Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii

Proiect
6.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 135 în total
Cuvinte : 25193
Mărime: 172.13KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anghel Ion
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Cuprins

CAPITOLUL I.

SEMNIFICATIA SI OBIECTIVELE DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR ÎN PRACTICA DE ANALIZA SI EVALUARE A ACTIVITATII ÎNTREPRINDERII - 6

I.1. Semnificatia si obiectivele diagnosticului economico-financiar - 6

I.2. Ratele - metoda diagnosticului economico-financiar - 8

I.3. Utilizatorii informatiilor furnizate de analiza economico – financiara - 10

3.1. Furnizorii de capital

3.2. Partenerii de afaceri

3.3. Statul

3.4. Alti utilizatori

3.5. Conflicte care apar între diversi utilizatori

CAPITOLUL II.

ORGANIZAREA STRUCTURALA SI FUNCTIONALA A ACTIVITATII LA SC DUROTERM SRL -15

II.1. Structura organizatorica a SC Duroterm SRL - 16

1.1 Functionarea SC Duroterm SRL

1.2. Structuri ale activitatii

II.2. Organizarea activitatii departamentului financiar contabil la SC Duroterm SRL - 23

2.1 Structura Departamentului Financiar - Contabil

2.2 Întocmirea documentelor

2.3 Forma de contabilitate

II.3. Evolutia activitatii SC Duroterm SRL - 30

CAPITOLUL III.

ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR PE BAZA DE BILANT - 34

III.1. Câmpul de aplicare al analizei financiare - 34

III.2. Analiza financiara interna, pregatirea si controlul deciziilor de gestiune - 36

III.3. Recurgerea la analiza externa de catre partenerii întreprinderii - 37

III.4. Descrierea contabila. Situatia Neta - 38

4.1. Structura Activului

4.2. Structura Pasivului

4.3. Situatia Neta (Activul Net Contabil)

4.4. Bilantul în mari posturi

III.5. Fondul de Rulment - 42

5.1. Fondul de Rulment Brut

5.2. Fondul de Rulment Net

5.3. Fondul de Rulment Propriu

5.4. Fondul de Rulment Strain

5.5. Semnificatia financiara a Fondului de Rulment

III.6. Nevoia de Fond de Rulment - 48

6.1. Nevoia de Fond de Rulment de Exploatare

6.2. Nevoia de Fond de Rulment în Afara de Exploatarii

III.7. Trezoreria - 51

7.1. Stabilirea relatiei fundamentale a trezoreriei

7.2. Semnificatia relatiei fundamentale a trezoreriei

CAPITOLUL IV.

ANALIZA CONTULUI DE REZULTATE - 54

IV.1. Prezentarea contului de rezultate (profit si pierdere) - 54

1.1. Cheltuielile

1.2. Veniturile

1.3. Rezultatul Net

IV.2. Soldurile Intermediare de Gestiune - 58

2.1. Marja Comerciala

2.2. Productia Exercitiului

2.3. Valoarea Adaugata

2.4. Excedentul (Deficitul) Brut de Exploatare

2.5. Rezultatul Exploatarii

2.6. Rezultatul Curent

2.7. Rezultatul Exceptional

2.8. Rezultatul Brut

2.9. Rezultatul Net

IV.3. Cash - Flow -ul. Capacitatea de Autofinantare si Trezoreria - 72

3.1. Cash -Flow -ul.

3.2. Capacitatea de Autofinantare

3.3. Trezoreria

IV.4. Concluzii privind studiul contului de rezultate - 78

CAPITOLUL V.

ANALIZA RATELOR - 79

V.1. Principiile Analizei prin Rate - 79

V.2. Principalele Metode de Utilizare a Ratelor - 79

2.1. Utilizarea Tendentiala

2.2. Utilizarea Normativa sau Comparativa

2.3. Utilizarea Statistica

V.3. Întelegerea economica a întreprinderi cu ajutorul ratelor sale - 83

V.4. Ratele - instrument de control. Metoda analizei piramidale - 84

CAPITOLUL VI.

