Analiza Situatiei Financiare a Firmei

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 21801
Mărime: 222.50KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: POPA ADRIANA
UNIVERSITATEA “GEORGE BARIŢIU” din BRAŞOV FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Specializarea: Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Cuprins

CAPITOLUL I

REGULI GENERALE PRIVIND BILANTUL. REGLEMENTARI CONTABILE . 2

1.1. Aria de aplicabilitate si moneda de raportare 2

1.2. Dispozitii generale privins situatiile financiare anuale 3

1.3. Formatul bilantului 8

1.4. Prevederi referitoare la elementele de bilant 11

1.5. Formatul contului de profit si pierdere 13

1.6. Prevederi referitoare la elememntele din contul de profit si pierdere 14

1.7. Principii contabile generale 15

1.8. Notiunile si functiile bilantului 18

1.9. Structura bilantului contabil 20

CAPITOLUL II

ANALIZA BILANTULUI CONTABIL 26

2.1. Analiza pe baza bilantului financiar 27

2.2. Analiza bilantului functional 33

2.3. Analiza pe baza sistemului de rate 38

CAPITOLUL III

ANALIZA PE BAZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE 44

3.1. Analiza pe baza soldurilor intermediare de gestiune 45

3.2. Analiza capacitatii de autofinantare 48

3.3. Analiza pe baza ratelor

CAPITOLUL IV

STUDIU DE CAZ 51

4.1. Prezentarea societatii 51

4.2. Analiza indicatorilor pe baza bilantului financiar 60

4.3. Analiza indicatorilor pe baza bilantului functional 66

4.4. Analiza pe baza ratelor 71

4.5. Analiza soldurilor intermediare de gestiune 79

4.6. Analiza capacitatii de autofinantare 88

4.7. Analiza ratelor de rentabilitate 90

Extras din document

CAPITOLUL I

REGULI GENERALE PRIVIND BILANTUL

REGLEMENTĂRI CONTABILE din 17 noiembrie 2005 conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene

1.1. ARIA DE APLICABILITATE ŞI MONEDA DE RAPORTARE

1._

(1)Prezentele reglementări prevăd formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile de evaluare, precum şi regulile de întocmire, aprobare, auditare şi publicare a situaţiilor financiare anuale.

(2)Prezentele reglementări transpun:

a)Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene 78/660/EEC din data de 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 222 din data de 14 august 1978, cu modificările şi completările ulterioare1;

b)art. 10 alin. 2 din Directiva 2004/25/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de preluare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 142 din 30 aprilie 2004.

(3)Prezentele reglementări se aplică de către următoarele categorii de persoane (denumite în continuare entităţi):

a)societăţile comerciale:

- societăţile în nume colectiv;

- societăţile în comandită simplă;

- societăţile pe acţiuni;

- societăţile în comandită pe acţiuni; şi

- societăţile cu răspundere limitată.

b)societăţile/companiile naţionale;

c)regiile autonome;

d)institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;

e)societăţile cooperative şi celelalte persoane juridice care, în baza legilor speciale de organizare, funcţionează pe principiile societăţilor comerciale;

f)subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la lit. a)-e), cu sediul sau domiciliul în România, precum şi sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, în condiţiile prevăzute de prezentele reglementări.

2._

(1)Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută.

(2)Pentru necesităţile proprii de informare, entităţile pot opta pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi într-o altă monedă.

Cursul utilizat pentru conversia în moneda naţională a situaţiilor financiare anuale întocmite într-o altă monedă este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru data bilanţului. Acest curs se prezintă în notele explicative.

1.2. DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE

(1)Persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre următoarele trei criterii (denumite în continuare criterii de mărime):

- total active: 3.650.000 euro,

- cifră de afaceri netă: 7.300.000 euro,

- număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50

întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

- bilanţ,

- cont de profit şi pierdere,

- situaţia modificărilor capitalului propriu,

- situaţia fluxurilor de trezorerie,

- notele explicative la situaţiile financiare anuale.

(2)Persoanele juridice care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:

- bilanţ prescurtat,

- cont de profit şi pierdere,

- note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate.

Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie.

(3)Situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiare anuale simplificate constituie un tot unitar.

