Auditarea Financiara privind Stocurile

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 3377
Mărime: 24.43KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Academia de Studii Economice Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

Extras din document

AUDITAREA FINANCIARA PRIVIND „STOCURILE”

Etapa 1.Cadrul legislativ privind STOCURILE

Legea nr. 82 din 24.12.1991, Legea contabilitatii, republicata in M.Of. nr. 48 din 14.01.2005;

H.G. nr. 58 din 19.02.1994 privind reglementarea diferentelor favorabile din reevaluarea stocurilor de valori materiale la unele produse ale caror preturi se stabilesc sub supravegherea Ministerului Finantelor, precum si a diferentelor favorabile de curs valutar rezultate ca urmare a deprecierii cursurilor in lei ale valutelor la unele banci comerciale cu capital majoritar de stat, publicata in M.Of. nr. 67 din 15.03.1994;

H.G. nr. 97 din 19.03.1994 pentru modificarea H.G. nr. 58/1994 privind reglementarea diferentelor favorabile din reevaluarea stocurilor de valori materiale la unele produse ale caror preturi se stabilesc sub supravegherea Ministerului Finantelor, precum si a diferentelor favorabile de curs valutar rezultate ca urmare a deprecierii cursurilor in lei ale valutelor la unele banci comerciale cu capital majoritar de stat, publicata in M.Of. nr. 80 din 29.03.1994

H .G. nr. 831 din 2.12.1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, publicata in M.Of. nr. 368 din 19.12.1997;

Ordinul nr. 1.177 din 09.06.1998 privind aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) si (10) paragraful 2 din H.G. nr. 831/1997, publicat in M.Of. nr. 223 din 18.06.1998;

Ordinul nr. 1.636 din 11.08.1998 privind aplicarea prevederilor art. 6 din H.G. nr. 831/1997, publicat in M.Of. nr. 307 din 24.08.1998;

Ordinul nr. 2.055 din 30.10.1998 privind aplicarea corespunzatoare a H.G. nr. 831/1997, publicat in M.Of. nr. 442 din 20.11.1998;

Ordinul nr. 94 din 29.01.2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, publicat in M.Of. nr. 85 din 20.02.2001;

Ordinul nr. 1.790 din 10.09.2001 privind aplicarea H.G. nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, publicat in M.Of. nr. 581 din 17.09.2001;

Ordinul nr. 1.879 din 27.09.2001 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, publicat in M.Of. nr. 640 din 12.10.2001;

Ordinul nr. 306 din 26.02.2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat in M.Of. nr. 279 din 25.04.2002;

Ordinul nr. 990 din 26.07.2002 pentru completarea Ordinului nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Diectiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, publicat in M.Of. nr. 574 din 02.08.2002.

Norme metodologice de intocmire si utilizare a registrelor si formularelor comune pe economie privind activitatea financiara si contabila, publicate in M.Of. nr. 23 bis din 07.01.2005;

Ordinul nr. 1.775 din 29.11.2004 privind unele reglementari in domeniul contabilitatii, publicat in M.Of. nr. 27 din 10.01.2005;

Norme din 22.11.2004 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, publicate in M.Of. nr. 1.174 din 13.12.2004;

Anexa din 29.11.2004 cuprinzand Directiva a patra a Consiliului din data de 25 iulie 1978 in baza art. 54 alin. (3) lit. (g) din Tratat privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societati comerciale (78/660/EEC) si Directiva a saptea a Consiliului din data de 13 iunie 1983 in baza art. 54 alin. (3) lit. (g) din Tratat privind conturile consolidate (83/349/EEC), publicata in M.Of. Partea I, nr. 27 bis din 10.01.2005.

Etapa 2.Obiective privind auditul financiar al stocurilor

1. Auditorul verifică dacă toate stocurile au fost identificate şi incluse în

activul bilanţier (exhaustivitatea), dacă toate stocurile au fost corect evidenţiate în vederea evaluării de bilanţ (exactitate), dacă costul stocurilor a fost corect calculat prin metoda de evaluare acceptată de procedurile interne ale conducerii.

2. Auditorul verifică dacă toate sumele sunt incluse în situaţiile financiare şi

corespund cu evidenţele contabile. Aceste stocuri regăsite în activul bilanţier

trebuie să existe şi fizic (existenţa).

3. Se verifică dacă stocurile au fost înregistrate în perioada contabilă corectă

(independenţa exerciţiilor).

4. Stocurile cu o mişcare lentă sau fără mişcare au fost corect evaluate, la

valoarea netă realizabilă (evaluare).

5. Auditorul trebuie să valideze dacă toate stocurile firmei sunt incluse în

activul bilanţier al societăţii auditate. În baza etapelor urmatoare, auditorul, prin

procedurile de control, se asigură dacă gestiunea şi contabilizarea stocurilor au

fost supuse controlului intern permanent.

