Audit Public Intern - Pregatirea Misiunii de Audit Public Intern

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Audit Public Intern - Pregatirea Misiunii de Audit Public Intern.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Afanase Constantin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Introducere pag.4
Pregatirea misiunii de audit public intern pag.5
1.Ordinul de serviciu pag.5
2.Declaratia de independent pag.6
3.Notificarea privind declansarea misiunii de audit public intern pag.8
4.Colectarea si prelucrarea informatiilor pag.9
4.1.Colectarea informatiilor pag.9
4.2.Prelucrarea informatiilor pag.10
5.Identificarea obiectelor auditabile pag.11
5.1.Obiectul auditabil pag.11
5.2.Identificarea obiectelor auditabile pag.11
5.3.Lista centralizatoare a obiectelor auditabile pag.11
6.Riscul pag.12
6.1.Definitie pag.12
6.2.Analiza riscului pag.12
6.3.Fazele analizei riscurilor pag.12
6.4.Masurarea riscurilor pag.13
6.4.1.Criterii utilizate pentru masurarea probabilitatii de aparitie a riscului pag.13
6.4.2.Masurarea gravitatii consecintelor evenimentelor pag.14
6.5.Metoda-model de analiza a riscurilor pag.14
7.Elaborarea tematicii in detaliu a misiunii de audit public intern pag.16
7.1.Programul de audit public intern pag.16
7.2.Programul preliminary al interventiilor la fata locului pag.17
8.Deschiderea interventiei la fata locului pag.17
8.1.Sedinta de deschidere pag.17
8.2.Minuta sedintei de deschidere pag.18
9.Notificarea privind realizarea interventiei la fata locului pag.19
Bibliografie pag.20

Extras din document

INTRODUCERE

Auditul public intern – reprezintă o activitate funcţională independentă şi obiectivă care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activitatea entităţii publice. Ajută entitatea public să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere, bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administraţie.

Auditul, reprezintă examinarea de către o persoană independentă şi competentă a fidelităţii reprezentărilor contabile şi financiare, a constituit şi constituie cheia de boltă pentru probitatea şi credibilitatea tranzacţiilor economice. Termenul de audit reprezintă o examinare profesională a unei informaţii,în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente,prin raportarea la un criteriu sau standard de calitate.

Auditul public intern este definit ca ”activitatea funcţional,independentă şi obiectivă care dă asigurări şi consiliere pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii publice”. Potrivit ariei de definire a auditului public intern, se poate spune că este activitatea care are legături, interferenţe, condiţionări majore cu toate laturile activităţii unei entităţi economico-sociale, ceea ce-i confer auditului intern,caracterul de activitate atotcuprinzătoare, ”de acoperire” a tuturor activităţilor desfăşurate de entitate economico-socială.

Instituţia publică reprezintă “denumirea generica“ ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţii publice autonome, precum si instituţiile din subordinea acestora,indiferent de formade finanţare a acestora.

PROCEDURA DE DESFASURARE A MISIUNILOR DE AUDIT

Legiuitorul din România a elaborat in vederea implementării activităţii de audit norme generale metodologice privind exercitarea acestui tip de activitate. Normele in cauza au fost structurate astfel încât cuprind modul de organizare a activităţii de audit intern; procedurile si metodele standard utilizate in derularea misiunilor de audit intern precum si modul de implementare a rezultatelor acestei activităţi.

Se va prezenta in continuare metodologia de derulare a unei misiuni de audit intern la entităţile publice.

Pentru aceasta vor fi descrise procedurile si modelele standard ale documentelor utilizate.

Pentru derularea unei misiunii de audit public intern se utilizează procedurile şi modelele standard ale documentelor ce sunt prezentate incontinuare :

Etapele derulării unei misiunii de audit intern

Se parcurg următoarele etape :

E1-Pregatirea misiunii de audit;

E2- Intervenţia la fata locului;

E3- Raportul de audit intern;

E4- urmărirea recomandărilor.

PREGATIREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN

1. Ordinul de serviciu

Ordinul de serviciu se întocmeşte de către auditor şi se aprobă de şeful structurii de audit public intern, pe baza planului anual de audit public intern aprobat de conducătorul entităţii. Ordinul de serviciu reprezintă mandatul de intervenţie dat de către structura de audit public intern.

În cazul misiunilor de audit ad-hoc ordinul de serviciu va fi aprobat de către conducătorul entităţii publice.

Ordinul de serviciu repartizează sarcinile de serviciu auditorilor interni, astfel încât aceştia să poată demara misiunea de audit public intern şi de a stabili supervizorul.

PROCEDURA P - 01 ORDINUL DE SERVICIU

Scopul:

De a repartiza sarcinile de serviciu pe auditori interni, astfel încât aceştia să poată demara misiunea de audit public intern.

Premise:

Ordinul de serviciu reprezintă mandatul de intervenţie dat de către structura de audit public intern, se întocmeşte de către auditori şi se aprobă de către şeful acestei structuri, pe baza planului anual de audit public intern. În cazul misiunilor de audit ad-hoc ordinul de serviciu va fi aprobat de către conducătorul entităţii publice.

Procedura:

Auditorii

1. Întocmesc Ordinul de serviciu pe baza planului anual de audit public intern.

Supervizorul

2. Avizează sau propune modificări la Ordinul de serviciu

Şeful structurii de audit public intern

3. Aprobă Ordinul de serviciu;

4. Repartizează sarcinile de serviciu pe fiecare auditor în parte;

Personalul de secretariat/

auditorii

5. Alocă un număr Ordinului de serviciu;

6. Asigură copii ale Ordinului de serviciu

fiecărui membru al

echipei de audit.

Auditorii

7. Îndosariază Ordinul de serviciu în Dosarul permanent – secţiunea A.

Fisiere in arhiva (1):

  • Audit Public Intern - Pregatirea Misiunii de Audit Public Intern.doc