Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 6376
Mărime: 615.07KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

I. Firma/instituţia/organizaţia studiată şi identificarea principalelor sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice ce sprijină prelucrarea datelor 3

1.1 Descrierea organizaţiei 3

1.2 Prezentarea arhitecturii sistemului informaţional al organizaţiei 5

1.2.1 Identificarea sistemelor informaţionale economice şi a aplicaţiilor informatice 5

1.2.2 Resurse hardware 11

1.3 Proiecte informatice propuse sau în curs de implementare 11

1.4 Matricea sisteme informaţionale - componente organizatorice 11

II. Delimitarea ariei de întindere pentru sistemul supus analizei 12

2.1 Identificarea tranzacţiilor economice din Sistemul informaţional de trezorerie 12

2.2 Identificarea componentelor organizatorice cu responsabilităţi în domeniul sistemului analizat 12

2.3 Entităţi externe aflate în legătură cu sistemul şi diagrama de context 13

III. Analiza sistemului informaţional 14

IV. Modelarea sistemului supus analizei 35

4.1 Construirea diagramelor fluxurilor de date 35

4.2 Completarea matricei CRUD 40

4.3 Încărcarea cu detalii a depozitului (dicţionarul) datelor 41

5. Descrierea cerinţelor funcţionale şi nonfuncţionale ale sistemului 45

Extras din document

I. Firma/instituţia/organizaţia studiată şi identificarea principalelor sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice ce sprijină prelucrarea datelor

1.1 Descrierea organizaţiei

Nr. crt. Caracteristica Descriere

1. Obiect de activitate, forma de organizare juridică, tipul proprietăţii S.C. TURBOZONE S.R.L. are sediul in Iaşi, Soseaua Nicolina nr 66, Bloc 985B. Societatea are ca obiect de activitate, comertul cu ridicata si cu amanuntul a produselor nealimentare, şi anume :

- Hardware: Calculatoare personale, servere, sisteme de prezentari vide- si audio, imprimante, echipamente multimedia, monitoare, dispozitive de stocare, elemente active de retea, scannere, statii grafice, modem-uri, videoproiectoare, faxuri, accesorii si consumabile

- Retele: adaptoare si interfete, echipamente LAN si WAN

- Software: sisteme de operare, management de retea si al bazelor de date, grafica si multimedia, sisteme de protectie antivirus, etc.

Societatea este organizată ca - societate cu răspundere limitată şi este - firmă cu capital privat.

2. Piaţa în amonte şi aval Furnizori: producătorii de produse hardware, software şi reţele de comunicaţii. Aceşti furnizori provin atât din interior ( ex: Flamingo, Alpis ) şi externi (ex: HP, Acer, Dell).Relaţiile dintre furnizori si firma analizată se desfaşoară pe baza contractelor încheiate anual.

Clienţi interni: reprezintă persoanele care achiziţionează produsele direct din magazin sau de pe site-ul firmei www.turbozone.com, aceştia beneficiind de discount-uri în funcţie de numărul de produse cumpărate, oferte promoţionale, transport gratuit pe raza oraşului Iaşi. Alte servicii oferite de această firmă sunt: instalarea echipamentelor de reţea şi servicii de consultanţă. Orice achiziţionare se face pe baza unui contract care conţine şi - garanţie stabilită în funcţie de fiecare produs.

Clienţi externi: reprezintă firmele care activează în domeniul distribuirii acestui gen de produse. Achiziţionarea se face pe baza unei comenzi, aceştia beneficiind de asemenea de reduceri şi oferte promoţionale.

Concurenţa: este reprezentată de celelalte firme care sunt specializate pe aceeaşi gamă de produse cum ar fi: SMART COMPUTERS S.R.L., MADD ELECTRONICS S.R.L., ROMANIAN BUSINESS IT S.R.L. În prezent firma îşi desfăşoară activitatea în oraşul Iaşi, urmând ca în viitorul apropiat să se deschidă filiale şi în oraşele mari ale ţării: Brasov, Cluj, Timisoara, Constanţa, Bucuresti etc.