Preview document

Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 1
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 2
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 3
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 4
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 5
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 6
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 7
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 8
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 9
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 10
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 11
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 12
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 13
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 14
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 15
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 16
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 17
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 18
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 19
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 20
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 21
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 22
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 23
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 24
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 25
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 26
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 27
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 28
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 29
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 30
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 31
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 32
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 33
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 34
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 35
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 36
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 37
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 38
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 39
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 40
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 41
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 42
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 43
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 44
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 45
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 46
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 47
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 48
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 49
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 50
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 51
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 52
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 53
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 54
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 55
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 56
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 57
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 58
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 59
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 60
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 61
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 62
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 63
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 64
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 65
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 66
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 67
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 68
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 69
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 70
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 71
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 72
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 73
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 74
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 75
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 76
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 77
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 78
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 79
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 80
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 81
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 82
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 83
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 84
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 85
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 86
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 87
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 88
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 89
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 90
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 91
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 92
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 93
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 94
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 95
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 96
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 97
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 98
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 99
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 100
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 101
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 102
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 103
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 104
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 105
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 106
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 107
Analiza Situatiei Financiare a Firmei - Pagina 108

Conținut arhivă zip

  • Analiza Situatiei Financiare a Firmei.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea privind “Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale” se efectuează la...

Politici Contabile si Influenta lor Asupra Pozitiei Financiare a Intreprinderii la S.C. Antilopa S.A.

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari 2 1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor...

Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice

BILANT Încheiat la data de 31 decembrie 2009 COD 10 Mii Lei Nr. rd. 2008 2009 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE Cheltuieli...

Analiza Economica pe Baza Bilantului - SC Confort SA Timisoara

CAPITOLUL 1. BILANŢUL – DEFINIŢIE, CONCEPTE, ISTORIC, GENERALITĂŢI 1.1 SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI CONTABILITĂŢII Evoluţia contabilităţii a fost...

Gestiune Financiara a Intreprinderii - SC Orizont SRL

PREZENTAREA SOCIETATII Societatea comerciala ORIZONT S.R.L. a luat fiinta in data de 3 Martie 1996, cu sediul in STRADA TRAIAN NR 470 telefon...

Lucrare Practica Contabilitate

1 Contabilitatea capitalurilor Capitalul reprezinta totalitatea surselor de finantare stabile, care prin asociere cu ceilalti factori de productie...

Analiza situației financiare a SC Prodplast SA

I. Prezentarea firmei PRODPLAST S.A. are peste 50 de ani de experienţă în domeniul prelucrării materialelor plastice. Este recunoscută ca lider în...

Lucrare Practica - Situatiile Anexe la Bilant - Notele Explicative

1. GENERALITATI DESPRE NOTELE EXPLICATIVE Pot sa existe Situatii financiare corecte, dar care sa lase în umbra anumite puncte ale activitatii...

Te-ar putea interesa și

Analiza Economico Financiara la SC Global Construct SRL Selimbar

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Analiza Situatiei Economico-Financiare SC Salajeanca SA

CAP.1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.1.Elemente de identificare DENUMIRE: S.C. INSTAR S.R.L. ADRESA: str.RAZBOIENI nr. 85 ORADEA , BIHOR...

Analiza Activitatii Sectiei a-X-a SC Rama International SA Timisoara

PREZENTAREA FIRMEI Firma “Alchool Banat Industry” si-a început activitatea în anul 2000, având ca obiect principal de acivitate producerea si...

Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială

INTRODUCERE În condiţiile economiei de piaţă, activitatea tuturor agenţilor economici este expusă, într-o măsură mai mică sau mai mare, riscurilor...

Studiul privind evidența cheltuielilor și veniturilor la SC Massive România

1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII 1.1.Istoricul firmei fondatoare Societatea MASSIVE a fost fondată în anul 1926 de catre Pieter Jozef De Jaeck ca o...

Activitatea Practica Desfasurata la SC Test SRL

SOCIETATEA COMERCIALA TEST SRL DESCRIEREA SOCIETATII COMERCIALE TEST S.R.L •Date de identificare ale societatii Cod fiscal ( CUI )...

Studiul de Fezabilitate al Firmei SC Gold Tourism SA

1. Prezentarea firmei: SC. Gold Tourism. SA SC.Gold Tourism.SA este o societate privata pe actiuni, avand o larga experienta si traditie...

Analiza Situatiei Financiar Patrimoniale a Intreprinderii

C A P I T O L U L I ANALIZA CORELATIEI FR- NFR –TN 1.1 ANALIZA FR Fondul de rulment reprezinta partea din capitalul permanent utilizat pentru...

Ai nevoie de altceva?