţionează reciproc, sunt interdependente şi în unitatea lor pregătesc premisele ce asigură activităţii economice continuitate şi progres.

1.3.Informaţii despre rata dobânzii pe piaţa valutară

Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 8,75% pe an, in termeni reali inregistrandu-se o majorare sensibila, ca rezultat al decelerarii cresterii preturilor.

Institutiile principale ale pietei monetare din Romania au fost revitalizate in ultimul deceniu, intr-un context de mare complexitate, marcat de trecerea la un nou sistem economic, ac’ionandu-se pentru :

- abandonarea sistemului de tip preponderent monobancar, potrivit caruia Banca Nationala a Romaniei executa rolul de emisiune monetara si de adaptare pasiva la cererea de moneda a agentilor economici. Astfel , era exclusa sans aca prin manevrarea ratei dobanzii sa se asigure in cea mai mare masura mobilizarea economiilor banesti ale populatiei si satisfacerea solicitarilor de credite;

- urmarirea crearii si dezvoltarii unui sistem bancar cu doua trepte : una prezenatata de BNR si alta de bancile comerciale, institutiile financiare si societatile de asigurari ;

- perfectionarea cadrului legislativsi operational-functional pentru adaptarea statutului de organizare si functionare a BNR la exigentele economiei cu piata concurential-functionala. Concomitent se amelioreaza substantial reglementarile privitoare la fondarea de noi banci, la managementul bancar, la pregatirea si perfectionarea profesionala, comportamentala si morala a personalului din sistemul monetar-financiar.

1.4.Informaţii despre rata inflaţiei din ţara in care se află societatea auditată

Termen larg folosit pretutindeni, inflatia continua sa ramana insuficient conturata. Procesul inflationist a aparut, este unananim acceptat acest punct de vedere, cu mult inainte ca stiinta economica, iar problema naturii inflatiei ramane actuala si complexa.

Punctele de vedere cu privire la natura inflatiei.

In literatura de specialitate se utilizeaza diferite criterii de delimitare a formelor inflatiei.Din punct de vedere al intensitatii intalnim:

- inflatia moderata caracterizata printr-o crestere medie anuala a preturilor si serviciilor de 3%-4% care duce la deprecierea lenta si progresiva a banilor , fara zguduiri economice

- inflatia deschisa in care cresterea anuala a preturilor este intre 5% si 10% si este insotita de cresteri economice mai reduse sau chiar stagnari

- inflatia declarata , in care preturile cresc anual cu 10%-15%

- inflatia galopanta , in care preturile si tarifele cresc annual cu mai mult de 15% , provocand mari dezechilibre economice si sociale

Preview document

Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 1
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 2
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 3
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 4
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 5
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 6
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 7
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 8
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 9
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 10
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 11
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 12
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 13
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 14
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 15
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 16
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 17
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 18
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 19
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 20
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 21
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 22
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 23
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 24
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 25
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 26
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 27
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 28
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 29
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 30
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 31
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 32
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 33
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 34
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 35
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 36
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 37
Analiza Financiar Contabila Azomures SA - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Analiza Financiar Contabila Azomures SA.doc

Alții au mai descărcat și

Auditarea Situatilor Financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Analiza Economica Financiara a Intreprinderii

S.C. HESTELA COMIMPEX S.R.L. este societate comerciala cu raspundere limitata cu capital integral privat. In cadrul societatii S.C. HESTELA...

Analiza Financiara - Societatecare Produce Geam Termopan

Capitolul I Prezentarea firmei S.C. MEIDERT PLESA & PARTENERII S.A. 1.1. Date generale 1.Denumirea obiectivului S.C. MEIDERT PLESA &...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii

CAPITOLUL I MODALITĂŢI DE FINANŢARE A ENTITĂŢILOR ECONOMICE 1.1 Deciziile de finanţare şi importanţa lor strategică Aspectele finanţării...

Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI SPECIFICUL ACTIVITĂȚII LA S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. 1.1. Scurt istoric al S.C. SOLLEX...

Analiza Financiar Contabila Privind Pozitia Financiara a Entitatii Economice Studiu de Caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Masurarea Performantelor Financiare cu Ajutorul Contului de Profit si Pierdere la SC Dual Con SRL

INTRODUCERE Lucrarea “ MASURAREA PERFORMANTELOR FINANCIARE LA SC DUAL CON SRL ” imbina abordarea teoretica cu un studiu de caz ilustrativ pentru...

Ai nevoie de altceva?