Analiza Financiara - SC Painea SA

Proiect
7.5/10 (11 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 114 în total
Cuvinte : 29356
Mărime: 290.59KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

I. OPORTUNITATEA SI CONTINUTUL PLANULUI DE AFACERI 5

1.1.NECESITATEA ELABORARII PLANULUI DE AFACERI 5

1.2. CONTINUTUL PLANULUI DE AFACERI 6

II. DIAGNOSTICUL ECONOMICO – FINANCIAR AL S.C. PÂINEA S.A. 10

2.1. PREZENTAREA GENERALA A S.C. PÂINEA S.A. 10

2.1.1. Date de identificare 10

2.1.2. Scurt istoric 10

2.1.3. Descrierea activitatii curente si obiectul de activitate 12

2.1.4. Structura si evolutia capitalului social 15

2.2. ORGANIZAREA STRUCTURALA 18

2.2.1. Structura organizatorica 18

2.2.2. Structura de productie 19

2.3. DIAGNOSTICUL POTENTIALULUI TEHNICO – PRODUCTIV 21

2.3.1.Active imobilizate 22

2.3.2. Utilaje 22

2.3.3. Aparatura de laborator 24

2.3.4. Descrierea materiei prime 25

2.3.5. Caracterizarea produselor 26

2.3.6. Descrierea procesului tehnologic din moara de porumb a SC PÂINEA SA 27

2.4. DIAGNOSTICUL MANAGEMENTULUI SI AL UTILIZARII RESURSELOR UMANE 34

2.4.1. Competenta echipei manageriale 34

2.4.2. Personalul executiv al societatii 35

2.4.3. Productivitatea muncii 38

2.5. DIAGNOSTICUL ACTIVITATII ECONOMICE 39

2.6. Diagnosticul activitatii de marketing 41

2.6.1. Piata de aprovizionare 41

2.6.2. Analiza competitiei 42

2.6.3. Politica de pret 43

2.6.4. Politica de desfacere. Canale de distributie 44

2.7. DIAGNOSTICUL FINANCIAR 45

2.7.1. Evolutia si structura patrimoniala 45

2.7.2. Evolutia si structura cheltuielilor 47

2.7.3. Evolutia si structura veniturilor 48

2.7.4. Evolutia indicatorilor financiari 48

2.7.5. Structura lichiditatii patrimoniale 49

2.8. CONCLUZII GENERALE ALE DIAGNOSTICULUI 50

III. OBIECTIVELE INVESTITIEI 52

3.1. Obiectivele directe capacitatii de productie sunt: 52

3.2. Obiectivele indirecte ale proiectului sunt: 52

3.3. Obiectivele relative 53

3.4. Cadrul legislativ (influenta actuala, tendinte previzibile) 53

3.5. Dimensionarea resurselor alocate 55

3.5.1. Conditii generale impuse la alegerea utilajului tehnologic din Sectia Moara 56

3.5.2. Conditii particulare pentru alegerea utilajelor si instalatiilor 56

3.5.3. Masinile si utilajele tehnologice propuse pentru a fi achizitionate pentru Sectia Moara si Sector ambalare malai 57

3.6. Situatia existenta 60

3.7. Valorificarea superioara a subproduselor 64

IV. EVALUAREA ACTIVITATII VIITOARE A S.C. PÂINEA S.A. 66

4.1. DELIMITAREA PIETEI DE DESFACERE A S.C. PÂINEA S.A. 66

4.1.1. Tendinte în domeniul consumului. Profilul consumatorului 66

4.1.2. Desfacerea si canalele de distributie 67

4.2. Programul de productie al S.C. PÂINEA S.A. 68

4.2.1.Proiectarea capacitatii de productie pe întregul flux tehnologic 68

4.2.2.Capacitati de prelucrare a produselor finite 68

4.2.3. Structura sortimentala 70

4.2.4. Structura productiei 71

4.2.5. Stabilirea necesarului de personal pe categorii 72

4.2.6. Prognoza cheltuielilor de exploatare pe produse 73

4.2.7. Estimarea implicatiilor ecologice 83

4.3. PLANUL DE MARKETING-COMERCIALIZARE 85

4.3.1. Analiza de piata pentru obiectivul propus 85

4.3.2. Prognoza vânzarilor 88

4.3.3. Promovarea sortimentelor de malai 91

4.3.4. Conditiile de transport 91

4.3.5. Modalitati de distributie 92

4.3.6. Politica de aprovizionare. Furnizorii de materii prime 93

4.3.7. Managementul societatii 93

4.4. PLANUL FINANCIAR 95

4.4.1. Indicatori financiari practicati în scopul sustinerii avantajelor proiectului propus 95

4.4.2.Conditiile financiare de realizare a investitiei 98

V. CONCLUZII SI PROPUNERI 110

Extras din document

INTRODUCERE

În întreaga lume o importanta din ce în ce mai mare o prezinta noile programe legate de afaceri, ceea ce presupune a organiza si a conduce oamenii, a dezvolta activitatea întreprinderii printr-un plan de actiune structurala si a imobiliza întreaga echipa pentru a reusi în actiunile întreprinse. Concret, la nivelul întreprinderii, aceasta se materializeaza în planul de afaceri.

