Analiza Financiara a unei Firme - SC Petrom SA

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza Financiara a unei Firme - SC Petrom SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 46 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Scortescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. Prezentarea societăţii şi a mediului extern 2
2. Analiza performanţelor economico- financiare ale întreprinderii
2.1. Structura fluxurilor de rezultate
2.2. Analiza eficienţei cheltuielilor
2.2.1. Analiza eficienţei cheltuielilor totale
2.2.2. Analiza efectului creşterii eficienţei cheltuielilor
2.3. Analiza rezultatului net prin soldurile intermediare de gestiune
2.3.1. Analiza dinamicii şi structurii cifrei de afaceri
2.3.2. Analiza valorii adăugate
2.3.3. Relaţiile dintre indicatorii de performanţă ai activitaţii de exploatare
2.4. Analiza capacităţii de autofinanţare
2.5. Analiza ratelor rentabilitatăţii comerciale
2.6. Analiza ratelor rentabilităţii economice
2.7. Analiza ratelor rentabilităţii financiare
2.8. Performanţa rezultată prin crearea de valoare pentru întreprindere
2.9. Influenţa fluxurilor de trezorerie asupra performanţei întreprinderii
2.10. Rentabilitatea de piaţă (bursieră) a întreprinderii
3. Analiza poziţiei financiare a întreprinderii
3.1. Analiza sturcturii bilanţului
3.2. Analaiza echilibrului financiar prin sistemul de rate
3.2.1. Analiza ratelor de acoperire financiară
3.2.2. Analiza lichidităţii întreprinderii
3.2.3. Analiza necesarului de finanţat la 100 lei cifră de afaceri
3.2.4. Analiza ratelor de solvabilitate
5. Riscul de faliment

Extras din document

1. Prezentarea societăţii şi a mediului extern

Societatea comercială Petrom SA este o societate cu capital de stat şi privat autohton şi străin cu sediul în Calea Dorobanţilor, nr.239, sector I, Bucureşti, România. Societatea a fost înfiinţată în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.49 din octombrie 1997, modificată prin legea nr.70 din aprilie 1998. Societatea este înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul de ordine J-40-8302/1997 şi are codul de identificare fiscală 1590082. Compania îşi desfăşoară activitatea în explorare şi producţie şi activităţi aferente, rafinare şi marketing, distribuţia de gaz, chimice, producţie gaz şi energie şi de asemenea are activităţi în Kazahstan.

Societatea produce şi procesează ţiţei şi gaze şi distribuie combustibil şi alte produse petroliere în vederea asigurării şi mobilităţii în România şi în regiunile învecinate. Creşterea profitabilă şi sustenabilă este benefică pentru acţionari, clienţi, angajaţi şi economia României în general.

În 2005 structura Petrom a fost reorganizată pe şase divizii dintre care trei operaţionale şi se lansează noul concept „Full Agency”. În acelaşi an are loc lansarea primei benzinării PETROMV.

În anul 2006 are loc achiziţia unui pachet de 99,9% din OMV România, OMV Bulgaria şi OMV Serbia, achiziţia a 0 de benzinării MOL şi a 95% din Aviation Petroleum. Un an mai târziu, Petrom înfiinţează o nouă companie petrochimică cu scopul preluării activităţilor petrochimice de la rafinăria Arpechim. În acelaşi an Petrom semnează un contract în valoare de 28,5 mil.euro pentru achiziţia activităţii de servicii petroliere a Petromservice. În anul 2007 Petrom înfiinţează o nouă companie, Petrom Distribuţie Gaze SRL, deţinute în proporţie de 99,99% de Petrom SA şi subordonată Diviziei de Gaze.

În 2008, Petrom SA a încheiat mai multe contracte cu instrumente derivate în scopul acoperirii împotriva impactului nagativ al reducerii preţului petrolului în 2009. Aceste instrumente derivate au fost calificate drept instrumente de acoperire împotriva riscurilor este evaluată la valoare de piaţă la 1 decembrie 2008, fiind înregistrată în capitaluri proprii.

Societatea analizează continuu posibilitatea diversificării resurselor energetice prin explorarea oportunităţilor de afacere în domeniul energiei regenerabile, urmărind integrarea acestora în activitatea de bază a firmei. Compania implementează proiecte pentru modernizarea instalaţiilor şi aplică programe tehnologice pentru zăcăminte mature, doreşte să reducă semnificativ costurile de procesare şi investirea în eficienţa energetică şi în îmbunătăţirea mix-ului de produse. De asemenea investeşte semnificativ în extinderea activităţii în domeniul gazelor naturale şi ia în considerare posibilitatea de a intra pe piaţa de energie electrică prin construirea unei centrale electrice pe gaze.

2. Analiza performanţelor economico- financiare ale întreprinderii

Performanţele înregistrate de SC Petrom SA, precum şi îndeplinirea obiectivelor companiei pot fi analizate cu ajutorul unui ansamblu de indicatori a căror sursă informaţională o constituie Contul de profit şi pierdere în care sunt reflectate fluxurile de venituri şi cheltuieli specifice celor trei activităţi (de exploatare, financiară şi extraordinară). Aceste fluxuri dau conţinut unor rezultate intermediare care oferă posibilitatea analizării succesive a impactului rezultatului din exploatare, celui financiar şi extraordinar asupra rezultatului exerciţiului, rezultat ce evidenţiază efectele activităţii desfaşurate asupra acumulării companiei.

2.1. Structura fluxurilor de rezultate

Structura fluxurilor de rezultate reprezintă analiza pe verticală a Contului de profit şi pierdere. În acest mod deducându-se contribuţia fiecăreia din cele trei categorii de rezultat la realizarea rezultatului de ansamblu al întreprinderii.

Tabelul nr. 1. Analiza structurii fluxurilor de rezultat.

Specificare (mii lei) Perioada precedenta Perioada curentă Abateri (%)

Ponderea în: Ponderea în: Rez.brut CA

Rez.brut CA Rez.brut CA

1. Cifra de afaceri 571,47 100 1043.29 100 421.82 0

Producţia vândută 548.74 96.00 983.82 94.30 435.08 -1.7

Venituri din vânzarea mărfurilor 22.73 .97 59.48 5.70 6.75 1.73

2.Variaţia stocurilor 5.62 0.98 22.85 2.19 17.23 1.21

3. Producţia imobilizată 1.03 0.18 8.85 0.85 7.82 0.67

4. Alte venituri din exploatare 2.68 0.46 8.72 0.84 6.04 0.38

Venituri din exploatare-total 580.80 101.6 1083.71 103.87 502.91 2.27

5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materiale consumabile

Alte cheltuieli materiale 146.90 25.00

0.349 18.41

3.42 0.52

0.33 171.51

3.42 5.52

-0.019

b) alte cheltuieli din afară (energie şi apă) 1.99 .66 3.56 .22 1.57 -0.44

Cheltuieli privind mărfurile 18.42 .22 54.48 5.22 6.06 2

6. Cheltuieli cu personalul 77.12 13.50 145.05 13.90 67.93 0.4

a) salarii 59.40 10.39 113.36 10.87 53.96 0.48

b) cheltuieli cu asigurărle şi protecţia socială 17.72 .10 1.70 .04 13.98 -0.06

7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 53.32 9.32 140.52 13.47 87.2 4.15

7. a.1) Cheltuieli 54.31 9.50 141.30 13.54 86.99 4.04

7.a.2) Venituri 0.99 0.17 0.79 0.07 -0.2 -0.1

7. b) Ajustarea activelor circulante 1.64 0.28 8.92 0.86 7.28 0.58

7.b.1) cheltuieli 8.40 0.88 17.95 1.72 7.28 0.84

7.b.2) Venituri 10.04 1.76 9.03 0.87 -1.01 -0.89

8. Alte cheltuieli de exploatare 174.34 0.51 257.67 24.67 83.33 -5.84

8.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe 126.64 22.16 180.39 17.29 53.75 -4.87

8.2 Cheltuieli imozite, taxe şi vărsăminte asimilate 28.00 4.90 51.62 4.95 23.62 0.05

8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi active cedate 19.70 .45 25.66 2.46 5.96 -0.99

Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli 1.97 0.34 40.12 .85 8.15 .51

Cheltuieli 21.43 .75 96.41 9.24 74.98 5.49

Venituri 23.40 4.09 56.29 5.40 2.89 1.31

9. Cheltuieli de exploatare – total 489.40 85.64 1002.16 96.06 512.76 10.42

10. Venituri financiare – total 23.18 4.05 120.31 11.53 97.13 7.48

11. Cheltuieli financiare – total 14.57 2.55 101.86 9.76 87.29 7.21

12. Venituri totale 603.98 105.67 1204.02 115.40 600.04 9.73

13.Cheltuieli totale 503.98 88.19 1104.02 105.82 600.04 17.63

14. Rezultatul din exploatare 91.39 15.99 81.54 7.82 -9.85 -8.17

15. Rezultatul financiar 8.61 1.51 18.46 1.77 9.85 0.26

16. Rezultatul brut 100 17.55 100 9.59 0 -7.96

Analiza comparativă a structurii rezultatului brut în cele două exerciţii, 2007 respectiv 2008 reliefează participarea predominantă a rezultatului din exploatare la formarea rezultatului brut. Ponderea acestui s-a diminuat de la 91.39% la 81.54% ca efect al creşterii ponderii cheltuielilor de exploatare în totalul cheltuielilor cu 85.45%; cauza principală a creşterii cheltuielilor totale este explicată în principal, prin majorarea cheltuielilor cu materiile prime cu 171. 51%, a cheltuielilor cu personalul cu 67.93%, a cheltuileilor cu ajustările privind imobilizările în proporţie de 86.99%, şi a altor cheltuieli de exploatare 83.33% (cheltuieli privind prestaţiile externe, cheltuieli cu taxele, impozitele, şi alte vărsăminte asimilate, precum şi cele cu donaţiile şi despăgubirile).

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Financiara a unei Firme - SC Petrom SA.doc