Audit societatea națională de transport feroviar de călători

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 26057
Mărime: 105.64KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Chersan Ionela

Extras din document

PREZENTAREA SOCIETĂŢII

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători – „CFR Călători” SA, denumită în continuare CFR Călători SA, cu sediul în Municipiul Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, înfiinţată prin HG nr. 584/1998, modificată şi completată în mod corespunzător conform reglementărilor prevăzute în HG nr.274/22.02.2001 şi HG nr.1199/2002, este persoană juridică română, cu capital integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni, este înregistrată în Registrul Comerţului cu nr. J40/9764/98, şi îşi desfășoară activitatea pe baza statutului Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători în conformitate ce legislaţia în vigoare.

OBIECTUL DE ACTIVITATE

CFR Călători SA are ca principal obiect de activitate:

- efectuarea transportului feroviar public de călători de lung parcurs în trafic intern şi internaţional

- efectuarea transportului feroviar în trafic regional şi interregional;

- efectuarea transportului în vagoane specializate de tip poştă, militare, penitenciare şi altele asemenea;

- activitate de metrologie şi de transport rutier;

- alte activităţi conexe sau adiacente transportului feroviar public de călători, cum ar fi: producţie industrială, consultanţă, turism intern şi internaţional, prestări de servicii, transport bazat pe alte tehnologii decât cea feroviară, publicitate, reclamă, editare, tipărire şi difuzare, închirieri de mijloace de transport, exploatare comercială a patrimoniului propriu, comerţ, operaţiuni în valută, declararea, depozitarea şi vămuirea expediţiilor de bagaje şi mesagerii, în calitate de comisionar în vamă, orice alte servicii executate pe bază de contracte sau convenţii în numele terţilor, legate direct sau indirect de activitatea "C.F.R. Călători"-S.A.

ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE

Primul nivel al piramidei ierarhice îl constituie Adunarea Generală a Acţionarilor.

Nivelul doi îl constituie Directorul General.

Nivelul trei este constituit din servicii subordonate Directorul General şi funcţii dependente de acesta (Director Resurse Umane, Directorii Generali Adjuncţi). În unele circumstanţe, DG poate delega autoritatea si responsabilitatea către DGA pentru exercitarea anumitor sarcini/ atribuţii/funcţii.

Nivelul patru este constituit din directorii de specialitate subordonaţi DGA desemnaţi pe sectoare de activitate.

Nivelul cinci este constituit din servicii operative ce urmăresc o logică procesuală a activităţilor desfăşurate, coordonate de directorii de specialitate.

Nivelul şase este constituit din funcţii operaţionale, de execuţie subordonate şefilor de serviciu şi implicit directorilor de specialitate, care sunt direct răspunzătoare de executarea activităţilor procesuale în scopul îndeplinirii obiectului de activitate al SNTFC-CFR Călători SA, respectiv asigurarea condiţiilor de desfăşurare a serviciilor de transport feroviar în conformitate cu obiectivele declarate vis-a vis de aşteptările clienţilor şi reglementările legale în vigoare.

"CFR Călători"-S.A. este condusă de Adunarea Generală a Acţionarilor, care decide asupra politicii economice a acesteia şi asupra activităţii ei, în conformitate cu mandatul primit de la acţionari. Preşedintele Adunării Generale a Acţionarilor este Directorul General al SNTFC CFR Călători SA.

"CFR Călători"-S.A. este administrată de Consiliul de Administraţie, format din 11 membri aleşi de Adunarea Generală a Acţionarilor pe o perioadă de 4 ani. Preşedintele Consiliului de Administraţie este Directorul General al SNTFC CFR Călători SA.

Gestiunea "CFR Călători"-S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori aleşi de Adunarea Generală a Acţionarilor.

SISTEMUL DE CONTROL INTERN

In România, definiția controlului intern este prevăzută la art. 2 lit. d) din Ordonanța

Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată:

“Controlul intern – ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia si cu

reglementările legale, in vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient

si eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele si procedurile.”

