Aplicatii CECCAR III rezolvate

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 15071
Mărime: 224.88KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Corpul Experților Contabili și al Contabililor Autorizați din România Filiala Brașov

Cuprins

Analiză economico-financiară 3

Fuziuni și divizări de întreprinderi 9

Administrarea și lichidarea întreprinderilor 23

Contabilitate de gestiune 31

Elaborarea situatiilor financiare anuale 34

Expertize contabile 44

Tinerea contabilitatii unei entitati 48

Organizarea auditului intern si controlul intern al intreprinderii 51

Audit statutar si alte misiuni de audit 57

Studii de fezabilitate. Accesare fonduri europene 74

Evaluarea intreprinderilor 76

Extras din document

Analiză economico-financiară

1/S.G. Analizaţi nivelul fondului de rulment, al necesarului de fond de rulment şi al trezoreriei pentru o întreprindere din domeniul consultanţei financiar-contabile care prezintă următoarea situaţie financiară la 31.12.2015: imobilizări brute 6.500 lei, amortizări 2.500, stocuri 2.000 lei, creanțe 40.000 lei, disponibilităţi bănești 600 lei, capitaluri proprii 39.000 lei, datorii mai mari de un an 5.000 lei, datorii de exploatare 1.600 lei, datorii bancare pe termen foarte scurt 1.000 lei. Interpretați rezultatele obținute.

Rezolvare:

Bilanț financiar la 31.12.2015

Elemente Valori

(lei) Elemente Valori

(lei)

Active = Utilizări 46.400 Pasive = Resurse 46.600

Utilizări permanente 4.000 Resurse permanente 44.000

Imobilizări nete (6500-2500) 4.000 Capitaluri proprii 39.000

Datorii > 1 an 5.000

Utilizări temporare 42.600 Resurse temporare 2.600

Stocuri 2.000 Datorii de exploatare 1.600

Creanțe 40.000 Datorii bancare < 1 an 1.000

Disponibilități bănești 600

• Fondul de rulment = Capitaluri permanente – Resurse permanente = (Capitaluri proprii + Datorii > 1 an) – Imobilizări nete = (39.000 + 5.000) – 4.000 = 40.000 lei

• Necesarul de fond de rulment = (Active circulante – Disponibilități bănești) – Datorii de exploatare = (42.600 – 600) – 1.600 = 40.400 lei

• Trezoreria netă = Fondul de rulment – Necesarul de fond de rulment = 40.000 – 40.400 = - 400 lei

Indicatorul fondul de rulment înregistrează o valoare pozitivă, ceea ce înseamnă că resursele permanente pot finanța integral imobilizările. Un fond de rulment pozitiv semnifică o stare de echilibru financiar, surplusul fiind destinat nevoilor de finanțare pe termen scurt ale ciclului de exploatare.

Valoarea pozitivă obținută la indicatorul necesarul de fond de rulment arată că nevoile temporare (stocuri și creanțe) sunt mai mari decât resursele temporare. Ținând cont de domeniul de activitate al firmei analizate – consultanță financiar-contabilă – rezultatul obținut este nefavorabil și exprimă faptul că nivelul creanțelor neîncasate depășește nivelul datoriilor curente, cu termene de decontare imediată. Pentru o analiză mai detaliată se recomandă și calculul duratei medii de încasare a creanțelor comerciale, care trebuie corelată cu durata medie de plată a furnizorilor, precum și a altor datorii pe termen scurt.

Trezoreria netă negativă semnifică un dezechilibru financiar. Astfel, firma înregistrează un deficit monetar care trebuie acoperit prin finanțarea pe termen scurt.

În lipsa încasării creanțelor, a căror valoare se ridică la 40.000 lei, firma ar putea fi nevoită în viitor să apeleze la credite de trezorerie pentru decontarea datoriilor pe termen scurt cu scadență imediată.

2/S.G. SC „Carpaţi” SA prezintă următoarele date extrase din contul de profit şi pierdere:

- venituri din vânzarea mărfurilor = 82.000 lei

- cheltuieli privind mărfurile = 65.000 lei;

- reduceri comerciale primite pentru mărfuri (ct. 609) = 2.500 lei;

- reduceri comerciale acordate pentru mărfuri (ct. 709) = 1.800 lei;

- venituri din vânzarea produselor finite = 15.800 lei,

- venituri din prestări servicii = 28.900 lei;

- reduceri comerciale acordate pentru produsele finite = 500 lei;

- venituri aferente costurilor stocurilor de produse = 32.100 lei;

- venituri din producţia de imobilizări = 7.600 lei;

- venituri din subvenţii aferente cifrei de afaceri = 6.300 lei;

- venituri din donaţii primite sub formă de lichidităţi = 2.900 lei;

- venituri monetare din calamităţi naturale = 9.700 lei;

- venituri din dobânzi = 1.600 lei;

- venituri din imobilizări financiare = 4.200 lei;

- cheltuieli variabile cu materii prime şi materiale = 55.400 lei;

- reduceri comerciale primite pentru materii prime = 800 lei;

- cheltuieli cu personalul = 25.600 lei, din care variabile 60% iar 40% fixe;

- cheltuieli variabile cu energia şi apa = 2.200 lei;

- cheltuieli variabile cu colaboratorii = 3.300 lei;

- cheltuieli fixe cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate = 1.300 lei;

- cheltuieli monetare privind calamităţile = 8.500 lei;

- cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 5.200 lei;

- cheltuieli de exploatare privind provizioanele = 2.000 lei;

- cheltuieli privind dobânzile = 4.400 lei;

- cheltuieli privind investiţiile financiare cedate = 700 lei;

- cheltuieli cu impozitul pe profit = 16% din profitul brut.

Să se stabilească:

a) soldurile intermediare de gestiune conform modelului anglo-saxon;

b) CAF conform metodei adiţionale.

Preview document

Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 1
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 2
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 3
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 4
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 5
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 6
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 7
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 8
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 9
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 10
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 11
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 12
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 13
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 14
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 15
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 16
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 17
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 18
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 19
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 20
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 21
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 22
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 23
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 24
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 25
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 26
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 27
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 28
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 29
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 30
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 31
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 32
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 33
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 34
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 35
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 36
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 37
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 38
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 39
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 40
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 41
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 42
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 43
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 44
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 45
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 46
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 47
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 48
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 49
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 50
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 51
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 52
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 53
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 54
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 55
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 56
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 57
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 58
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 59
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 60
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 61
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 62
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 63
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 64
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 65
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 66
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 67
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 68
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 69
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 70
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 71
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 72
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 73
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 74
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 75
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 76
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 77
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 78
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 79
Aplicatii CECCAR III rezolvate - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Aplicatii CECCAR III rezolvate.docx

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Aplicatii an III sem 2 ceccar

1. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii: metoda practicienilor. Valoarea patrimonialã a întreprinderii (ANC) este de 8.000 mii lei,...

Analiza dinamică a bilanțului contabil

Analiza financiară a activităţii agentului economic urmăreşte reflectarea echilibrului financiar pe termen scurt şi lung sub două aspecte: a...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Analiza economico-financiară a societății SDS Group SRL

1. Prezentarea firmei - Prezentarea obiectului de activitate Firma SDS Group a fost înființată în 1995 și are ca obiect principal de activitate...

Sistem informatic privind gestiunea hoteliera a unei soscietati de turism

1. Prezentare proiect Elaborarea modelului conceptual al datelor (MCD) pentru un sistem informatic privind gestiunea hoteliera a unei soscietati...

Sisteme Informatice de Gestiune

Sistem informatic pentru evidenţa personalului Sistemul are ca scop evidenţa angajaţilor S.C. “MECANPETROL” S.A. din Găeşti şi a posturilor din...

Contabilitatea Operatiunilor Generate de Divizarea Societatilor Comerciale - Studiu de Caz

Aspecte generale ale operaţiunilor de divizare Restructurarea, retehnologizarea, dorinţa de sporire a gradului de profitabilitate sau existenţa...

Ai nevoie de altceva?