Daca la sfârsitul anilor ’70 în teoria si practica afacerilor din economia de piata nu se întâlnea conceptul de “plan de afaceri”, la începutul anilor ’90 nici o banca nu accepta deschiderea unei finantari pentru o noua afacere fara prezentarea unui plan bine întocmit.

Planul de afaceri se refera la promovarea unei întreprinderi noi, fie la lansarea unui proiect important în cadrul unei întreprinderi existente.

Planul de afaceri constituie un document care sintetizeaza rezultatele activitatilor de cercetare, concepere si dezvoltare a unor proiecte privind crearea unei noi întreprinderi, a unui nou produs si/ sau a unui nou serviciu.

Un plan de afaceri eficient investigheaza, în cele mai mici detalii, fezabilitatea afacerii, deoarece proiecteaza obiectivele întreprinzatorului si metodele cu ajutorul carora acesta le va realiza si prezinta, pentru o anumita perioada de timp, rezultatele anticipate. De aceea, un plan de afaceri corect redactat trebuie sa contina o analiza detaliata a întreprinderii, a produsului si/ sau a serviciului nou creat, piata estimata, politicile de marketing urmarite (referitoare la pret, promovare, distributie), metodele de productie utilizate, precum si aspectele financiare ale viitoarei afaceri (incluzând venitul estimat, investitiile necesare si recuperarea acestora, profitul urmarit etc.).

Orice plan de afaceri bine conceput si realizat trebuie sa raspunda unor întrebari fundamentale cum sunt:

1. Este complet “pachetul” care prezinta noua afacere?

2. Va fi afacerea propusa atractiva pentru potentialii posesori de capital de risc?

3. Ce sanse de succes are afacerea propusa?

4. Ce avantaje competitive prezinta, pe termen lung, pentru întreprinzatori afacerea propusa? Dar pentru investitori? Dar pentru salariatii întreprinderii?

5. Poate fi realizata în mod eficient afacerea nou creata?

6. Au piata de desfacere asigurata produsele si/ sau serviciile create prin noua afacere?

7. Pot fi recuperate, în timp relativ scurt (când, cum si în ce conditii), fondurile financiare investite în noua întreprindere/ noul produs/ noul serviciu?

8. Poate fi condusa eficient afacerea viitoare a întreprinderii nou create (sau a celei deja existente)?

Deci, putem afirma ca a demara o noua afacere este un act deosebit de complex, având implicatii si riscuri foarte mari.

I. OPORTUNITATEA SI CONTINUTUL PLANULUI DE AFACERI

1.1.NECESITATEA ELABORARII PLANULUI DE AFACERI

Planul de afaceri reprezinta o schema de actiune construita logic si presupune o gândire de perspectiva asupra afacerii respective. Pornind de la obiectivele stabilite, planul de afaceri cuprinde toate etapele si resursele de care întreprinzatorul are nevoie pentru a le realiza într-o perioada de timp determinata.

Dintre cele mai importante argumente care justifica necesitatea întocmirii unui plan de afaceri mentionam:

1. redactarea acestui document permite întreprinzatorului sa realizeze o imagine de ansamblu asupra întregii afaceri si sa nu se concentreze numai asupra unor aspecte particulare ale acesteia;

2. planul de afaceri realizeaza o evaluare a noii idei de afaceri sau poate anticipa sansele de succes ale afacerii în curs, reprezentând, practic, un studiu de fezabilitate;

3. planul de afaceri se constituie într-un instrument de proiectare, realizare, conducere si control al afacerii;

4. planul de afaceri este cel care faciliteaza comunicarea, catre mediul ambiant al întreprinderii, a noii idei de afaceri;

5. planul de afaceri furnizeaza scheme detaliate ale activitatilor implicate în noua afacere, în vederea obtinerii acordului de finantare a acesteia;

6. planul de afaceri faciliteaza mentinerea directiilor de actiune stabilite, permitând întreprinzatorului sa îsi concentreze energia pentru atingerea obiectivelor propuse.

