Analiza Strategiilor Financiare la SC Condmag SA

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Analiza Strategiilor Financiare la SC Condmag SA.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 46 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Szeles Maria

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

CAP. 1 PREZENTAREA GENERALĂ A ACTIVITĂŢII S.C. CONDMAG S.A. ŞI ANALIZA SECTORULUI DE ACTIVITATE

1.1 . Privire generală asupra activităţii S.C. CONDMAG S.A.

A. Scurt istoric. Obiectul de activitate

- este persoană juridică română, înregistrată la ORC Braşov sub nr. J08/35/1991, cod unic de înregistrare R1100008, cu sediul social în loc. Braşov, strada Avram Iancu, nr. 52, Tel: 0268-414954 Fax: 0268-471706 şi e-mail: condmag@condmag.com

Piaţa reglementată pe care s-au tranzacţionat valorile mobiliare emise a fost RASDAQ, iar din data de 17.07.2007 valorile mobiliare emise se tranzacţionează pe pe sistemul tehnic al BVB , categoria II, având un capital social de 17.279.652 RON împărţit în172.796.516 acţiuni nominative ordinare cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare, evidenţiate prin înscriere în cont;

- este înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 1327 din 21 decembrie 1990 privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industrie, în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale , pe structura fostei unităţi de stat -" Întreprinderea antrepriză de conducte magistrale Braşov", funcţionând ca şi societate pe acţiuni conform Legii 31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu durata de funcţionare nelimitată.

- este o companie specializată în construcţia conductelor magistrale de gaze, produse petroliere, ţiţei, apă şi alte fluide şi a instalaţiilor tehnologice aferente acestora, cu experienţă de peste 57 de ani în domeniu. Până în 1990 a fost unicul constructor specializat al fostei Companii Naţionale de Gaze din România.

- a construit mai mult de 90% din reţeaua de conducte magistrale de transport gaze naturale din România (aproximativ 12.000 km) şi mai mult de 1000 km din conductele magistrale de ţiţei şi produse petroliere.

-este principalul constructor de conducte din România, specializat în construcţia conductelor magistrale de gaze, ţiţei, produse petroliere şi apă potabilă .

Pentru sistemul naţional de transport a produselor petroliere din România, CONDMAG a instalat aproximativ 1.000 km de conducte, cu diametre între 12" si 20".

Peste hotare, CONDMAG a realizat împreună cu ROMPETROL S.A. Bucureşti lucrări de instalare de circa 620 km conducte de petrol, gaze, etilenă şi propilenă, cu diametre cuprinse între 4" şi 28". Aceste lucrări au fost executate de către CONDMAG ca şi contractor specializat (având responsabilităţi atât tehnice cât şi funcţionale) în Iordania, fosta Iugoslavie şi Turkmenistan, ROMPETROL S.A. fiind Contractor General.

-evoluţia denumirilor societăţii de la înfiinţarea sa în 1951 şi până în prezent este reflectată astfel:

1951 - Întreprinderea de Construcţii şi Instalaţii Petroliere BRAŞOV

1951 - Întreprinderea de Montaje si Construcţii Petroliere şi Carbonifere BRAŞOV

1952 -1956 - Întreprinderea de Montaje şi Construcţii Petroliere şi Conducte BRAŞOV

1956 -1973 - Întreprinderea de Montaje Conducte Magistrale BRAŞOV

1973 -1984 - Întreprinderea de Construcţii şi Montaje Conducte Magistrale - BRAŞOV

1984 -1990 - Întreprinderea Antrepriză de Montaje Conducte Magistrale - BRAŞOV

1990 – Societatea Comercială "CONDMAG" S.A. BRAŞOV.

-respectă prevederile cuprinse in Legea 297/2004 privind piaţa de capital si este înregistrată la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare - „Serviciul Evidenţă" conform certificatului de înregistrare nr. 1008/12.04.2002.

Obiectul de activitate al S.C. CONDMAG S.A. este prevăzut la art.6 din Actul Constitutiv al acestuia.

Activitatea sa principală constă, conform codificării-Ordin 601/2002- în realizarea de "Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu civil"- cod CAEN 4521.

Detaliat activitatea curentă desfăşurată de S.C. CONDMAG S.A. se prezintă astfel:

Construcţia de conducte:

- Magistrale de gaze

- Magistrale de ţiţei, produse petroliere şi produse chimice

- Magistrale pentru transportul apei potabile sau industriale

- Reţele de distribuţie gaze şi apă, din oţel sau polietilenă

Construcţii:

- Industriale

- Civile

- Reparaţii şi modernizări clădiri

Montarea de instalaţii şi echipamente în:

- Staţii de tratare gaze.

- Staţii de reglare şi măsurare gaze.

- Staţii de pompare produse petroliere/apă

- Staţii de comprimare gaze

Proiectare:

- Instalaţii şi SDV-uri specifice construirii conductelor

- Conducte magistrale, staţii de reglare şi măsurare gaze

- Traversări aeriene şi subterane pentru conducte magistrale

- Reţele de alimentare cu gaze în localităţi

- Branşamente locuinţe

Comercializare:

- Ţevi şi fitinguri din polietilenă, polipropilenă, PVC

- Echipamente pentru reglarea şi măsurarea gazelor naturale

- Centrale termice murale, accesorii şi materiale pentru instalaţii de încălzire

- Echipamente pentru sudura electrică

Distribuitor autorizat/ DEALER al produselor firmelor: GEORG FISCHER, VIESSMANN, BAXI, IMMERGAS, FLONIDAN

Izolarea anticorozivă a materialului tubular:

- Cu bitum şi armare cu fibră de sticlă

- Cu benzi autoadezive din polietilenă

Laborator autorizat pentru teste:

- Distructive pentru probe din oţel

- Nedistructive prin gamagrafiere pentru suduri la conducte şi control cu ultrasunete

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Strategiilor Financiare la SC Condmag SA.doc

Alte informatii

Facultatea Stiinte Economice - Universitatea Transilvania Brasov masterat specialitatea Contabilitate