Audit Public Intern in Institutie Publica

Imagine preview
(7/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Audit Public Intern in Institutie Publica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 83 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAP.I PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE 3
CAP.II PREZENTAREA DIRECTIEI GENERALE AUDIT INTERN Sectorul Audit Intern Iasi 4
CAP.III DERULAREA UNEI MISIUNI DE AUDIT PUBLIC INTERN PRIVIND EVALUAREA, PRIN PRISMA MANAGEMENTULUI RISCURILOR ŞI A CONTROLULUI INTERN, A SISTEMULUI „SALARIZARE” 6
3.1. PREGATIREA MISIUNII 8
3.1.1. ORDIN DE SERVICIU 8
3.1.2. DECLARATIA DE INDEPENDENTA 9
3.1.3. NOTIFICAREA DECLANSARII MISIUNII DE AUDIT INTERN 10
3.1.4. COLECTAREA INFORMATIILOR 12
3.1.5. ANALIZA RISCURILOR 13
3.1.5.1.LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR (ACTIVITĂŢILOR) AUDITABILE 13
3.1.5.2.IDENTIFICAREA RISCURILOR ASOCIATE OBIECTELOR AUDITABILE 14
3.1.5.3. STABILIREA NIVELULUI ŞI PUNCTAJULUI TOTAL AL RISCULUI 16
3.1.5.4.TABELUL PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE 19
3.1.6. ELABORAREA PROGRAMULUI DE AUDIT INTERN 22
3.1.7. SEDINTA DE DESCHIDERE 28
3.2.INTERVENTIA LA FATA LOCULUI 29
3.2.1. COLECTAREA DOVEZILOR 29
3.2.1.1.FORMULARUL DE EVALUARE A CONTROLULUI INTERN ŞI LISTĂ A VERIFICĂRILOR 29
3.2.1.2.CHESTIONAR DE CONTROL INTERN 40
3.2.1.3. TESTE 43
3.2.1.4.PISTA DE AUDIT 59
3.2.1.5.FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. 1 61
3.2.2. CONSTATAREA SI RAPORTAREA IREGULARITATILOR 64
3.2.3. REVIZUIREA DOCUMENTELOR DE LUCRU 66
3.2.4. SEDINTA DE INCHIDERE 67
3.3. RAPORTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN 68
3.3.1. PROIECTUL RAPORTULUI DE AUDIT 68
3.4. URMARIREA RECOMANDARILOR 73
3.5. SUPERVIZAREA 74
CAP.IV ANEXE 75
CAP.V BIBLIOGRAFIE 84

Extras din document

CAP.I PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE

INSTITUTIA XXXXXXXXX este institutie publica , avand CODUL UNIC de inregistrare R XXXXXXX

FORMA JURIDICA : Forma juridica DE STAT

DENUMIREA INSTITUTIEI PUBLICE - INSTITUTIA XXXXXXXXX

SEDIUL INSTITUTIEI - Sediul se stabileste in Municipiul , Str. B-dul MIHAI EMINESCU nr.7

OBIECTUL SOCIETATII : Siguranta nationala si ordine publica

FORTA DE MUNCA: INSTITUTIA XXXXXXXXX are personal cu contract de munca nedeterminat , cu repectarea prevederilor Legii 218/2002, Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi cu modificãri prin Legea nr. 353/2003

Contabilitatea , in cadrul INSTITUTIA XXXXXXXXX , se tine in compartiment distinct , cu personal angajat cu pregatire de specialitate .

Organizarea si tinerea contabilitatii revine Contabilului Sef , care coordoneaza activitatea economica in cadrul inspectoratului.

ORGANIGRAMA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR – CONTABIL :

In cadrul INSTITUTIA XXXXXXXXX inregistrarile in contabilitate se fac in mod cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor dupa data de intocmire sau de intrare a acestora in unitate cat si de consum. Cu ajutorul programului « CONT » la sfarsitul lunii se emite jurnalul partial care cuprinde toate inregistrarile din luna respectiva si tine loc de nota contabila.

La sfarsitul lunii dupa inchiderea jurnalului financiar, jurnalului materiale, jurnalului calculului costului mediu ponderat , jurnalului privind amortizarea mijloacelor fixe supuse amortizarii, se da in calcul balanta de verificare analitica si sintetica.

Cu acest program se realizeaza transferul datelor in programul informational “Situatii informative” , unde se evidentiaza cheltuielile pe articole bugetare, cu incadrarea in bugetul de cheltuieli cat si necesarul de credite pentru luna urmatoare.

Programul contabil “CONT” este un program informatic de contabilitate, complex , care cuprinde pe langa contabilitatea patrimoniala , contabilitatea financiara si deschiderile de credit si utilizarea lor pe capitole, alineate si articole bugetare, iar cu ajutorul lui pot fi vizualizate toate modificarile patrimoniale , atat sintetice cat si analitice. Este un program informatic care prelucreaza informatia contabila pana la nivel de bilant, realizand automat si anexele la darea de seama contabila.

CAP.II PREZENTAREA DIRECTIEI GENERALE AUDIT INTERN Sectorul Audit Intern Iasi

Sector Audit Intern Iasi , face parte din structura Directiei Generale Audit Intern din cadrul Ministerului XXXXXXX, este o structura subordonata direct ministrului si realizeaza misiuni de audit in toate judetele moldovei si la toate structurile ministerului.

Misiunile de audit sunt clasificate ca “secret de serviciu”, de aceea in misiune mea de audit voi prezenta date, opinii, constatari, concluzii care nu au legatura cu rezultatele misiunii de audit formulate de auditorii Sectorului Audit Iasi la INSTITUTIA XXXXXXXXX

Organizaţia este rezultatul unui proces de organizare a unui grup de oameni, având ca scop realizarea unor obiective comune, care prin anvergură şi complexitatea lor nu pot fi realizate de către o singură persoană.

Auditul public intern, ca structură distinctă impusă prin lege, are rolul de a evalua şi de a da o asigurare fundamentală şi obiectivă managementului asupra gradului de funcţionalitate, atât pe ansamblul sistemului de control intern, cât şi pe fiecare formă concretă de manifestare a acestuia, conform cadrului metodologic şi procedural şi practicii recunoscute în domeniu.

Procedura reprezintă succesiunea paşilor care trebuie urmaţi pentru realizarea unei activităţi, iar procesul este modul concret în care se desfăşoară lucrurile.

În activităţile specifice auditului intern, comunicarea este necesară încă din etapa fundamentării planului de audit intern anual, pentru a identifica acele domenii/sisteme care necesită declanşarea misiunilor de audit intern (Normele profesionale de audit intern IIA – norma 2020 – Comunicare şi aprobare). De asemenea, planificarea misiunii de audit trebuie să asigure comunicarea eficientă a scopului şi a ariei de cuprindere a acesteia, conducerii unităţii. Desfăşurarea misiunii de audit intern presupune atât culegerea informaţiilor, evaluarea/prelucrarea acestora, cât şi emiterea unor opinii, raportarea concluziilor, implementarea recomandărilor, adică procedee specifice comunicării interumane menite să asigure atingerea obiectivelor. (Normele profesionale de audit intern IIA – norma 2400 – Comunicarea rezultatelor)

Fisiere in arhiva (1):

  • Audit Public Intern in Institutie Publica.doc

Alte informatii

Este un proiect complex, care cuprinde un audit de sistem la o institutie publica