Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii

Proiect
6.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 135 în total
Cuvinte : 25193
Mărime: 172.13KB (arhivat)
Publicat de: Amza-Panait Dascalu
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anghel Ion
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Cuprins

 1. CAPITOLUL I.
 2. SEMNIFICATIA SI OBIECTIVELE DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR ÎN PRACTICA DE ANALIZA SI EVALUARE A ACTIVITATII ÎNTREPRINDERII - 6
 3. I.1. Semnificatia si obiectivele diagnosticului economico-financiar - 6
 4. I.2. Ratele - metoda diagnosticului economico-financiar - 8
 5. I.3. Utilizatorii informatiilor furnizate de analiza economico – financiara - 10
 6. 3.1. Furnizorii de capital
 7. 3.2. Partenerii de afaceri
 8. 3.3. Statul
 9. 3.4. Alti utilizatori
 10. 3.5. Conflicte care apar între diversi utilizatori
 11. CAPITOLUL II.
 12. ORGANIZAREA STRUCTURALA SI FUNCTIONALA A ACTIVITATII LA SC DUROTERM SRL -15
 13. II.1. Structura organizatorica a SC Duroterm SRL - 16
 14. 1.1 Functionarea SC Duroterm SRL
 15. 1.2. Structuri ale activitatii
 16. II.2. Organizarea activitatii departamentului financiar contabil la SC Duroterm SRL - 23
 17. 2.1 Structura Departamentului Financiar - Contabil
 18. 2.2 Întocmirea documentelor
 19. 2.3 Forma de contabilitate
 20. II.3. Evolutia activitatii SC Duroterm SRL - 30
 21. CAPITOLUL III.
 22. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR PE BAZA DE BILANT - 34
 23. III.1. Câmpul de aplicare al analizei financiare - 34
 24. III.2. Analiza financiara interna, pregatirea si controlul deciziilor de gestiune - 36
 25. III.3. Recurgerea la analiza externa de catre partenerii întreprinderii - 37
 26. III.4. Descrierea contabila. Situatia Neta - 38
 27. 4.1. Structura Activului
 28. 4.2. Structura Pasivului
 29. 4.3. Situatia Neta (Activul Net Contabil)
 30. 4.4. Bilantul în mari posturi
 31. III.5. Fondul de Rulment - 42
 32. 5.1. Fondul de Rulment Brut
 33. 5.2. Fondul de Rulment Net
 34. 5.3. Fondul de Rulment Propriu
 35. 5.4. Fondul de Rulment Strain
 36. 5.5. Semnificatia financiara a Fondului de Rulment
 37. III.6. Nevoia de Fond de Rulment - 48
 38. 6.1. Nevoia de Fond de Rulment de Exploatare
 39. 6.2. Nevoia de Fond de Rulment în Afara de Exploatarii
 40. III.7. Trezoreria - 51
 41. 7.1. Stabilirea relatiei fundamentale a trezoreriei
 42. 7.2. Semnificatia relatiei fundamentale a trezoreriei
 43. CAPITOLUL IV.
 44. ANALIZA CONTULUI DE REZULTATE - 54
 45. IV.1. Prezentarea contului de rezultate (profit si pierdere) - 54
 46. 1.1. Cheltuielile
 47. 1.2. Veniturile
 48. 1.3. Rezultatul Net
 49. IV.2. Soldurile Intermediare de Gestiune - 58
 50. 2.1. Marja Comerciala
 51. 2.2. Productia Exercitiului
 52. 2.3. Valoarea Adaugata
 53. 2.4. Excedentul (Deficitul) Brut de Exploatare
 54. 2.5. Rezultatul Exploatarii
 55. 2.6. Rezultatul Curent
 56. 2.7. Rezultatul Exceptional
 57. 2.8. Rezultatul Brut
 58. 2.9. Rezultatul Net
 59. IV.3. Cash - Flow -ul. Capacitatea de Autofinantare si Trezoreria - 72
 60. 3.1. Cash -Flow -ul.
 61. 3.2. Capacitatea de Autofinantare
 62. 3.3. Trezoreria
 63. IV.4. Concluzii privind studiul contului de rezultate - 78
 64. CAPITOLUL V.
 65. ANALIZA RATELOR - 79
 66. V.1. Principiile Analizei prin Rate - 79
 67. V.2. Principalele Metode de Utilizare a Ratelor - 79
 68. 2.1. Utilizarea Tendentiala
 69. 2.2. Utilizarea Normativa sau Comparativa
 70. 2.3. Utilizarea Statistica
 71. V.3. Întelegerea economica a întreprinderi cu ajutorul ratelor sale - 83
 72. V.4. Ratele - instrument de control. Metoda analizei piramidale - 84
 73. CAPITOLUL VI.
 74. DIAGNOSTICUL FINANCIAR PATRIMONIAL - 87
 75. VI.1. Rate de Structura a Activului - 87
 76. VI.2. Rate de Structura a Pasivului - 96
 77. VI.3. Rate de Rentabilitate Comerciala - 102
 78. VI.4. Rate de Rentabilitate Economica - 107
 79. VI.5. Rate de Rentabilitate Financiara - 109
 80. VI.6. Ratele Echilibrului Financiar - 112
 81. VI.7. Rate de Lichiditate (Trezorerie) - 115
 82. VI.8. Rate de Îndatorare - 117
 83. CAPITOLUL VII.
 84. ANALIZA RISCULUI - 120
 85. VII.1. Riscul Economic - 120
 86. VII.1. Riscul Financiar - 121
 87. VII.1. Riscul de Faliment - 123
 88. CAPITOLUL VIII.
 89. CONCLUZII FINALE - 132

