Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii

Imagine preview
(6/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 135 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Anghel Ion

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL I.
SEMNIFICATIA SI OBIECTIVELE DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR ÎN PRACTICA DE ANALIZA SI EVALUARE A ACTIVITATII ÎNTREPRINDERII - 6
I.1. Semnificatia si obiectivele diagnosticului economico-financiar - 6
I.2. Ratele - metoda diagnosticului economico-financiar - 8
I.3. Utilizatorii informatiilor furnizate de analiza economico – financiara - 10
3.1. Furnizorii de capital
3.2. Partenerii de afaceri
3.3. Statul
3.4. Alti utilizatori
3.5. Conflicte care apar între diversi utilizatori
CAPITOLUL II.
ORGANIZAREA STRUCTURALA SI FUNCTIONALA A ACTIVITATII LA SC DUROTERM SRL -15
II.1. Structura organizatorica a SC Duroterm SRL - 16
1.1 Functionarea SC Duroterm SRL
1.2. Structuri ale activitatii
II.2. Organizarea activitatii departamentului financiar contabil la SC Duroterm SRL - 23
2.1 Structura Departamentului Financiar - Contabil
2.2 Întocmirea documentelor
2.3 Forma de contabilitate
II.3. Evolutia activitatii SC Duroterm SRL - 30
CAPITOLUL III.
ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR PE BAZA DE BILANT - 34
III.1. Câmpul de aplicare al analizei financiare - 34
III.2. Analiza financiara interna, pregatirea si controlul deciziilor de gestiune - 36
III.3. Recurgerea la analiza externa de catre partenerii întreprinderii - 37
III.4. Descrierea contabila. Situatia Neta - 38
4.1. Structura Activului
4.2. Structura Pasivului
4.3. Situatia Neta (Activul Net Contabil)
4.4. Bilantul în mari posturi
III.5. Fondul de Rulment - 42
5.1. Fondul de Rulment Brut
5.2. Fondul de Rulment Net
5.3. Fondul de Rulment Propriu
5.4. Fondul de Rulment Strain
5.5. Semnificatia financiara a Fondului de Rulment
III.6. Nevoia de Fond de Rulment - 48
6.1. Nevoia de Fond de Rulment de Exploatare
6.2. Nevoia de Fond de Rulment în Afara de Exploatarii
III.7. Trezoreria - 51
7.1. Stabilirea relatiei fundamentale a trezoreriei
7.2. Semnificatia relatiei fundamentale a trezoreriei
CAPITOLUL IV.
ANALIZA CONTULUI DE REZULTATE - 54
IV.1. Prezentarea contului de rezultate (profit si pierdere) - 54
1.1. Cheltuielile
1.2. Veniturile
1.3. Rezultatul Net
IV.2. Soldurile Intermediare de Gestiune - 58
2.1. Marja Comerciala
2.2. Productia Exercitiului
2.3. Valoarea Adaugata
2.4. Excedentul (Deficitul) Brut de Exploatare
2.5. Rezultatul Exploatarii
2.6. Rezultatul Curent
2.7. Rezultatul Exceptional
2.8. Rezultatul Brut
2.9. Rezultatul Net
IV.3. Cash - Flow -ul. Capacitatea de Autofinantare si Trezoreria - 72
3.1. Cash -Flow -ul.
3.2. Capacitatea de Autofinantare
3.3. Trezoreria
IV.4. Concluzii privind studiul contului de rezultate - 78
CAPITOLUL V.
ANALIZA RATELOR - 79
V.1. Principiile Analizei prin Rate - 79
V.2. Principalele Metode de Utilizare a Ratelor - 79
2.1. Utilizarea Tendentiala
2.2. Utilizarea Normativa sau Comparativa
2.3. Utilizarea Statistica
V.3. Întelegerea economica a întreprinderi cu ajutorul ratelor sale - 83
V.4. Ratele - instrument de control. Metoda analizei piramidale - 84
CAPITOLUL VI.
DIAGNOSTICUL FINANCIAR PATRIMONIAL - 87
VI.1. Rate de Structura a Activului - 87
VI.2. Rate de Structura a Pasivului - 96
VI.3. Rate de Rentabilitate Comerciala - 102
VI.4. Rate de Rentabilitate Economica - 107
VI.5. Rate de Rentabilitate Financiara - 109
VI.6. Ratele Echilibrului Financiar - 112
VI.7. Rate de Lichiditate (Trezorerie) - 115
VI.8. Rate de Îndatorare - 117
CAPITOLUL VII.
ANALIZA RISCULUI - 120
VII.1. Riscul Economic - 120
VII.1. Riscul Financiar - 121
VII.1. Riscul de Faliment - 123
CAPITOLUL VIII.
CONCLUZII FINALE - 132

Extras din document

CAPITOLUL I.

