Audit Public Intern

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Audit Public Intern.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 15 fisiere doc de 100 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bianca Preda

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

SC SIROFLEX SRL

DIRECTIA DE AUDIT PUBLIC INTERN

Nr. 123456/ 12.03.2007

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu:

Ø Prevederile Legii nr.672/2002 privind auditul public intern;

Ø Planul de audit public intern pe anul 2004, aprobat de catre conducerea ministerului;

Se va executa o misiune de audit public intern, în perioada 12.03.2007 15.04.2007 cu tema Executia bugetului propriu de venituri si cheltuieli al SC SIROFLEX SRL pe anul 2006.

Echipa de audit public intern va fi formata din dul &.Nelu, auditor în cadrul Serviciului auditului public intern al aparatului propriu din cadrul Directiei de Audit Public Intern.

Scopul misiunii este de a asigura conducerea SC SIROFLEX SRL ca activitatea directiei supuse auditarii se desfasoara în conformitate cu normele legale în vigoare si cu procedurile scrise.

Obiectivele misiunii de audit public intern sunt: analiza si evaluarea activitatii auditate din perspectiva conformitatii, identificarea deficientelor si formularea recomandarilor pentru corectarea acestora.

Mentionam ca se va efectua un audit de regularitate si de sistem, iar supervizarea misiunii de audit public intern va fi asigurata de catre dna Cojanu Maria.

DIRECTOR

Declaratia de independenta

Numele si prenumele: &&&. NELU

Data: 12.03.2007

Misiunea de audit public intern: Evaluarea activitatii de audit public intern din cadrul SC SIROFLEX SRL

Incompatibilitati în legatura cu entitatea/structura auditata Da Nu

Ati avut/aveti vreo relatie oficiala, financiara sau personala cu cineva care ar putea sa va limiteze masura în care puteti sa va interesati, sa descoperiti sau sa constatati slabiciuni de audit în orice fel?

*

Aveti idei preconcepute fata de persoane, grupuri, organizatii sau obiective care ar putea sa va influenteze în misiunea de evaluare a activitatii de audit public intern?

*

Ati avut/aveti functii sau ati fost/sunteti implicat(a) în ultimii 3 ani într-un alt mod în activitatea entitatii/structurii ce va fi evaluata?

*

*

Ati fost implicat în elaborarea si implementarea sistemelor de Control ale entitatii/structurii ce urmeaza a fi evaluata?

*

Sunteti sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv cu conducatorul entitatii/structurii ce va fi evaluata sau cu membrii organului de conducere colectiva?

*

Aveti vreo legatura politica, sociala care ar rezulta dintr-o fosta angajare sau primirea de redevente de la vreun grup anume, sau organizatie sau nivel guvernamental?

*

Ati fost implicat în desfasurarea misiunilor de audit public intern care au fost realizate de entitatea/structura ce urmeaza a fi evaluata? *

*

Aveti vreun interes financiar direct/indirect la entitatea/structura ce va fi evaluata? *

Daca în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personala, externa sau organizationala care ar putea sa afecteze abilitatea dvs. de a lucra si de a face rapoartele de evaluare impartiale, notificati seful compartimentului de audit public intern de urgenta?

*

Auditor,

Supervizor: COJANU MARIA

Se completeaza de catre Supervizor

1. Incompatibilitatile personale (a se trece din pagina anterioara)

2. Pot fi negociate/diminuate incompatibilitatile?

Daca da, explicati cum anume

Data si semnatura

Fisiere in arhiva (15):

 • 10Test nr.8.doc
 • 11Fisa de identificare si analiza a problemei.doc
 • 12Nota centralizatoare.doc
 • 13Directia de audit public intern - Introducere.doc
 • 14Recomandari.doc
 • 1ORDIN DE SERVICIU.doc
 • 2Declaratie de independenta.doc
 • 3Lista centralizatoare.doc
 • 4Colectarea informatiilor.doc
 • 5Analiza riscurilor.doc
 • 6TABEL PUNCTE TARI SI PUNCTE SLABE.doc
 • 7Program de audit.doc
 • 8Programul interventiei.doc
 • 9Minuta sedintei de deschidere.doc
 • Proiect Audit Public Intern.doc

Alte informatii

Univ Spiru Haret Master:Audit Financiar Contabil An I/sem I