Extras din proiect

CAPITOLUL I.

SEMNIFICATIA SI OBIECTIVELE DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR ÎN PRACTICA DE ANALIZA SI

EVALUARE A ACTIVITATII ÎNTREPRINDERII.

I.1. SEMNIFICATIA SI OBIECTIVELE

DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR.

Cuvântul "diagnostic" este de origine greaca si înseamna "act de a discerne". El are în economie aceeasi acceptiune ca si în medicina. Indiferent de domeniul de utilizare, demersul diagnosticului impune analiza complexa a mecanismului de formare si modificare a fenomenelor specifice.

Cresterea gradului de complexitate a activitatilor economice a întreprinderilor, în contextul mecanismelor pietei, are implicatii profunde în procesul de conducere, care nu se poate realiza pe baza de rutina ci pe o studiere atenta a realitatii, pe o analiza stiintifica care sa faciliteze adoptarea deciziilor corespunzatoare.

Prin esenta ei, activitatea de conducere, indiferent de nivelul la care se exercita si de domeniul pe care îl vizeaza, implica cunoasterea temeinica a situatiei date, a întregului complex de cauze si factori care o determina, fapt care se realizeaza prin intermediul analizei economico - financiara.

Ca activitate practica, analiza economic - financiara are un caracter permanent indiferent daca se realizeaza de un organism si nu constituie un scop în sine, ci un mijloc pentru atingerea unui obiectiv; ea trebuie sa ofere solutii pentru fundamentarea corespunzatoare a deciziilor.

În vorbirea si practica curenta termenul de diagnostic este frecvent înlocuit cu cel de analiza sau de audit. Diagnosticul nu poate fi confundat cu analiza chiar daca demersul sau se bazeaza pe aceasta.

Indiferent de acceptiunea data, rolul analistului consta în studierea si evaluarea obiectiva a unor rezultate, în identificarea factorilor si cauzelor actiunilor, în stabilirea punctelor forte si slabe ale întreprinderii, în gasirea de solutii pentru reglarea sau îmbunatatirea activitatii.

Obiectivele diagnosticului economico - financiar sunt complexe, printre cele mai importante putând fi enumerate:

- cercetarea realitatii obiective, cunoasterea si interpretarea ei;

- informarea partenerilor sociali cu privire la starea întreprinderii, performantele, eficienta utilizarii resurselor;

- stabilirea masurilor de redresare sau de ameliorare a performantelor;

- fundamentarea strategiilor de dezvoltare într-un mediu concurential dinamic.

În ultima instanta diagnosticul economico - financiar are rolul de a gasi solutii problemei puse de insuficienta resurselor fata de nevoi, problema fundamentala a tuturor sistemelor si care se face tot mai simtita în zilele noastre.

I.2. RATELE - METODA DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR

Principiul metodei ratelor consta în calcularea unor rapoarte semnificative între doua elemente comparabile legate între ele printr-o relatie cauza - efect.

Forma de exprimare aratelor este variata, principalele modalitati fiind: exprimarea printr-un coeficient, printr-un procent sau prin numar de zile. Matematic, exista posibilitatea formularii unui numar mare de rate ca efect al diferitelor combinatii între posturile din bilant sau informatiile continute în situatiile de sinteza.

Selectia ratelor trebuie facuta în functie de pozitia pe care se plaseaza analistul, cât si de problemele ce urmeaza sa fie rezolvate. În fond, metoda ratelor este o tehnica de analiza folosita, atât de analistii financiari din întreprindere cât si de organele bancare si de alte institutii financiare.

De aceea, utilizarea ratelor în analiza economico - financiara presupune selectia acelor rate semnificative. Valorile trebuie sa fie comparabile între ele sub aspectul continutului si al prezentarii monetare, stiut fiind faptul ca succesul analizei prin rate este asigurat în conditiile în care ratele calculate pe mai multe exercitii succesive sunt comparabile.

De asemenea, metoda ratelor pune la dispozitia analistilor instrumentul operational pentru o mai complexa evaluare a punctelor forte si a disfunctionalitatilor unei firme, a performantelor unei activitati. Permite, de asemenea, realizarea unor studii comparabile în timp si spatiu, aprecierea obiectiva a pozitiei si performantelor diferitilor agenti economici.

