Analiza si Diagnosticul Pozitiei Financiare a SC Cobcefa SA pe Baza Bilantului

Proiect
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 4796
Mărime: 663.75KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Baltes Nicolae

Cuprins

Capitolul I - Introducere

1. Prezentare generală a societăţii S.C. CONCEFA S.A.

2. Domenii de activitate

3. Lista serviciilor oferite pe parcursul anilor 2007-2010

4. Pieţe principale

Capitolul II - Analiza şi diagnosticul poziţiei financiare a firmei pe

baza bilanţului

1. Bilanţul contabil, instrument de apreciere a poziţiei financiare a entităţii economice

2. Analiza şi diagnosticul ratelor de structură ale activului bilanţier

3. Analiza şi diagnosticul ratelor de structură a datoriilor şi capitalului propriu

4. Analiza şi diagnosticul situaţiei financiare a entităţii economice

4.1. Lichiditatea

4.2. Solvabilitatea

4.3. Profitabilitatea

4.4. Analiza şi diagnosticul ratelor de gestiune (activitate)

4.5. Analiza şi diagnosticul gradului de îndatorare

Extras din document

CAPITOUL I - Introducere

1. Prezentare generală a societăţii S.C. CONCEFA S.A.:

Pornind în 1937 de la un simplu şantier din Sibiu, având ca obiect de activitate construirea şi repararea liniilor şi podurilor de cale ferată de pe raza Regionalei CFR Braşov, CONCEFA SA constituie astăzi factorul coagulant al unui grup de firme (Concefa, Tunele SA, Combeton, Aluglass, Transferoviaria, Sibavis) cu peste 1600 de angajaţi, care derulează activităţi pe întreg teritoriul ţării, în domeniul construcţiilor, dezvoltării imobiliare, materialelor de construcţii, transporturilor, comerţului şi care în 2007 a realizat o cifraă de afaceri de peste 50 milioane euro.

CONCEFA SA este începând cu 1998 o societate cu capital integrat privat. În ultimi doi ani prin majorări semnificative ale capitalului social, acesta a ajuns la 56.849.929,1 lei, compania câştigând astfel un plus de credibilitate pe piaţă, asigurându-se totodată capacitatea investiţională necesară programelor de dezvoltare şi modernizare tehnologică.

CONCEFA SA este o societate cu următoarele elemente de identificare:

Nr. de identificare la RC: J32/309/1991

Cod unic de înregistrare: 787460

Atribut fiscal: RO

Sediul societăţii: în Sibiu, strada Henri Coandă nr. 59, cod poştal 550234

Nr. telefon: 0269/21.82.53

Nr. fax: 0269/21.77.21

E-mail: office@concefa.ro

Pagina web: www.concefa.ro

2. Domenii de activitate:

Conform Actului Constitutiv actualizat al societăţii şi nomenclatorului de clasificare a activităţiilor economice naţionale (CAEN rev.2), domeniul principal de activitate este: Construcţii de clădiri (cod 41), Lucrări de geniu civil (cod 42), iar activitatea principală desfăşurată de societate este: Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale (cod 4120).

Activitatea CONCEFA SA se axează în principal pe două importante domenii din ramura construcţiilor, respectiv construcţia clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale de mare amploare şi complexitate şi în egală măsură execuţia lucrărilor de infrastructură (căi ferate, drumuri, poduri, viaducte, consolidări, etc.).

Aceste activităţi sunt susţinute de un puternic sector logistic de asigurare a mijloacelor auto, echipamentelor şi utilajelor specializate în construcţii.

Prin intermediul celorlalte firme ale grupului se acoperă atât domeniul strict specializat al construcţiilor subterane (tunele feroviare şi rutiere, galerii şi staţii de metrou, galerii hidrotehnice, subtraversări prin pipe jacking) cât şi zona de produse şi servicii referitoare la fabricarea, transportul şi punerea în operă a betoanelor, fabricarea produselor din beton pentru construcţii, extracţia pietrişului şi nisipului, prestaţii auto şi utilaje, tâmplărie termoizolantă cu profile REHAU, organizare transport feroviar, operator manevră linie industrială, dezvoltare imobiliară.

3. Lista serviciilor oferite pe parcursul anilor 2007-2010:

- lucrări de infrastructură şi suprastructură feroviară, poduri, pasaje, viaducte;

- lucrări de infrastructură şi suprastructură rutieră, poduri, pasaje, viaducte;

- executare lucrări, consolidare, restaurare monumente istorice;

- toate clasele de betoane de cea mai înaltă calitate;

- construcţii de clădiri sau părţi ale acestora;

- lucrări de instalaţii pentru clădiri;

- lucrări de finisare;

- tâmplărie aluminiu şi PVC cu geam termopan termoizolant;

- fasonare oţel beton;

- confecţii metalice de orice tip (hale metalice, balustrade, copertine, garduri, grilaje, uşi, stâlpi, etc);

- materiale de construcţii de bună calitate la preţuri promoţionale (cărămidă, BCA, oţel beton, plase sudate, ţevi, profile tablă, ciment, var, adezivi, material lemnos, etc.);

- închiriere scule şi utilaje mică mecanizare;

- închiriere mijloace auto sau execuţie lucrări mecanizate exterioare.

