Aspecte Teoretice si Practice privind Decontarile cu Furnizorii la SC Pinminox SRL

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Aspecte Teoretice si Practice privind Decontarile cu Furnizorii la SC Pinminox SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 113 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lucia Popa-Paliu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CUPRINS:
Introducere 5
1 Consideraţii generale privind decontările cu furnizorii la la S.C. Pinminox
S.R.L. 7
1.1 Noţiuni şi structuri privind datoriile unităţii 7
1.2 Definirea conţinutului şi structura datoriilor din relaţiile cu furnizorii 10
1.3 Prezentarea generală a S.C. Pinminox S.R.L. 12
1.3.1 Caracterizarea societăţi din punct de vedere organizatoric 12
1.3.2 Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari la
S.C. Pinminox S.R.L. 14
1.3.3 Evoluţia situaţiei patrimoniale în contextul modificării volumului datoriilor
la S.C. Pinminox S.R.L. 20
2 Organizarea contabilităţii decontărilor cu furnizorii 24
2.1 Conturile utilizate pentru evidenţa decontărilor cu furnizorii 24
2.2 Contabilitatea datoriilor din cumpărări de pe credit comercial 26
2.2.1 Contabilitatea datoriilor din cumpărări de bunuri şi servicii pe credit
comercial 29
2.2.2 Contabilitatea datoriilor din cumpărări de imobilizări pe credit comercial
37
2.3 Contabilitatea datoriilor din cumpărări pe credit cambial 39
2.4 Contabilitatea datoriilor neexigibile din cumpărări pe credit 42
2.5 Contabilitatea avansurilor acordate şi a ambalajelor de restituit 45
3 Studiu de caz privind decontprile cu furnizorii la S.C. Pinminox S.R.L 50
3.1 Monografia contabilă a decontărilor cu furnizorii din cumpărări de bunuri
şi servicii pe credit comercial la S.C. Pinminox S.R.L. 50
3.2 Monografia contabilă a decontărilor cu furnizorii din cumpărări de imobilizări
pe credit cambial la S.C. Pinminox S.R.L. 52
3.3 Monografia contabilă a datoriilor neexigibile la S.C. Pinminox S.R.L. 56
3.4 Monografia contabilă a avansurilor acordate şi a ambalajelor de restituit la
S.C. Pinminox S.R.L. 57
Concluzii şi propuneri 60
ANEXE 62
BIBLIOGRAFIE 111

Extras din document

INTRODUCERE

Activitatea societăţilor comerciale indiferent de specificul profitului fiecăreia se bazează pe relaţiile cu furnizorii, clienţii, creditorii, organele fiscale ale statului, instituţii bancare, etc.

Tema aleasă respectiv „Aspecte teoretice şi practice privind decontările cu furnizorii la S.C. Pinminox S.R.L. îmi va oferi posibilitatea de a-mi pune în valoare cunoştinţele acumulate de-a lungul a trei ani de studii.

Am ales să dezbat acest subiect datorită complexităţii de operaţii ce trebuie tratate cu seriozitate de fiecare societate în parte ţinând cont de importanţa existenţei furnizorilor pentru buna desfăşurare a activităţi acesteia.

Lucrarea este structurată în trei capitole principale fiecare la rândul lor dezvoltate în subcapitole ce tratează probleme diferite ale temei atât din punct de vedere teoretic cât şi practic.

Primul capitol intitulat „Consideraţii generale privind decontările cu furnizorii la S.C. Pinminox S.R.L. este structurat la rândul său în trei subcapitole în care am subliniat generalităţi privind datoriile datoriile unităţi , punând accent pe structura datoriilor faţă de furnizori. Am prezentat de asemenea societatea din punct de vedere organizatoric, am analizat principali indicatori economico- financiari şi situaţia patrimonială precum şi evoluţia acestora de la un exerciţiu financiar la altul.

Cel de-al doilea capitol „Organizarea contabilităţii decontărilor cu furnizorii” cuprinde partea teoretică a lucrării unde voi dezvolta cunoştinţele despre conturile utilizate pentru evidenţa decontărilor cu furnizorii, avansurile acordate şi ambalajele care circulă în sistem de restituire, posibilităţile de cumpărare precum şi cele de plată a furnizorului.

Cel de-al treilea capitol dar nu cel din urmă, este cel mai important în tratarea lucrării deoarece reprezintă un studiu privind operaţiile practice privind decontările cu furnizorii. Acest capitol se referă strict la operaţiile înregistrate de societatea comercială Pinminox S.R.L. în relaţiile cu furnizorii. La fel ca în orice societate, indiferent de obiectul de activitate, relaţiile faţă de furnizori sunt vitale, nu există afacere care să nu necesite achiziţii, de orice natură. În cadrul societăţilor care au ca şi obiect de activitate comerţul, achiziţiile sunt inevitabile, activitatea de comerţ se bazează pe cumpărări şi vânzări.

Prezenta lucrare m-a făcut să analizez activitatea societăţilor şi să tratez cu seriozitate orice amănunt care, sper eu, mă va ajuta să dovedesc o importanţă deosebită a decontărilor cu furnizori.

1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DECONTĂRILE CU FURNIZORII LA S.C. PINMINOX S.R.L.