Principalele obiective în cadrul analizei pe baza ratelor constau în studierea succesiva a cel putin trei dimensiuni financiare ale întreprinderii:

- structura financiara;

- lichiditatea;

- rentabilitatea.

Preview document

Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 1
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 2
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 3
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 4
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 5
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 6
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 7
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 8
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 9
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 10
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 11
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 12
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 13
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 14
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 15
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 16
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 17
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 18
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 19
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 20
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 21
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 22
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 23
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 24
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 25
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 26
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 27
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 28
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 29
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 30
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 31
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 32
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 33
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 34
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 35
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 36
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 37
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 38
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 39
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 40
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 41
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 42
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 43
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 44
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 45
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 46
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 47
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 48
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 49
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 50
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 51
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 52
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 53
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 54
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 55
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 56
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 57
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 58
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 59
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 60
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 61
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 62
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 63
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 64
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 65
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 66
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 67
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 68
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 69
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 70
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 71
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 72
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 73
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 74
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 75
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 76
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 77
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 78
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 79
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 80
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 81
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 82
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 83
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 84
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 85
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 86
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 87
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 88
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 89
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 90
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 91
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 92
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 93
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 94
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 95
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 96
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 97
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 98
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 99
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 100
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 101
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 102
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 103
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 104
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 105
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 106
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 107
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 108
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 109
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 110
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 111
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 112
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 113
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 114
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 115
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 116
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 117
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 118
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 119
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 120
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 121
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 122
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 123
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 124
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 125
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 126
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 127
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 128
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 129
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 130
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 131
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 132
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 133
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 134
Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii - Pagina 135

Conținut arhivă zip

 • Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002

INTRODUCERE Investigarea realitatii economice necesita un demers specific care integreaza viziunea clasica bazata pe cunoasterea relatiilor de...

Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor

INTRODUCERE O bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa economică şi chiar socială a...

Noțiuni generale privind analiza diagnostic a rentabilității

CAPITOLUL 1. Noţiuni generale privind analiza diagnostic a rentabilitǎţii 1.1 Diagnosticul financiar – concept, obiective şi metode Realizarea...

Raport de Evaluare - SC Alfa SA

CAPITOLUL I - GENERALITATI I.1. CERTIFICARE - Afirmatiile sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte; - Analizele, opiniile si...

Auditul Financiar Contabil privind Stocurile

Etapa 1. Prezentarea Cadrului legislativ normativ privind stocurile Principalele acte normative: OMFP 3055/ 2009 pentru aprobarea Reglementarilor...

Bilanț

DELIMITARI CONCEPTUALE PRIVIND AUDITUL CONTABIL FINANCIAR Normalizarea în domeniul auditului contabil-financiar - Norma si normalizare...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Indicatori de eficiență

INDICATORI DE EFICIENTA Preocuparea oricarei firme de a desfasura o activitate poate fi urmarita cu ajutorul unor indicatori, asa cum sunt...

Te-ar putea interesa și

Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov

Legătura financiară a activităţii intreprinderii, mai precis compartimentul financiar trebuie să exercite influenţe favorabile în mecanismele de...

Evaluarea patrimoniului întreprinderii în Republica Moldova

INTRODUCERE Diverse bunuri se creează, se vînd şi se cumpără pentru satisfacerea anumitor necestăţi ale statului, persoanelor fizice şi juridice,...

Rentabilitatea Firmei de Turism

Rentabilitatea firmei de turism 7 CAPITOLUL I ACTIVITATEA TURISTICA. ORGANIZAREA SI REGLEMENTAREA ACTIVITATII TURISTICE Turismul reprezinta un...

Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii

În prezenta lucrare de licenţă ne propunem să analizăm căile de creştere a rentabilităţii la nivelul societăţii comerciale S.C. COMPA S.A. SIBIU....

Analiza financiară a firmei

1. Prezentarea societatii Societatea comerciala SC MIVADOR SRL a fost infiintata in anul 2001 si are sediul in str. Bradului, nr. 11,...

Taxa pe valoare adăugată - SC Engelmi SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A S.C. “ENGELMI” S.R.L. 1.1. ISTORICUL FIRMEI SC ENGELMI SRL Galati cu sediul in Galati , str Traian , nr. 97,...

Analiza și proiectarea fluxurilor financiar-monetare ale întreprinderii SC Textilă SA

CAP. 1 MEDIUL DESFASURARII ACTIVITATII ÎNTREPRINDERII 1.1 Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii întreprinderii S.C....

Analiza comercializării prouselor alimentare la o societate comercială

Eficienţa economică este o noţiune complexă prin care se înţelege obţinerea unor rezultate economico-sociale maxime şi de utilitate prin cheltuirea...

Ai nevoie de altceva?