DIAGNOSTICUL FINANCIAR PATRIMONIAL - 87

VI.1. Rate de Structura a Activului - 87

VI.2. Rate de Structura a Pasivului - 96

VI.3. Rate de Rentabilitate Comerciala - 102

VI.4. Rate de Rentabilitate Economica - 107

VI.5. Rate de Rentabilitate Financiara - 109

VI.6. Ratele Echilibrului Financiar - 112

VI.7. Rate de Lichiditate (Trezorerie) - 115

VI.8. Rate de Îndatorare - 117

CAPITOLUL VII.

ANALIZA RISCULUI - 120

VII.1. Riscul Economic - 120

VII.1. Riscul Financiar - 121

VII.1. Riscul de Faliment - 123

CAPITOLUL VIII.

CONCLUZII FINALE - 132

Extras din document

CAPITOLUL I.

SEMNIFICATIA SI OBIECTIVELE DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR ÎN PRACTICA DE ANALIZA SI

EVALUARE A ACTIVITATII ÎNTREPRINDERII.

I.1. SEMNIFICATIA SI OBIECTIVELE

DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR.

Cuvântul "diagnostic" este de origine greaca si înseamna "act de a discerne". El are în economie aceeasi acceptiune ca si în medicina. Indiferent de domeniul de utilizare, demersul diagnosticului impune analiza complexa a mecanismului de formare si modificare a fenomenelor specifice.

Cresterea gradului de complexitate a activitatilor economice a întreprinderilor, în contextul mecanismelor pietei, are implicatii profunde în procesul de conducere, care nu se poate realiza pe baza de rutina ci pe o studiere atenta a realitatii, pe o analiza stiintifica care sa faciliteze adoptarea deciziilor corespunzatoare.

Prin esenta ei, activitatea de conducere, indiferent de nivelul la care se exercita si de domeniul pe care îl vizeaza, implica cunoasterea temeinica a situatiei date, a întregului complex de cauze si factori care o determina, fapt care se realizeaza prin intermediul analizei economico - financiara.

Ca activitate practica, analiza economic - financiara are un caracter permanent indiferent daca se realizeaza de un organism si nu constituie un scop în sine, ci un mijloc pentru atingerea unui obiectiv; ea trebuie sa ofere solutii pentru fundamentarea corespunzatoare a deciziilor.

În vorbirea si practica curenta termenul de diagnostic este frecvent înlocuit cu cel de analiza sau de audit. Diagnosticul nu poate fi confundat cu analiza chiar daca demersul sau se bazeaza pe aceasta.

Indiferent de acceptiunea data, rolul analistului consta în studierea si evaluarea obiectiva a unor rezultate, în identificarea factorilor si cauzelor actiunilor, în stabilirea punctelor forte si slabe ale întreprinderii, în gasirea de solutii pentru reglarea sau îmbunatatirea activitatii.

Obiectivele diagnosticului economico - financiar sunt complexe, printre cele mai importante putând fi enumerate:

- cercetarea realitatii obiective, cunoasterea si interpretarea ei;

- informarea partenerilor sociali cu privire la starea întreprinderii, performantele, eficienta utilizarii resurselor;

- stabilirea masurilor de redresare sau de ameliorare a performantelor;

- fundamentarea strategiilor de dezvoltare într-un mediu concurential dinamic.

În ultima instanta diagnosticul economico - financiar are rolul de a gasi solutii problemei puse de insuficienta resurselor fata de nevoi, problema fundamentala a tuturor sistemelor si care se face tot mai simtita în zilele noastre.

I.2. RATELE - METODA DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR

Principiul metodei ratelor consta în calcularea unor rapoarte semnificative între doua elemente comparabile legate între ele printr-o relatie cauza - efect.

Forma de exprimare aratelor este variata, principalele modalitati fiind: exprimarea printr-un coeficient, printr-un procent sau prin numar de zile. Matematic, exista posibilitatea formularii unui numar mare de rate ca efect al diferitelor combinatii între posturile din bilant sau informatiile continute în situatiile de sinteza.