Evaluarea stocurilor are ca obiective concluzii asupra:

- minimului dintre valoarea netă realizabilă şi costul lor;

- modul de determinare a costului la ieşirea lor pentru producţie: FIFO,

costul mediu ponderat, costul standard;

- verificarea valorii contabile de intrare (facturi de cumpărări, calculaţia

costurilor prestabilite şi postcalculul).

Etapa 3. Sistemul de documente primare si circuitul lor informational

Documente de verificat :

- Nota de receptie si constatare de diferente

- Bon de primire

- Bon de predare transfer restituire

- Bon de predare a materialelor refolosibile la magazie

- Bon de predare a semifabricatelor la magazie

- Bon de transfer

- Bon de restituire

- Bon de consum

Preview document

Auditarea Financiara privind Stocurile - Pagina 1
Auditarea Financiara privind Stocurile - Pagina 2
Auditarea Financiara privind Stocurile - Pagina 3
Auditarea Financiara privind Stocurile - Pagina 4
Auditarea Financiara privind Stocurile - Pagina 5
Auditarea Financiara privind Stocurile - Pagina 6
Auditarea Financiara privind Stocurile - Pagina 7
Auditarea Financiara privind Stocurile - Pagina 8
Auditarea Financiara privind Stocurile - Pagina 9
Auditarea Financiara privind Stocurile - Pagina 10
Auditarea Financiara privind Stocurile - Pagina 11
Auditarea Financiara privind Stocurile - Pagina 12
Auditarea Financiara privind Stocurile - Pagina 13
Auditarea Financiara privind Stocurile - Pagina 14
Auditarea Financiara privind Stocurile - Pagina 15
Auditarea Financiara privind Stocurile - Pagina 16
Auditarea Financiara privind Stocurile - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Auditarea Financiara privind Stocurile.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor. Evaluare, Recunoastere si Tratamente Contabile

PARTEA I - Cadrul conceptual legislativ de raportare finaciara asociat stocurilor Cap I - - Istoric privind evolutia raportarii stocurilor...

Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț

CAPITOLUL 1 CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCURILOR ÎN CADRUL S.C PETROM S.A. 1.1 ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA S.C. PETROM S.A - Denumirea societăţii:...

Contabilitate de Gestiune si Calculatia Costurilor - Metoda pe Comenzi

CAPITOLUL I 1.Scopul si obiectivele lucrarii de specialitate Încadrarea costului de productie printre cei mai semnificativi indicatori cu...

Calculatia Costurilor la Societatea Comercială Rovel SRL Ploiești

STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI CALCULATIA COSTURILOR Prezentarea generala a societatii ROVEL SRL A. Capitalul social,...

Monografie Contabila - Institutii Publice

Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa, al cărei conducător are calitatea de ordonator terţiar de credite de subordonare centrală a primit...

Raport de Audit

Partea I - AUDITAREA FINANCIARĂ PRIVIND STOCURILE Etapa 1. Prezentarea cadrului legislativ privind stocurile 1. Legea nr. 82 din 24.12.1991,...

Misiune de Audit Intern

PREZENTAREA INSTITUŢIEI Eco-Şcoala „Petru Comărnescu” nr. 2 Gura Humorului este situată pe stada Bulevardul Bucovina nr.28 şi a fost infiinţată pe...

Audit Financiar Contabil privind Stocurile

1. Prezentarea Cadrului legislativ privind stocurile - OMFP 3055/ 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene...

Te-ar putea interesa și

Analiza Economico - Financiara a Cifrei de Afaceri la Societatea Moraritul SA

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE “MORĂRITUL S.A.” 1.1. Scurt istoric La 01.03.1991, prin Decizia nr.59 a Prefecturii...

Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL

I. Reglementări privind contabilitatea şi situaţiile financiare ale întreprinderii armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005

5.1. Auditul stocurilor Obiectivele de audit s-au bazat pe: - Exhaustivitate: sa ne asiguram ca toate stocurile detinute de societate au fost...

Proiect de Audit Financiar

I. Obiectivele auditului financiar contabil: -Auditorul verifica daca toate stocurile au fost identificate si incluse în activul bilantier...

Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor

Notiunea de audit Audit vine de la cuvântul italian “audire”, a asculta; cuvânt de origine latină, transformat în timp de practica anglosaxonă,...

Raport de Audit

Partea I - AUDITAREA FINANCIARĂ PRIVIND STOCURILE Etapa 1. Prezentarea cadrului legislativ privind stocurile 1. Legea nr. 82 din 24.12.1991,...

Planificarea unei misiuni de audit

Introducere Planificarea misiunii de audit este o activitate pe care auditorul trebuie sa o faca din perspectiva logicii pt ca evaluarea...

Auditul Financiar Contabil privind Stocurile

Etapa 1. Prezentarea Cadrului legislativ normativ privind stocurile Principalele acte normative: OMFP 3055/ 2009 pentru aprobarea Reglementarilor...

Ai nevoie de altceva?