Audit financiar contabil privind imobilizările corporale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 5650
Mărime: 125.89KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ. dr. Caloian Florentin
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Cuprins

1. Cadrul legislativ-normativ al misiunii de audit.3

2. Obiectivele misiunii de audit financiar-contabil privind imobilizarile corporale.3

3. Sistemul de documente primare si fluxul lor informational.4

4. Monografie contabila.5

5. Tehnici si proceduri de audit financiar-contabil.20

5.1. Studiu general prealabil.22

5.2. Control documentar contabil.22

5.3. Control total si control prin sondaj.23

5.4. Control faptic.23

5.5. Confirmarile externe.23

6. Riscul in auditul financiar-contabil .23

7. Probe de audit.24

8. Importanta relativa a pragului de semnificatie si a riscului de erori.28

9. Exprimarea opiniei de audit.30

10. Raportul de audit.30

Extras din document

1. Cadrul legislativ-normativ al misiunii de audit

Cadrul legislativ normativ in baza caruia se desfasoara misiunea de audit financiar-contabil privind imobilizarile corporale, cuprinde:

o Legea contabilitatii, legea nr. 82/1991, republicata 2008;

o OMFP nr. 3055/2009 pentru apobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene;

o Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

o Standardul International de Contabilitate nr.16 (IAS 16) – Imobilizari corporale;

o Standardul International de Contabilitate nr. 36 (IAS 36) – Deprecierea activelor.

2. Obiectivele misiunii de audit financiar-contabil privind imobilizarile corporale

o Verificarea documentelor primare privind imobilizarile din punct de vedere al respectarii conditiilor de fond si de forma.

o Verificarea tranzactiilor privind intrarea de imobilizari corporale prin achizitie din punct de vedere al:

a) costului de achizitie;

b) modului de contabilizare.

o Verificarea tranzactiilor privind obtinerea imobilizarilor corporale din productie proprie – costul de productie.

o Verificarea tranzactiilor privind intrarea in patrimoniu – cu titlu gratuit din punct de vedere al evaluarii imobilizarilor corporale la nivelul valorii juste.

o Verificarea tranzactiilor privind intrarile de imobilizari prin subventii, conform urmatoarelor procedee:

• P1: prin care se evidentiaza concomitant atat valoarea de intrare cat si valoarea subventiei

• P2: prin care valoarea subventiei e de dusa din valoarea de intrare

o Verificarea tranzactiilor privind amortizarea imobilizarilor corporale din punct de vedere al:

a) Codului Fiscal - metoda liniara

- metoda degresiva

- metoda accelerata;

b) IAS 16 - metoda SOFTY - metoda progresiva

- metoda regresiva;

- metoda procentajului de utilizare.

o Verificarea tranzactiilor privind casarea imobilizarilor, dupa cazurile:

- casare in conditiile in care imobilizarea este complet amortizata;

- casare in conditiile in care imobilizarea nu este complet amortizata (partial amortizata).

o Verificarea tranzactiilor privind vanzarea imobilizarilor corporale din punct de vedere al compararii pretului de vanzare cu valoarea ramasa neamortizata.

o Verificarea tranzactilor privind inventarierea patrimoniului, dupa cum urmeaza:

- inventarierea fizica;

- inventarierea valorica.

o Verificarea tranzactiilor privind reevaluarea imobilizarilor corporale.

o Verificarea tranzactiilor privind subventiile pentru investitii.

o Verificarea tranzactiilor privind calamitatile naturale, din punct de vedere al deductibilitatii fiscale, a valorii ramase neamortizate.

3. Sistemul de documente primare si fluxul lor informational

Pentru verificare, auditorul utilizeaza urmatoarele documente primare:

a) Factura de cumparare

b) Factura de vanzare

c) Jurnal de vanzari

d) Jurnal de cumparari

e) Deconturi de TVA

f) NIR-uri

g) Proces verbal de punere in functiune

h) Foaie de calcul a amortizarilor

i) Registrul jurnal

j) Balanta de verificare

4. Monografie contabila

Aplicatia 1

La data de 16 decembrie N, entitatea „A” a achizitionat un utilaj de la entitatea „B” la costul de 10.000 lei,TVA 24%. Achitarea datoriei fata de furnizorul de imobilizari se realizeaza ulterior prin transfer bancar.