Selectia ratelor trebuie facuta în functie de pozitia pe care se plaseaza analistul, cât si de problemele ce urmeaza sa fie rezolvate. În fond, metoda ratelor este o tehnica de analiza folosita, atât de analistii financiari din întreprindere cât si de organele bancare si de alte institutii financiare.

De aceea, utilizarea ratelor în analiza economico - financiara presupune selectia acelor rate semnificative. Valorile trebuie sa fie comparabile între ele sub aspectul continutului si al prezentarii monetare, stiut fiind faptul ca succesul analizei prin rate este asigurat în conditiile în care ratele calculate pe mai multe exercitii succesive sunt comparabile.

De asemenea, metoda ratelor pune la dispozitia analistilor instrumentul operational pentru o mai complexa evaluare a punctelor forte si a disfunctionalitatilor unei firme, a performantelor unei activitati. Permite, de asemenea, realizarea unor studii comparabile în timp si spatiu, aprecierea obiectiva a pozitiei si performantelor diferitilor agenti economici.

Principalele obiective în cadrul analizei pe baza ratelor constau în studierea succesiva a cel putin trei dimensiuni financiare ale întreprinderii:

- structura financiara;

- lichiditatea;

- rentabilitatea.

Preview document

Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 1
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 2
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 3
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 4
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 5
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 6
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 7
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 8
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 9
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 10
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 11
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 12
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 13
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 14
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 15
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 16
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 17
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 18
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 19
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 20
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 21
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 22
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 23
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 24
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 25
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 26
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 27
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 28
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 29
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 30
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 31
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 32
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 33
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 34
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 35
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 36
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 37
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 38
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 39
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 40
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 41
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 42
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 43
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 44
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 45
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 46
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 47
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 48
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 49
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 50
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 51
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 52
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 53
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 54
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 55
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 56
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 57
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 58
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 59
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 60
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 61
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 62
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 63
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 64
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 65
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 66
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 67
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 68
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 69
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 70
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 71
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 72
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 73
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 74
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 75
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 76
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 77
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 78
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 79
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 80
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 81
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 82
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 83
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 84
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 85
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 86
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 87
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 88
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 89
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 90
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 91
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 92
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 93
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 94
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 95
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 96
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 97
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 98
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 99
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 100
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 101
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 102
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 103
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 104
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 105
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 106
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 107
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 108
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 109
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 110
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 111
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 112
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 113
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 114
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 115
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 116
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 117
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 118
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 119
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 120
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 121
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 122
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 123
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 124
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 125
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 126
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 127
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 128
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 129
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 130
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 131
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 132
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 133
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 134
Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii - Pagina 135

Conținut arhivă zip

  • Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul Economico - Financiar pe Baza Datelor Prezentate in Bilant la SC Magic Myg SRL Bucuresti in Perioada 2000-2002

INTRODUCERE Investigarea realitatii economice necesita un demers specific care integreaza viziunea clasica bazata pe cunoasterea relatiilor de...

Analiza Economico Financiara la SC Global Construct SRL Selimbar

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL

Sinteză 1. Mod de abordare Evaluarea societăţii a fost realizată atât prin metode patrimoniale, cât şi prin metode financiare. Dintre metodele...

Practica SC Lovers-Domania SA

Capitolul 1 Scurtă prezentare a organizaţiei Introducere S.C. LOVERS ROMÂNIA S.A., cu sediul În municipiul Fălticeni, strada Dimitrie Leonida,...

Dosar de Audit Curent

CAPITOLUL I ROLUL DOCUMENTELOR IN ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Documentatia in activitatea de audit Pentru a realiza planificarea activitatii de...

Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor

INTRODUCERE O bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa economică şi chiar socială a...

Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii

CAPITOLUL 1. Noţiuni generale privind analiza diagnostic a rentabilitǎţii 1.1 Diagnosticul financiar – concept, obiective şi metode Realizarea...

Modele de Predictie a Riscului de Faliment - Modelul Altman

The prediction and prevention of financial distress is one of the major factors that should be analyzed in advance as an early warning signal and...

Ai nevoie de altceva?