Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 20261
Mărime: 102.64KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pop Cosmina

Cuprins

1 Necesitatea şi limitele armonizării contabile internaţionale 2

1.1 Necesitatea armonizării contabile internaţionale 2

1.2 Limitele armonizării contabile internaţionale 4

1.3 Obiectivele armonizării contabilităţii româneşti cu Directivele Europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate 5

2 Armonizarea contabilă privind activele imobilizate 7

2.1 Active imobilizate– definiţie şi criterii de recunoaştere 7

2.2 Armonizarea contabilă privind imobilizările corporale 9

2.3 Armonizarea contabilă privind imobilizările necorporale 43

3 Concluzii 63

Bibliografie 64

Extras din document

1. Necesitatea şi limitele armonizării contabile internaţionale

1.1 Necesitatea armonizării contabile internaţionale

1.2

Este cunoscut faptul că în prezent, pe plan internaţional, se încearcă o armonizare a tuturor sistemelor contabile naţionale cu o serie de norme contabile internaţionale.

Caracterizarea evoluţiei contemporane a contabilităţii se face prin trei fenomene: normalizarea, armonizarea şi internaţionalizarea.

Normalizarea contabilă este procesul prin care se armonizează prezentarea documentelor de sinteză, modelele contabile şi terminologia.

„Procesul de normalizare este opera de determinare a unui cadru de referinţă. Lui i se pot ataşa trei scopuri fundamentale :

-deţinerea de către puterea publică a unei informaţii omogene, referitoare la întreprinderi;

-valorificarea informaţiilor contabile de către utilizatorii externi, în special în ceea ce priveşte comparaţiile în timp şi spaţiu;

-contribuţia la o alocare mai bună a resurselor financiare, la nivelul unei ţări.”

„Pentru că este o operă colectivă (sau ar trebui să fie), normalizarea contabilă constituie un limbaj comun, care va contribui la asigurarea inteligibilităţii şi comparabilităţii informaţiilor, ceea ce face ca sistemul contabil să devină suportul privilegiat al comunicării, atât în interiorul întreprinderii cât şi pentru utilizatorii externi, atât pe plan naţional cât şi pe cel internaţional.”

Pe plan internaţional, normalizarea contabilă comportă elaborarea de reguli sau de norme aplicabile, în totalitate sau parţial, la un ansamblu de ţări, la un ansamblu de întreprinderi sau de câte un ansamblu de specialişti ai profesiei contabile. Normalizarea contabilă internaţională presupune existenţa de autorităţi capabile să elaboreze reguli sau norme, să le facă obligatorii şi să sancţioneze nerespectarea lor.

„Armonizarea contabilă internaţională este procesul prin care regulile sau normele naţionale, diferite de la o ţară la alta, uneori divergente, sunt perfecţionate pentru a fi făcute comparabile.”

Până nu de mult, contabilii din diferite ţări utilizau limbaje diferite şi dădeau interpretări diferite aceloraşi evenimente şi tranzacţii.

În prezent, cuvântul de ordine pentru majoritatea specialiştilor contabili din toate ţările lumii este „internaţionalizarea”.

Instituţia prin care se realizează normalizarea contabilă internaţională este: „Comisiei internaţionale a standardelor contabile (IASB)”. La origine, normele contabile internaţionale emise de IASB au avut menirea să aducă un răspuns la creşterea rapidă a schimburile internaţionale.

Armonizarea contabilă internaţională este mai intâi, o necesitate ce emană din cerinţele utilizatorilor de situaţii financiare.

Utilizatorii situaţiilor financiare folosesc informaţiile oferite de acestea pentru a lua o serie de decizii economice în urma analizei acestora.

Cadrul contabil conceptual al Comisiei internaţionale a standardelor contabile vizează satisfacerea necesităţiilor informaţionale ale unui complex de şapte categorii de utilizatori:

-„investitorii;

-salariaţii;

-creditorii financiari (cei ce acordă împrumuturi);

-furnizorii şi alţi creditori;

-clienţii;

-guvernele şi administraţiile;

-publicul.”

Un alt factor important este reprezentat de procesul de lărgire a Uniunii Europene. Pe măsură ce noi ţări intră în Uniunea Europeană şi noi societăţi îşi adaptează structurile lor pentru a obţine calificativul de societăţi europene, depăşind stadiul de societăţi naţionale, se asistă la crearea unui număr din ce în ce mai mare de societăţi multinaţionale.

Totodată se poate constata o globalizare crescătoare a pieţelor de capitaluri. „Evoluând într – un cadru multinaţional, apare ca evidentă dorinţa unor întreprinderi de a – şi creşte capitalul în mai multe ţări. Atragerea lor spre diferitele pieţe financiare este dată şi de concurenţa tot mai acută între aceste pieţe, dornice să majoreze „partea” lor în activitatea mondială. Concurenţa între pieţele de capitaluri influenţează autorităţile naţionale de control spre o evoluţie a mentalităţilor favorabilă recursului la normele contabile internaţionale.”

Preview document

Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 1
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 2
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 3
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 4
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 5
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 6
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 7
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 8
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 9
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 10
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 11
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 12
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 13
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 14
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 15
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 16
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 17
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 18
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 19
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 20
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 21
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 22
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 23
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 24
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 25
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 26
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 27
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 28
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 29
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 30
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 31
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 32
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 33
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 34
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 35
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 36
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 37
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 38
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 39
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 40
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 41
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 42
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 43
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 44
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 45
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 46
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 47
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 48
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 49
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 50
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 51
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 52
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 53
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 54
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 55
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 56
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 57
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 58
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 59
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 60
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 61
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 62
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 63
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 64
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 65
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 66
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 67
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 68
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 69
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 70
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 71
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 72
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 73
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 74
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 75
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 76
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 77
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 78
Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială

Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează esenţialmente sub...

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și a Amortizării

Capitolul I Introducere 1.1 Scurt istoric al telecomunicaţiilor pe plan mondial şi în România Revoluţia tehnico-ştiinţifică, trăsătură...

Controlului Financiar Privind Cheltuielile si Veniturile unui Agent Economic – SNP Petrom Bucuresti, Sucursala Peco Braila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Armonizarea Contabilității Românești cu Directivele Europene

Armonizarea contabilitatii românesti cu directivele europene Impunându-si integrarea în concernul tarilor europene, România a depus în ultimul...

Implicatii ale Standerdelor Internationale de Contabilitate

IMPLICATII ALE STANDARDELOR INTERNATIONALE DE CONTABILITATE ASUPRA MODELULUI ROMÂNESC DE CONTABILITATE ADAPTATA LA INFLATIE Cuvinte cheie:...

Analiza Evaluarea și Contabilizarea Activelor Imobilizate

1.CICLUL DE INVESTIRE 1.1.DELIMITARI CONCEPTUALE PRIVIND INVESTITIILE Orice economie dispune de resurse limitate - munca, cunostinte tehnice,...

Ai nevoie de altceva?