Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 13213
Mărime: 149.59KB (arhivat)
Publicat de: Cornel Călin
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Scortescu

Cuprins

 1. 1. Prezentarea societăţii şi a mediului extern 2
 2. 2. Analiza performanţelor economico- financiare ale întreprinderii
 3. 2.1. Structura fluxurilor de rezultate
 4. 2.2. Analiza eficienţei cheltuielilor
 5. 2.2.1. Analiza eficienţei cheltuielilor totale
 6. 2.2.2. Analiza efectului creşterii eficienţei cheltuielilor
 7. 2.3. Analiza rezultatului net prin soldurile intermediare de gestiune
 8. 2.3.1. Analiza dinamicii şi structurii cifrei de afaceri
 9. 2.3.2. Analiza valorii adăugate
 10. 2.3.3. Relaţiile dintre indicatorii de performanţă ai activitaţii de exploatare
 11. 2.4. Analiza capacităţii de autofinanţare
 12. 2.5. Analiza ratelor rentabilitatăţii comerciale
 13. 2.6. Analiza ratelor rentabilităţii economice
 14. 2.7. Analiza ratelor rentabilităţii financiare
 15. 2.8. Performanţa rezultată prin crearea de valoare pentru întreprindere
 16. 2.9. Influenţa fluxurilor de trezorerie asupra performanţei întreprinderii
 17. 2.10. Rentabilitatea de piaţă (bursieră) a întreprinderii
 18. 3. Analiza poziţiei financiare a întreprinderii
 19. 3.1. Analiza sturcturii bilanţului
 20. 3.2. Analaiza echilibrului financiar prin sistemul de rate
 21. 3.2.1. Analiza ratelor de acoperire financiară
 22. 3.2.2. Analiza lichidităţii întreprinderii
 23. 3.2.3. Analiza necesarului de finanţat la 100 lei cifră de afaceri
 24. 3.2.4. Analiza ratelor de solvabilitate
 25. 5. Riscul de faliment

Extras din proiect

1. Prezentarea societăţii şi a mediului extern

Societatea comercială Petrom SA este o societate cu capital de stat şi privat autohton şi străin cu sediul în Calea Dorobanţilor, nr.239, sector I, Bucureşti, România. Societatea a fost înfiinţată în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.49 din octombrie 1997, modificată prin legea nr.70 din aprilie 1998. Societatea este înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul de ordine J-40-8302/1997 şi are codul de identificare fiscală 1590082. Compania îşi desfăşoară activitatea în explorare şi producţie şi activităţi aferente, rafinare şi marketing, distribuţia de gaz, chimice, producţie gaz şi energie şi de asemenea are activităţi în Kazahstan.

Societatea produce şi procesează ţiţei şi gaze şi distribuie combustibil şi alte produse petroliere în vederea asigurării şi mobilităţii în România şi în regiunile învecinate. Creşterea profitabilă şi sustenabilă este benefică pentru acţionari, clienţi, angajaţi şi economia României în general.

În 2005 structura Petrom a fost reorganizată pe şase divizii dintre care trei operaţionale şi se lansează noul concept „Full Agency”. În acelaşi an are loc lansarea primei benzinării PETROMV.

În anul 2006 are loc achiziţia unui pachet de 99,9% din OMV România, OMV Bulgaria şi OMV Serbia, achiziţia a 0 de benzinării MOL şi a 95% din Aviation Petroleum. Un an mai târziu, Petrom înfiinţează o nouă companie petrochimică cu scopul preluării activităţilor petrochimice de la rafinăria Arpechim. În acelaşi an Petrom semnează un contract în valoare de 28,5 mil.euro pentru achiziţia activităţii de servicii petroliere a Petromservice. În anul 2007 Petrom înfiinţează o nouă companie, Petrom Distribuţie Gaze SRL, deţinute în proporţie de 99,99% de Petrom SA şi subordonată Diviziei de Gaze.

În 2008, Petrom SA a încheiat mai multe contracte cu instrumente derivate în scopul acoperirii împotriva impactului nagativ al reducerii preţului petrolului în 2009. Aceste instrumente derivate au fost calificate drept instrumente de acoperire împotriva riscurilor este evaluată la valoare de piaţă la 1 decembrie 2008, fiind înregistrată în capitaluri proprii.

Societatea analizează continuu posibilitatea diversificării resurselor energetice prin explorarea oportunităţilor de afacere în domeniul energiei regenerabile, urmărind integrarea acestora în activitatea de bază a firmei. Compania implementează proiecte pentru modernizarea instalaţiilor şi aplică programe tehnologice pentru zăcăminte mature, doreşte să reducă semnificativ costurile de procesare şi investirea în eficienţa energetică şi în îmbunătăţirea mix-ului de produse. De asemenea investeşte semnificativ în extinderea activităţii în domeniul gazelor naturale şi ia în considerare posibilitatea de a intra pe piaţa de energie electrică prin construirea unei centrale electrice pe gaze.

