Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 13735
Mărime: 85.56KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE 3

CAP. 1 5

1.1 ARMONIZAREA CONTABILITĂŢII ROMÂNEŞTI ÎN CONTEXTUL ARMONIZĂRII CONTABILE INTERNAŢIONALE 5

1.2 BILAŢUL CONTABIL - OBIECTIV FUNDAMENTAL AL CONTABILITĂŢII FINANCIARE 6

CAP. 2 BILANŢUL CONTABIL ÎN SISTEMUL ROMÂNESC ŞI SISTEMUL ANGLO-SAXON 8

2.1 BILANŢUL CONTABIL ÎN SISTEMUL ROMÂNESC 8

2.1.1 DEFINIREA ŞI ROLUL BILANŢULUI CONTABIL 8

2.1.2 BILANŢUL CONTABIL ÎN CONTEXTUL ARMONIZĂRII CONTABILITĂŢII LA NIVEL INTERNAŢIONAL 10

2.2 BILANŢUL CONTABIL ÎN SISTEMUL ANGLO - SAXON 11

2.3 PREZENTAREA BILANŢULUI CONTABIL ÎN SISTEMUL ROMÂNESC ŞI ÎN SISTEMUL ANGLO - SAXON 14

2.4 DIFERENŢE DE FORMĂ ŞI DE CONŢINUT ÎNTRE BILANŢUL CONTABIL ÎN SISTEM ROMÂNESC ŞI ÎN SISTEMUL ANGLO-SAXON 16

CAP. 3 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE ÎN SISTEM ROMÂNESC ŞI SISTEM ANGLO-SAXON 17

3.1 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE ÎN SISTEMUL ROMÂNESC 17

3.2 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE ÎN SISTEMUL ANGLO - SAXON 18

3.3 PREZENTAREA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE ÎN SISTEMUL ROMÂNESC ŞI ÎN SISTEMUL ANGLO - SAXON 21

3.4 DIFERENŢELE DE FORMĂ ŞI CONŢINUT ÎNTRE CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE ÎN SISTEM ROMÂNESC ŞI SISTEM ANGLO-SAXON 23

CAP. 4 ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI 25

4.1 INDICATORI DE LICHIDITATE 25

4.2 INDICATORI DE ACTIVITATE 26

4.3 INDICATORI DE RISC 30

4.4 INDICATORI DE PROFITABILITATE 31

CAP. 5 ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR 32

5.1 ANALIZA ACTIVULUI NET CONTABIL 33

5.2 ANALIZA FONDULUI DE RULMENT 34

5.3 ANALIZA NECESARULUI DE FOND DE RULMENT 35

5.4 ANALIZA TREZORERIEI 35

APLICAŢIE PRACTICĂ 40

CONCLUZII ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

BIBLIOGRAFIE 46

ALTE REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 46

Extras din document

Societatea comercială „TURIST” S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu durată nelimitată. Aceasta îşi desfăşoară activitatea conform legilor în vigoare din România şi conform statutului.

Data constituirii societăţii comerciale este anul 1991. Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului este J35/2360/1991, iar codul unic de înregistrare este R1806802.

Sediul societăţii comerciale este: Str. Ana Ipătescu, nr. 29, Timişoara.

Capitalul social al societăţii este de 2.000.000 lei.

Obiectul de activitate al societăţii comerciale este comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de alimente, băuturi alcoolice şi tutun.

Structura organizatorică actuală, are în vedere exercitarea în bune condiţii a funcţiilor societăţii: financiar-contabilă şi comercială. Pentru aceste funcţii există compartimente de specialitate.

Funcţia financiar-contabilă asigură efectuarea analizelor economice pentru toate domeniile de activitate ale societăţii şi punerea în valoare cu maximă eficienţă a tuturor surselor materiale şi umane din societate.

Funcţia financiar-contabilă se realizează în cadrul biroului financiar şi contabilitate, de către:

- Contabilul şef - cu studii superioare;

- 1 contabil cu studii medii;

- 1 gestionar.