Puncte tari:

- diversitate de servicii acordate clienţilor

- furnizori recunoscuţi atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional

- ambianţa plăcută în magazin

- servicii de consultanţă pentru orice client

- nivel de calificare ridicat al angajaţilor

- Ritmul rapid de diversificare şi înnoire a gamei de produse

- Promoţii periodice susţinute prin pliante trimise la domiciliul clientului

Puncte slabe:

- piaţa de desfacere este restrânsă

- are un singur punct de desfacere

- magazinul este plasat intr-- zonă slab populată

3. Organizarea firmei şi principalele activităţi economice S.C. TURBOZONE S.R.L. dispune de structură organizatorică functională. Această structură cuprinde compartimente funcţionale, aşa cum sunt prezentate în organigrama societăţii (Anexa 1). Subordonarile ierarhice funcţionale sunt stabilite pe trei nivele:

- director general

- administrator

- departamente funcţionale

- departamentul comercial

- departamentul aprovizionare

- departamentul vânzare

- departamentul marketing

- departamentul financiar – contabil

- departamentul financiar

- departamentul contabil

- birou resurse umane

- casierie

- departamentul producţie

- producţie calculatoare

- service echipamente

-prestări servicii (montări, instalări, devirusări, consultanţă etc.)

Principalele activităţi economice desfăşurate la nivelul organizaţiei sunt:

- directorul genral asigură conducerea generală şi operativă a societăţii, reprezintă societatea în relaţiile cu persoane juridice sau fizice şi cu organele publice, la întâilniri de afaceri, reuniuni profesionale sau ştiinţtifice, interne şi internaţionale, aprobă şi semnează oferte, comenzi, contracte, în relaţie cu clienţii sau fumizorii etc. Orice decizie luată în cadrul întreprinderii trebuie aprobată de acesta.

- administratorul se ocupă cu buna funcţionare a sistemului de supraveghere şi control a firmei (camere video, sistem de alarmă), cu soluţionarea problemelor de natură tehnică din interior, inclusiv administrarea bazei de date.

- departamentul comercial : vânzări, promovarea vânzărilor, analiza şi controlul vânzărilor, distribuţie, aprovizionare, marketing.

- departamentul financiar – contabil: asigură buna gestionare a patrimoniului societăţii, organizează contabilitatea societăţii în conformitate cu dispoziţiile legale şi asigură efectuarea la timp a înregistrărilor, întocmirea balanţelor de verificare, bilanţurilor anuale, precum şi a situaţiilor financiare anuale, raportarea rezultatelor, elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli, urmărirea încasărilor creanţelor, efectuarea plăţilor datoriilor etc. În plus, acest departament are ca obiective creşterea profitabilităţii întreprinderii, utilizarea resurselor financiare într-un mod eficient, precum şi asigurarea lichidităţii şi solvabilităţii societaţii. În acest departament mai este inclus şi un birou de resurse umane care se ocupă cu recrutarea, selecţia şi angajarea personalului, asigurarea unui sistem de protecţie şi securitate a muncii, motivarea personalului (salarii de bază, indemnizaţii, salarii de merit, prime, tichete de masă, instruiri, promovări, asigurare medicală, asigurarea dreptului la pensie, elaborarea documentelor sistemului de management al caliăţtii etc. În cadrul casieriei se efectuează încasarile şi se eliberează bonurile fiscale. Menţionăm că există - strânsă legătură între subdiviziunile acestui departament şi că împreună asigură buna funcţionare a întregului sistem economic din societate.

- departamentul producţie: producţie calculatoare, service echipamente, prestări servicii (montări, instalări, devirusări, consultanţă etc.)

Preview document

Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 1
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 2
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 3
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 4
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 5
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 6
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 7
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 8
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 9
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 10
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 11
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 12
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 13
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 14
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 15
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 16
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 17
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 18
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 19
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 20
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 21
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 22
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 23
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 24
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 25
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 26
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 27
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 28
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 29
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 30
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 31
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 32
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 33
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 34
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 35
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 36
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 37
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 38
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 39
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 40
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 41
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 42
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 43
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 44
Analiza Sistemului de Trezorerie în Cadrul SC Turbozone SRL - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Analiza Sistemului de Trezorerie in Cadrul SC Turbozone SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Normalizare

Dupa ce am citit pe ”gandul de suflet” al domnului profesor Horomnea, adresat studentilor dumnealui, printre care din fericire ma numar si eu,...

Ai nevoie de altceva?