Analiza Financiara

Proiect
8/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 7782
Mărime: 91.31KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

I.- Bilant financiar-retratarea elementelor din bilantul contabil

II.- Analiza structurii financiar-patrimoniale

a.- analiza ratelor de structura ale activului

b.- analiza ratelor de structura ale pasivului

III.- Analiza lichiditatii si solvabilitatii

IV.- Bilantul functional

V.- Analiza echilibrului financiar

a.- analiza echilibrului pe baza bilantului financiar

b.- analiza echilibrului pe baza bilantului functional

VI.- Analiza ratelor de finantare

VII.- Analiza ratelor de gestiune

a.- analiza ratelor de gestiune ale activului

b.- analiza ratelor de gestiune ale pasivului

VIII.- Analiza rentabilitatii

a.- analiza ratei de rentabilitate economica

b.- analiza ratei de rentabilitate financiara

IX. Analiza riscurilor

a.- riscul de exploatare

b.- riscul financiar

- riscul de faliment

Extras din document

1.Rata activelor imobilizate a crescut de la 45,91% in anul de baza, la 63,7% in anul curent, ceea ce inseamna ca gradul de investire a capitalului a crescut de la o perioada la alta. Acest lucru a fost posibil in conditiile in care valoarea absoluta a activelor imobilizate a crescut in anul curent fata de anul de baza cu 285,36%, in timp ce activul total a crescut in aceeasi perioada cu doar 145,o8%.

Cresterea gradului de investire in active imobilizate de la 45,91% la 72,18% s-a realizat atat prin investitii efective cat si prin investire in activitatea de exploatare. Astfel volumul activelor imobilizate a crescut cu 285,36%, iar volumul activelor circulante a crescut cu 26,02%.

Valoarea absoluta a activelor imobilizate a crescut doar ca urmare a investitiilor in imobilizari corporale, activele imobilizate ale societatii fiind formate doar din imobilizari corporale.

Datorita faptului ca la sfarsitul perioadei analizate, imobilizarile corporale reprezentau 72,18% din total activ, se poate afirma ca societatea respectiva are o capacitate redusa de transformare a patrimoniului sau in lichiditati, iar capacitatea sa de adaptare in conditii de criza este scazuta.

2.Rata activelor circulante a scazut de la 54,09% in anul de baza la 27,82% in anul curent, ceea ce inseamna ca gradul de imobilizare a capitalului in activitatea de exploatare a scazut de la o perioada la alta. Desi rata activelor circulante a scazut cu 48,57% (de la 54,09% la 27,82%), valoarea absoluta a activelor circulante a crescut cu 26,02%.

Reducerea volumului activelor circulante a avut loc ca urmare a urmatoarelor mutatii suferite de elementele componente ale acestora:

- Valoarea stocurilor a crescut cu 23,48%, iar rata stocurilor a scazut de la 49,79% la 25,08%.

- Valoarea creantelor a crescut cu 30,9%, iar rata creantelor s-a redus de la 4,2% la 2,24%.

- Valoarea disponibilitatilor banesti a crescut cu 1140,9%, iar ponderea acestora in total activ a crescut cu 522,2% (de la 0,09% la 0,47%)

Se poate constata ca cresterea ratei disponibilitatilor nu a putut compensa scaderea ratei stocurilor si a creantelor, ceea ce a determinat reducerea ponderii acestora din urma in total activ, si cresterea nivelului absolut al activelor circulante.

Modificarea ponderii activelor circulante in total activ este eficienta deoarece cu un volum mai mare cu 26,02% s-a obtinut o crestere a cifrei de afaceri cu 50,38%.

Preview document

Analiza Financiara - Pagina 1
Analiza Financiara - Pagina 2
Analiza Financiara - Pagina 3
Analiza Financiara - Pagina 4
Analiza Financiara - Pagina 5
Analiza Financiara - Pagina 6
Analiza Financiara - Pagina 7
Analiza Financiara - Pagina 8
Analiza Financiara - Pagina 9
Analiza Financiara - Pagina 10
Analiza Financiara - Pagina 11
Analiza Financiara - Pagina 12
Analiza Financiara - Pagina 13
Analiza Financiara - Pagina 14
Analiza Financiara - Pagina 15
Analiza Financiara - Pagina 16
Analiza Financiara - Pagina 17
Analiza Financiara - Pagina 18
Analiza Financiara - Pagina 19
Analiza Financiara - Pagina 20
Analiza Financiara - Pagina 21
Analiza Financiara - Pagina 22
Analiza Financiara - Pagina 23
Analiza Financiara - Pagina 24
Analiza Financiara - Pagina 25
Analiza Financiara - Pagina 26
Analiza Financiara - Pagina 27
Analiza Financiara - Pagina 28
Analiza Financiara - Pagina 29
Analiza Financiara - Pagina 30
Analiza Financiara - Pagina 31
Analiza Financiara - Pagina 32
Analiza Financiara - Pagina 33
Analiza Financiara - Pagina 34
Analiza Financiara - Pagina 35
Analiza Financiara - Pagina 36
Analiza Financiara - Pagina 37
Analiza Financiara - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Analiza Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Tabloul Fluxurilor de Trezorerie ca Model de Analiză a Performanțelor Întreprinderii

Varietatea si complexitatea aspectelor legate de buna gestionare a trezoreriei întreprinderii creeaza un amplu câmp de analiza si dezbatere pentru...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor

CAPITOLUL 1: APROFUNDARI PRIVIND CONTABILITATEA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR CONFORM STANDARDELOR INTERNATIONALE DE CONTABILITATE 1.1 DEFINITII...

Analiza Economica Financiara a Intreprinderii

S.C. HESTELA COMIMPEX S.R.L. este societate comerciala cu raspundere limitata cu capital integral privat. In cadrul societatii S.C. HESTELA...

Impozitul pe Profit - Studiu de Caz

I. Impozitul pe profit – Notiuni teoretice fundamentale Contribuabilii obligati la plata impozitului pe profit: pentru profitul impozabil obtinut...

Bilantul Contabil

Persoanele juridice care aplica prezentele reglementari au obligatia sa intocmesca situatii financiare anuale simplificate. Situatiile financiare...

Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL

Realizarea consecventă a obiectivului major al unei întreprinderi – maximizarea valorii sale patrimoniale (creşterea patrimoniului net, a averii...

Situația Patrimonială

2.2.Structura generala a bilantului contabil Bilantul contabil este simultan un model structural si global, prin in- termediul caruia se...

Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara

CAPITOLUL 1 DIAGNOSTICUL PERFORMANŢELOR ŞI RISCURILOR PE BAZA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE Analiza economico-financiară este un instrument...

Ai nevoie de altceva?