Biroul financiar-contabil este organul de lucru al societăţii care asigură îndeplinirea sarcinilor de lucru ce revin acesteia din hotărârile Consiliului de Administraţie în domeniul financiar-contabil.

În activitatea sa urmăreşte punerea în valoare cu maximă eficienţă a tuturor resurselor materiale şi umane din societate pentru obţinerea unei eficienţe cât mai mari, păstrarea integrităţii patrimoniului societăţii, gospodărirea raţională a fondurilor materiale şi băneşti ale societăţii.

În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, conlucrează cu celelalte compartimente din societate, cu băncile şi cu organele administraţiei de stat.

Biroul financiar-contabil are următoarele atribuţii şi răspunderi:

- planificarea financiară;

- urmărirea realizării indicatorilor financiari;

- controlul financiar intern;

- contabilitate.

Funcţia comercială vizează activitatea de aprovizionare, desfacere şi transport, asigurând necesarul de marfă în mod ritmic.

Funcţia comercială este realizată în cadrul biroului de aprovizionare - desfacere - magazie şi compartimentul comercial, care cuprind:

- 1 magazioner şef;

- 1 magazioner;

- 1 şofer;

Evoluţia principalilor indicatori:

Tabel 1.1 Evoluţia principalilor indicatori

Evoluţia principalilor indicatori în perioada 2000-2002

Tabel 1.2 Evoluţia profitului

Evoluţia profitului brut şi net în perioada 2000-2002

CAP. 1

1.1 ARMONIZAREA CONTABILITĂŢII ROMÂNEŞTI ÎN CONTEXTUL ARMONIZĂRII CONTABILE INTERNAŢIONALE

Concepută într-o manieră pragmatică, armonizarea poate fi realizată progresiv dacă sunt îndeplinite anumite condiţii. Diferenţele dintre sistemele contabile pot fi atenuate prin apropierea tratamentelor contabile aplicate unor evenimente şi tranzacţii identice. Dar problema principală nu este de ordin mecanic; situaţiile financiare constituie un mijloc important de comunicare sub aspectul utilizării şi distribuirii resurselor economice. Ele trebuie să fie inteligibile pentru un utilizator suficient de informat. Orice diferenţă importantă în metodele contabile utilizate pentru o situaţie identică multiplă, în interiorul şi exteriorul întreprinderii, dificultatea de a comunica informaţiile financiare celor ce au nevoie de ele.

În funcţie de întinderea procesului de armonizare, elaborarea de norme contabile armonizate se poate realiza la nivel regional sau mondial. Atât pe plan regional cât şi internaţional s-au angregat mai multe structuri multinaţionale care au creat organisme specializate cu scopul de a elabora norme contabile echivalente aplicabile în aria lor de acoperire. La nivel mondial, International Accounting Standards Committee (IASC) a avut un rol decisiv în procesul de armonizare.

Normalizatorii români, conştienţi de efectele benefice ale alinierii contabilităţii româneşti la reglementările internaţionale, au demarat procesul de armonizare încă din 1994, proces care se află în plină desfăşurare. În cadrul armonizării contabilităţii româneşti pot fi identificate următoarele etape:

Bibliografie

1) COLASSE BERNARD: „Contabilitate generală”, Editura Moldova, Iaşi, 1995;

2) COSMA DORIN: „Sisteme contabile comparate”, Editura Mirton, Timişoara, 1996;

3) COTLEŢ DUMITRU, CERCEL OANA, GHEORGHESCU OANA: „Bilanţul contabil”, Editura Waldpress, Timişoara, 2002;

4) COTLEŢ DUMITRU, MEGAN OVIDIU: „Teoria şi practica bilanţului”, Editura Cargo, Craiova, 2002;

5) FELEAGĂ NICULAE: „Sisteme contabile comaparate”, vol I - Contabilităţile anglo - saxone -, Editura Economică, Bucureşti, 1999;

6) MIHAI IOAN şi colaboratorii: „Analiza situaţiei financiare a agenţilor economici”, Editura Mirton, Timişoara, 1997;

7) ŞTEFEA PETRU: „Analiza rezultatelor întreprinderii”, Editura Mirton, Timişoara, 2002;

8) TOMA CONSTANTIN: „Armonizarea contabilităţii româneşti în contextul armonizării contabile internaţionale”, Editura Junimea, Iaşi, 2002.

