Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 113 în total
Cuvinte : 18054
Mărime: 147.44KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lucia Popa-Paliu
UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI TÂRGU JIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

CUPRINS:

Introducere 5

1 Consideraţii generale privind decontările cu furnizorii la la S.C. Pinminox

S.R.L. 7

1.1 Noţiuni şi structuri privind datoriile unităţii 7

1.2 Definirea conţinutului şi structura datoriilor din relaţiile cu furnizorii 10

1.3 Prezentarea generală a S.C. Pinminox S.R.L. 12

1.3.1 Caracterizarea societăţi din punct de vedere organizatoric 12

1.3.2 Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari la

S.C. Pinminox S.R.L. 14

1.3.3 Evoluţia situaţiei patrimoniale în contextul modificării volumului datoriilor

la S.C. Pinminox S.R.L. 20

2 Organizarea contabilităţii decontărilor cu furnizorii 24

2.1 Conturile utilizate pentru evidenţa decontărilor cu furnizorii 24

2.2 Contabilitatea datoriilor din cumpărări de pe credit comercial 26

2.2.1 Contabilitatea datoriilor din cumpărări de bunuri şi servicii pe credit

comercial 29

2.2.2 Contabilitatea datoriilor din cumpărări de imobilizări pe credit comercial

37

2.3 Contabilitatea datoriilor din cumpărări pe credit cambial 39

2.4 Contabilitatea datoriilor neexigibile din cumpărări pe credit 42

2.5 Contabilitatea avansurilor acordate şi a ambalajelor de restituit 45

3 Studiu de caz privind decontprile cu furnizorii la S.C. Pinminox S.R.L 50

3.1 Monografia contabilă a decontărilor cu furnizorii din cumpărări de bunuri

şi servicii pe credit comercial la S.C. Pinminox S.R.L. 50

3.2 Monografia contabilă a decontărilor cu furnizorii din cumpărări de imobilizări

pe credit cambial la S.C. Pinminox S.R.L. 52

3.3 Monografia contabilă a datoriilor neexigibile la S.C. Pinminox S.R.L. 56

3.4 Monografia contabilă a avansurilor acordate şi a ambalajelor de restituit la

S.C. Pinminox S.R.L. 57

Concluzii şi propuneri 60

ANEXE 62

BIBLIOGRAFIE 111

Extras din document

INTRODUCERE

Activitatea societăţilor comerciale indiferent de specificul profitului fiecăreia se bazează pe relaţiile cu furnizorii, clienţii, creditorii, organele fiscale ale statului, instituţii bancare, etc.

Tema aleasă respectiv „Aspecte teoretice şi practice privind decontările cu furnizorii la S.C. Pinminox S.R.L. îmi va oferi posibilitatea de a-mi pune în valoare cunoştinţele acumulate de-a lungul a trei ani de studii.

Am ales să dezbat acest subiect datorită complexităţii de operaţii ce trebuie tratate cu seriozitate de fiecare societate în parte ţinând cont de importanţa existenţei furnizorilor pentru buna desfăşurare a activităţi acesteia.

Lucrarea este structurată în trei capitole principale fiecare la rândul lor dezvoltate în subcapitole ce tratează probleme diferite ale temei atât din punct de vedere teoretic cât şi practic.

Primul capitol intitulat „Consideraţii generale privind decontările cu furnizorii la S.C. Pinminox S.R.L. este structurat la rândul său în trei subcapitole în care am subliniat generalităţi privind datoriile datoriile unităţi , punând accent pe structura datoriilor faţă de furnizori. Am prezentat de asemenea societatea din punct de vedere organizatoric, am analizat principali indicatori economico- financiari şi situaţia patrimonială precum şi evoluţia acestora de la un exerciţiu financiar la altul.

Cel de-al doilea capitol „Organizarea contabilităţii decontărilor cu furnizorii” cuprinde partea teoretică a lucrării unde voi dezvolta cunoştinţele despre conturile utilizate pentru evidenţa decontărilor cu furnizorii, avansurile acordate şi ambalajele care circulă în sistem de restituire, posibilităţile de cumpărare precum şi cele de plată a furnizorului.