Entitatea decide ca durata de utilizare economica sa coincida cu durata normala de functionare de 4 ani, preluata din Catalog. Metoda utilizata de intreprindere este cea degresiva.

a) Inregistrarea utilajului ca imobilizare corporala:

%

2131

„Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)” = 404

„Furnizori de imobilizari” 12.400 lei

10.000 lei

4426

„T.V.A. deductibila” 2.400 lei

b) Plata prin banca a furnizorului:

404

„Furnizori de imobilizari” = 5121

„Conturi curente la banci” 12.400 lei

c)Inregistrarea amortizarii

Rata amortizarii liniare = 100 / 4 = 25%

Rata amortizarii degresive = 25% x 1,5 = 37,5%

Anul N+1:

Amortizare degresiva = 10.000 x 37,5% = 3.750 lei

Amortizare liniara = 10.000 / 4 = 2.500 lei

Amortizarea degresiva este mai mare decat cea liniara, astfel incat, pe parcursul anului N, entitatea va utiliza metoda de amortizare degresiva.

Preview document

Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 1
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 2
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 3
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 4
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 5
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 6
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 7
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 8
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 9
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 10
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 11
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 12
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 13
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 14
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 15
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 16
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 17
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 18
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 19
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 20
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 21
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 22
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 23
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 24
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 25
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 26
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 27
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 28
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 29
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 30
Audit financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Audit Financiar Contabil Privind Imobilizarile Corporale.docx

Alții au mai descărcat și

Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale

1.1 Dualismul contabil Pentru a putea vorbi despre un dualism contabil consideram oportuna definirea notiunii de sistem contabil. Prin sistem...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

IAS 16 - Imobilizari Corporale

PARTEA I Introducere În martie 1982 Consiliul IASC a aprobat norma IAS 16 ,,Contabilitatea imobilizarilor corporale“. Ultima revizuire a...

Imobilizarile Necorporale

Capitolul I Delimitari privind contabilitatea imobilizarilor necorporale Activele imobilizate sau fixe, denumite si active pe termen lung,...

Riscuri de Audit

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare mi-am propus să scot în evidenţă responsabilitățile și riscurile care pot apărea pe parcursul derulării unei...

Audit Financiar Contabil privind Stocurile

1. Prezentarea Cadrului legislativ privind stocurile - OMFP 3055/ 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Aplicații expert contabil

1. Studiu de caz privind ambalajele. Societatea BAS livreaza societatii AFM SA marfa in valoare de 250.000 lei; 500 bucati de ambalaje la 50...

Te-ar putea interesa și

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005

5.1. Auditul stocurilor Obiectivele de audit s-au bazat pe: - Exhaustivitate: sa ne asiguram ca toate stocurile detinute de societate au fost...

Audit - SC Prodplast

Auditul financiar contabil privind imobilizarile corporale 1. Stabilirea cadrului legislativ normativ privind imobilizarile corporale: "...

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

MOTIVATIA TEMEI Pe parcursul celor trei semestre, cursul de audit mi-a dat convingerea ca se poate profesa o astfel de meserie noua , cu succes,...

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

AUDITUL FINANCIAR PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE Etapa 1. Prezentarea cadrului legislativ-normativ privindmisiunea de audit a imobilizărilor...

Auditul financiar privind imobilizările corporale

1.Cadrul legislativ-normativ al misiunii de audit Cadrul legislativ normativ in baza caruia se desfasoara misiunea de audit financiar-contabil...

Auditul financiar contabil privind imobilizările corporale

1. Cadrul legislativ privind imobilizarile corporale • Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale • Legea nr. 11/1991 privind combaterea...

Ai nevoie de altceva?