Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 24661
Mărime: 148.89KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marcel Ghita
UNIVERSITATEA „ATHENAEUM” FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

CAP.1. CONTEXTUL ORGANIZĂRII ŞI EXERCITĂRII AUDITULUI INTERN. 3

1.1. DEFINIREA ŞI ARIA DE APLICABILITATE A AUDITULUI INTERN. 3

1.2. CONCEPTUL DE AUDIT INTERN. 4

1.3. DEONTOLOGIA AUDITULUI INTERN. 6

CAP.2. SFERA COMPETENŢELOR DE CONTROL ALE CURŢII DE CONTURI A ROMÂNIEI . 9

2.1. NOILE CERINŢE ADRESATE CURŢII DE CONTURI OBIECTIVE STRATEGICE. 10

2.2. ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN AL CURŢII DE CONTURI. 11

CAP. 3. REGLEMENTĂRI NAŢIONALE ALE AUDITULUI PUBLIC INTERN. 13

3.1. CADRUL NORMATIV AL AUDITULUI INTERN. 13

3.2. CADRUL PROCEDURAL AL DESFĂŞURĂRII MISIUNII DE AUDIT INTERN. 16

3.3. ANALIZA RISCURILOR, TEMATICA ÎN DETALIU. 18

CAP.4. CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII JURIDICE AUDITATE. 25

ANEXE. 28

BIBLIOGRAFIE. 80

Extras din document

CAP. 1 CONTEXTUL ORGANIZĂRII ŞI EXERCITĂRII AUDITULUI INTERN

1.1. DEFINIREA ŞI ARIA DE APLICABILITATE A AUDITULUI INTERN

Abordarea problematicii conceptului de audit public nu poate fi disociată de prezentarea unor aspecte care vizează domeniul economiei publice - sector al economiei naţionale.

Economia publică, definită utilizând drept criteriu natura procesului decizional, poate fi considerată, ca o entitate finanţată din fonduri publice alocate de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivului social major - prestarea serviciilor colective de care beneficiază întreaga societate.

În condiţiile în care constrângerile bugetare sunt o realitate tot mai evidentă, administrarea eficientă a fondurilor publice nu poate ocupa un plan secund. Modificările care apar şi care marchează desfăşurarea activităţii autorităţilor publice, se reflectă, cu prioritate, în domeniul activităţii financiare şi al managementului financiar.

Alocarea resurselor financiare publice, precum şi redistribuirea veniturilor mobilizate la dispoziţia statului, constituie problematica finanţelor publice, care oferă pârghiile şi instrumentele prin care statul urmăreşte asigurarea echilibrului între sectorul public şi privat, în condiţiile realizării optimului social.

Experţii financiari sunt preocupaţi mai mult ca oricând, de crearea unor noi metode de evaluare a activităţii financiar - contabile, de evaluarea mediului de control şi al managementului instituţiilor publice.

Contextul intern şi extern propriu entităţilor publice, care influenţează gestiunea financiară, a impus reconsiderarea teoretică şi aplicativă a conceptului de audit public, făcând apel la modelele şi procedeele utilizate de ţările care au parcurs etape ale dezvoltării sistemului economic, într-un orizont de timp mai apropiat sau mai îndepărtat nouă.

Realitatea a demonstrat faptul că, deseori, în urma unei evaluări pertinente a activităţii economice se constată un „ecart” între obiectivele prestabilite de entităţile publice şi situaţia reală reflectată în evidenţele contabile, întocmite periodic pentru a radiografia starea financiară a entităţii la un moment dat.

În contextul în care capacitatea administrativă a controlului intern la entităţile publice rămâne insuficientă, auditul public reprezintă o modalitate eficientă de evaluare a activităţii desfăşurate, prin care se obţine o asigurare rezonabilă asupra fidelităţii, exactităţii şi realităţii situaţiilor financiare întocmite de instituţiile publice.

1.2. CONCEPTUL DE AUDIT INTERN

Termenul de audit îşi are geneza în cuvântul latinesc audit-auditare, care are semnificaţia de „a asculta”.

În România, auditul intern a fost adoptat ca un termen „modern” în domeniul controlului financiar, însă, cu timpul s-a reuşit decantarea conceptelor de control intern şi audit intern.

Auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă, care dă unei organizaţii o asigurare în ceea ce priveşte gradul de control deţinut asupra operaţiunilor, o îndrumă pentru a-i îmbunătăţi operaţiunile şi contribuie la adăugarea unui plus de valoare.

Auditul intern există şi funcţionează în toate organizaţiile.

Auditul este considerat ca fiind ultimul nivel al sistemului de control intern al entităţii.

Cadrul de referinţă al auditului intern cuprinde:

• conceptul de audit intern, precizează câteva elemente indispensabile, respectiv: auditul intern efectuează misiuni de asigurare şi consiliere; domeniile sale de responsabilitate sunt riscul, controlul intern şi administrarea entităţii; finalitatea auditului intern este aceea de a adaugă valoare entităţilor;

• codul deontologic care furnizează auditorilor interni principiile şi valorile ce le permit să-şi orienteze practica profesională în funcţie de contextul specific;

• normele (standardele) profesionale pentru practica auditului intern care îi orientează pe auditori în vederea îndeplinirii misiunilor şi în gestionarea activităţilor;

• modalităţile practice de aplicare, care comentează şi explică normele (standardele) şi recomandă cele mai bune practici;

• sprijinul pentru dezvoltarea profesională, constituit în principal din lucrări şi articole de doctrină prezentate la conferinţe şi seminarii;

• cunoaşterea şi aplicarea acestui cadru de referinţă oferă, organizaţiilor şi organismelor de reglementare, o asigurare privind nivelul de profesionalism al auditorilor interni. Respectarea normelor şi a standardelor auditului conferă un plus de credibilitate pentru parteneri.

