Audit Intern vs Control Intern

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Audit Intern vs Control Intern.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Auditul intern vs Controlul intern
1. Definitie - control intern si audit intern 1
2. Obiectivele generale control intern si audit intern 1
3. Rolul controlului intern vs rolul auditului intern 2
4. Caracteristici - audit intern si control intern 4
Concluzii 6
Anexa - Palela Controlul intern vs Audit intern 7
Bibliografie 8

Extras din document

1. Definitii control intern si audit intern

Conceptele de control intern şi audit intern, deşi diferite, au o serie de elemente care le apropie şi altele care le diferenţiază, ceea ce creează suficiente confuzii chiar printre specialişti.

Audit public intern - activitatea funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii publice; ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare.

Controlul intern este format din ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale , in vederea administrarii fondurilor in mod economic, eficient si eficace, care include structurile organizatorice , metodele si procedurile.

Contextul aparitiei Auditului Intern: Criza economica din 1929-SUA. Intreprinderile incep organizarea Cabinetelor de Audit Intern, apar astfel cele doua categoriide auditori auditori externi si auditori interni.

Aparitia temenului Control Intern: Încă din anii 1960-70, Ordinul Francez al Experţilor Contabili, Camera Comisarilor de Conturi au delimitat şi au definit această noţiune. Auditorii externi, comisarii de conturi, experţii contabili au fost primii din Franţa care au dezvoltat şi au aprofundat noţiunea de Control Intern.

2. Obiectivele generale control intern si audit intern

- Controlul intern are urmatoarele obiective generale:

- realizarea, la un nivel corespunzator de calitate, a atributiilor institutiilor publice, stabilite in

concordanta cu propria lor misiune, in conditii de regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta;

- protejarea fondurilor publice impotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;

- respectarea legii, a reglementarilor si deciziilor conducerii;

- dezvoltarea si intretinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare si

difuzare a datelor si informatiilor financiare si de conducere, precum si a unor sisteme si proceduri de informare publica adecvata prin rapoarte periodice.

- Obiectivele auditului public intern sunt:

a) asigurarea obiectivă şi consilierea, destinate să îmbunătăţească sistemele şi activităţile entităţii publice;

b) sprijinirea îndeplinirii obiectivelor entităţii publice printr-o abordare sistematică şi metodică, prin care se evaluează şi se îmbunătăţeşte eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor administrării.

3. Rolul controlului intern vs rolul auditului intern

Controlul intern are rolul de a contribui la :

• Respectarea politicilor manageriale (deciziilor conducerii) si a reglementarilor legale, precum si la indeplinirea cu regularitate, in mod economic, eficace si eficient a sarcinilor stabilite;

• Utlilizarea optima si eficienta a resurselor, protejarea activelor prin prevenirea si detectarea abaterilor, erorilor si a fraudelor;

• Efectuarea si mentinerea de înregistrari contabile corecte si complete, sistematizarea si prezentarea informatiilor necesare diferitelor categorii de utilizatori prin intermediul situatiilor financiare, conform unui referential contabil adoptat.

Auditul intern are următoarele roluri :

• Verificarea conformităţii activităţilor din entitatea economică auditată cu politicile, programele şi managementul acestuia, în conformitate cu prevederile legale;

• Evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi nefinanciare dispuse şi efectuate de către conducerea unităţii în scopul creşterii eficienţei activităţii entităţii economice;

• Evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaţiilor financiare şi nefinanciare destinate conducerii pentru cunoaşterea realităţii din entitatea economică;

• Protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel.

Fisiere in arhiva (1):

  • Audit Intern vs Control Intern.doc

Alte informatii

Raportari financiare - master Finante corporative- 2010