2. Analiza performanţelor economico- financiare ale întreprinderii

Performanţele înregistrate de SC Petrom SA, precum şi îndeplinirea obiectivelor companiei pot fi analizate cu ajutorul unui ansamblu de indicatori a căror sursă informaţională o constituie Contul de profit şi pierdere în care sunt reflectate fluxurile de venituri şi cheltuieli specifice celor trei activităţi (de exploatare, financiară şi extraordinară). Aceste fluxuri dau conţinut unor rezultate intermediare care oferă posibilitatea analizării succesive a impactului rezultatului din exploatare, celui financiar şi extraordinar asupra rezultatului exerciţiului, rezultat ce evidenţiază efectele activităţii desfaşurate asupra acumulării companiei.

2.1. Structura fluxurilor de rezultate

Structura fluxurilor de rezultate reprezintă analiza pe verticală a Contului de profit şi pierdere. În acest mod deducându-se contribuţia fiecăreia din cele trei categorii de rezultat la realizarea rezultatului de ansamblu al întreprinderii.

Tabelul nr. 1. Analiza structurii fluxurilor de rezultat.

Specificare (mii lei) Perioada precedenta Perioada curentă Abateri (%)

Ponderea în: Ponderea în: Rez.brut CA

Rez.brut CA Rez.brut CA

1. Cifra de afaceri 571,47 100 1043.29 100 421.82 0

Producţia vândută 548.74 96.00 983.82 94.30 435.08 -1.7

Venituri din vânzarea mărfurilor 22.73 .97 59.48 5.70 6.75 1.73

2.Variaţia stocurilor 5.62 0.98 22.85 2.19 17.23 1.21

3. Producţia imobilizată 1.03 0.18 8.85 0.85 7.82 0.67

4. Alte venituri din exploatare 2.68 0.46 8.72 0.84 6.04 0.38

Venituri din exploatare-total 580.80 101.6 1083.71 103.87 502.91 2.27

5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materiale consumabile

Alte cheltuieli materiale 146.90 25.00

0.349 18.41

3.42 0.52

0.33 171.51

3.42 5.52

-0.019

b) alte cheltuieli din afară (energie şi apă) 1.99 .66 3.56 .22 1.57 -0.44

Cheltuieli privind mărfurile 18.42 .22 54.48 5.22 6.06 2

6. Cheltuieli cu personalul 77.12 13.50 145.05 13.90 67.93 0.4

a) salarii 59.40 10.39 113.36 10.87 53.96 0.48

b) cheltuieli cu asigurărle şi protecţia socială 17.72 .10 1.70 .04 13.98 -0.06

7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 53.32 9.32 140.52 13.47 87.2 4.15

7. a.1) Cheltuieli 54.31 9.50 141.30 13.54 86.99 4.04

7.a.2) Venituri 0.99 0.17 0.79 0.07 -0.2 -0.1

7. b) Ajustarea activelor circulante 1.64 0.28 8.92 0.86 7.28 0.58

7.b.1) cheltuieli 8.40 0.88 17.95 1.72 7.28 0.84

7.b.2) Venituri 10.04 1.76 9.03 0.87 -1.01 -0.89

8. Alte cheltuieli de exploatare 174.34 0.51 257.67 24.67 83.33 -5.84

8.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe 126.64 22.16 180.39 17.29 53.75 -4.87

8.2 Cheltuieli imozite, taxe şi vărsăminte asimilate 28.00 4.90 51.62 4.95 23.62 0.05

8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi active cedate 19.70 .45 25.66 2.46 5.96 -0.99

Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli 1.97 0.34 40.12 .85 8.15 .51