Obiectivele generale ale oricărei organizații pot fi grupate in trei categorii:

1. Eficacitatea si eficienta funcționării

Cuprinde obiectivele legate de misiunea entității si de utilizarea, in condiții de

economicitate, eficienta si eficacitate, a resurselor; de asemenea, tot aici sunt incluse și

obiectivele privind protejarea resurselor entității de utilizarea inadecvata sau de pierderi, ca și

identificarea si gestionarea pasivelor.

2. Fiabilitatea informațiilor interne si externe

Include obiectivele legate de tinerea unei contabilități adecvate, ca si de fiabilitatea

Informațiilor utilizate in cadrul entității sau difuzate către terți; în aceasta categorie sunt

incluse și obiectivele privind protejarea documentelor împotriva a două categorii de fraude:

disimularea furtului si distorsionarea rezultatelor.

3. Conformitatea cu legile, regulamentele si politicile interne

Privește obiective legate de asigurarea că activitățile entității se desfășoară în

conformitate cu obligațiile impuse de legi si de regulamente, precum si cu respectarea

politicilor interne.

Aceste obiective generale reprezintă țintele spre care își va orienta activitatea fiecare

persoană, din vârful până în baza piramidei ierarhice. Construirea unui bun sistem de control

intern este un proces de durată, ce reclamă importante eforturi colective si individuale.

Desfășurarea acestui proces se poate finaliza cu realizarea scopului propus, dacă

sunt respectate următoarele principii generale ale controlului intern:

a) adaptat dimensiunii, complexității și mediului specific entității;

b) vizează toate nivelurile de conducere si toate activitățile/operațiunile:

c) este construit cu același “instrumentar” în oricare entitate publică;

d) finalitatea sa constă in asigurarea rezonabilă că obiectivele vor fi atinse;

e) costurile aplicării controlului intern nu trebuie să depășească beneficiile rezultate

din acesta;

f) este guvernat de regulile minimale de management, cuprinse în standardele de

control intern.

Structura mediului de control

Totalitatea formelor de control, stabilite de conducerea societății în vederea desfășurării în bune condiții a activității acesteia, folosirii eficiente a personalului, asigurării realizării politicii manageriale, protecției activelor și înregistrării cu regularitate și acuratețe a mișcărilor patrimoniale, sunt organizate și funcționează respectându-se prevederile legale.

Metodologia și politicile stabilite la nivelul entității asigură viabilitatea și vitalitatea acesteia prin implementarea unui sistem de control intern eficient.

Formele de control exercitate

La nivelul SNTFC ”CFR - Călători”SA, în funcție de momentul în care se exercită, formele de control existente sunt în principal următoarele:

- preventiv – efectuat înaintea aprobării operațiunii și având o diversitate de forme concrete, între care cele mai cunoscute sunt CFP (controlul financiar preventiv) și avizele emise de compartimentele de specialitate;

- ierarhic – operativ executat de persoane cu funcții de conducere în timpul fluxului procesual;

- ulterior – efectuat de regulă de compartimente de control specializate precum Siguranța Circulației, Control Financiar de Gestiune, etc.).

Preview document

Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 1
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 2
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 3
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 4
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 5
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 6
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 7
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 8
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 9
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 10
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 11
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 12
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 13
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 14
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 15
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 16
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 17
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 18
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 19
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 20
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 21
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 22
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 23
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 24
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 25
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 26
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 27
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 28
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 29
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 30
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 31
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 32
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 33
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 34
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 35
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 36
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 37
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 38
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 39
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 40
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 41
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 42
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 43
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 44
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 45
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 46
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 47
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 48
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 49
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 50
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 51
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 52
Audit societatea națională de transport feroviar de călători - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • Audit Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și exercitarea auditului legal la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA

INTRODUCERE EVOLUŢIA AUDITULUI Practicienii de azi, respectiv auditorii sunt moştenitorii unei profesii cu vechi tradiţii. Începutul profesiei...

Ai nevoie de altceva?