Concluzionând, putem afirma ca planul de afaceri îndeplineste trei functii dupa cum urmeaza:

- se constituie într-un instrument de lucru al întreprinzatorului, capabil sa îi permita acestuia comunicarea propriilor idei, identificarea celor mai eficiente solutii, efectuarea propunerilor de finantare, etc.;

- reprezinta baza de conducere a noii afaceri;

- este un “dispozitiv” de evaluare a schimbarilor care trebuie efectuate în cadrul unei întreprinderi;

Preview document

Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 1
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 2
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 3
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 4
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 5
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 6
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 7
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 8
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 9
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 10
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 11
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 12
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 13
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 14
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 15
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 16
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 17
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 18
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 19
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 20
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 21
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 22
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 23
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 24
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 25
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 26
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 27
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 28
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 29
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 30
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 31
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 32
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 33
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 34
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 35
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 36
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 37
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 38
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 39
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 40
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 41
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 42
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 43
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 44
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 45
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 46
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 47
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 48
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 49
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 50
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 51
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 52
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 53
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 54
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 55
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 56
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 57
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 58
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 59
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 60
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 61
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 62
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 63
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 64
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 65
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 66
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 67
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 68
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 69
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 70
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 71
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 72
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 73
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 74
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 75
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 76
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 77
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 78
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 79
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 80
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 81
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 82
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 83
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 84
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 85
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 86
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 87
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 88
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 89
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 90
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 91
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 92
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 93
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 94
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 95
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 96
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 97
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 98
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 99
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 100
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 101
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 102
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 103
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 104
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 105
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 106
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 107
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 108
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 109
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 110
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 111
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 112
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 113
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 114
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 115
Analiza Financiara - SC Painea SA - Pagina 116

Conținut arhivă zip

  • Analiza Financiara - SC Painea SA
    • bilant.doc
    • Planul de afaceri al unei unitati de morarit si panificatie.doc

Alții au mai descărcat și

Practică la Contabilitate Financiară

1. Prezentarea unitatii patrimoniale, cadrul legislativ, particularitatile activitatii si ale structurii organizatorice, organigrama unitatii 1.1....

Analiza Situatiei Financiar-Patrimoniala a SC Nufarul SA

Capitolul .I Introducere 1.1. Prezentare generală la S.C Nufărul S.A. 1.2. Scurt istoric privind înfiinţarea şi principalele etape de...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL

Sinteză 1. Mod de abordare Evaluarea societăţii a fost realizată atât prin metode patrimoniale, cât şi prin metode financiare. Dintre metodele...

Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv

CAP. I ASPECTE GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA 1.1. Definitia inventarierii Din punct de vedere a teoriei contabile, inventarierea este un...

Studiu De Caz- S.C. Tricotaje Somesul S.A.

Prezentarea formei de inregistrare contabila inclusiv modul de organizare al acesteia la Tricotaje Somesul SA Organizarea contabilitatii este...

Lucrare Practica - Analiza Financiara la S.C. Metaco Int S.A.

CAPITOLUL I. DESCRIEREA SI ISTORICUL SOCIETATII 1.1 Prezentare generala - Denumire: S. C. " METACO INT " S. A.; - Sediu administrativ: Rm....

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale la SC Elboris Com SRL Cluj-Napoca

CAPITOLUL I. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA S.C. ELBORIS COM S.R.L. CLUJ NAPOCA 1.1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A S.C. ELBORIS COM...

Te-ar putea interesa și

Implicatiile Financiare ale Amortismentului la Nivelul Societatii Comerciale

INTRODUCERE Economiştii sunt persoanele de a căror prestaţie profesională depinde, într-o mare măsură, rezultatele profitabile ale unei...

Analiza unei Intreprinderi

Capitolul I Prezentarea generala a pietei de produse ecologice 1.1 Ce este un produs ecologic ? Produsele ecologice: produsele obtinute in...

Majorarea Capitalului Social la SC Mopan SA Suceava

I. Alegerea subiectului Am ales să majorăm capitalul social la firma S.C MOPAN S.A Suceava, firmă ce provine din fosta întreprindere de morarit și...

Plan de Afaceri la Fabrica de Paine - SC Dany Pan SRL

PLAN DE AFACERI LA S.C. DANY PAN S.R.L. 1. INTRODUCERE. S.C. DANY PAN S.R.L. Varfu Campului, infiintata in decembrie 2006 isi propune ca obiect...

Analiza Economico–Financiara a SC Lormar SA

Capitolul 1. Introducere în analiza economico – financiară 1.1. Conținutul aplicativ și metodologic al analizei activității economico – financiare...

Contabilitatea Creantelor din Vanzari de Bunuri si Servicii pe Credit Studiu de Caz la SC Cibarom Com SRL

CAP.I. ARGUMENT “Contabilitatea decontărilor cu clienţii” este o temă ce prezintă interes pentru specialiştii din domeniul contabil. Ea este...

Fundamentele Analizei Financiare la SC Succes Nic Com SRL

Prin prisma acestei lucrări de licenţă Fundamentele analizei financiare la S.C. SUCCES NIC COM S.R.L.am dorit să evidenţiez importanţa analizei în...

Eficiența economică a investițiilor în cadrul SC Vel Pitar SA

CAPITOLUL 1- ASPECTE GENERALE ALE FIRMEI La sfârsitul secolului al XIV-lea este atestat documentar dregătorul Vel Pitar, care era“pus peste pitari...

Ai nevoie de altceva?