Analiza Rentabilitatii - SC Agricola International SA Bacau

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza Rentabilitatii - SC Agricola International SA Bacau.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 84 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: solomon daniela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

CAP. I SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL S.C. AGRICOLA

INTERNAŢIONAL S.A. BACĂU

1.2. PREZENTAREA S.C. Agricola Internaţional S.A. BACĂU

S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. Bacău a fost constituită la data 1 septembrie 1992, prin integrarea pe orizontală a cinci mari unităţi băcăuane din industria alimentară care se confruntau în acea perioadă cu greutăţi deosebite.

După constituirea holdingului existau două probleme majore ce trebuiau soluţionate şi anume: integrarea pe orizontală a celor cinci unităţi şi asigurarea infuziei de capital.

Soluţia a venit din partea grupului MOKSEL, unul dintre cei mai mari producători de carne de pe Piaţa Comună şi Germania cu o cifră anuală de afaceri de 4,5 miliarde DM care, cunoscând potenţialul economic al societăţii CARBAC şi a celorlalte societăţi ca urmare a unei colaborări de peste 20 de ani, s–a asociat cu acestea punând bazele primului holding din România.

Societatea are forma juridică de societate pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi statul ei. Sediul societăţii este în Bacau, str.Calea Moldovei nr.94, având codul fiscal nr.2816014, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J/04/2214/1992.

La înfiinţare părţile au convenit ca societatea să aibă un capital social subscris şi vărsat de 383.000.000 lei, împărţit în 38.300 acţiuni nominative în valoare de 10.000 lei fiecare. În prezent capitalul social s-a majorat la 404.422.299 mii lei , structura acţionariatului fiind următoarea:

• Persoane fizice române(majoritatea salariaţii unităţii) - 71,39%

• Autoritatea pentru privatizarea participaţiilor statului (A.P.A.P.S.) - 21,32%

• A. MOKSEL A.G. - 3,00%

• S.I.F. Moldova - 1,64%

• Alte persoane juridice române din care:

- B.A.S.A. Bucureşti - 0,44%

- Prodexport Bucureşti - 0,89%

- AICBAC - 0,44%

- AVICOLA - 0,44%

- SUINPROD - 0,44%

Constituirea holdingului băcăuan prin preluarea în locaţie de gestiune a 5 mari unităţi zootehnice şi de industrie alimentară, respectiv: AVICOLA S.A., CARBAC S.A., SUINPROD S.A., AICBAC S.A. şi COMBBAC S.A., a însemnat începutul unui drum greu şi anevoios, cu răspunderi deosebit de mari pentru conducerea societăţii, dar cu convingerea că funcţionarea în sistem integrat era singura soluţie de salvare de la prăbuşire.

Situaţia falimentară a celor 5 unităţi înainte de integrare era identică cu a celorlalte unităţi din agricultura şi industria alimentară românească, fiind generată de:

- lipsa furajelor pentru hrana animalelor, cu consecinţe insurmontabile privind sporurile naturale şi mortalitatea;

- neasigurarea surselor valutare minime pentru retehnologizarea şi modernizarea capacităţilor de producţie.

Strategia aplicată în primele luni după înfiinţare a avut în vedere rezolvarea problemelor acute de supravieţuire, dar concomitent s-a urmărit şi relansarea activităţii în toate domeniile. S-a realizat în acest fel privatizarea relaţiilor de producţie în cadrul celor cinci unităţi.

Măsurile organizatorice luate, infuzia de capital străin orientat cu precădere pentru producerea nutreţurilor combinate şi retehnologizarea sectoarelor de producţie, refacerea tuturor relaţiilor cu partenerii externi şi nu în cele din urmă capacitatea managerială a conducerii societăţii, profesionalismul şi experienţa colectivului de salariaţi, a determinat obţinerea unor rezultate de performanţă.

1.1.1. STRUCTURA TEHNICO – ORGANIZATORICĂ

Potrivit normelor unitare de structură stabilite pentru unităţile economice din ţara noastră, organizarea diferă în funcţie de volumul, complexitatea, importanţa şi specificul activităţii desfăşurate.

Procesul de organizare constă în gruparea activităţilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor unei firme şi atribuirea fiecărei grupe unui manager care are autoritatea necesară pentru orientarea, antrenarea şi coordonarea oamenilor ce realizează aceste activităţi.

Dacă autoritatea este corect şi precis definită, de la directorul general până la conducătorii inferiori, responsabilitatea luării deciziilor va fi mai clară, iar mijloacele de comunicare şi sistemul motivaţional va fi mai eficient.

Conducătorul unităţii economice are sarcina de a armoniza resursele materiale, umane şi financiare pe care le are la dispoziţie societatea comercială, de a asigura raporturi şi proporţii juste între toate categoriile de resurse, de a utiliza structuri judicioase de organizare şi un sistem informaţional raţional şi eficient.

“Structura organizatorică reprezintă ansamblul persoanelor, subdiviziunilor organizatorice şi a relaţiilor dintre acestea, prin intermediul cărora se realizează obiectul de activitate al întreprinderii. Aceasta este formată din structura funcţională sau de conducere şi structura operaţională (de producţie şi de concepţie).”

Structura organizatorică este un important subsistem al sistemului de management. Structura organizatorică este concretizată prin: posturi, funcţii, compartimente, nivele ierarhice şi relaţii organizatorice.

Între compartimentele şi funcţiile aflate pe acelaşi nivel ierarhic se stabilesc raporturi de colaborare, de cooperare, în timp ce între nivelele ierarhice diferite, relaţiile organizatorice instituite sunt de autoritate şi/sau de control.

Organizarea unei societăţi comerciale se caracterizează prin orientarea activităţii de conducere spre munca de concepţie şi de perspectivă care trebuie să ocupe ponderea cea mai mare în munca personalului de conducere. Acest lucru se poate realiza prin elaborarea unei structuri organizatorice raţionale şi elastice a societăţii, care să permită adaptarea rapidă şi fără dificultăţi la economia de piaţă.

Pentru buna desfăşurare a activităţii, societatea comercială dispune de un aparat tehnico-administrativ alcătuit din salariaţi ce se ocupă de problemele care privesc organizarea muncii, activitatea comercială, financiară, administrativă de bază, secretariat, un aparat operativ necesar realizării proceselor de producţie.

Structura de producţie a S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. Bacău este următoarea:

Sectorul zootehnic – organizat după specificul activităţii astfel:

• 22 de ferme agricole (cu 249 hale), din care:

- 8 ferme reproducţie şi selecţie găină, curcă;

- 10 ferme broiler găină şi curcă;

- 4 staţii incubaţie;

- 4 ferme ouă consum;

• 7 ferme de creştere porcine (cu 73 hale ):

- o fermă selecţie;

- o fermă hibridare simplă;

- un complex de reproducţie;

- o fermă de creştere industrială a tineretului;

- 2 ferme de îngrăşare a porcilor şi recondiţionare a scroafelor reformate;

- o staţie de însămânţări artificiale a scroafelor;

• 2 ferme de îngrăşare bovine;

• o fermă de îngrăşare berbecuţi;

• o fermă de creştere ovine reproducţie;

• 4 centre de achiziţie animale (Bacău, Comăneşti, Sascut, Târgul Ocna).

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Rentabilitatii - SC Agricola International SA Bacau.doc