Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 29828
Mărime: 2.28MB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

- Cuprins

- Partea I-a

- CONCEPTE FUNDAMENTALE PRIVIND AUDITUL

1. Serviciile cu caracter de asigurare

2. Natura auditului

3. Tipurile de audit

4. Calitatea de auditor financiar în România

5. Procesul de audit şi fazele acestuia

6. Riscurile de audit Importanţa relativă

1. Riscurile de audit

2. Importanţa relativă

7. Pragul de semnficaţie.

- AUDIT FINANCIAR , VERIFICAREA ŞI CERTIFICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE

Partea a II-a

MISIUNEA DE BAZĂ ÎN AUDITUL SITUAŢIILOR FINANCIARE

1.Acceptarea mandatului şi contractarea lucrărilor de audit

1.1Acceptarea mandatului

1.2Contractarea lucrărilor de audit

2.Orientarea şi planificarea auditului

2.1.Culegerea de informaţii generale asupra întreprinderii

2.2.Identificarea domeniilor şi sistemelor semnificative

2.3.Redactarea Planului de audit

2.4.Elaborarea Programului de muncă

- 3.Evaluarea controlului intern

3.1Etapele aprecierii controlului intern

3.2.Raportul asupra controlului intern

3.3Importanţa controlului intern pentru auditor

- 4.Controlul conturilor

- 4.1.Elementele probante în audit

- AUDIT FINANCIAR , VERIFICAREA ŞI CERTIFICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE

- 4.2. Programul de control

- 4.3. Tehnici de control pentru obţinerea elementelor probante

- 4.4. Particularităţi privind părţile afiliate (legate)

- 4.5. Ipoteza continuităţii activităţii

- 4.6. Auditul estimărilor contabile

- 5. Examenul situaţiilor financiare

- 5.1. Misiuni iniţiale- soldurile de deschidere

- 5.2. Examenul situaţiilor financiare

- 6. Elemente posterioare închiderii exerciţiului

- 6.1. Fapte descoperite până la data raportului

de audit

- 6.2 Fapte descoperite după data raportului de audit,

- dar înaintea publicării situaţiilor financiare

- AUDIT FINANCIAR , VERIFICAREA ŞI CERTIFICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE

- 6.3 Fapte descoperite după publicarea situaţiilor financiare

- 7. Utilizarea lucrărilor altor specialişti

- 7.1. Utilizarea lucrărilor unui alt auditor

- 7.2. Examenul lucrărilor auditorului intern

- 7.3. Utilizarea lucrărilor unui expert

- 8. Alte lucrări necesare încheierii misiunii

- 8.1. Chestionarul sfârşitului lucrărilor

- 8.2. Notă de sinteză

- 8.3. Scrisoare de afirmare

- 9. Raportul de audit

- 9.1. Rolul raportului de audit

- 9.2. Conţinutul raportului de audit

- 9.3. Opinia auditorului

- 9.4. Situaţii care conduc la formularea altei opinii decât

opinia fără rezerve

- 9.5. Elementele de bază ale raportuluui de audit

- 10. Documentarea lucrărilor de audit

- 10.1. Dosarul exerciţiului

- 10.2. Dosarul permanent

Extras din document

1.Serviciile cu caracter de asigurare

Pe măsură ce societatea noastră devine mai complexă, factorii de decizie se confruntă cu o probabilitate tot mai mare de a primi informaţii incorecte.

Acest fapt se explică prin mai multe motive:

- Distanţa din ce în ce mai mare între informaţii şi utilizatori;

- Părtinirea şi motivele personale ale furnizorului de informaţii;

- Volumul foarte mare al datelor;

- Existenţa unor tranzacţii comerciale foarte complexe.

- Persoanele care poartă răspunderea luării deciziilor economice fac apel la serviciile cu caracter de asigurare pentru a îmbunătăţii fiabilitatea şi relevanţa informaţiilor pe care le utilizează ca bază în procesul de luare a deciziilor.

- Serviciile cu caracter de asigurare sunt valoroase deoarece persoana care oferă asigurarea respectivă este independentă şi este percepută ca fiind nepărtinitoare faţă de informaţiile pe care le examinează.

- Serviciile cu caracter de asigurare pot fi prestate de auditori financiari, experţi contabili , contabili autorizaţi sau o serie de alţi specialişti.