ALTE REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

1) Ordinul 306/26 februarie 2002 petru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial nr. 279 bis din 25 aprilie 2002;

2) Programul intensiv european al „Asociaţiei de Formare Europeană în Contabilitate şi Audit”, A.F.E.C.A. PORTO, Portugalia, 2002.

Preview document

Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 1
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 2
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 3
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 4
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 5
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 6
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 7
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 8
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 9
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 10
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 11
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 12
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 13
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 14
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 15
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 16
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 17
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 18
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 19
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 20
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 21
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 22
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 23
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 24
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 25
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 26
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 27
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 28
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 29
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 30
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 31
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 32
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 33
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 34
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 35
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 36
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 37
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 38
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 39
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 40
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 41
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 42
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 43
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 44
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 45
Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Analize pe baza de bilantului in sistemul Romanesc si Anglo - Saxon.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii

INTRODUCERE Economia reprezintă din punct de vedere al factorului managerial o continuă alergare dupa decizia optimă, factorul managerial fiind...

Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil

CAPITOLUL 1: OBIECTIVELE SITUAŢIILOR FINANCIARE ŞI ROLUL LOR ÎN FUNDAMENTAREA TEORIILOR PRIVIND BILANŢUL CONTABIL 1.1. Delimitări şi fundamentări...

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Bilanțul Contabil și Evoluția Sa

INTRODUCERE Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru teoria şi...

Bilanțul Contabil

INTRODUCERE Contabilitatea îşi aduce o contribuţie deosebită în economie, deoarece, prin întregul său conţinut, îmbină armonios teoria abstractă...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Elaborarea și analiza bilanțului contabil

INTRODUCERE In contextual economico-social actual, intreprinderea are un rol determinant, in calitatea ei de furnizori de bunuri si servicii...

Te-ar putea interesa și

Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil

BILANTUL CONTABIL - DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA 1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil Desi...

Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil

CAPITOLUL 1: OBIECTIVELE SITUAŢIILOR FINANCIARE ŞI ROLUL LOR ÎN FUNDAMENTAREA TEORIILOR PRIVIND BILANŢUL CONTABIL 1.1. Delimitări şi fundamentări...

Normalizarea, armonizarea și convergentă în contabilitate - demersuri către o contabilitate internațională - reușite și provocări

Introducere Ca şi celelalte activităţi umane şi celelalte discipline care cad sub incidenţa ştiinţelor sociale, contabilitatea este în mod...

Documentele de sinteză - Obiectiv fundamental al contabilității financiare

1.1.1.Scurt istoric SC “REVA” SA Simeria este cea mai veche întreprindere de profil nu doar din Transilvania, ci şi din ţară În a doua jumătate...

Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil la SC ICERP SA

INTRODUCERE In zilele noastre, o mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este strict necesara pentru a participa cu succes la viata...

Analiza economico-financiară a Intreprinderii

CAPITOLUL I BILANŢUL CONTABIL ÎN MODELUL DE CONTABILITATE ANGLO-SAXON ŞI CONTINENTAL 1.1. BILANŢUL CONTABIL – ROLUL ŞI FUNCŢIILE SALE Produs al...

Contul de Profit si Pierdere - Modele, Analiza si Interpretare

CAPITOLUL 1 MODELE ALE CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE Întocmirea contului de profit şi pierdere, ca şi a bilantului contabil, constituie, de...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța

CAPITOLUL 1 Noţiuni privind convergenţă şi normalizarea contabilă În principiu, „Norma de contabilitate” este o regulă precisă de evaluare,...

Ai nevoie de altceva?