Audit Fiscal - Impozit pe Dividende

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 6682
Mărime: 71.61KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Proiect la Audit Fiscal, pt anul 4, facultatea ASE - CIG. Am analizat impozitul pe dividende, d.p.d.v. fiscal.

Extras din document

STUDIU DE CAZ PRIVIND IMPOZITUL PE DIVIDENDE LA SOCIETATEA COMERCIALA INTERNATIONAL COMPANY S.R.L.

Societatea comercială International Company are forma juridica de societate cu răspundere limitată, fiind constituita în luna martie a anului 2005. Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane. Societatea comerciala International Company S.R.L. Brasov are sediul sediul in Romania,municipiul Brasov,strada Libertatii, numarul 18.

Obiectul de activitate al societatii este:

-aprovizionare,distribuire,comercializare,vanzare prin magazine si depozite

proprii de produse,bunuri de larg consum din tara si strainatate,

-operatiuni de leasing,intermedieri,reclama si publicitate.

Societatea deţine în întregime capital privat, atât autohton cât şi străin.Asociaţii au subscris şi au vărsat un capital social de 20.000 EUR, la un curs din data subscrierii de 3,35 lei/EUR, total 67.000 RON.

Pentru constituirea capitalului social au participat : Devon Trading Ltd, persoană juridică cu sediul în SUA, cu suma de 15.000 EUR, reprezentând 50.250 RON, adică un procent de 75 % din capitalul social; George Segal, persoană fizică cu cetăţenie italiană, care a participat cu 4.000 EUR, adică 13.400 RON, deţinând 20 % din capitalul social şi Stan Sonia, persoană fizică cu cetăţenie română, care depune la capitalul social 1.000 EUR, adică 3.350 RON, reprezentând 5 % din valoarea acestuia.

La data de 31 decembrie 2005, în urma activităţii desfăşurate, profitul net realizat de societate şi stabilit pe baza bilanţului contabil anual şi a contului de profit şi pierdere este în sumă de 52.000 RON, conform soldului creditor al contului 121 „Profit şi pierdere”, din balanţa sintetică de verificare a conturilor.

Asociaţii societăţii decid repartizarea profitului net pe următoarele destinaţii conform prevederilor legale:

- rezerve legale 3.350 RON

- alte rezerve 10.000 RON

- dividende asociaţi: 38.650 RON, proporţional cu cota de participare la capitalul social, astfel:

• Devon Trading Ltd 38.650 RON x 75 % = 28.987,50 RON

• George Segal 38.650 RON x 20 % = 7.730 RON

• Stan Sonia 38.650 RON x 5 % = 1.932,50 RON

În acelaşi timp cu plata dividendelor nete, firma calculează şi evidenţiază pe cote diferenţiate, obligaţiile fiecărui asociat, de plată la bugetul statului privind impozitul pe dividende, astfel :

Beneficiar

suma brută Dividende Cota Impozit

Datorat Dividende

suma netă Data plăţii Documentul de plata şi numărul

Devon Trading Ltd 28.987,50 10 % 2898,75 26.088,76 28.05.04 Extras de cont 45

George Segal 7730 5 % 386,50 7343,50 03.06.04 Registru de casa 104

Stan Sonia 1932,50 5% 96,62 1835,87 07.07.04 Registru de casa 126

Total 38.650 x 3381,88 35268,13 x x

Verificat,

Înregistrările efectuate în evidenţa contabilă a societăţii comerciale International Company SRL, referitoare la operaţiile menţionate mai sus , au la baza aplicarea Legii contabilităţii nr.82/ 1991, republicată şi a Regulamentului său de aplicare.

Preview document

Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 1
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 2
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 3
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 4
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 5
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 6
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 7
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 8
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 9
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 10
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 11
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 12
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 13
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 14
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 15
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 16
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 17
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 18
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 19
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 20
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 21
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 22
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 23
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 24
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 25
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 26
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 27
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 28
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 29
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 30
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 31
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 32
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 33
Audit Fiscal - Impozit pe Dividende - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Audit Fiscal - Impozit pe Dividende.doc
  • cadru legislativ.doc
  • contract.doc
  • obiectiv 1.doc
  • obiectiv 2.doc
  • obiectiv 3.doc
  • obiectiv 4.doc
  • raport final.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Contabilitatea Ambalajelor

INTRODUCERE Indiferent de gradul de dezvoltare economica a unei tari, marfurile produse si comercializate sunt de neconceput fara ambalaj. In...

Auditul Fiscal rivind Impozitul pe Profit

CAPITOLUL I FISCALITATE SI GESTIUNE FISCALA 1.1. GENERALITATI Necesitatea unei bune administrari a fiscalitatii la nivelul intreprinderii poate...

Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA

1. Prezentarea societăţii SC INSTAL SA BUCURESTI Societatea comercială SC INSTAL SA BUCURESTI a fost înfiinţată în anul 1990, având ca principal...

Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL

1.Aspecte teoretice si legislative privind fiscalitatea in Romania In conditiile intrarii intr-o noua etapa- Romania ca stat membru al Uniunii...

Raport de Evaluare - SC Danubiana SA

GENERALITĂŢI I. 1. CERTIFICARE - Afirmaţiile susţinute în prezentul raport sunt reale şi corecte. - Analizele, opiniile şi concluziile din...

Evaluarea Intreprinderii

I. REZUMATUL FAPTELOR PRINCIPALE SI AL CONCLUZIILOR IMPORTANTE Obiectul evaluarii il reprezinta S.C GLOBAL SRL cu sediul in Str.Oltului, Nr.17,...

Impozitul pe Veniturile Microîntreprinderii

Microîntreprinderea- prin care înţelegem o organizaţie alcătuită din una sau mai multe persoane, care desfăşoară activităţi, utilizînd de regulă...

Ai nevoie de altceva?