Cel de-al treilea capitol dar nu cel din urmă, este cel mai important în tratarea lucrării deoarece reprezintă un studiu privind operaţiile practice privind decontările cu furnizorii. Acest capitol se referă strict la operaţiile înregistrate de societatea comercială Pinminox S.R.L. în relaţiile cu furnizorii. La fel ca în orice societate, indiferent de obiectul de activitate, relaţiile faţă de furnizori sunt vitale, nu există afacere care să nu necesite achiziţii, de orice natură. În cadrul societăţilor care au ca şi obiect de activitate comerţul, achiziţiile sunt inevitabile, activitatea de comerţ se bazează pe cumpărări şi vânzări.

Prezenta lucrare m-a făcut să analizez activitatea societăţilor şi să tratez cu seriozitate orice amănunt care, sper eu, mă va ajuta să dovedesc o importanţă deosebită a decontărilor cu furnizori.

1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DECONTĂRILE CU FURNIZORII LA S.C. PINMINOX S.R.L.

1.1. Noţiuni şi structuri privind datoriile unităţii

Pentru realizarea obiectului lor de activitate, unităţile intră în relaţii cu diferite persoane fizice şi juridice, care în contabilitate se numesc terţi.

Exemplu: furnizori, clienţi, salariaţi, asociaţi, bugetul statului, diverşi creditori şi debitori.

Aceste relaţii se reflectă în contabilitate sub forma datoriilor şi creanţelor a căror durată nu depăşeşte, de regulă, un an.

Datoriile se grupează astfel:

• Datorii comerciale faţă de furnizori;

• Datorii faţă de salariaţi:

• Datorii faţă de bugetul de asigurări sociale:

• Datorii faţă de bugetul statului;

• Datorii faţă de asociaţi;

• Datorii faţă de diverşi creditori.

Datoriile comerciale faţă de furnizori reprezintă o categorie prezentă la toate societăţile deoarece oricare dintre aceste mai are nevoie de mărfuri, materii prime, materiale sau chiar automobile.

S.C. Pinminox S.R.L. fiind o societate al cărei domeniu de activitate este comerţul cu ridicata, comerţul cu amănuntul, activităţi import – export, relaţiile cu furnizorii sunt foarte extinse.

Datoriile faţă de furnizori se vor achita fie cu chitanţă, ordin de plată sau bilet la ordin. Fiind societate comercială cu obiectul de activitate comerţ aceasta are angajaţi pe măsură ce se ocupă de buna funcţionare a societăţii. Relaţiile întreprinderii cu salariaţii se concretizează în calculul şi plata drepturilor salariale, a sporurilor şi adaosurilor, a premiilor, a indemnizaţiilor pentru concedii de odihnă şi a celor pentru incapacitate de temporară de muncă plătite din fondul de salarii şi al altor drepturi in bani şi/sau în natură datorate de unitatea patrimonială personalului pentru munca prestată şi care se suportă din fondul de salarii.

Salariul negociat precum şi sporurile şi adaosurile reprezintă mărimi brute din care se deduc sumele corespunzătore impozitului pe venitul din salarii,contribuţia datorată de atât de angajator cât si de angajat la asigurările sociale,la fondul de şomaj,asigurările sociale de sănătate ,contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, comision cărţi de muncă şi contribuţia pentru concedii de muncă şi boli profesionale.

Reţinerile astfel efectuate reprezintă datorii ale unităţii economice faţă de organismul în beneficiul căruia au avut loc, din salariul brut negociat de salariaţi cu conducerea unităţii rămâne salariul net ce reprezintă restul de plată de achitat către aceştia. Strâns legate de datoriile faţă de personal, pe bază legală, sunt stabilite şi alte obligaţii ale unităţii pentru formarea unor fonduri de asigurare şi protecţie socială, precum şi pentru alte scopuri.

Impozitul pe profit reprezintă unul din principalele venituri bugetare şi se calculează în conformitate cu prevederile Legii nr. 414/2002 cu aplicare de la 01.07.2002. Cota procentuală de bază privind impozitul pe profit este de 16%.

Pentru determinarea impozitului pentru profit trebuie să calculăm profitul din care se scad deducerile prevăzute de lege şi se adună cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal rezultând astfel profitul impozabil.

Asupra profitului impozabil se aplică cota de 16% şi se află impozitul pe profit.