Funcţia de audit intern a cunoscut transformări succesive până la definirea conceptului. Evoluţia în dinamică a funcţiei auditului intern relevă aspecte referitoare la implicarea în viaţa entităţii auditate, sub următoarea formulă:

- consilierea acordată managerului;

- sprijinul acordat angajaţilor;

- independenţa şi obiectivitatea totală a auditorilor.

Consilierea acordată managerului

Auditul reprezintă o funcţie de asistenţă a managerului, pentru a-i permite să-şi administreze eficient activităţile economice. Componenta de asistenţă, de consiliere asociată auditului intern îl distinge categoric de orice acţiune de control sau inspecţie şi este unanim recunoscută ca având tendinţe de evoluţie în continuare.

Auditul intern se situează aproape de fiecare responsabil. Managerul este consiliat de auditorul intern pentru a găsi soluţii la problemele sale într-o cu totul altă manieră, în sensul că, prin deciziile adoptate, se asigură un control mai eficient al activităţilor, programelor şi acţiunilor sale.

Sprijinul acordat angajaţilor (fără a-i judeca)

Într-o entitate în care auditul intern face parte din cultura organizaţiei, acesta este acceptat cu interes, dar într-o entitate care se confruntă cu riscuri potenţiale importante, cu absenţa conformităţii cu reglementările de bază, cu o eficacitate scăzută şi o fragilitate externă a acesteia, din cauza deturnărilor de fonduri, dispariţiei activelor sau fraudei, este evident că managerul respectiv va fi evaluat, apreciat, considerat în funcţie de constatările auditorului intern.

Preview document

Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 1
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 2
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 3
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 4
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 5
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 6
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 7
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 8
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 9
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 10
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 11
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 12
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 13
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 14
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 15
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 16
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 17
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 18
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 19
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 20
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 21
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 22
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 23
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 24
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 25
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 26
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 27
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 28
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 29
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 30
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 31
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 32
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 33
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 34
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 35
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 36
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 37
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 38
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 39
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 40
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 41
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 42
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 43
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 44
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 45
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 46
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 47
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 48
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 49
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 50
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 51
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 52
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 53
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 54
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 55
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 56
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 57
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 58
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 59
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 60
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 61
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 62
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 63
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 64
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 65
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 66
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 67
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 68
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 69
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 70
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 71
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 72
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 73
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 74
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 75
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 76
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 77
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 78
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 79
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Auditarea Activitatii Juridice in Cadrul Curtii de Conturi a Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Auditarea situaților financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Auditul Contului de Profit și Pierdere

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii...

Managementul Activității de Audit Intern la Nivelul unei Instituții Publice

Capitolul I Caracterizarea activităţii de audit intern la nivelul unei instituţii publice 1.1. Conceptul de audit intern si rolul său in cadrul...

Audit intern - audit extern - guvernanță corporatistă

I. Auditul intern 1. Studiu asupra tendintelor in Auditul Intern: - 62% dintre companii folosesc conceptul de Outsourcing in diverse forme...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Eroare și Fraudă în Auditul Financiar

5.2. Proceduri de fond Probele de audit pot fi obtinute printr-o combinatie de teste de control si proceduri de fond (sau proceduri de...

Audit public intern în instituție publică

CAP.I PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE INSTITUTIA XXXXXXXXX este institutie publica , avand CODUL UNIC de inregistrare R XXXXXXX FORMA JURIDICA :...

Misiune de audit intern - Edy Internațional Spedition

Istoric Descriere edy Group este de doua decenii pe piata transportului rutier de marfa din Romania. In cei 20 de existenta, edy Group a evoluat...

Te-ar putea interesa și

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Strategii de comunicare în instituțiile publice studiu de caz - strategia de comunicare a Curții de Conturi a României

Motto: ,,În natura înţeleasă ca universul întreg, comunicarea există, atât la nivelul sistemelor, cât şi la nivelul subsistemelor ce o compun. Nu...

Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României

CAP.2. SFERA COMPETENTELOR DE CONTROL ALE CURTII DE CONTURI A ROMÂNIEI Curtea de Conturi a României este institutie suprema de control...

Curtea de Conturi

CAPITOLUL I. Dezvoltarea istorică a Curţii de Conturi în România Statul, indiferent de forma de organizare a acestuia, şi-a creat, din cele mai...

Abordări conceptuale și practici specifice de audit

INTRODUCERE Întro economie globală şi bazată pe cunoştinţe, în care informaţia reprezintă al doilea factor important după resursele umane, auditul...

Principalele Instituții Europene și Rolul Acestora

1. Considerente introductive 1.1. Scurt istoric al Uniunii Europene Privind din perspectiva evoluţiei istorice, spaţiul european a pornit să se...

Actele de Control Întocmite de Curtea de Conturi

Cap. I Actele de control intocmite de Curtea de Conturi Ca orice activitate umană activitatea de control financiar poate şi trebuie să fie...

Controlul Financiar

ARGUMENT Actualitatea si gradul de studiere a temei “Controlul Financiar “ . In Romania , ca stat suveran si independent , controlul financiar a...

Ai nevoie de altceva?