- Una dintre categoriile de servicii cu caracter de asigurare oferită de experţii contabili o reprezintă serviciile de certificare.

- Serviciul de certificare este un tip de serviciu cu caracter de asigurare, prin care firma de audit emite un comunicat în formă scrisă, în care exprimă o concluzie privind fiabilitatea unei declaraţii scrise unei terţe părţi.

- Există trei categorii de servicii de certificare:

a) Auditul situaţiilor financiare istorice;

b) Revizuire situaţiilor financiare istorice;

c) Alte servicii de certificare.

- Auditul situaţiilor financiare istorice. Este o formă de serviciu de certificare prin care auditorul emite un raport în formă scrisă, exprimând o opinie privind conformitatea aspectelor semnificative ale situaţiilor financiare cu principiile contabile general acceptate.

- Auditele reprezintă forma predominantă de servicii cu caracter de asigurare oferite de firmele de audit.

- Atunci când prezintă informaţiile sub formă de situaţii financiare, clientul face o serie de aserţiuni în legătură cu starea sa financiară şi cu rezultatele activităţilor sale.

- Utilizatorii externi care se bazează pe aceste situaţii financiare pentru a lua decizii economice fac referinţă la raportul auditorului ca la un indicator al fiabilităţii situaţiilor respective. Ei preţuiesc asigurarea oferită de auditor datorită independenţei lui faţă de client şi datorită cunoştiinţelor sale în domeniul raportării financiare.

- Scopul efecturii unui audit obişnuit al situaţiilor financiare de către un auditor independent constă în exprimarea unei opinii privind măsura în care aceste situaţii financiare prezintă o imagine fidelă, sub toate aspectele semnificative, a poziţiei financiare, a rezultatelor exploatării şi a fluxurilor de trezorerie în conformitate cu principiile contabile general acceptate.

- Revizuirea situaţiilor financiare istorice. Este un alt tip de serviciu de certificare oferit de experţii contabili şi contabilii autorizaţi.

- Numeroase companii care nu sunt cotate la bursele de valori doresc să ofere o anumită asigurare în ceea ce priveşte situaţiile financiare fără a suporta costul unui audit.

- În timp ce un audit oferă un nivel înalt de asigurare, un serviciu de revizuire nu oferă decât o asigurare moderată în ceea ce priveşte situaţiile financiare şi necesită mai puţine informaţii probante care să justifice acest nivel de certificare. O simplă revizuire( trecere în revistă) este deseori suficientă pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor şi poate fi realizată de firma de expertiză contabilă la un tarif mult mai redus decât un audit.

- Alte servicii de certificare. Experţii contabili şi contabilii autorizaţi prestează numeroase alte servicii de certificare.

- O mare parte din aceste servicii reprezintă o prelungire firească a auditului situaţiilor financiare istorice, în măsura în care utilizatorii caută asigurări independente privind alte tipuri de informaţii. De exemplu, băncile solicită deseori debitorilor lor să angajeze un expert contabil pentru a obţine o asigurare în ceea ce priveşte respectarea de către debitor a anumitor clauze financiare din contractul de împrumut.

- Experţii contabili oferă şi asigurări privind eficacitatea mecanismelor de control intern ale unui client vizând activităţile de raportare financiară.

- Experţii contabili pot certifica şi informaţiile din situaţiile financiare previzionale ale unui client, situaţii care sunt deseori utilizate în scopul obţinerii de resurse financiare.

- Se estimează că cererea pentru servicii de asigurare a unor tipuri diferite de informaţii va creşte semnificativ, datorită noilor tipuri de riscuri cu care se confruntă întreprinderea şi datorită creşterii numărului de surse de informaţii disponibile.

- Totuşi una dintre deosebirile importante dintre serviciile de certificare şi alte servicii cu caracter de asigurare constă în potenţiala concurenţă cu care se confruntă firmele de expertiză contabilă atunci când oferă aceste alte servicii cu caracter de asigurare. Piaţa altor forme de asigurări este deschisă şi concurenţilor care nu au statut de auditor financiar, expert contabil sau contabil public autorizat. Pe piaţa acestor servicii, experţii contabili şi contabilii publici autorizaţi se vor confrunta probabil cu o concurenţă din partea firmelor care oferă servicii în domeniul studiilor de piaţă.