1.1. Noţiuni şi structuri privind datoriile unităţii

Pentru realizarea obiectului lor de activitate, unităţile intră în relaţii cu diferite persoane fizice şi juridice, care în contabilitate se numesc terţi.

Exemplu: furnizori, clienţi, salariaţi, asociaţi, bugetul statului, diverşi creditori şi debitori.

Aceste relaţii se reflectă în contabilitate sub forma datoriilor şi creanţelor a căror durată nu depăşeşte, de regulă, un an.

Datoriile se grupează astfel:

• Datorii comerciale faţă de furnizori;

• Datorii faţă de salariaţi:

• Datorii faţă de bugetul de asigurări sociale:

• Datorii faţă de bugetul statului;

• Datorii faţă de asociaţi;

• Datorii faţă de diverşi creditori.

Datoriile comerciale faţă de furnizori reprezintă o categorie prezentă la toate societăţile deoarece oricare dintre aceste mai are nevoie de mărfuri, materii prime, materiale sau chiar automobile.

S.C. Pinminox S.R.L. fiind o societate al cărei domeniu de activitate este comerţul cu ridicata, comerţul cu amănuntul, activităţi import – export, relaţiile cu furnizorii sunt foarte extinse.

Datoriile faţă de furnizori se vor achita fie cu chitanţă, ordin de plată sau bilet la ordin. Fiind societate comercială cu obiectul de activitate comerţ aceasta are angajaţi pe măsură ce se ocupă de buna funcţionare a societăţii. Relaţiile întreprinderii cu salariaţii se concretizează în calculul şi plata drepturilor salariale, a sporurilor şi adaosurilor, a premiilor, a indemnizaţiilor pentru concedii de odihnă şi a celor pentru incapacitate de temporară de muncă plătite din fondul de salarii şi al altor drepturi in bani şi/sau în natură datorate de unitatea patrimonială personalului pentru munca prestată şi care se suportă din fondul de salarii.

Salariul negociat precum şi sporurile şi adaosurile reprezintă mărimi brute din care se deduc sumele corespunzătore impozitului pe venitul din salarii,contribuţia datorată de atât de angajator cât si de angajat la asigurările sociale,la fondul de şomaj,asigurările sociale de sănătate ,contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, comision cărţi de muncă şi contribuţia pentru concedii de muncă şi boli profesionale.

Reţinerile astfel efectuate reprezintă datorii ale unităţii economice faţă de organismul în beneficiul căruia au avut loc, din salariul brut negociat de salariaţi cu conducerea unităţii rămâne salariul net ce reprezintă restul de plată de achitat către aceştia. Strâns legate de datoriile faţă de personal, pe bază legală, sunt stabilite şi alte obligaţii ale unităţii pentru formarea unor fonduri de asigurare şi protecţie socială, precum şi pentru alte scopuri.

Impozitul pe profit reprezintă unul din principalele venituri bugetare şi se calculează în conformitate cu prevederile Legii nr. 414/2002 cu aplicare de la 01.07.2002. Cota procentuală de bază privind impozitul pe profit este de 16%.

Pentru determinarea impozitului pentru profit trebuie să calculăm profitul din care se scad deducerile prevăzute de lege şi se adună cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal rezultând astfel profitul impozabil.

Asupra profitului impozabil se aplică cota de 16% şi se află impozitul pe profit.

Profit = venituri – cheltuieli = 817.112,92 – 808.156,50 = 8.956,42 lei

Profit impozabil = profit – deduceri + cheltuieli nedeductibile

Profit impozabil = 8.956,42 + 2.927,00 + 6.411,00 = 18.294,42 lei

Impozit pe profit = 16% * profit impozabil

= 16% * 18.294,42 = 2.927,10 lei

Impozitul pe profit este achitat la bugetul statului prin ordin de plată sau foaie de vărsământ către Trezoreria Finanţelor Publice a Municipiului Tg-Jiu.

Taxa pe valoare adăugată aşa cum a fost reglementată prin Legea 345/01.06.2002 reprezintă un impozit indirect, suportat de consumatori, dar care este calculat în cote procentuale de fiecare agent economic, în funcţie de valoarea bunurilor şi serviciilor vândute.

Valoarea adăugată reprezintă diferenţa dintre vânzările şi cumpărările aferente aceluiaşi stadiu al circuitului economic. Se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoare adăugată activităţile economice privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate contra plată sau operaţiunile asimilate acestora.

Taxa pe valoare adăugată se calculează prin aplicarea cotei standard sau a cotei reduse asupra bazei de impozitare.

În luna decembrie 2008 S.C. Pinminox S.R.L. a avut relaţii atât cu furnizorii cat şi cu clienţii. Cumpărările în cadrul lunii au fost în valoare de 81.703,52 lei TVA aferent acesteia fiind de 15.523,60 lei. Societatea a mai realizat şi datorii din import în valoare de 17.163,00 lei TVA aferent acesteia fiind de 3.260,97 lei, TVA plătit la trecerea în vamă. În total TVA-ul aferent cumpărărilor este în valoare de 18.784,57 lei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Aspecte Teoretice si Practice privind Decontarile cu Furnizorii la SC Pinminox SRL.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI TÂRGU JIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE