Analiza financiară a SC Electromagnetica SA

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 16 fișiere: doc, xls
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 4525
Mărime: 1.02MB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

RAPORTUL

administratorilor pe exercitiul financiar al anului 2003

I. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

S.C.ELECTROMAGNETICA SA este societate pe actiuni care functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, iar actiunile sunt tranzactionate la Bursa Electronica Rasdaq, categoria I.

Societatea Electromagnetica SA este inregistrata in Registrul Comertului sub nr.J-40/19/1991 si are codul unic de inregistrare R414118.

Incepand cu anul 2002, Electromagnetica SA aplica prevederile Ordinului Ministerului Finantelor nr.94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2003 este de 169.008.919.700 lei, divizat in 73.482.139 actiuni la o valoare nominala de 2300 lei/actiune.

In cursul anului 2003 actiunile Electromagnetica au fost tranzactionate la un pret mediu de vanzare pa piata Rasdaq de 1806 lei/actiune, cu 456 lei mai putin decat pe anul 2002.

Activitatile specifice de registru independent pentru Electromagnetica au fost efectuate de catre societatea “Registrul Roman al Actionarilor SA” Bucuresti, societate nominalizata la Registrul Comertului conform Hotararii Extraordinare a Actionarilor din 04.11.2003.

II. EVOLUTIA ACTIVITATII INTREPRINDERII PE ANUL 2003

A. Pozitia financiara a societatii, care este data de relatia dintre activele, datoriile si capitalurile proprii ale intreprinderii, se prezinta astfel:

1. Total active (punctele A+B+C din bilant) 533.964.343 mii lei

din care:

1.1. Active imobilizate (pct. A) 258.308.788 mii lei 48,3%

1.2. Active circulante (pct.B) 275.188.864 mii lei 51,6%

din care:

1.2.1. stocuri 47.915.540 mii lei 9.00%

1.2.2. creante 90.563.166 mii lei 17%

1.2.3. investitii financiare pe termen scurt 34.007.401 mii lei 6%

1.2.4. casa si conturi la banci 102.702.757 mii lei

19,6%

1.3. Cheltuieli in avans (pct.C) 466.691 mii lei 0,1%

2. Datorii totale 69.980.349 mii lei 13,1%

3. Capital propriu 458.735.205 mii lei 85,9%

Din datele mentionate se desprinde concluzia ca datoriile au fost acoperite integral din disponibilitati banesti (pct.1.2.4) fara ca societatea sa apeleze la alte tipuri de finantare.

B. Modificarile calitative mai importante in structura bilantului, au fost:

1. Cresterea imobilizarilor corporale cu peste 43% ca urmare a reevaluarii acestora si investitiilor efectuate, in suma de aproape 38 miliarde lei.

2. Reducerea stocurilor la finele anului 2003 cu 11,4% si cresterea activelor monetare cu 22,6% precum si cresterea creantelor cu 28,4% in special datorita vanzarii imobilului “Cantina” care are termen contractual de incasare in luna mai a.c.

De mentionat ca s-a transferat suma de 82,9 miliarde lei din conturile de “ imobilizari financiare” (suma ce reprezinta depozitele banesti in lei si valuta), la “disponibilitati banesti “ pentru a reda cu fidelitate indicatorii de lichiditate ai societatii.

3. Cresterea datoriilor societatii cu peste 22 miliarde lei (45,9%) fata de cele existente la inceputul anului financiar.

4. Cresterea capitalului propriu cu peste 99,5 miliarde lei (27,7%) ca urmare a diferentelor din reevaluare si a profitului net reportat.

C. Contul de profit si pierdere

La sfarsitul anului 2003 societatea a realizat un profit brut de 52.082.728 mii.lei dupa cum urmeaza:

- din activitatea de exploatare – profit 17.370.556 mii.lei

- din activitatea financiara - profit 34.712.172 mii.lei

Preview document

Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 1
Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 2
Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 3
Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 4
Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 5
Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 6
Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 7
Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 8
Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 9
Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 10
Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 11
Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 12
Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 13
Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 14
Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 15
Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 16
Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 17
Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 18
Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 19
Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 20
Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 21
Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 22
Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 23
Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 24
Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 25
Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 26
Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 27
Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 28
Analiza financiară a SC Electromagnetica SA - Pagina 29

Conținut arhivă zip

 • Analiza Financiara a SC Electromagnetica SA
  • bil+cpp.xls
  • bun2003.xls
  • ca.xls
  • Comparat.xls
  • concluzii2003.doc
  • concluzii_2002.doc
  • Copy_of_bun2002.xls
  • Copy_of_Copy_of_bun2003.xls
  • Copy__2__of_bun2003.xls
  • Copy__3__of_bun2003.xls
  • elect.doc
  • ELMA_RAPORTUL_administratorilor_2003.doc
  • New Microsoft Excel Worksheet.xls
  • New Microsoft Word Document.doc
  • rebt.xls
  • rentabilitatile.xls

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere

ÎNTRODUCERE Orice gospodărie agricolă care se ocupă cu creşterea legumelor anul împrejur posedă complexe de sere în care şi se creşte producţia...

Management Financiar Bancar

I N T R O D U C E R E Creditul bancar apare ca un sistem de relaţii între întreprinderi şi bănci, în cadrul căruia mijloacele băneşti ale...

Sistemul informațional

Societatea mixta cu capital strain „Electromagnetica – Goldstar SRL” – EMGS Bucuresti a fost înfiintata în baza Contractului de societate autorizat...

Raport evaluare SC Electromagnetica SA

-- Capitolul I -- SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE PREZENTAREA EVALUATORILOR Echipa de evaluatori are in componenta urmatorii membri: Scurt...

Contactor Electromagnetic

Capitol I MODELE MATEMATICE DIFERENTIALE ALE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC 1.1. MARIMI DE STARE ALE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC În orice punct din...

Reproiectare managerială - SC Electromagnetica SA

ANALIZA DIAGNOSTIC 1)Caracteristici tipologice ale firmei Electromagnetica a fost fondata in 1938, sub denumirea Standard Electrica Romana,...

Fundamentarea strategie de desfacere la SC Electromagnetica SA

În elaborarea strategiei de dezvoltare a unitatilor economice, în conditiile economiei de piata o atentie deosebita trebuie acordata „functiunii...

Ai nevoie de altceva?