Profit = venituri – cheltuieli = 817.112,92 – 808.156,50 = 8.956,42 lei

Profit impozabil = profit – deduceri + cheltuieli nedeductibile

Profit impozabil = 8.956,42 + 2.927,00 + 6.411,00 = 18.294,42 lei

Impozit pe profit = 16% * profit impozabil

= 16% * 18.294,42 = 2.927,10 lei

Impozitul pe profit este achitat la bugetul statului prin ordin de plată sau foaie de vărsământ către Trezoreria Finanţelor Publice a Municipiului Tg-Jiu.

Taxa pe valoare adăugată aşa cum a fost reglementată prin Legea 345/01.06.2002 reprezintă un impozit indirect, suportat de consumatori, dar care este calculat în cote procentuale de fiecare agent economic, în funcţie de valoarea bunurilor şi serviciilor vândute.

Valoarea adăugată reprezintă diferenţa dintre vânzările şi cumpărările aferente aceluiaşi stadiu al circuitului economic. Se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoare adăugată activităţile economice privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate contra plată sau operaţiunile asimilate acestora.

Taxa pe valoare adăugată se calculează prin aplicarea cotei standard sau a cotei reduse asupra bazei de impozitare.

În luna decembrie 2008 S.C. Pinminox S.R.L. a avut relaţii atât cu furnizorii cat şi cu clienţii. Cumpărările în cadrul lunii au fost în valoare de 81.703,52 lei TVA aferent acesteia fiind de 15.523,60 lei. Societatea a mai realizat şi datorii din import în valoare de 17.163,00 lei TVA aferent acesteia fiind de 3.260,97 lei, TVA plătit la trecerea în vamă. În total TVA-ul aferent cumpărărilor este în valoare de 18.784,57 lei.

Preview document

Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 1
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 2
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 3
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 4
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 5
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 6
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 7
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 8
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 9
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 10
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 11
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 12
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 13
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 14
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 15
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 16
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 17
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 18
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 19
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 20
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 21
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 22
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 23
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 24
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 25
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 26
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 27
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 28
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 29
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 30
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 31
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 32
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 33
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 34
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 35
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 36
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 37
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 38
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 39
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 40
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 41
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 42
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 43
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 44
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 45
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 46
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 47
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 48
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 49
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 50
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 51
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 52
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 53
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 54
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 55
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 56
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 57
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 58
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 59
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 60
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 61
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 62
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 63
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 64
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 65
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 66
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 67
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 68
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 69
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 70
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 71
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 72
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 73
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 74
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 75
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 76
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 77
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 78
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 79
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 80
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 81
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 82
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 83
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 84
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 85
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 86
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 87
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 88
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 89
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 90
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 91
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 92
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 93
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 94
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 95
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 96
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 97
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 98
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 99
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 100
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 101
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 102
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 103
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 104
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 105
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 106
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 107
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 108
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 109
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 110
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 111
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 112
Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL - Pagina 113

Conținut arhivă zip

  • Aspecte Teoretice si Practice privind Decontarile cu Furnizorii la SC Pinminox SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Contabilitatea Furnizorilor

ARGUMENT Lucrarea de fata îşi propune sã redea într-o maniera detaliata ansamblul de operaţiuni economice şi financiare realizate de o...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare intreprindere a unei ridicate performante economice si financiare si a unei competitivitati viabile, in...

Studiu Privind Recunoașterea în Contabilitate a Reducerilor Comerciale și Financiare

Capitolul I Contabilitatea decontărilor cu terţii 1.1 Noţiuni generale Întreprinderile îşi desfăşoară activitatea în contextul unui sistem...

Monografie Contabila

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE In contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana asistam in ultimii ani la o evolutie rapida a sistemului contabil...

Contabilitatea Decontarilor cu Furnizorii si Clientii la SC Siemens VDO Romania SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.1. SIEMENS VDO – ISTORIE SI PROGRES Infiintata in Germania in 1847, la inceput intr-un magazin...

Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL

CAPITOLUL I DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ȘI CONTABILITATEA PRODUSELOR FINITE 1.1. Bilanțul contabil În...

Organizarea contabilității la o firmă de panificație

INTRODUCERE Activitatea de obţinerea produselor de panificaţie reprezintă una dintre cele mai vechi preocupări ale omului şi totodată una dintre...

Ai nevoie de altceva?