Cheltuieli 21.43 .75 96.41 9.24 74.98 5.49

Venituri 23.40 4.09 56.29 5.40 2.89 1.31

9. Cheltuieli de exploatare – total 489.40 85.64 1002.16 96.06 512.76 10.42

10. Venituri financiare – total 23.18 4.05 120.31 11.53 97.13 7.48

11. Cheltuieli financiare – total 14.57 2.55 101.86 9.76 87.29 7.21

12. Venituri totale 603.98 105.67 1204.02 115.40 600.04 9.73

13.Cheltuieli totale 503.98 88.19 1104.02 105.82 600.04 17.63

14. Rezultatul din exploatare 91.39 15.99 81.54 7.82 -9.85 -8.17

15. Rezultatul financiar 8.61 1.51 18.46 1.77 9.85 0.26

16. Rezultatul brut 100 17.55 100 9.59 0 -7.96

Analiza comparativă a structurii rezultatului brut în cele două exerciţii, 2007 respectiv 2008 reliefează participarea predominantă a rezultatului din exploatare la formarea rezultatului brut. Ponderea acestui s-a diminuat de la 91.39% la 81.54% ca efect al creşterii ponderii cheltuielilor de exploatare în totalul cheltuielilor cu 85.45%; cauza principală a creşterii cheltuielilor totale este explicată în principal, prin majorarea cheltuielilor cu materiile prime cu 171. 51%, a cheltuielilor cu personalul cu 67.93%, a cheltuileilor cu ajustările privind imobilizările în proporţie de 86.99%, şi a altor cheltuieli de exploatare 83.33% (cheltuieli privind prestaţiile externe, cheltuieli cu taxele, impozitele, şi alte vărsăminte asimilate, precum şi cele cu donaţiile şi despăgubirile).

Preview document

Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 1
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 2
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 3
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 4
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 5
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 6
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 7
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 8
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 9
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 10
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 11
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 12
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 13
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 14
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 15
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 16
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 17
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 18
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 19
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 20
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 21
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 22
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 23
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 24
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 25
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 26
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 27
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 28
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 29
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 30
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 31
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 32
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 33
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 34
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 35
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 36
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 37
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 38
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 39
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 40
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 41
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 42
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 43
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 44
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 45
Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Analiza Financiara a unei Firme - SC Petrom SA.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI SPECIFICUL ACTIVITĂȚII LA S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. 1.1. Scurt istoric al S.C. SOLLEX...

Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL

În lucrarea „Tratat de contabilitate în partidă dublă” Luca Paciolo definea în 1497 pentru prima dată contabilitatea, ca fiind „tot ceea ce după...

Metoda Ratelor Utilizată în Diagnosticarea Întreprinderii

CAP.1 DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII Întreprinderea este un...

Prezentarea unei Firme

I. PREZENTARE SC AMILUX SRL Denumirea societatii: SC AmiLUX SRL Forma juridica de constituire: societate cu raspundere limitata Natura...

Analiza situațiilor financiare - SC Orpomi SA

Introducere Date generale despre firma S.C. ORPOMI S.A. In anul 1984, prin reunirea mai multor C.A.P.-uri s-a infiintat AEI POMICOLA...

Analiza performanțelor întreprinderii în baza informațiilor oferite de situațiile financiare anuale - bilanț contabil

1. Analiza financiară prin intermediul informatiilor oferite de bilant 1.1. Studiul bilanţului - etapă a analizei financiare În vederea...

Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL

1. Cunoasterea generala a intreprinderii 1.1. Date generale Societatea comercială S.C. ZOREXIM S.R.L. Negreşti a luat fiinţa in anul 1994, cu...

Diagnosticul Financiar Contabil la SC Prefab SA

Un diagnostic financiar-contabil complet presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 1.Etapa preliminara in care se vor prezenta informatii privind:...

Te-ar putea interesa și

Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să evidenţieze modul în care informaţiile relevate de situaţiile financiare sunt prezentate şi...

Piețe de capital

1. PIAŢA DE CAPITAL - COMPONENŢA PIEŢEI FINANCIARE Orice economie naţională,indiferent de nivelul său de dezvoltare este caracterizată de...

Optimizarea structurii financiare a întreprinderii prin evaluarea costului finanțării

INTRODUCERE Problematica structurii financiare a firmei constituie una din problemele importante ale managementului financiar. Alegerea structurii...

Aplicație Informatică Privind Evidența Utilajelor la Schela de Petrol Drăgășani

INTRODUCERE Una dintre problemele fundamentale legate de procesele finalizate care însoţesc viaţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti este...

Evaluarea financiară a firmei Petrom SA

1. Descrierea generala a societatii comerciale Petrom este cea mai importantă companie petrolieră din România, cu activităţi de explorare,...

Analiza pe Piața Bursieră

INTRODUCERE Orice economie natională, indiferent de nivelul său de dezvoltare este caracterizată de existența şi funcţionarea unor pieţe...

Gestiunea financiară a întreprinderii

1. Introducere Lucrarea noastră are drept obiectiv realizarea unui studiu de fezabilitate a societății comerciale “OMV Petrom S.A.” în vederea...

Analiza economico-financiară a societății Petrom SA

TEMA 1 – Prezentarea PETROM S.A. 1.1. Înfiinţare, denumire, capital Petrom, membru al Grupului OMV, este cel mai mare producător de ţiţei şi gaze...

Ai nevoie de altceva?