Politicile Concefa se structurează pe trei mari direcţii:

- satisfacerea deplină a cerinţelor clienţilor societăţii;

- crearea unui mediu de lucru adecvat şi performant pentru toţi angajaţii;

- integrarea proiectelor în programele naţionale de dezvoltare durabilă.

Preview document

Analiza si Diagnosticul Pozitiei Financiare a SC Cobcefa SA pe Baza Bilantului - Pagina 1
Analiza si Diagnosticul Pozitiei Financiare a SC Cobcefa SA pe Baza Bilantului - Pagina 2
Analiza si Diagnosticul Pozitiei Financiare a SC Cobcefa SA pe Baza Bilantului - Pagina 3
Analiza si Diagnosticul Pozitiei Financiare a SC Cobcefa SA pe Baza Bilantului - Pagina 4
Analiza si Diagnosticul Pozitiei Financiare a SC Cobcefa SA pe Baza Bilantului - Pagina 5
Analiza si Diagnosticul Pozitiei Financiare a SC Cobcefa SA pe Baza Bilantului - Pagina 6
Analiza si Diagnosticul Pozitiei Financiare a SC Cobcefa SA pe Baza Bilantului - Pagina 7
Analiza si Diagnosticul Pozitiei Financiare a SC Cobcefa SA pe Baza Bilantului - Pagina 8
Analiza si Diagnosticul Pozitiei Financiare a SC Cobcefa SA pe Baza Bilantului - Pagina 9
Analiza si Diagnosticul Pozitiei Financiare a SC Cobcefa SA pe Baza Bilantului - Pagina 10
Analiza si Diagnosticul Pozitiei Financiare a SC Cobcefa SA pe Baza Bilantului - Pagina 11
Analiza si Diagnosticul Pozitiei Financiare a SC Cobcefa SA pe Baza Bilantului - Pagina 12
Analiza si Diagnosticul Pozitiei Financiare a SC Cobcefa SA pe Baza Bilantului - Pagina 13
Analiza si Diagnosticul Pozitiei Financiare a SC Cobcefa SA pe Baza Bilantului - Pagina 14
Analiza si Diagnosticul Pozitiei Financiare a SC Cobcefa SA pe Baza Bilantului - Pagina 15
Analiza si Diagnosticul Pozitiei Financiare a SC Cobcefa SA pe Baza Bilantului - Pagina 16
Analiza si Diagnosticul Pozitiei Financiare a SC Cobcefa SA pe Baza Bilantului - Pagina 17
Analiza si Diagnosticul Pozitiei Financiare a SC Cobcefa SA pe Baza Bilantului - Pagina 18
Analiza si Diagnosticul Pozitiei Financiare a SC Cobcefa SA pe Baza Bilantului - Pagina 19
Analiza si Diagnosticul Pozitiei Financiare a SC Cobcefa SA pe Baza Bilantului - Pagina 20
Analiza si Diagnosticul Pozitiei Financiare a SC Cobcefa SA pe Baza Bilantului - Pagina 21
Analiza si Diagnosticul Pozitiei Financiare a SC Cobcefa SA pe Baza Bilantului - Pagina 22
Analiza si Diagnosticul Pozitiei Financiare a SC Cobcefa SA pe Baza Bilantului - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Analiza si Diagnosticul Pozitiei Financiare a SC Cobcefa SA pe Baza Bilantului.doc

Alții au mai descărcat și

Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL

Introducere Evaluarea întreprinderii este o activitate complexă de estimare a unui anumit tip de valoare a acesteia, în funcţie de scopul...

Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti

INTRODUCERE Stocurile detin un loc important în activele circulante ale unei înteprinderi contribuind la aprecierea poziţiei financiare precum şi...

Monografia contabilă a societății Romsit SRL

Cap.I.Prezentarea firmei. 1.1.Infiintare,denumire,capital. Societatea ROMSIT SRL a luat fiinta in anul 1992. Numarul inregistrarii la Registrul...

Fluxuri Financiar - Contabile

CAP.I Cadrul organizatoric al sistemului financiar si contabil al întreprinderii I.1 Prezentarea firmei I.1.1 Elemente de identificare...

Analiza echilibrului financiar la SC Jet Car Stil SRL

I N T R O D U C E R E Mediul economic în care îşi desfăşoară activitatea o firmă este în permanentă mişcare, ca urmare a acţiunii factorului timp...

Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA

CAP.1 PREZENTARE GENERALA A SC C.F.MUNTENIA SA 1.1. SCURT ISTORIC AL “SC C.F.MUNTENIA SA” “SC C.F.MUNTENIA SA” Ploiesti este un agent economic...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Ai nevoie de altceva?