Audit Financiar Contabil privind Stocurile

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 4442
Mărime: 40.31KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Caloian Florentin
Academia de Studii Economice Bucuresti

Cuprins

1. Prezentarea Cadrului legislativ privind stocurile

2. Prezentarea obiectivelor misiunii de audit financiar contabil privind stocurile

3. Sistemul de documente primare si fluxul lor informational

4. Monografia contabila

5. Aplicarea procedeelor si tehnicilor de audit

6. Prezentarea probelor de audit financiar contabil

7. Riscul de audit

8. Importanta relativa a riscului de erori si pragul lor de semnificatie

9. Prezentarea opiniei de audit

10. Prezentarea raportului de audit statutar

11. Bibliografie

Extras din document

1. Prezentarea Cadrului legislativ privind stocurile

- OMFP 3055/ 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene

- Legea contabilitatii, legea nr. 82/1991, republicata in in Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 18/06/2008

- Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal

- H.G. nr. 97 din 19.03.1994 pentru modificarea H.G. nr. 58/1994 privind reglementarea diferentelor favorabile din reevaluarea stocurilor de valori materiale la unele produse ale caror preturi se stabilesc sub supravegherea Ministerului Finantelor, precum si a diferentelor favorabile de curs valutar rezultate ca urmare a deprecierii cursurilor in lei ale valutelor la unele banci comerciale cu capital majoritar de stat, publicata in M.Of. nr. 80 din 29.03.1994

- IAS 2: Stocuri

2. Prezentarea obiectivelor misiunii de audit financiar contabil

privind stocurile

1. Evaluarea la intrare a stocurilor de materii prime

2. Identificarea stocurilor la nivelul patrimoniului entităţii. Asigurarea faptului că stocurile există şi sunt deţinute de societate.

3. Evaluarea corectă la ieşire a stocurilor , conform metodei FIFO. Asigurarea faptului că ieşirile de stocuri au fost corect contabilizate conform FIFO.

4. Urmărirea consecvenţei în aplicarea metodei contabile de evaluare la ieşire a stocurilor. Se urmăreşte exactitatea în aplicarea metodei contabile privind stocurile.

5. Verificarea reflectării tranzacţiilor derulate în perioada corectă, urmărind respectarea principiului independenţei exerciţiului.

6. Se verifică exhaustivitatea informaţiei privind stocurile de materii prime.

7. Prezentarea informaţiei în situaţiile financiare în conformitate cu cerinţele contabile.

8. Identificarea stocurilor depreciate şi greu vandabile şi verificarea constituirii de provizioane necesare.

9. Se verifica daca stocurile cu o mişcare lentă sau fără mişcare au fost corect evaluate, la valoarea netă realizabilă.

10. Analiza şi urmarirea dreptului de proprietate asupra bunurilor de natura stocurilor în cadrul entităţii.

3. Sistemul de documente primare si fluxul lor informational

-Factura de cumparare - Balanta de Verificare

- Factura de vanzare

- Bon de primire

-Jurnal Cumparari

- Bon de predare transfer restituire

- Jurnal vanzari

- Bon de predare a materialelor refolosibile la magazie

- Nota Intrare Receptie

- Bon de predare a semifabricatelor la magazie

- decont TVA

- Bon de transfer

- Registru Jurnal - Bon de consum

4. Monografia contabila

Aplicatia 1

Societatea X are in stoc la inceputul lunii iulie 2010 materii prime in valoare de 2000 lei. In cursul lunii iulie 2010 au loc urmatoarele operatii: achizitie materii prime in valoare de 1000 lei TVA 24%; consum de materii prime in valoare de 1500 lei. La sfarsitul lunii are loc inventarierea in urma careia se stabileste stocul final faptic de materii prime in valoare de 1700 lei.

