Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 7398
Mărime: 49.46KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Dobrin

Cuprins

Argument pg.3

CAP. I. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE pg4

CAP. II.SITUATIILE FINANCIARE ANALE pg.11

2.1.IMPORTANTA,ROLUL SI FUNCTIILE SITUATIILOR FINANCIARE

2.2.STRUCTURA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

2.3.BILANTUL

2.4.CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

2.5.SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

2.6.SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

2.7.POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE

2.8.RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

2.9.INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

2.10.VERIFICAREA,CERTIFICAREA SI CENTRALIZAREA SITATIILOR FINANCIARE

2.11.ANALIZA DATELOR DIN SITUATIILE FINANCIARE

CAP.III.ANALIZAREA INFORMATIILOR DIN SITUATIILE FINANCIARE LA SC SPERA SH IMPEX SRL pg.25

CAP.IV. CONCLUZII pg.30

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I

PREZENTAREA GENERALĂ A SC SPERA SH IMPEX SRL

I. Prezentarea generală a societăţii Spera SH Impex SRL

1.1. Scurt istoric

S.C. Spera S.H. S.R.L. Dej s-a constituit ca persoană juridică română sub formă de societate cu răspundere limitată la data de 09 martie 1994, având sediul social în localitatea Dej, judeţul Cluj, strada Mărăşeşti, nr. 9, Bl. F 2, Ap. 41.

Societatea este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului-Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Cluj sub numărul J/12/1801/1994 şi la Ministerul Finanţelor prin codul de înregistrare fiscal RO 5869595.

Capitalul social subscris este 1.000 lei, format din 100 părţi sociale a câte 10 lei fiecare şi este vărsat de către fondatorul societăţii, asociat unic, care este şi preşedintele societăţii şi îndeplineşte şi atribuţiile de administrator.

Obiectul actual al activităţii societăţii comerciale îl constituie comerţul cu amănuntul al produselor din ceramică, sticlărie, produse de întreţinere, metalo-chimice , organe de asamblare, tehnico-sanitare, menaj, electrice şi electronice care se desfăşoară prin cele patru puncte de lucru pe care societarea le deţine în prezent.

S.C. Spera S.H. S.R.L. Dej este înfiinţată pe perioadă nederminată cu începere de la data înregistrării la Camera de Comerţ şi Industrie si îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu statutul de organizare şi funcţionare.

Adunarea Generală reprezentată prin asociatul unic poate hotărî în condiţiile legii mărirea capitalului social şi poate să dea împuternicire de reprezentare pentru anumite acte sau în faţa anumitor organe, altor persoane.

În condiţiile legilor, societatea comercială se poate asocia cu persoane fizice şi juridice române şi străine pentru realizarea obiectului de activitate sau activităţi comune în scopul creării unei noi societăţi comerciale.

Societatea comercială face parte din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, întocmeşte bilanţ contabil şi este plătitoare de T.V.A.

Obiectul principal de activitate al societăţii comerciale potrivit codului CAEN este comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare.

Mărfurile sunt bunurile achiziţionate din afara entităţii economice pentru a fi vândute în aceeaşi stare, fără vreo prelucrare suplimentară. Pe traseul producător-consumator, mărfurile parcurg două stadii şi anume:

-circulaţia cu ridicata a mărfurilor, care constă în achiziţionarea de mărfuri în cantităţi mari de la producători sau de la alţi furnizori în scopul revânzării acestora către alte entităţi comerciale, îndeosebi celor de vanzare cu amănuntul;

-circulaţia cu amănuntul al mărfurilor, care constă în vânzarea mărfurilor consumatorilor individuali, precum şi a unor entităţi pentru consumul propriu.

Diferenţa dintre preţul de vânzare şi costul de achiziţie al mărfurilor poartă denumirea de adaos comercial sau rabat comercial. Cu toate că exprimă aceeaşi realitate, între cele doua noţiuni există deosebiri în ceea ce priveşte modul de calcul şi momentul în care se face calculul. Astfel adaosul comercial se determină în momentul achiziţionării mărfurilor, prin aplicarea cotei de adaos asupra costului de achiziţie. Rabatul comercial se stabileşte în momentul scoaterii din gestiune a mărfurilor vândute, prin aplicarea cotei de rabat asupra preţului de vânzare a mărfurilor. Transformarea cotei de adaos în cota de rabat se realizează aplicând procedeul sutei majorate, astfel:

Cota de rabat (%)= (cota de adaos*100) /(cota de adaos+100)

Stocurile de marfă intrate în patrimoniul societăţii sunt evaluate la preţul cu amănuntul, care este format din:

- costul de achiziţie, cost care are următoarea structură: preţ de cumpărare fără TVA; taxe nerecuperabile (taxe vamale, comisioane, taxe de asigurare); cheltuieli de transport, manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuite direct achiziţiei de stocuri;

-adaosul comercial;

-TVA.

Adaosul comercial este suma destinată să acopere cheltuielile comerciantului şi să asigure obţinerea unui profit.

Evaluarea stocurilor de marfă la inventariere şi la închiderea exerciţiului financiar se realizează la valoarea actuală, denumită şi valoare de inventar. Valoarea actuală se stabileşte în funcţie de utilitatea bunului, starea acestuia şi preţul pieţei. Cu ocazia inventarului se stabilesc diferenţele cantitative în plus sau în minus dintre situaţia faptică stabilită la inventariere şi situaţia scriptică din contabilitate şi diferenţele valorice în plus sau în minus dintre valoarea contabila, de intrare, şi valoarea actuală, de inventar. În situaţiile financiare, stocurile sunt înregistrate la valoarea cea mai mică dintre valoarea contabilă şi valoarea de inventar, astfel daca se constată că valoarea de inventar este mai mare decât valoarea contabila, în listele de inventariere se înscrie valoarea contabilă, iar in situaţia în care valoarea de inventar este mai mică decât valoarea contabilă, în listele de inventariere se înscrie valoarea de inventar. Pentru diferenţa dintre valoarea contabilă, mai mare, şi valoarea de inventar, mai mică, se calculează ajustări pentru deprecierea stocurilor.

Preview document

Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 1
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 2
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 3
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 4
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 5
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 6
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 7
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 8
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 9
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 10
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 11
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 12
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 13
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 14
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 15
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 16
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 17
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 18
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 19
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 20
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 21
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 22
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 23
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 24
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 25
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 26
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 27
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 28
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 29
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 30
Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Analizarea Informatiilor din Situatiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Implicatiile pe Care le-a Avut Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana din Punct de Vedere al Firmelor Romanesti

INTRODUCERE Primii paşi în construcţia europeanã au avut loc în urmã cu aproape 50 de ani, o datã cu semnarea Tratatului de la Paris (1951) prin...

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL

Introducere Proiectul de faţă îşi propune prezentarea societăţii comerciale Mercadia Group S.A. Această societate deţine în portofoliul său mai...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Organizarea Contabilitatii la SC Inter City SA

CAPITOLUL 1. ACTIVITATEA DE COMERŢ. STRUCTURĂ. ORGANIZARE. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII SOCIETĂŢII DE COMERT. 1.1. Activitatea societăţilor...

Intocmirea, Publicarea si Analiza Situatiilor Financiare ale unei Societati Cotate la Bursa

INTRODUCERE Sistemul contabil al unei ţări este influenţat de - serie de factori precum sistemul juridic, modul de finanţare dominant al agenţilor...

Situațiile Financiare Întocmite de Agenții Economici și Analiza Activității pe Baza Acestora

Introducere Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fără ca ele să fie componente ale unui sistem contabil...

Ai nevoie de altceva?