Analiza Gestiunii Resurselor Umane

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza Gestiunii Resurselor Umane.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 77 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mihaela Florea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Capitolul 1. Importanta resurselor umane in organizatii 2
1.1. Departamentul de resurse umane 3
1.2. Planificarea strategică a resurselor umane 6
1.3. Responsabilităţile departamentului de resurse umane 10
Capitolul 2. Formarea si perfectionarea resurselor umane 13
2.1. Metodologia proceselor de formare si perfectionare 15
2.2. Metode si tehnici folosite in programele de formare si perfectionare
a resurselor umane 18
2.3. Formarea si perfectionarea resurselor umane 24
Capitolul 3. Analiza şi gestiunea resurselor umane 29
3.1. Analiza gradului de asigurare cu personal din punct
de vedere cantitativ, structural şi calitativ 30
3.1.1.Analiza gradului de asigurare cu personal din
punct de vedere cantitativ 31
3.1.2.Analiza gradului de asigurare cu personal din
punct de vedere structural 36
3.1.3.Analiza gradului de asigurare cu personal din
punct de vedere calitativ 37
3.2. Analiza stabilităţii personalului 40
3.3. Analiza utilizării timpului de muncă 44
3.4. Analiza conflictualităţilor în relaţiile de muncă 49
3.5. Analiza eficienţei utilizării personalului 50
3.5.1. Analiza eficienţei utilizării personalului pe
baza productivităţii muncii 51
3.5.2. Analiza eficienţei utilizării personalului pe
baza profitului pe un salariat 57
3.6. Bilanţul social – instrument modern utilizat în
analiza resurselor umane 58
Capitolul 4. Sisteme informatice pentru managementul
resurselor umane 61
CONCLUZII 72
BIBLIOGRAFIE 76

Extras din document

Capitolul 1.

Importanta resurselor umane in organizatii

Managementul modern pune in centrul preocupărilor sale omul, ca principal factor al succesului organizaţiei. Din acest motiv, preocuparea pentru calitatea şi dezvoltarea resurselor umane este preocuparea prioritară a conducerii organizatiilor, indiferent de tipul şi dimensiunile lor. Managerul este cel care poartă intreaga răspundere pentru creşterea eficienţei organizatiei, pentru schimbările şi evoluţiile acesteia, pentru folosirea cu maximum randament a competentelor salariatilor şi obtinerea unor performante cât mai inalte. Resursele umane sunt primele resurse strategice ale unei organizatii (societate comercială, instituţie, asociatie etc.), in noua societate informatională capitalul uman inlocuind capitalul financiar ca resursă strategică. "Resursele umane sunt singurele resurse capabile să producă şi să reproducă toate celelalte resurse aflate la dispoziţia unei organizatii”

Resursele umane sunt unice in ceea ce priveşte potentialul lor de creştere şi dezvoltare, capacitatea lor de a-şi cunoaşte şi învinge propriile limite. Succesul unei organizatii şi gradul de competitivitate al acesteia pornesc de la premisa că oamenii sunt bunul cel mai de pret al organizatiei. Resursele umane constituie un potential uman deosebit, care trebuie inteles, motivat şi implicat cât mai deplin in realizarea obiectivelor organizatiei. Pentru aceasta, deciziile manageriale din domeniul resurselor umane trebuie adaptate întotdeauna personalitătii şi trăsăturilor angajatilor.

În teoriile traditionale ale intreprinderii, salariatii erau priviti prin prisma modului in care executau in mod disciplinat anumite operatii prestabilite sau indeplineau anumite activităti. Astfel s-au cristalizat concepte ca forta de muncă şi mână de lucru, definind totalitatea aptitudinilor fizice şi intelectuale utilizate de salariati in procesul muncii. Aceste concepte se utilizau la singular, definind ansamblul, masa angajatilor, fără a face trimitere la salariati ca indivizi cu personalitate, nevoi, comportament, educatie, experientă şi valori specifice.

În acceptiunea modernă, din perspectiva managementului resurselor umane, oamenii nu sunt angajati doar pentru a ocupa anumite posturi vacante, ci, fiecare în parte, pentru rolul important pe care îl poate avea în cadrul organizatiei.

Acest lucru este cu atât mai evident cu cât, în mediul socioeconomic actual caracterizat prin concurenţă, dinamism şi interdependentă, multe dintre dificultătile sau succesele organizatiilor au la bază resursele umane şi managementul acestora.

Desprinzându-se din managementul general, managementul resurselor umane este un concept relativ recent pentru ceea ce s-a numit traditional "conducerea activitătii de personal" şi presupune o abordare interdisciplinară şi profesională a problematicii personalului din cadrul unei organizatii. Managementul resurselor umane este diferit de celelalte domenii ale managementului general, deoarece trebuie să servească nu numai scopului şi intereselor patronului sau conducătorului organizatiei, ci trebuie să actioneze " şi în interesul angajatilor, al fiintei umane şi prin extensie, în interesul societătii.

1.1 Departamentul de resurse umane

În prezent, nu există o definitie atotcuprinzătoare, unanim acceptată de specialişti, privind managementul resurselor umane. In general, "managementul resurselor umane constă în ansamblul activitătilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi mentinerea resurselor umane în cadrul organizatiei, in vederea realizării cu eficientă maximă a obiectivelor acesteia şi a satisfacerii nevoilor angajatilor" (Cornescu, Marinescu, Curteanu, Toma, 2003, p. 219). Având elemente care se completează reciproc, fiecare contribuind la definirea conceptului în ansamblul său, definirea managementului resurselor umane (conform aceloraşi autori) vizează:

- functia care facilitează cea mai eficientă folosire a oamenilor în vederea realizării obiectivelor individuale şi organizationale ;

- ansamblul activitătilor de ordin operational, de planificare, recrutare, mentinere a personalului, precum şi de ordin energetic, cum sunt crearea unui climat organizational corespunzător, care să permită asigurarea organizatiei cu resursele umane necesare;

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Gestiunii Resurselor Umane.doc