Audit intern la Primăria Bordei Verde

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 14074
Mărime: 90.38KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nita Dorina

Cuprins

CAPITOLUL 1. AUDITUL INTERN-NOŢIUNI INTRODUCTIVE 4

1.2. Obiectivele si sfera de activitate a auditului public intern 9

1.3. Organizarea auditului public intern 10

1.4. Tipuri de audit intern 16

1.5. Funcţia de audit intern 17

CAPITOLUL 2. AUDIT INTERN LA PRIMARIA BORDEI VERDE 19

2.1.Pregătirea misiunii de audit intern 19

2.2.P – 05 Analiza riscurilor 30

2.3.Stabilirea factorilor de analiză a riscurilor şi a ponderilor acestora 33

2.4.Stabilirea nivelului şi punctajului total al riscului 33

2.5.Clasarea operaţiilor pe baza analizei riscurilor 39

2.6.Programul de audit intern 50

2.7.Programul interveţiei la faţa locului 54

Concluzii 56

Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Într-o economie globală şi bazată pe cunoştinţe, în care informaţia reprezintă al doilea factor important după resursele umane, auditul şi controlul sistemelor informaţionale devine din ce în ce mai important, ca urmare a impactului competitive pe care îl are tehnologia informaţiei asupra mediului de afaceri. Mediul economic, tehnologia, se află în continuă schimbare. Ceea ce a fost valabil ”ieri”, poate fi depăşit ”mâine”. În consecinţă, menţinerea echilibrului necesită permanente acţiuni corective.

Nu puţini sunt cei care se întreabă care sunt implicaţiile globalizării economice şi mai ales cum va influenţa creşterea continuă a cerinţelor de informare, profesia de auditor. Cunoscând cerinţele din prezent pentru această profesie şi având ca model o dezvoltare economică normală ce se previzionează, care sunt limitele şi provocările acestei profesii pentru viitor? Auditorul viitorului se va confrunta şi în multe cazuri deja se confruntă, cu competiţia agenţilor fiscali, consultanţilor de afaceri, contabililor necalificaţi, analiştilor financiari şi a diverşilor alţi consultanţi. De aceea auditorii trebuie să se axeze pe punctele lor tari tradiţionale, precum independenţa şi grija pentru interesul public, prin migrarea către activităţi cu o valoare adăugată înaltă, urmărind să-şi dezvolte cunoştinţele printr-o perfecţionare continuă. Orice profesie, şi cea de auditor, are drept caracteristică fundamentală acceptarea responsabilităţii acesteia faţă de public. Interesul public reprezintă binele comunităţii de indivizi şi instituţii pe care o deserveşte un auditor profesionist.

Auditorii au un rol important în societate. Investitorii, creditorii, angajatorii şi alte segmente ale comunităţii de afaceri, precum şi guvernul şi publicul în sens larg se bazează pe auditori în ceea ce priveşte menţinerea integrităţii şi eficienţei situaţiilor finaciare, securităţii sistemelor informaţionale, contabilizarea şi raportarea financiară corectă. De aceea, atitudinea şi comportamentul auditorilor în procesul de furnizare a unor astfel de servicii au impact deosebit asupra bunăstării economice a comunităţii şi ţării din care fac parte. Această poziţie avantajoasă poate fi menţinută doar în condiţiile în care auditorii fac cunoscut faptul că serviciile lor sunt realizate la cel mai înalt grad de performanţă şi în concordanţă cu cerinţele etice corespunzătoare unei astfel de performanţe.

Funcţia de auditor intern are o apariţie relativ recentă în viaţa unei întreprinderi sau instituţii. Apariţia auditorilor interni a fost generată de criza economică din anul 1929 din S.U.A., care în perioada crizei au căpătat cunoştinţe necesare, şi au fost folosiţi şi în continuare.

Deşi ei au lărgit puţin căte puţin domeniul de aplicare, funcţia de audit intern este încă la primii ei paşi, astfel că doar începând cu anii ’80 originalitatea şi particularităţile auditului intern se conturează cu adevărat.

Se poate spune, “Auditorul intern nu este cineva care face lucrurile, ci este cineva care priveşte cum sunt făcute aceste lucruri”.

Motivul pentru care am ales această temă, a fost curiozitatea, provocarea şi dorinţa de a învăţa ceva nou, şi am plecat de la ideea domnului profesor universitar doctor în economie Emil Horomnea.

“Adevărata avere se măsoară astăzi în cantitatea şi calitatea informaţiei deţinute la un moment dat. Întreaga evoluţie a societăţii omeneşti este grevată pe amplificarea continuă a capacităţii de informare. Mileniul în care am intrat este cel al civilizaţiei multimedia şi al informaţiei structurate sistemic”.

CAPITOLUL 1. AUDITUL INTERN-NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1.1. Definirea conceptului de audit

Pentru înţelegerea clară a auditului intern este trebuie să se clarifice o serie de elemente de substanţă care constituie temeiul acestui domeniu de activitate sau funcţii a unei entităţi. În acest sens se pot aduce trei argumente majore susţinute de realitate:

- un prim argument este că auditul intern reprezintă o funcţie de asistenţă acordată managementului, ceea ce face ca munca auditorului este de consultanţă pe care o asigură tuturor celor cu care acesta vine în contact.

Preview document

Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 1
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 2
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 3
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 4
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 5
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 6
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 7
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 8
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 9
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 10
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 11
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 12
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 13
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 14
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 15
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 16
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 17
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 18
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 19
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 20
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 21
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 22
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 23
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 24
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 25
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 26
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 27
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 28
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 29
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 30
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 31
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 32
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 33
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 34
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 35
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 36
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 37
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 38
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 39
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 40
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 41
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 42
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 43
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 44
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 45
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 46
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 47
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 48
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 49
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 50
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 51
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 52
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 53
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 54
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 55
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 56
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 57
Audit intern la Primăria Bordei Verde - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Audit Intern la Primaria Bordei Verde.doc

Alții au mai descărcat și

Misiune de audit - achiziții publice

I. Prezentarea institutiei Direcţia de munca solidaritate socială şi familie a judeţului Constanta este organizată şi funcţionează în baza...

Contabilitatea și Auditul Creanțelor

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie obiectivă şi veridică,...

Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara

1. PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT INTERN Această etapă cuprinde procedurile: - iniţierea auditului: P01- Ordinul de serviciu, P02 – Declaraţia...

Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL

1. Pregătirea misiunii de audit intern Pregătirea misiunii de audit public intern consta în: Întocmirea şi aprobarea ordinului de serviciu; -...

Audit public intern în instituție publică

CAP.I PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE INSTITUTIA XXXXXXXXX este institutie publica , avand CODUL UNIC de inregistrare R XXXXXXX FORMA JURIDICA :...

Proiect Audit

Am analizat in detaliu capitolul 1 in prima parte a referatului, si am continuat in cea de-a doua parte cu tratarea unei cerinte din celorlalte 29...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Auditul Financiar al Salariilor

1. Notiuni generale privind auditul financiar 1.1 Definirea auditului financiar Prin traducerea din Latina a cuvantului “audire” care inseamna...

Ai nevoie de altceva?