- Un avantaj concurenţial de care se bucură firmele de experetiză contabilă pe piaţa serviciilor cu caracter de asigurare constă în reputaţia lor privind competenţa şi independenţa.

- Firmele de expertiză contabilă prestează numeroase alte servicii care, în general, nu se încadrează în sfera serviciilor cu caracter de asigurare.

- Trei exemple specifice de servicii fără caracter de asigurare pe care le oferă deseori experţii contabili sunt :

1. Servicii de contabilitate şi ţinerea registrelor ;

2. Servicii fiscale;

3. Servicii de consultanţă managerială.

- Scopul principal al unui contract de consultanţă managerială constă în a face o recomandare pentru management, în timp ce scopul fundamental al unui contract de servicii cu caracter de asigurare este de a îmbunătăţi calitatea informaţiilor.

- 2.Natura auditului.

- Termenul “audit”îşi are originea în latinescul “audire” cu semnificaţia de a asculta şi a transmite mai departe. În limba italiană cuvântul “audire” înseamnă “ a asculta”.

- Auditul constă în colectarea şi evaluarea unor probe privind informaţiile, în scopul determinării şi raportării gradului de conformitate a informaţiilor respective cu o serie de criterii prestabilite.

- Auditul ar trebui efectuat de o persoană competentă şi independentă.

Preview document

Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 1
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 2
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 3
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 4
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 5
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 6
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 7
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 8
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 9
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 10
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 11
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 12
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 13
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 14
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 15
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 16
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 17
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 18
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 19
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 20
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 21
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 22
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 23
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 24
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 25
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 26
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 27
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 28
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 29
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 30
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 31
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 32
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 33
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 34
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 35
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 36
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 37
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 38
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 39
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 40
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 41
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 42
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 43
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 44
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 45
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 46
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 47
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 48
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 49
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 50
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 51
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 52
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 53
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 54
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 55
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 56
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 57
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 58
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 59
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 60
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 61
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 62
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 63
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 64
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 65
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 66
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 67
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 68
Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Audit Financiar, Verificarea si Certificarea Situatiilor Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lumea contemporană finanţele publice constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii sociale şi aceasta nu întâmplător....

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Auditul imobilizărilor corporale în cadrul firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Audit Financiar SC Crimpex Service SRL

Societatea de audit financiar-contabil :SC PRIM-AUDIT SRL Sediul :Bd. Dimitrie Cantemir, nr 20, bl. D, scara 3, parter E-mail...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Frauda și eroarea ca obiect al auditului financiar - metode și practici specifice

1. Introducere Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată...

Standardul internațional de contabilitate 33 - rezultatul pe acțiune

1. Introducere Acest standar international de Contabilitate a fost aprobat de consiliu IASC in ianuarie 1997 si a intrat in vigoare pentru...

Te-ar putea interesa și

Audit Financiar Integrat

Audit financiar integrat Termenul "audit" este larg utilizat şi este abordat în situaţii precum auditul situaţiilor legate de respectarea...

Fraudă și Eroare în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND FRAUDA ŞI EROAREA ÎN AUDITUL FINANCIAR 1.1. DEFINIREA CONCEPTELOR DE AUDIT FINANCIAR, FRAUDĂ ŞI EROARE ÎN AUDIT...

Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730

1.1. Introducere Prezentul Standard Internaţional de Audit tratează responsabilitatea audi¬torului de a întocmi documentaţia de audit pentru un...

Riscul de Audit și Pragul de Semnificație

Summary I chose this topic because over the years of college and I studied master audit materials and I liked, I have found interesting. My work...

Auditul financiar intern în condițiile utilizării sistemelor informatice la CN Imprimeria Coresi SA

CAP. 1 Auditul calităţii informaţiei contabile: obiective, realizări şi limite 1.1. Introducere Informaţiile furnizate de intreprinderi stau la...

Organisme de reglementare în domeniul auditului financiar

INTRODUCERE Etimologic cuvântul „audit” înseamnă „ a asculta și a transmite mai departe” atunci când este tradus din latinescul „audire”. Tradus...

Audit Financiar Bancar

Capitolul I . CONCEPTUL DE AUDIT FINANCIAR. 1.1 Introducere Pe masura ce societatea devine mai complexa , factorii de decizie se confrunta cu...

Ai nevoie de altceva?