Analiza și Diagnosticul Poziției Financiare pe Baza Bilanțului Contabil

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 2739
Mărime: 17.68KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

Analiza si diagnosticul pozitiei financiare pe baza bilantului contabil

Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice 94/2001, prevad obligativitatea întreprinderilor de a întocmi situatii financiare anuale, care trebuie sa cuprinda: bilantul contabil; contul de profit si pierdere; situatia modificarilor capitalului propriu; situatia fluxurilor de trezorerie; politici contabile si note explicative. Ele trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si performantei întreprinderii, precum si informatii relevante si credibile pentru nevoile utilizatorilor. De fapt, atributele care determina utilitatea informatiei oferite de situatiile financiare sunt: inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea si comparabilitatea.

În practica de specialitate se utilizeaza mai multe abordari privitoare la bilant: bilantul contabil; bilantul functional si bilantul financiar.

Bilantul contabil furnizeaza informatii privind pozitia financiara a întreprinderii concretizata prin: resursele economice pe care le controleaza, structura sa financiara, lichiditate si solvabilitate, precum si capacitatea sa de a se adapta schimbarilor mediului în care îsi desfasoara activitatea.

Potrivit Cadrului General de întocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASC), „bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale persoanei juridice la încheierea exercitiului, precum si în celelalte situatii prevazute de lege. Elementele de activ si pasiv sunt grupate în bilant dupa natura, destinatie si lichiditate, respectiv natura, provenienta si exigibilitate”.

Bilantul contabil este un instrument de prezentare a patrimoniului entitatii economice format din ansamblul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Analiza ratelor de structura ale activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Analiza structurii financiare îsi propune comparatia între resursele financiare si modul de utilizare a acestora, în scopul depistarii eventualelor mutatii ce s-au produs în structura financiara a întreprinderii de la o perioada la alta.

Elementele de activ si pasiv sunt grupate în bilant dupa natura, destinatie si lichiditate, respectiv natura, provenienta si exigibilitate.

Analiza structurii activelor

Se realizeaza în dinamica prin intermediul ratelor de structura ale elementelor activului bilantier.

- Rata activelor imobilizate (Ri), masoara gradul de investire a capitalului în cadrul întreprinderii.

Ri = (Active imobilizate /Active totale) x 100

Ri0 = (3733891 / 7255548) x 100 = 51,46 %

Ri1 = (3609267 / 7721644) x 100 = 46,74 %

- Rata activelor curente (Rc), evidentiaza ponderea detinuta de activele curente în totalul activelor:

Rc = (Active curente /Active totale) x 100

Rc0 = (3521657 / 7255548) x 100 = 48,54 %

Rc1 = (4112377 / 7721644) x 100 = 53,26 %

- Rata stocurilor (Rs), evidentiaza ponderea stocurilor în total active curente:

Preview document

Analiza și Diagnosticul Poziției Financiare pe Baza Bilanțului Contabil - Pagina 1
Analiza și Diagnosticul Poziției Financiare pe Baza Bilanțului Contabil - Pagina 2
Analiza și Diagnosticul Poziției Financiare pe Baza Bilanțului Contabil - Pagina 3
Analiza și Diagnosticul Poziției Financiare pe Baza Bilanțului Contabil - Pagina 4
Analiza și Diagnosticul Poziției Financiare pe Baza Bilanțului Contabil - Pagina 5
Analiza și Diagnosticul Poziției Financiare pe Baza Bilanțului Contabil - Pagina 6
Analiza și Diagnosticul Poziției Financiare pe Baza Bilanțului Contabil - Pagina 7
Analiza și Diagnosticul Poziției Financiare pe Baza Bilanțului Contabil - Pagina 8
Analiza și Diagnosticul Poziției Financiare pe Baza Bilanțului Contabil - Pagina 9
Analiza și Diagnosticul Poziției Financiare pe Baza Bilanțului Contabil - Pagina 10
Analiza și Diagnosticul Poziției Financiare pe Baza Bilanțului Contabil - Pagina 11
Analiza și Diagnosticul Poziției Financiare pe Baza Bilanțului Contabil - Pagina 12
Analiza și Diagnosticul Poziției Financiare pe Baza Bilanțului Contabil - Pagina 13
Analiza și Diagnosticul Poziției Financiare pe Baza Bilanțului Contabil - Pagina 14
Analiza și Diagnosticul Poziției Financiare pe Baza Bilanțului Contabil - Pagina 15
Analiza și Diagnosticul Poziției Financiare pe Baza Bilanțului Contabil - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Analiza si Diagnosticul Pozitiei Financiare pe Baza Bilantului Contabil.doc

Alții au mai descărcat și

Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil

Creatie a contabilitatii în partida dubla, Bilantul contabil, de la a carui atestare în primul tratat de contabilitate tiparit în lume a trecut...

Analiza Financiar Aprofundata

Analiza financiara foloseste instrumente si mijloace specifice adaptate scopului urmarit si conduce la diagnosticul financiar; parte a...

Auditarea Situatilor Financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Studiu privid Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Asigurarile si Protectia Sociala la SC Med Com Prod SA Calarasi

CAPITOLUL I 1.1 Contabilitatea sintetica privind asigurarile sociale Contabilitatea decontarilor privind contributia unitatii la asigurarile...

Auditul Contului de Profit și Pierdere

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii...

Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara

CAPITOLUL 1 DIAGNOSTICUL PERFORMANŢELOR ŞI RISCURILOR PE BAZA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE Analiza economico-financiară este un instrument...

Diagnosticul Financiar-Contabil

Diagnosticul financiar - contabil Prin diagnosticarea unei firme se urmareste cunoasterea tuturor laturilor activitatii acesteia, respectiv...

Analiza Diagnostic a Firmei

I. Scopul Diagnosticul global asigura realizarea unei imagini de ansamblu asupra situatiei economico-financiare a firmei, prin sintetizarea...

Ai nevoie de altceva?