Analiza Situatiilor Financiare - SC Orpomi SA

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Analiza Situatiilor Financiare - SC Orpomi SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 33 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dorina Popa

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Introducere 1
I. Bilantul Financiar 3
1.1 Constructia bilantului financiar 3
1.2 Analiza indicatorilor echilibrului financiar calculati pe baza bilantului financiar 3
II. Analiza soldurilor intermediare de gestiune 6
2.1. Întocmirea tabloului SIG 6
2.2 Analiza evoluţiei principalelor solduri intermediare de gestiune 7
III. Tabloul fluxurilor de numerar 10
3.1 Întocmirea tabloului fluxurilor de numerar 10
3.2. Interpretarea tabloului fluxurilor de numerar 11
IV. Analiza situaţiilor financiare prin metoda ratelor 12
4.1. Analiza ratelor de structură 12
4.2. Rate de lichiditate şi solvabilitate 18
4. 3 Analiza ratelor de gestiune 21
4.4 Analiza ratelor de rentabilitate 25
V. Situatiile financiare previzionate 29
5.1. Elaborarea situaţiilor financiare previzionate prin metoda procent din vânzări 29
5.2. Analiza situaţiilor financiare previzionate 30

Extras din document

Introducere

Date generale despre firma S.C. ORPOMI S.A.

In anul 1984, prin reunirea mai multor C.A.P.-uri s-a infiintat AEI POMICOLA Episcopia-Bihor. C.A.P-urile au cedat AEI POMICOL-ei terenuri agricole pe care s-au infiintat plantatii pomicole. Productia obtinuta dupa aceste terenuri s-a folosit atat pentru consumul intern cat si pentru export.

In 1992 plantatiile pomicole s-au restituit vechilor proprietari prin aplicarea prevederilor Legii nr. 18/1991; astfel in perioada anilor 1992-1998 societatea a avut ca obiect de activitate inchirierea de cladiri si utilaje agricole.

SC ORPOMI SA a cunoscut mai multe transformări, fiind o societate pe acţiuni, la început capitalul social aparţinea statului ca unic actionar. In anul 2000 societatea s-a privatizat in totalitate.

Societatea comerciala ‘ORPOMI’ S.A. ORADEA este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni.

Capitalul social este deţinut de acţionari privaţi, persoane fizice si juridice. Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor in condiţiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Fiecare acţiune subscrisa si vărsata de acţionari conferă acestora dreptul la vot in adunarea generala a acţionarilor, dreptul de a alege sau sa fie ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor din statut si a dispoziţiilor legale

Societatea comerciala “ORPOMI” S.A. este societate comerciala inchisa.

Durata societatii este nelimitata cu incepere de la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului.

Capitalul social este detinut de actionari privati, persoane fizice si juridice. Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Obiectele principale de activitate ale S.C. ORPOMI S.A. sunt :

- comertul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate ;

- inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate ;

- comision de intermediere vanzari apartamente

In anul 2004, societatea a inregistrat o cifra de afaceri in valoare de 293.517 RON si un profit net de 195.620 RON, iar in anul 2005 a inregistrat o cifra de afaceri de 285.882 ROn si un profit net de 157.119 RON.

I. Bilantul Financiar

1.1 Constructia bilantului financiar

Specificaţie Simbol T-1 T

Imobilizări necorporale Inn 16437 7041

Imobilizări corporale Icn 1542531 2911129

Imobilizări financiare If 166183 295825

Active imobilizate Ai 1725151 3213995

Stocuri St 4299073 8162159

Creanţe (inclusiv cheltuieli in avans) Cr 1527333 1497058

Disponibilităţi băneşti Db 1478895 456466

Active circulante Ac 7305301 10115683

TOTAL ACTIV At 9030452 13329678

Capitaluri proprii Cpr 2099828 3301616

Împrumuturi pe termen mediu şi lung Îtml 0 0

Provizioane Prov 0 0

Capitaluri permanente Cpm 2099828 3301616

Datorii pe termen scurt nefinanciare (inclusiv venituri in avans) Dts nefin 6930624 9920076

Credite pe termen scurt Cbts 0 107986

Datorii totale pe termen scurt Dts 6930624 10028062

TOTAL PASIV Pt 9030452 13329678

1.2 Analiza indicatorilor echilibrului financiar calculati pe baza bilantului financiar

1) Analiza fondului de rulment

a) pe baza partii de sus a bilantului financiar

FRF= Cpm – Ai

Unde:

Cpm - capitaluri permanente

Ai – active imobilizate nete

FRF0 = 2099828 – 1725151 = 374677

FRF1 = 3301616 – 3213995 = 87621

Cpm > Ai (FRF >0)

Aceasta situatie reflecta fondul de rulment financiar ca expresie a realizarii echilibrului financiar pe termen lung si a contributiei acestuia la realizarea echilibrului financiar pe termen scurt, capitalurile permanente asigurand finantarea unei parti a activelor circulante.

In perioada analizata de observa o reducere a FRF ca urmare a cresterii mai rapide a activelor imobilizate nete decat cresterea capitalului permanent.

b) pe baza partii de jos a bilantului financiar

FRF= Ac – Dts

Unde:

Ac - active circulante totale

Dts – datorii totale pe termen scurt

FRF0 = 7305301 – 6930624 = 374677

FRF1 = 10115683 – 10028062 = 87621

Ac > Dts (FRF > 0)

Compania dispune de o marja de securitate care o poate proteja partial sau integral de efectele perturbarii ciclului de incasari si plati, activele circulante transformabile in lichiditati in termen scurt asigurand nu numai rambursarea integrala a datoriilor pe termen scurt, ci si degajarea unor lichiditati excedentare.

In perioada analizata de observa o reducere a FRF ca urmare a cresterii mai rapide a datoriilor totale pe termen scurt decat cresterea activelor circulante totale.

Fond de rulment propriu:

FRP = Cpr – Ai

FRP0 = 2099828 – 1725151 = 374677

FRP1 = 3301616 – 3213995 = 87621

FRP = FRF – Dtml

FRP0 = 374677

FRP1 = 87621

Unde:

Ai – imobilizari nete

Dtml – datorii pe termen mediu si lung

Cpr – capitaluri proprii

Fondul de rulment propriu arata cuantumul participarii capitalului propriu la finantarea activelor circulante, indicator care releva gradul de autonomie, de libertate in luarea deciziilor de investitii privind dezvoltarea companiei.

In exemplul nostru se observa lipsa datoriilor pe termen mediu si lung, gradul de autonomie in luarea deciziilor de investitii privind dezvoltarea companiei este maxim.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Situatiilor Financiare - SC Orpomi SA.doc

Alte informatii

prezentat in cadrul Facultatii de Stiinte Economice din Oradea