Preview document

Audit Financiar Contabil privind Stocurile - Pagina 1
Audit Financiar Contabil privind Stocurile - Pagina 2
Audit Financiar Contabil privind Stocurile - Pagina 3
Audit Financiar Contabil privind Stocurile - Pagina 4
Audit Financiar Contabil privind Stocurile - Pagina 5
Audit Financiar Contabil privind Stocurile - Pagina 6
Audit Financiar Contabil privind Stocurile - Pagina 7
Audit Financiar Contabil privind Stocurile - Pagina 8
Audit Financiar Contabil privind Stocurile - Pagina 9
Audit Financiar Contabil privind Stocurile - Pagina 10
Audit Financiar Contabil privind Stocurile - Pagina 11
Audit Financiar Contabil privind Stocurile - Pagina 12
Audit Financiar Contabil privind Stocurile - Pagina 13
Audit Financiar Contabil privind Stocurile - Pagina 14
Audit Financiar Contabil privind Stocurile - Pagina 15
Audit Financiar Contabil privind Stocurile - Pagina 16
Audit Financiar Contabil privind Stocurile - Pagina 17
Audit Financiar Contabil privind Stocurile - Pagina 18
Audit Financiar Contabil privind Stocurile - Pagina 19
Audit Financiar Contabil privind Stocurile - Pagina 20
Audit Financiar Contabil privind Stocurile - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Audit Financiar Contabil privind Stocurile.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. FLAVI-COM S.R.L. Societatea comercială FLAVI-COM este organizată sub formă de societate cu răspundere...

Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale

1. Introducere IAS 2 Stocuri a fost publicat de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate în decembrie 1993. El a înlocuit IAS 2...

Ias 2 - Stocuri

Standardul International de Contabilitate IAS2 1.1. Introducere Demersurile privind compatibilizarea sistemului contabil românesc cu cel mondial...

Auditul Financiar al Salariilor

1. Notiuni generale privind auditul financiar 1.1 Definirea auditului financiar Prin traducerea din Latina a cuvantului “audire” care inseamna...

Audit financiar contabil privind imobilizările corporale

1. Cadrul legislativ-normativ al misiunii de audit Cadrul legislativ normativ in baza caruia se desfasoara misiunea de audit financiar-contabil...

Raport de Audit

Partea I - AUDITAREA FINANCIARĂ PRIVIND STOCURILE Etapa 1. Prezentarea cadrului legislativ privind stocurile 1. Legea nr. 82 din 24.12.1991,...

Auditul financiar privind imobilizările corporale

1.Cadrul legislativ-normativ al misiunii de audit Cadrul legislativ normativ in baza caruia se desfasoara misiunea de audit financiar-contabil...

Te-ar putea interesa și

Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE “MORĂRITUL S.A.” 1.1. Scurt istoric La 01.03.1991, prin Decizia nr.59 a Prefecturii...

Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL

I. Reglementări privind contabilitatea şi situaţiile financiare ale întreprinderii armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005

5.1. Auditul stocurilor Obiectivele de audit s-au bazat pe: - Exhaustivitate: sa ne asiguram ca toate stocurile detinute de societate au fost...

Auditarea Financiara privind Stocurile

AUDITAREA FINANCIARA PRIVIND „STOCURILE” Etapa 1.Cadrul legislativ privind STOCURILE Legea nr. 82 din 24.12.1991, Legea contabilitatii,...

Raport de Audit

Partea I - AUDITAREA FINANCIARĂ PRIVIND STOCURILE Etapa 1. Prezentarea cadrului legislativ privind stocurile 1. Legea nr. 82 din 24.12.1991,...

Planificarea unei misiuni de audit

Introducere Planificarea misiunii de audit este o activitate pe care auditorul trebuie sa o faca din perspectiva logicii pt ca evaluarea...

Auditul Financiar Contabil privind Stocurile

Etapa 1. Prezentarea Cadrului legislativ normativ privind stocurile Principalele acte normative: OMFP 3055/ 2009 pentru aprobarea Reglementarilor...

Auditul Financiar Contabil Privind Stocurile

ETAPA 1. PREZENTAREA CADRULUI LEGISLATIV – NORMATIV PRIVIND STOCURILE Principalele acte normativ – legislative sunt: - OMFP 1752/2005 - Ordinul...

Ai nevoie de altceva?