SEMNIFICATIA SI OBIECTIVELE DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR ÎN PRACTICA DE ANALIZA SI

EVALUARE A ACTIVITATII ÎNTREPRINDERII.

I.1. SEMNIFICATIA SI OBIECTIVELE

DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR.

Cuvântul "diagnostic" este de origine greaca si înseamna "act de a discerne". El are în economie aceeasi acceptiune ca si în medicina. Indiferent de domeniul de utilizare, demersul diagnosticului impune analiza complexa a mecanismului de formare si modificare a fenomenelor specifice.

Cresterea gradului de complexitate a activitatilor economice a întreprinderilor, în contextul mecanismelor pietei, are implicatii profunde în procesul de conducere, care nu se poate realiza pe baza de rutina ci pe o studiere atenta a realitatii, pe o analiza stiintifica care sa faciliteze adoptarea deciziilor corespunzatoare.

Prin esenta ei, activitatea de conducere, indiferent de nivelul la care se exercita si de domeniul pe care îl vizeaza, implica cunoasterea temeinica a situatiei date, a întregului complex de cauze si factori care o determina, fapt care se realizeaza prin intermediul analizei economico - financiara.

Ca activitate practica, analiza economic - financiara are un caracter permanent indiferent daca se realizeaza de un organism si nu constituie un scop în sine, ci un mijloc pentru atingerea unui obiectiv; ea trebuie sa ofere solutii pentru fundamentarea corespunzatoare a deciziilor.

În vorbirea si practica curenta termenul de diagnostic este frecvent înlocuit cu cel de analiza sau de audit. Diagnosticul nu poate fi confundat cu analiza chiar daca demersul sau se bazeaza pe aceasta.

Indiferent de acceptiunea data, rolul analistului consta în studierea si evaluarea obiectiva a unor rezultate, în identificarea factorilor si cauzelor actiunilor, în stabilirea punctelor forte si slabe ale întreprinderii, în gasirea de solutii pentru reglarea sau îmbunatatirea activitatii.

Obiectivele diagnosticului economico - financiar sunt complexe, printre cele mai importante putând fi enumerate:

- cercetarea realitatii obiective, cunoasterea si interpretarea ei;

- informarea partenerilor sociali cu privire la starea întreprinderii, performantele, eficienta utilizarii resurselor;

- stabilirea masurilor de redresare sau de ameliorare a performantelor;

- fundamentarea strategiilor de dezvoltare într-un mediu concurential dinamic.

În ultima instanta diagnosticul economico - financiar are rolul de a gasi solutii problemei puse de insuficienta resurselor fata de nevoi, problema fundamentala a tuturor sistemelor si care se face tot mai simtita în zilele noastre.

I.2. RATELE - METODA DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR

Principiul metodei ratelor consta în calcularea unor rapoarte semnificative între doua elemente comparabile legate între ele printr-o relatie cauza - efect.

Forma de exprimare aratelor este variata, principalele modalitati fiind: exprimarea printr-un coeficient, printr-un procent sau prin numar de zile. Matematic, exista posibilitatea formularii unui numar mare de rate ca efect al diferitelor combinatii între posturile din bilant sau informatiile continute în situatiile de sinteza.

Selectia ratelor trebuie facuta în functie de pozitia pe care se plaseaza analistul, cât si de problemele ce urmeaza sa fie rezolvate. În fond, metoda ratelor este o tehnica de analiza folosita, atât de analistii financiari din întreprindere cât si de organele bancare si de alte institutii financiare.

De aceea, utilizarea ratelor în analiza economico - financiara presupune selectia acelor rate semnificative. Valorile trebuie sa fie comparabile între ele sub aspectul continutului si al prezentarii monetare, stiut fiind faptul ca succesul analizei prin rate este asigurat în conditiile în care ratele calculate pe mai multe exercitii succesive sunt comparabile.

De asemenea, metoda ratelor pune la dispozitia analistilor instrumentul operational pentru o mai complexa evaluare a punctelor forte si a disfunctionalitatilor unei firme, a performantelor unei activitati. Permite, de asemenea, realizarea unor studii comparabile în timp si spatiu, aprecierea obiectiva a pozitiei si performantelor diferitilor agenti economici.

Principalele obiective în cadrul analizei pe baza ratelor constau în studierea succesiva a cel putin trei dimensiuni financiare ale întreprinderii:

- structura financiara;

- lichiditatea;

- rentabilitatea.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE