Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 10005
Mărime: 103.51KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI” DIN BACAU FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SPECIALIZAREA: CONTABILITATE, AUDIT SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Extras din document

Introducere

Studiul sistemelor contabile comparate porneşte de fiecare dată de la definirea elementelor cadrului teoretic al contabilităţii financiare, identificate în:

- obiectivele informării financiare;

- criteriile de evaluare a calităţii informaţiei financiare;

- problemele măsurării în contabilitate;

- postulatele şi principiile contabile;

- definirea diferitelor elemente care fac parte integrantă din situaţiile financiare ale întreprinderii.

Astăzi, în lume există un evantai larg de sisteme contabile, care au puternice caracteristici şi nuanţe specifice fiecărei ţări, chiar dacă unele au încercat o armonizare a acestora.

Existenţa unei palete largi de sisteme contabile se datorează modului diferit în care au fost elaborate, aplicate şi fundamentate în cadrul unor teorii şi doctrine contabile diferite, componentele edificiului conceptual al contabilităţii.

La problemele ridicate de modul în care sunt tratate elementele edificiului conceptual al contabilităţii trebuie să adăugăm şi modul în care contabilitatea diferitelor ţări răspunde nevoii de a degaja informaţii financiare, care să răspundă tuturor intereselor utilizatorilor de asemenea informaţii, în condiţiile în care astăzi au loc mutaţii majore în evoluţia economiilor naţionale ca urmare a accentuării fenomenului de globalizarea a acestora.

În aceste condiţii se naşte un nou segment al ştiinţei contabilităţii care va purta denumirea de contabilitate comparată, având ca obiect studiul comparativ al celor mai semnificative sisteme de contabilitate din lume, punând în evidenţă modul în care normalizatorii contabili şi utilizatorii de informaţii financiare din diferite ţări preiau şi aplică în practică componentele edificiului conceptual al contabilităţii.

În studiul sistemelor contabile comparate trebuie să ţinem permanent seama de factorii care caracterizează şi influienţează evoluţia contemporană a contabilităţii:

- normalizarea contabilă;

- armonizarea contabilă;

- internaţionalizarea contabilităţii.

Diferentele dintre sistemele de contabilitate apar atat la nivelul grupurilor de societati (intre IFRS si US GAAP), dar mai ales la nivelul conturilor individuale.

Cauze posibile ale diferențelor dintre sistemele contabile

Cercetările întreprinse în domeniul contabilității comparate au încercat, pe de o parte, să inventarieze diferențele care există între sistemele contabile, iar pe de altă parte, să identifice cauzele care au dus la apariția acestor diferențe. Dintre factorii care au influențat în timp evoluția sistemului contabil al unei țări menționăm:

• sistemul economic și politic,

• sistemul juridic (de drept),

• modul de finanțare a întreprinderilor.

• fiscalitatea,

• nivelul de inflație,

• legăturile economice și politice dintre țări, profesia contabilă, alți factori (religia, accidentele istorice, exportul sau impunerea regulilor contabile de țările mai puternice, importul regulilor și practicilor contabile dintr-o altă țșra sau alte țări),

• cultura etc.

În ultimul timp diferentele dintre sistemele contabile naționale s-au estompat datorită proceselor de armonizare, convergență și conformitate contabila.

Armonizarea (acordul dintre national, european si international) este folosita, in special, in legatura cu punerea de acord a reglementarilor contabile din statele membre ale uniunii Europene prin intermediul directivelor europene.

Armonizarea contabilă internaţională apare :

- ca o necesitate la nivel internaţional, impusă de cerinţele utilizatorilor de informaţii financiar-contabile, de a avea date cât mai relevante şi comparabile în timp şi spaţiu;

- ca o cerinţă a globalizării economiilor naţionale, care au impus noi forme de organizarea a entităţilor economice;

- ca o consecinţă a globalizării în continuă creştere a pieţelor de capital, care implică o concurenţă tot mai mare;

- cerută fiind de tendinţa tot mai mare de privatizare a unor întreprinderi, care trec din proprietatea statului în sectorul privat;

- ca o dorinţă a societăţilor comerciale de aplicare a unui sistem contabil uniform, care să confere o convergenţă optimă între sistemul intern de informare şi cel extern.

Convergenta contabila : indreptarea spre acelasi punct a unor structuri sau sisteme contabile, prin inlaturarea diferentelor dintre ele. Cel mai cunoscut exemplu este proiectul de convergenta dinte US GAAP si IFRS. In anul 2002 intre IASB organismul international de normalizare si FASB, normalizatorul american, a fost semnat un memorandum (lrtrorwalk Agreement) prin care se obligau sa realizaza convergenta standardelor lor contabile.

Preview document

Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 1
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 2
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 3
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 4
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 5
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 6
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 7
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 8
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 9
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 10
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 11
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 12
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 13
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 14
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 15
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 16
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 17
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 18
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 19
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 20
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 21
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 22
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 23
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 24
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 25
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 26
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 27
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 28
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 29
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 30
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 31
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 32
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 33
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 34
Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Asemanari si Deosebiri intre Sistemul Contabil din America si Referentialul International.doc
  • Asemanari si Deosebiri intre Sistemul Contabil din America si Referentialul International.ppt

Alții au mai descărcat și

Piața Capitalurilor în România

CAPITOLUL I PIETELE DE CAPITAL  CONCEPT, CAPITALUL FINANCIAR SI CAPITALUL REAL 1.1. Conceptul de bursa Bursa este unul din stâlpii economici...

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS, în România și Statele Unite ale Americii

Capitolul I. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia

CAPITOLUL I NOȚIUNI PRIVIND CONVERGENȚA ȘI NORMALIZAREA CONTABILITĂȚII 1.1 Procesul de reformă contabilă și de asimilare a IAS / IFRS în România...

Sisteme contabile - România - SUA - Marea Britanie

Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creatii ale spiritului omenesc pe care fiecare bun gospodar ar trebui s-o foloseasca in gospodaria...

Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie

Introducere Lucrarea de față urmărește să realizeze un studiu comparativ intre sistemul contabil american și cel britanic. Cele două sisteme fac...

Implicații ale standerdelor internaționale de contabilitate

IMPLICATII ALE STANDARDELOR INTERNATIONALE DE CONTABILITATE ASUPRA MODELULUI ROMÂNESC DE CONTABILITATE ADAPTATA LA INFLATIE Cuvinte cheie:...

Contabilitate anglo-saxonă

INTRODUCERE Pentru a investi in afara, intreprinzatorii trebuie sa aiba la dispozitie informatii privind situatia si performanta financiara a...

Te-ar putea interesa și

Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din Statele Unite ale Americii și referențialul internațional. proiecte de convergență

INTRODUCERE Datorită faptului că diferite componente ale edificiului conceptual al conta¬bilităţii au fost elaborate, aplicate şi fundamentate în...

Ai nevoie de altceva?